Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о служебных командировках полицейских в пределах Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 02.08.2017 № 672
действует с 15.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2017

м. Київ

N 672

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2017 р. за N 1042/30910

Про затвердження Інструкції про службові відрядження поліцейських у межах України

Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту", Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658, та з метою визначення особливостей направлення в службові відрядження поліцейських

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про службові відрядження поліцейських у межах України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова первинної профспілкової
організації працівників Центрального
органу управління
Національної поліції України

Д. П. Зубков

Голова Об'єднаної профспілкової
організації Міністерства
внутрішніх справ України

Л. А. Кирилюк

Т. в. о. Голови Національної
поліції України

І. М. Купранець

Заступник Міністра
фінансів України

А. Граділь

 

ІНСТРУКЦІЯ
про службові відрядження поліцейських у межах України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає особливості направлення у службові відрядження поліцейських структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліції, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції та головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, у тому числі їх територіальних (відокремлених) підрозділів (управлінь, відділів, відділень поліції), а також підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - органи (підрозділи) поліції), у межах України.

2. Службовим відрядженням вважається поїздка поліцейського за наказом, підписаним керівником органу поліції або особою, яка виконує його обов'язки, його першим заступником або заступниками відповідно до їх компетенції, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового завдання поза місцем його постійної служби.

3. Основними завданнями службових відряджень є:

вивчення і перевірка стану службової діяльності органів (підрозділів) поліції;

надання практичної допомоги в службовій діяльності органів (підрозділів) поліції;

проведення оперативно-профілактичних заходів;

участь у проведенні слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у конкретному кримінальному провадженні;

проведення службових розслідувань;

вирішення проблемних питань діяльності органів (підрозділів) поліції;

участь у проведенні нарад, конференцій, семінарів та інших заходів;

вивчення та поширення передового досвіду, новітніх форм і методів роботи;

навчання працівників органів (підрозділів) поліції.

4. Основними організаційними формами службових відряджень є:

групові виїзди - спільні службові відрядження працівників органів (підрозділів) поліції;

одиночні виїзди - службові відрядження одного поліцейського для вивчення окремих напрямів або проблемних питань діяльності органу (підрозділу) поліції.

5. Залежно від підстав виїзду службові відрядження поділяються на:

планові - здійснюються відповідно до планів основних заходів органів (підрозділів) поліції;

позапланові - проводяться з метою виконання завдань керівництва органів поліції, не визначених в планах основних заходів органів поліції;

оперативні - здійснюються в разі необхідності оперативного реагування на надзвичайні події, вирішення раптово виниклих проблем, що потребують негайного розгляду, надання допомоги або прийняття відповідних управлінських рішень.

6. За час службового відрядження, у тому числі за час перебування в дорозі, за поліцейським зберігається належне йому за встановленими нормами грошове забезпечення.

7. Направлення у службові відрядження поліцейських - вагітних жінок і тих, які мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дитину-інваліда, без їх згоди не допускається.

II. Направлення поліцейських у службові відрядження

1. При направленні поліцейського у службове відрядження видається наказ, підписаний керівником органу поліції або особою, яка виконує його обов'язки, його першим заступником або заступниками відповідно до розподілу функціональних обов'язків (посадових інструкцій).

У наказі зазначаються пункт призначення, найменування органу поліції, у тому числі його територіального (відокремленого) підрозділу (управління, відділу, відділення), куди відряджено працівника, строк та мета відрядження.

Зміна строків відрядження або пунктів призначення здійснюється шляхом видання нового наказу.

У разі направлення поліцейських для проведення оперативно-розшукових заходів у наказі можуть не зазначатися пункт призначення, найменування органу поліції, у тому числі його територіального (відокремленого) підрозділу (управління, відділу, відділення). Водночас ці відомості зазначаються у завданні, витяг з якого чи копія якого додається до звіту про використані кошти, надані на відрядження (далі - звіт про використання коштів).

2. Строк перебування поліцейського у відрядженні визначається керівником, але не може перевищувати 30 календарних днів з урахуванням часу перебування в дорозі, за винятком випадків, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (далі - постанова КМУ N 98), та випадків, передбачених пунктом 6 цього розділу.

