Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку регистрации и допуска аэродромов и взлетно-посадочных площадок государственной авиации Украины

Минобороны
Приказ от 26.07.2017 № 388
действует с 19.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2017

м. Київ

N 388

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2017 р. за N 1029/30897

Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою удосконалення порядку реєстрації та допуску до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 13 жовтня 2014 року N 731, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2014 року за N 1373/26150, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

ЗМІНИ
до Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України

1. У розділі I:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів авіаційної діяльності державної авіації України, які експлуатують (мають у підпорядкуванні) аеродроми або злітно-посадкові майданчики державної авіації України.";

2) пункт 1.6 доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Під час дії особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції за клопотаннями керівників органів управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України, у підпорядкуванні яких перебувають аеродроми або постійні злітно-посадкові майданчики, рішення на експлуатацію аеродромів або постійних злітно-посадкових майданчиків без наявності посвідчення про допуск до експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України за узгодженням з Уповноваженим підрозділом приймає перший заступник Міністра оборони України (заступник Міністра оборони України, який спрямовує та координує діяльність Уповноваженого підрозділу) (у разі його відсутності - особа, яка виконує його обов'язки).

У таких випадках допуск до експлуатації оформлюється наказами керівників органів управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України, у підпорядкуванні яких перебувають аеродроми або постійні злітно-посадкові майданчики.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"зональна схема району аеродрому на топографічній карті масштабу 1:100000 або зональна схема постійного злітно-посадкового майданчика на топографічній карті масштабу 1:50000 розміром 730 х 730 мм з нанесенням льотної смуги, злітно-посадкової смуги, смуг повітряних підходів, висот природних і штучних перешкод, зазначенням географічних координат контрольної точки аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика та торців злітно-посадкових смуг за системою координат 1942 року (СК-42) або за Світовою геодезичною системою 1984 року (WGS-84), курсу зльоту-посадки та секторів підходу;";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"схема генерального плану аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика на папері формату А1 (594 х 841 мм) з експлікацією, підписана керівником заявника;";

доповнити пункт новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"засвідчена копія сертифіката аеродрому (для аеродромів спільного використання).";

2) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. За потреби здійснення зміни характеристик аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика (несучої спроможності та лінійних розмірів штучних покриттів, курсу зльоту-посадки, радіонавігаційних систем) власник Свідоцтва зобов'язаний за клопотанням органу управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого знаходиться аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик, подати до Уповноваженого підрозділу заявку про зміну характеристик (додаток 6).";

3) доповнити розділ після пункту 2.7 новими пунктами 2.8, 2.9 такого змісту:

"2.8. Документи, зазначені в пунктах 2.2, 2.3, 2.7 цього розділу, реєструються, формуються в окрему справу на кожний аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик, обліковуються і зберігаються власником Свідоцтва та Уповноваженим підрозділом до перереєстрації або виключення з Реєстру аеродрому чи постійного злітно-посадкового майданчика відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регламентують ведення діловодства.

В органі управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України зберігається копія Свідоцтва.

2.9. Орган управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України зобов'язаний:

організовувати та контролювати підготовку підпорядкованими суб'єктами державної авіації документів щодо проведення реєстрації/перереєстрації, зміни характеристик аеродромів або постійних злітно-посадкових майданчиків та проводити їх узгодження;

узгоджувати з Уповноваженим підрозділом завдання на проектування нового будівництва, розширення, реконструкцію і технічне переобладнання аеродромів або постійних злітно-посадкових майданчиків та їх наземного обладнання;

вести оперативний облік Свідоцтв, виданих Уповноваженим підрозділом.".

У зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.12 вважати відповідно пунктами 2.10 - 2.14;

4) пункт 2.10 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"забезпечувати відповідність інформації щодо аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика в інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродрому і наданих до Уповноваженого підрозділу документах фактичному стану аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика, його обладнання шляхом своєчасної підготовки та погодження матеріалів для внесення змін до зазначених документів;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

5) абзац перший пункту 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. У разі зміни характеристик аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика, зазначених у Свідоцтві, власник Свідоцтва звертається до Уповноваженого підрозділу в порядку, визначеному в пункті 2.2 цього розділу, із заявкою щодо перереєстрації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика. Видане раніше Свідоцтво підлягає поверненню до Уповноваженого підрозділу для знищення.".

3. У розділі III:

1) доповнити розділ після пункту 3.4 новими пунктами 3.5, 3.6 такого змісту:

"3.5. Орган управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України зобов'язаний:

організовувати та контролювати підготовку підпорядкованими суб'єктами державної авіації аеродромів або постійних злітно-посадкових майданчиків до процедури допуску їх до експлуатації;

перевіряти та узгоджувати документи щодо допуску до експлуатації аеродромів або постійних злітно-посадкових майданчиків;

вести оперативний облік Посвідчень, виданих Уповноваженим підрозділом;

не допускати експлуатацію підпорядкованих аеродромів або постійних злітно-посадкових майданчиків без наявності Свідоцтва та Посвідчення;

надавати відомості Уповноваженому підрозділу про всі невідповідності аеродромів або постійних злітно-посадкових майданчиків та їх наземного обладнання вимогам нормативно-правових актів, що регламентують придатність до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України, які виникли під час їх експлуатації та впливають на безпеку польотів.

