Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Научно-экспертной комиссии Министерства культуры Украины

Министерство культуры Украины (2)
Приказ от 16.08.2017 № 777
действует с 29.09.2017

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2017

м. Київ

N 777

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2017 р. за N 1067/30935

Про внесення змін до Положення про Науково-експертну комісію Міністерства культури України

Відповідно до пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495, та у зв'язку із зміною функціонального призначення окремих державних установ, що перебувають у сфері управління Міністерства культури України,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про Науково-експертну комісію Міністерства культури України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 06 липня 2015 року N 467, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 року за N 877/27322, такі зміни:

1) у розділі I:

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Науково-експертна комісія Мінкультури (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою підвищення ефективності планування та виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету закладами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури.";

у пункті 4:

в абзаці другому слова "науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (далі - НДПКР)" замінити словами "прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок";

абзаци четвертий, п'ятий викласти в такій редакції:

"вироблення пропозицій щодо концептуальних засад наукового забезпечення розвитку галузі культури;

надання рекомендацій щодо удосконалення наукової діяльності у галузі культури;";

в абзаці другому пункту 5 слова "від наукових установ" виключити;

в абзаці другому пункту 7 слова "за напрямами наукових досліджень, що виконуються науковими установами на замовлення Мінкультури" виключити;

у тексті Положення абревіатуру "НДПКР" замінити словами "прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки" у відповідних відмінках;

2) в абзаці першому пункту 1 розділу II слово "квартал" замінити словом "півріччя".

2. Відділу мистецької і художньої освіти (Колос Т. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. М. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. президента Національної
академії наук України
академік НАН України

А. Г. Наумовець

Президент НАМ України,
академік

А. В. Чебикін

Міністр освіти і
науки України

Л. Гриневич

Опрос