З дозволу керівника органу поліції або особи, яка виконує його обов'язки, ураховується затримка у відрядженні з причин, що не залежать від відрядженого поліцейського, за наявності підтвердних документів. При цьому загальний строк відрядження не може перевищувати 60 календарних днів.

Рішення керівника органу поліції або особи, яка виконує його обов'язки, про продовження строку службового відрядження поліцейського оформляються наказом.

3. Поліцейським, направленим у службові відрядження, за кожний день перебування у відрядженні в межах строків, передбачених пунктом 2 цього розділу, виплачуються добові в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

4. Строк службового відрядження поліцейського, який направляється в межах України для участі в антитерористичних операціях, не повинен перевищувати періоду проведення таких операцій.

5. Строк службового відрядження поліцейського, направленого для лікування та реабілітації через поранення (контузію, травму або каліцтво), отримане під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (проведення заходів, пов'язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), та осіб, які супроводжують такого поліцейського, не повинен перевищувати строку лікування та реабілітації.

6. Строк відрядження поліцейських, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, не повинен перевищувати строку такого навчання.

7. На поліцейського, який перебуває у службовому відрядженні, поширюється режим робочого часу того органу (підрозділу) поліції чи державного органу, підприємства, установи або організації, до якого (якої) він відряджений.

8. Підготовка наказу про службове відрядження поліцейських, які проходять службу в територіальному (відокремленому) підрозділі (управлінні, відділі, відділенні) органу поліції, а також на підприємствах, в закладах та установах, що належать до сфери управління Національної поліції України, покладається на органи (підрозділи) поліції, де за штатним розписом обліковується відряджений поліцейський.

III. Оформлення та облік службових відряджень

1. Поліцейському, який направляється у службове відрядження, видається посвідчення про відрядження з талоном посвідчення про відрядження та карткою автоматизованої інформаційної системи "Відрядження" (далі - картка АІС "Відрядження") (додаток 1), які оформлюються відрядженою особою.

Орган (підрозділ) поліції самостійно забезпечує виготовлення бланків посвідчень про відрядження.

На бланку посвідчення про відрядження проставляється відповідні серія та номер.

Виїзд поліцейського у службове відрядження без посвідчення про відрядження не дозволяється.

2. Обов'язки щодо видачі посвідчень про відрядження та ведення журналу обліку видачі бланків посвідчень про відрядження (додаток 2) покладаються на працівників підрозділів документального забезпечення органів (підрозділів) поліції.

У неробочий час, вихідні та святкові дні обов'язки щодо видачі посвідчень про відрядження покладаються на працівників чергової служби (частини) органу (підрозділу) поліції.

3. Посвідчення про відрядження підписується керівником органу поліції або його першим заступником, заступниками відповідно до їх компетенції та скріплюються гербовою печаткою.

4. Поліцейський, який виїжджає у службове відрядження, зобов'язаний у підрозділі документального забезпечення органу (підрозділу) поліції отримати посвідчення про відрядження, заповнити всі його реквізити, після чого у разі необхідності подати талон посвідчення про відрядження до бухгалтерської служби органу (підрозділу) поліції для отримання авансу.

5. Орган (підрозділ) поліції, що відряджає поліцейського, зобов'язаний ознайомити його з кошторисом витрат на відрядження, а також забезпечити його коштами для здійснення витрат на відрядження за умови наявності кошторисних призначень на відповідні цілі, оригіналів документів, які є підставою для відрядження, та відсутності заборгованості за раніше виданими авансами. Аванс відрядженому поліцейському може видаватися готівкою або перераховуватися в безготівковій формі на картковий рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

6. Якщо поліцейський отримав аванс на відрядження і не виїхав у відрядження, він повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про скасування поїздки повернути зазначені кошти до бухгалтерської служби органу (підрозділу) поліції.

7. Сума надміру використаних коштів, отриманих поліцейським на відрядження або під звіт і не повернутих в установлений строк, оподатковується у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

8. Усі витрати на службове відрядження відшкодовуються лише за наявності оригіналів документів, що засвідчують вартість цих витрат.

У разі неповернення поліцейським залишку коштів у визначений строк відповідна сума стягується з нього органом (підрозділом) поліції, де він отримав кошти, в установленому законодавством порядку.

9. Витрати на службове відрядження відшкодовуються відповідно до постанови КМУ N 98 та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року N 362) (із змінами).

