Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования кандидатур претендентов на должности руководителей юридических служб в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 07.08.2017 № 446
действует с 26.09.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2017

м. Київ

N 446

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2017 р. за N 1054/30922

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державному агентстві рибного господарства України

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами), Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року N 895,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державному агентстві рибного господарства України, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Я. Б. Ковалів

 

ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державному агентстві рибного господарства України

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб (юрисконсультів відповідної категорії, які виконують функції юридичної служби) (далі - претендент) територіальних органів Державного агентства рибного господарства України (далі - територіальний орган Держрибагентства), державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства (далі - підприємство).

2. Погодження кандидатури претендента здійснює Управління правового забезпечення Державного агентства рибного господарства України (далі - юридична служба Держрибагентства).

3. Подання щодо погодження кандидатури претендента до юридичної служби Держрибагентства вноситься керівником територіального органу Держрибагентства чи підприємства за результатами конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Для проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади керівника юридичної служби територіального органу Держрибагентства до роботи в конкурсній комісії залучається керівник юридичної служби Держрибагентства.

4. У поданні в довільній формі зазначається така інформація про претендента:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

громадянство;

місце проживання;

попередня займана посада;

посада, на яку він рекомендується;

стаж роботи за фахом;

інформація про відповідність вимогам щодо кваліфікаційного рівня, рівня професійної підготовки.

До подання додаються біографічна довідка претендента, копії його документів про вищу освіту та підвищення кваліфікації, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові претендента, місце і дату його видачі, засвідчені в установленому законодавством порядку, письмова згода претендента на обробку його персональних даних.

5. Юридична служба Держрибагентства попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, і в разі потреби не пізніше ніж на десятий робочий день з дати їх отримання запрошує претендента на співбесіду до юридичної служби Держрибагентства.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань претендента для виконання та організації виконання завдань, покладених на юридичну службу територіального органу Держрибагентства чи підприємства, згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами).

Для визначення професійного рівня та ділових якостей претендента, набуття ним практичного досвіду може бути організоване його стажування в юридичній службі Держрибагентства.

6. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) кандидатури претендента приймається керівником юридичної служби Держрибагентства та оформлюється у вигляді висновку Управління правового забезпечення Держрибагентства щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, у двох примірниках, один з яких не пізніше ніж через двадцять робочих днів з дати отримання подання, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, надсилається до відповідного територіального органу Держрибагентства чи підприємства, другий - залишається в юридичній службі Держрибагентства.

7. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, юридична служба Держрибагентства не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати отримання документів повертає їх без розгляду.

8. Матеріали щодо погодження кандидатури претендента зберігаються в юридичній службі Держрибагентства протягом п'яти років.

 

Директор Департаменту тваринництва

М. Кваша

 

ВИСНОВОК
Управління правового забезпечення Держрибагентства щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта)

N _______

За поданням

_____________________________________________________________________________________
          (найменування територіального органу Держрибагентства, державного підприємства, установи чи організації,
                                                              що належать до сфери управління Держрибагентства)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові претендента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (дата народження претендента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (громадянство претендента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (освіта претендента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (стаж роботи претендента)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        (найменування структурного підрозділу територіального органу Держрибагентства, державного підприємства,
   установи чи організації, що належать до сфери управління Держрибагентства, на посаду керівника (юрисконсульта)
                                                                        якого здійснюється погодження претендента)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час)

Висновки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Начальник Управління правового
забезпечення Державного агентства
рибного господарства України

 
 
________________
(підпис)

 
 
________________________
(ініціали, прізвище)

____________
           (дата)

 

 

____________

Опрос