Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы разрешения на проведение работ на землях водного фонда

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Форма, Приказ от 09.08.2017 № 304
действует с 26.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2017

м. Київ

N 304

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2017 р. за N 1068/30936

Про затвердження форми дозволу на проведення робіт на землях водного фонду

Відповідно до пункту 8 Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року N 557, підпункту 59 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по водному господарству, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 жовтня 2007 року N 199/517 "Про затвердження форми дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду та зразка заяви на його отримання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2007 року за N 1342/14609.

3. Департаменту охорони природних ресурсів (Мовчан М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України

М. Мартинюк

Голова Державного агентства
водних ресурсів України

І. Овчаренко

 

  

УКРАЇНА

________________________________________________________________
(найменування органу, що видав дозвіл)

ДОЗВІЛ
на проведення робіт на землях водного фонду

N  

Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
                                                                            по батькові фізичної особи - підприємця,
                                                                                                якій видається дозвіл)

Відомості про суб'єкта господарювання, якому виданий дозвіл:
адреса _______________________________________________________________________________
                                                                           (місцезнаходження юридичної особи або
                                                                   місце проживання фізичної особи - підприємця)
____________________________________________________________________________________,
телефон _________, факс ___________, електронна пошта ___________________________________

вид господарської діяльності (згідно з класифікатором видів економічної діяльності) _____________________________________________________________________________________

реквізити ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                                           (назва проекту)
_____________________________________________________________________________________

Дозвіл дає право на здійснення __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (зазначаються конкретні види і місце проведення робіт)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Особливі умови та правила проведення робіт ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (зазначаються особливі умови та правила проведення робіт)
_____________________________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення органу про видачу дозволу _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Термін дії дозволу з ___ ______ 20__ р. до ___ ______ 20__ р.

Дата видачі ___ _______ 20__ р.

Примірник дозволу

 
(словами - перший,
другий чи третій)

Керівник, що видав дозвіл
______________________
(посада)

                          М. П.

 
_____________
(підпис)

 
__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дозвіл отримав *______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала дозвіл)

________________________
        (дата отримання дозволу)

____________
* Для дозволів, направлених поштою, зазначається номер супровідного листа.

 

В. о. начальника Управління охорони
земельних та водних ресурсів,
начальник відділу охорони
земельних ресурсів та надр

Ю. Т. Колмаз

Опрос