10. Фактичний час перебування в службовому відрядженні визначається за наявними відмітками в посвідченні про відрядження, засвідченими підписами керівників та печаткою органів (підрозділів) поліції, куди відряджений поліцейський, а також за місцем проходження служби.

Відмітки в посвідченні про відрядження засвідчуються печаткою.

У разі відсутності відміток про вибуття з місця постійної служби, прибуття у відрядження та повернення з відрядження добові витрати не відшкодовуються.

11. Витрати у зв'язку з поверненням поліцейським, який був направлений у службове відрядження, квитка на потяг, літак або інший транспортний засіб можуть бути відшкодовані з дозволу керівника органу поліції, який приймав рішення про направлення у службове відрядження, і лише з поважних причин (рішення про скасування службового відрядження, відкликання зі службового відрядження тощо) за наявності оригіналу документа, що засвідчує вартість таких витрат.

Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття поліцейського зі службового відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника органу поліції береться до уваги затримка в службовому відрядженні на вихідні або святкові чи неробочі дні в разі, якщо строк перебування поліцейського поза місцем його постійної служби не перевищує строку службового відрядження, передбаченого постановою КМУ N 98.

За ці дні поліцейському не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця службового відрядження до місця постійної служби).

12. Виплата добових поліцейським не здійснюється за дні, коли вони забезпечуються харчуванням за рахунок держави (у передбачених законодавством випадках).

13. У разі тимчасової непрацездатності відрядженого поліцейського йому протягом усього часу, поки він не може за станом здоров'я приступити до виконання покладеного на нього завдання або повернутися до місця свого постійного проживання, але не більше двох місяців на загальних підставах виплачуються добові та відшкодовуються витрати на найм житлового приміщення (крім випадків, коли відряджений поліцейський перебуває на стаціонарному лікуванні).

14. Розміри добових витрат та гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу визначаються відповідно до додатка 1 до постанови КМУ N 98.

15. Якщо поліцейський під час службового відрядження (за відсутності можливості або за умови конфіденційності) не може зробити в посвідченні про відрядження відмітки про перебування в пункті призначення, час його перебування у відрядженні письмово підтверджується керівником структурного підрозділу органу поліції, де працює відряджений.

16. Після повернення зі службового відрядження протягом п'яти робочих днів поліцейський зобов'язаний подати до бухгалтерської служби картку АІС "Відрядження" у паперовому вигляді, посвідчення про відрядження та звіт про використання коштів.

У разі якщо під час службових відряджень поліцейський отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру використаних коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи).

17. Поліцейський заповнює картку АІС "Відрядження" відповідно до порядку її заповнення, визначеного в посвідченні про відрядження.

18. Якщо до бухгалтерської служби звіт про використання коштів подано заповненим неповністю, з помилками та/або без підтвердних документів, його разом зі всіма документами повертають поліцейському без виконання.

Поліцейський у строк до трьох робочих днів з часу повернення звіту про використання коштів повинен подати до бухгалтерської служби виправлений звіт про використання коштів та підтвердні документи.

19. Не дозволяється видавати аванс на відрядження поліцейському, який не відзвітував про авансові кошти, отримані та витрачені в попередньому відрядженні.

20. Працівник бухгалтерської служби зобов'язаний:

перед прийняттям картки АІС "Відрядження" та посвідчення про відрядження перевірити повноту заповнення їх реквізитів;

унести до картки АІС "Відрядження" інформацію про суму витрат відповідно до звіту про використання коштів;

протягом трьох діб після погодження звіту про використання коштів керівництвом органу поліції передати картку АІС "Відрядження" до підрозділу інформаційної підтримки та координації поліції "102".

21. Облік службових відряджень поліцейських структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліції, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції здійснюється відповідним підрозділом апарату центрального органу управління поліції.

22. Облік службових відряджень поліцейських апаратів головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві та їх територіальних (відокремлених) підрозділів здійснюється відповідними підрозділами територіальних органів поліції.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та
моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

   

    

 

Журнал обліку
видачі бланків посвідчень про відрядження

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Місце відрядження

Строк відрядження
(з ______ по ______)

Підстава виїзду (номер та дата наказу)

Номер посвідчення про відрядження

Дата і номер документа про результати відрядження (звіт, довідка тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос