Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам пожарной безопасности в Украине

МВД
Приказ от 31.07.2017 № 657
действует с 03.10.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2017

м. Київ

N 657

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2017 р. за N 1048/30916

Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до законодавства, зменшення фінансового навантаження на суб'єкти господарювання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року N 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за N 252/26697, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Т. Чернега

Перший заступник Міністра
культури України

С. В. Фоменко

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Заступник Міністра освіти
і науки України -
керівник апарату

Р. В. Греба

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

 

ЗМІНИ
до Правил пожежної безпеки в Україні

1. В абзаці другому пункту 3 розділу I слова "у порядку, визначеному законодавством" замінити словами "відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України".

2. У розділі II:

1) абзац сімнадцятий пункту 3 після слів "на інструктажах" доповнити словом "або";

2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Для кожного приміщення об'єкта мають бути розроблені та затверджені керівником об'єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.";

доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:

"Інструкції про заходи пожежної безпеки не розробляються для душових, басейнів, мийних, умивалень та санвузлів, а також для коридорів та вестибюлів.";

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова "(далі - об'єкти з масовим перебуванням людей)" виключити;

у першому реченні абзацу другого слова "на об'єктах з масовим перебуванням людей" замінити словами та цифрами "на об'єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб";

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"22. Під час експлуатації об'єктів забороняється знижувати рівень пожежної безпеки, встановлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта.".

3. У розділі III:

1) у главі 1:

абзац перший пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Під час експлуатації об'єктів забороняється зменшувати мінімальні протипожежні відстані.";

у пункті 1.11 слова і цифри "кількість якої повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-74:2013 "Зовнішні мережі і споруди. Водопостачання", як для житлових будинків" виключити;

абзац другий пункту 1.12 виключити;

2) у главі 2:

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах.

Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах повинні утримуватися у справному стані. Не допускається встановлювати будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню.";

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

Необхідність обробляння засобами вогнезахисту дерев'яних елементів інших конструкцій будинків визначається відповідними нормативними документами за видами будинків.";

абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони згідно з "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.";

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. У підвальних та цокольних поверхах не допускаються:

улаштування вибухопожежонебезпечних приміщень категорій А і Б;

зберігання та застосування ЛЗР, вибухових речовин, балонів з газами, карбіду кальцію та інших речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку.

Допускається улаштовувати в підвальних та цокольних поверхах склади горючих матеріалів, майстерні, де використовуються горючі матеріали, якщо вхід до них ізольований від загальних евакуаційних сходових кліток.";

абзац перший пункту 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Забороняється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) не за призначенням, розміщувати в них виробничі і складські дільниці, засмічувати та захаращувати їх сторонніми предметами.";

в абзаці другому пункту 2.16 слова "інших об'єктах" замінити словами "інших приміщеннях";

пункт 2.21 викласти в такій редакції:

"2.21. Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення, а також на трибунах не повинна перевищувати проектної або визначеної розрахунком, ураховуючи пропускну спроможність шляхів евакуації.

У разі відсутності даних для розрахунку площі, що припадає на одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не менше 1 м2 на одну особу.";

пункт 2.23 викласти в такій редакції:

"2.23. Забороняється зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій, застосовувати будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки, змінювати інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою.";

у пункті 2.24 слова, цифри та знак "відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания", ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення", інших будівельних норм за видами будинків та споруд" виключити;

пункт 2.27 викласти в такій редакції:

"2.27. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень).

Не нормується напрямок відчинення дверей для:

квартир у житлових будинках;

приміщень з одночасним перебуванням не більше ніж 15 осіб, крім приміщень категорій А і Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також парильних саун;

комор і технічних приміщень площею не більше ніж 200 м2 і без постійних робочих місць;

технічних поверхів площею не більше ніж 200 м2, у яких розміщується тільки інженерне обладнання та/або прокладаються інженерні мережі будинку, і у яких відсутні постійні робочі місця;

балконів, лоджій (за винятком дверей, що ведуть до зовнішньої повітряної зони сходових кліток типу Н1);

виходів на площадки сходів типу С3;

санітарних вузлів.

За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть зачинятися лише на внутрішні запори, які відчиняються зсередини без ключа.";

у пункті 2.28 слова та цифри "згідно з ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" та "згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 "Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я" виключити;

у пункті 2.29 слова, цифри та знак "встановлену ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания", ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення" виключити;

у першому реченні пункту 2.31 слова та цифри "відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ)" виключити;

у першому реченні пункту 2.32 слова та цифри "Встановлені згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" виключити;

абзац четвертий пункту 2.37 викласти в такій редакції:

"забивати, заварювати, замикати на замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах;".

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

друге речення абзацу другого пункту 1.6 викласти в такій редакції: "Втрати опору ізоляції на стиках повинні бути не більше втрат опору ізоляції на цілих жилах цих проводів і кабелів.";

абзац одинадцятий пункту 1.18 викласти в такій редакції:

"використання побутових електронагрівальних приладів з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;";

пункт 1.24 викласти в такій редакції:

"1.24. Забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитові.".

