Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Формы и Порядка предоставления Министерством инфраструктуры Украины согласования на проведение внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) Государственной службе Украины по безопасности на транспорте на основании обращения физического лица (физических лиц) о нарушении, причинившем вред его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей природной среде или безопасности государства

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Форма, Приказ от 07.08.2017 № 264
действует с 01.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2017

м. Київ

N 264

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2017 р. за N 1049/30917

Про затвердження Форми та Порядку надання Міністерством інфраструктури України погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Державній службі України з безпеки на транспорті на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Форму погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Державною службою України з безпеки на транспорті на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави;

2) Порядок надання Міністерством інфраструктури України погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Державній службі України з безпеки на транспорті на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня, наступного за днем закінчення дії Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

Ю. Лавренюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з безпеки на транспорті

М. В. Ноняк

 

(Форма)

ПОГОДЖЕННЯ
на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Державною службою України з безпеки на транспорті на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави

від _______________

N ______

Розглянувши звернення Державної служби України з безпеки на транспорті від ______________ N _______, Міністерство інфраструктури України відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" погоджує проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
______________________________________________________________________________________
                                                         (найменування юридичної особи та код згідно з ЄДРПОУ
______________________________________________________________________________________
                                                         або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Міністр (заступник Міністра)

____________________
(підпис)

 

Начальник Управління
безпеки на транспорті та
технічного регулювання

А. Щелкунов

 

ПОРЯДОК
надання Міністерством інфраструктури України погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Державній службі України з безпеки на транспорті на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює процедуру надання Міністерством інфраструктури України (далі - Мінінфраструктури) погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Державною службою України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпека) на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

2. У цьому Порядку терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3. Для отримання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності) Укртрансбезпека подає Мінінфраструктури копію відповідного звернення та лист з обгрунтуванням необхідності проведення такого заходу (далі - звернення Укртрансбезпеки).

4. Звернення Укртрансбезпеки щодо отримання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядається відповідними структурними підрозділами Мінінфраструктури до основних завдань яких належать забезпечення формування та реалізація державної політики з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (далі - відповідний структурний підрозділ Мінінфраструктури).

5. Звернення Укртрансбезпеки повинно доводити доцільність проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

6. Обробка та захист персональних даних здійснюються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

II. Розгляд звернень щодо отримання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) або вмотивованої відмови у погодженні

1. Для повного та об'єктивного розгляду питань погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, відповідний структурний підрозділ Мінінфраструктури забезпечує розгляд звернення Укртрансбезпеки стосовно надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

2. Підставами для вмотивованої відмови у погодженні на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) є:

відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється захід;

відсутність інформації у зверненні Укртрансбезпеки про:

найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого здійснюється захід;

місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, або місце проживання фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого здійснюється захід;

питання, необхідність перевірки якого стала підставою для здійснення позапланового заходу;

відсутність посилань на нормативно-правові акти, норми яких порушено.

3. Погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) або вмотивована відмова у погодженні надається Мінінфраструктури протягом п'яти робочих днів з дня надходження звернення Укртрансбезпеки.

Погодження надається на бланку Мінінфраструктури за затвердженою формою.

Вмотивована відмова у погодженні надається на бланку Мінінфраструктури, із зазначенням найменування суб'єкта господарювання та підстави для відмови.

Вмотивована відмова підписується Міністром інфраструктури України або Першим заступником Міністра інфраструктури України, або заступниками Міністра інфраструктури України згідно з повноваженнями, визначеними переліком обов'язків.

4. Погодження на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) або вмотивована відмова у погодженні оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури у день їх надання.

5. Погодження на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) та вмотивовані відмови у погодженні зберігаються у відповідальному структурному підрозділі Мінінфраструктури разом із зверненнями Укртрансбезпеки.

 

Начальник Управління
безпеки на транспорті та
технічного регулювання

А. Щелкунов

Опрос