2) у главі 2:

в абзаці першому пункту 2.6 слова та цифри ", що відповідають вимогам ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" виключити;

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. На присадибних ділянках житлових будинків, у яких використовуються опалювальні печі або інші установки, що працюють на рідкому паливі, допускається підземне зберігання палива в резервуарах місткістю до 2 м3, до яких повинен бути забезпечений транспортний під'їзд. Відстань від цих місткостей до будинків I, II, III, IIIа, IIIб ступенів вогнестійкості має становити не менше 9 м, а до IV, IVа, V ступенів вогнестійкості - 12 м.";

пункт 2.18 викласти в такій редакції:

"2.18. Забороняється вносити зміни до елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі.";

у пункті 2.23:

в абзацах першому та другому слова та цифри "з масовим (постійним або тимчасовим) перебуванням людей" замінити словами та цифрами "з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб";

в абзаці третьому слова та цифри ", за винятком приміщень, визначених згідно з пунктом 7.4.5 глави 7.4 розділу 7 ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" виключити;

абзац п'ятий пункту 2.27 викласти в такій редакції:

"перетинати протипожежні перешкоди інженерними системами кондиціонера без улаштування проходок, що відповідають нормованій межі вогнестійкості протипожежної перешкоди за ознакою ЕІ;";

3) в абзаці третьому пункту 3.4 глави 3 слова та цифри "відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" виключити;

4) у главі 4:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Розміщення газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів, ємнісних газових водонагрівників, газобалонних установок має відповідати Правилам безпеки систем газопостачання України, затвердженим наказом Мінпаливенерго України від 15 травня 2015 року N 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за N 674/27119 (далі - НПАОП 0.00-1.20).";

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Виявивши в приміщенні запах газу, потрібно негайно припинити його подавання, викликати аварійну газову службу і провітрити приміщення. До усунення несправності в приміщенні забороняється запалювати сірники, курити, застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади, а також користуватися інструментом, який утворює іскри під час ударів.";

пункт 4.4 виключити.

5. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ повинно проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту.";

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки повинні бути забезпечені телефонним зв'язком.".

2) у главі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2 - 12 вважати відповідно підпунктами 1 - 11;

перше речення підпункту 4 після слова "водопроводу" доповнити словами "власнику мережі водопостачання або іншій відповідальній особі, визначеній у відповідному договорі згідно з вимогами чинного законодавства";

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) витрачений під час гасіння пожежі протипожежний запас води з резервуарів має бути відновлений у строк не більше ніж:

24 год. - у населених пунктах і на промислових підприємствах з будівлями за вибухопожежною та пожежною небезпекою категорій А, Б та В;

36 год. - на промислових підприємствах з будівлями за пожежною небезпекою категорій Г та Д;

72 год. - у сільських населених пунктах і на сільськогосподарських підприємствах.

Для промислових підприємств із витратами води на зовнішнє пожежогасіння до 20 л/с включно допускається збільшувати час відновлення пожежного об'єму води: до 48 год. - для будівель категорій Г та Д; до 36 год. - для будівель категорії В;";

у пункті 2.2:

підпункт 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2 - 13 вважати відповідно підпунктами 1 - 12;

у першому реченні підпункту 1 слова та цифри "за ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" виключити;

у першому реченні підпункту 9 слова "одного разу на шість місяців" замінити словами "одного разу на рік";

3) у главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Населені пункти і об'єкти мають бути забезпечені нормованою кількістю протипожежної техніки.";

абзац п'ятий пункту 3.10 викласти в такій редакції:

"установлювання в шафи пожежних кран-комплектів, у спеціальні тумби, на підставки, що надійно закріплені, на підлозі (якщо дозволяє конструкційне виконання), у пожежні щити (стенди).";

абзац третій пункту 3.11 викласти в такій редакції:

"До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.".

6. У розділі VI:

1) у главі 1:

у третьому реченні пункту 1.3 слова "фільтрувальними пристроями для саморятування під час пожежі" замінити словами "засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі";

у пункті 1.6 слова та цифри "з урахуванням вимог ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" виключити;

2) у главі 2:

пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. При розміщенні тимчасових крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях, а також місць сидіння у залах, які не мають стаціонарно встановлених крісел, під час проведення заходів мають забезпечуватися:

ширина проходів між рядами не менше 0,45 м;

відстань між спинками крісел (глибина ряду) не менше 0,9 м, а між спинками стільців чи лав - не менше 0,85 м, у кінотеатрах - не менше 1,0-1,1 м;

кількість неперервно встановлених місць у ряду: за одностороннього виходу із ряду - не більше 26, за двостороннього - не більше 50.";

абзац другий пункту 2.17 виключити;

в абзаці другому пункту 2.28 слова "з масовим перебуванням людей" замінити словами та цифрами "з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб";

у пункті 2.29 слова "пристроїв фільтрувальних для саморятування" замінити словами "засобів індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей";

3) у пункті 3.2 глави 3 слова "пристроями фільтрувальними для саморятування" замінити словами "засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі";

4) у главі 4:

в абзаці другому пункту 4.1 слово ", боєприпасів" виключити;

в абзаці другому пункту 4.7 слова "пристроями фільтрувальними для саморятування" замінити словами "засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі";

5) пункт 5.6 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.6. Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканці цих об'єктів мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі.";

6) у пункті 8.1 глави 8 слова та цифри "Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21 грудня 1998 року N 527, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 1999 року за N 157/3450" замінити словами та цифрами "Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 21 січня 2015 року N 11, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за N 279/26724";

7) у главі 9:

у пункті 9.1:

в абзаці другому підпункту 3 слова та цифри "згідно з ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва" виключити;

в абзаці першому підпункту 8 слова та цифри "які влаштовуються відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення" виключити;

у пункті 9.2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від складів ЛЗР та ГР до інших будівель та споруд;";

підпункт 2 після слів "посипати піском" доповнити словами "або застосувати спеціальні хімічні речовини";

абзац другий підпункту 24 викласти в такій редакції:

"Відпуск ЛЗР та ГР у тару з полімерних матеріалів, що не призначена виробником для зберігання нафтопродуктів, а також у скляну тару забороняється;";

абзац другий підпункту 25 викласти в такій редакції:

"зменшення нормованої висоти обвалування;";

підпункт 3 пункту 9.3 викласти в такій редакції:

"3) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд;";

підпункт 1 пункту 9.5 викласти в такій редакції:

"1) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від складів лісопиломатеріалів до сусідніх будинків, споруд, територій;";

8) у главі 10:

пункти 10.1 - 10.3 викласти в такій редакції:

"10.1. До роботи на автозаправних станціях (далі - АЗС) допускаються лише особи, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення. Забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС.

10.2. Розташування транспортних засобів в очікуванні заправки повинно забезпечувати можливість аварійної їх евакуації з території АЗС.

Автомобілі, що чекають черги на заправку, повинні розміщуватися не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється.

10.3. На АЗС забороняється проводити постійні зварювальні та інші вогневі роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню як у будинках АЗС, так і на її території.

Тимчасові зварювальні та інші вогневі роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню під час технічної експлуатації АЗС, мають виконуватися відповідно до вимог глави 1 розділу VII цих Правил.

Курити дозволяється тільки в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях.";

пункт 10.5 викласти в такій редакції:

"10.5. АЗС мають бути оснащені телефонним, гучномовним зв'язком. Для АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв'язком, дозволяється для цих цілей використовувати засоби стільникового зв'язку.";

пункт 10.7 викласти в такій редакції:

"10.7. Зливати нафтопродукти в резервуари необхідно закритим способом (трубопроводом). Перед зливанням нафтопродукту з автоцистерн у резервуар необхідно заміряти рівень нафтопродукту в цьому резервуарі. Процес зливання повинен контролюватися працівником АЗС та водієм автоцистерни, у тому числі для недопущення переповнення резервуара. Наконечники зливних шлангів повинні бути виготовлені з матеріалу, що виключає можливість іскроутворення в разі ударів об корпус резервуара, технологічного колодязя, зливного пристрою. Наконечники зливного пристрою повинні бути виготовлені з матеріалу, що виключає можливість іскроутворення, та мають бути заземлені до контуру, до якого виконується заземлення автоцистерни.";

пункт 10.11 викласти в такій редакції:

"10.11. Для відкривання і закривання пробок металевої тари, проведення робіт із обслуговування та ремонту технологічного обладнання у вибухонебезпечних зонах на АЗС повинен використовуватись інструмент з металу, що не утворює іскор.";

у пункті 10.12:

абзац третій викласти в такій редакції:

"дозволяється відпускати нафтопродукти споживачам у металеві каністри, каністри з полімерних матеріалів, які призначені для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесене відповідне маркування. Забороняється відпускати паливо в скляну тару та тару з полімерних матеріалів, яка не призначена для цих цілей;";

абзац четвертий після слова "піском" доповнити словами "або застосувати спеціальні хімічні речовини";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"відстань між автомобілями повинна забезпечувати можливість маневрування та виїзду з території АЗС.";

пункт 10.14 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) ПАЗС необхідно оснащувати первинними засобами пожежогасіння відповідно до глави 3 розділу V цих Правил і розміщувати їх на території згідно зі схемою, затвердженою керівником підприємства.";

9) пункт 12.1 глави 12 викласти в такій редакції:

"12.1. Не допускається розміщення лазень сухого жару (саун) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб.".

7. У розділі VII:

1) друге речення абзацу шостого пункту 1.1 глави 1 викласти в такій редакції: "За наявності на підприємстві відомчої пожежної охорони або державної пожежної охорони, яка обслуговує підприємство на договірних засадах, наряди-допуски на виконання тимчасових вогневих робіт повинні бути погоджені з ними напередодні виконання робіт з установленням відповідного контролю;

2) пункт 2.1 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.28 вважати відповідно пунктами 2.1 - 2.27;

3) у главі 4:

у реченні першому пункту 4.16 слова "реконструкції, капітального ремонту та" виключити;

в абзаці четвертому пункту 4.48 слова та цифри "згідно з ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва" виключити.

8. У тексті Правил слова та цифри "ДБН В.2.5-56:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" замінити словами та цифрами "ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту".

 

Т. в. о. директора Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС

С. Є. Житняк

Опрос