3.6. Виконання заходів щодо допуску до експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика безпосередньо організовують:

в органах управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України - заступник керівника з авіації;

у суб'єктах державної авіації - заступник керівника з льотної підготовки (льотної роботи) (у разі відсутності зазначеної посади - заступник керівника).".

У зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.32 вважати відповідно пунктами 3.7 - 3.34;

2) в абзаці п'ятому пункту 3.7 слово "вагою" замінити словом "масою";

3) у пункті 3.8:

в абзаці п'ятому слово "вагою" замінити словом "масою";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"схеми організації авіаційного електрозв'язку, розміщення засобів радіотехнічного забезпечення польотів, світлосигнального обладнання аеродрому відносно злітно-посадкової смуги;";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом десятим такого змісту:

"таблиці відповідності характеристик та параметрів комплексу аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика встановленим нормативним вимогам;".

У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим;

4) пункт 3.9 після цифр "30" доповнити словом "робочих";

5) в абзаці другому пункту 3.10 цифри "3.6" замінити цифрами "3.8";

6) пункт 3.12 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Поверненню також підлягає заявка, до якої заявником додано відповідні документи (акти перевірок, схеми, таблиці відповідності тощо) зі строком давності, що перевищує шість місяців із часу їх створення до дня розгляду заявки та/або проведення комплексного обстеження аеродрому чи постійного злітно-посадкового майданчика.";

7) пункт 3.13 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Комісію очолює голова, призначений з числа осіб керівного льотного складу органу управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України, які мають відповідну підготовку та досвід у виконанні польотів.";

8) у пункті 3.14 слова "та орнітологічного" вилучити;

9) доповнити розділ після пункту 3.17 новими пунктами 3.18 - 3.20 такого змісту:

"3.18. Якщо виявлені комісією недоліки є небезпечними та загрожують безпеці польотів, голова комісії забороняє виконання польотів і надає керівнику органу управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого знаходиться аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик, інформацію про загрозу безпеці польотів для прийняття відповідного рішення.

У разі виявлення недоліків, які не впливають на безпеку польотів та не можуть бути усунені заявником на місці до закінчення обстеження, комісія вказує в акті всі виявлені недоліки із зазначенням строку їх усунення (не більше 30 робочих днів) та рекомендовані заходи.

Якщо заявник з причин, що не залежать від нього, не усунув виявлені недоліки у встановлений строк, він має право за клопотанням органу управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого знаходиться аеродром чи постійний злітно-посадковий майданчик, звернутися до Уповноваженого підрозділу з наданням необхідного обґрунтування щодо відстрочення усунення недоліків, виявлених під час комплексного обстеження аеродрому чи постійного злітно-посадкового майданчика, на строк до трьох місяців.

Заявник зобов'язаний усунути виявлені недоліки у встановлений строк та за підпорядкованістю повідомити про це Уповноважений підрозділ.

3.19. За потреби за рішенням керівника Уповноваженого підрозділу проводиться повторна перевірка аеродрому чи постійного злітно-посадкового майданчика.

3.20. Заявка на допуск до експлуатації, за якою з вини заявника не прийнято рішення про видачу Посвідчення протягом трьох місяців з дня проведення комплексного обстеження аеродрому чи постійного злітно-посадкового майданчика, анулюється.".

У зв'язку з цим пункти 3.18 - 3.34 вважати відповідно пунктами 3.21 - 3.37;

10) абзац перший пункту 3.25 після слів "(у разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки)" доповнити словами "і засвідчується гербовою печаткою";

11) доповнити розділ після пункту 3.25 новим пунктом 3.26 такого змісту:

"3.26. Документи, зазначені в пунктах 3.2, 3.7, 3.8, 3.15 цього розділу, реєструються, формуються в окрему справу, обліковуються і зберігаються власником Посвідчення та Уповноваженим підрозділом протягом строку дії Посвідчення відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регламентують ведення діловодства.

В органі управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України зберігаються копія Посвідчення, Висновок та Акт обстеження (аеродрому, вертодрому або постійного злітно-посадкового майданчика).".

У зв'язку з цим пункти 3.26 - 3.37 вважати відповідно пунктами 3.27 - 3.38;

12) пункт 3.27 після слів "Продовження строку" доповнити словом "дії";

13) доповнити розділ після пункту 3.35 новим пунктом 3.36 такого змісту:

"3.36. Допуск до експлуатації тимчасового злітно-посадкового майданчика оформлюється наказом керівника органу управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого перебуває тимчасовий злітно-посадковий майданчик.".

У зв'язку з цим пункти 3.36 - 3.38 вважати відповідно пунктами 3.37 - 3.39;

14) абзац четвертий пункту 3.37 викласти в такій редакції:

"акт обстеження технічного стану тимчасового злітно-посадкового майданчика (додаток 15), затверджений керівником органу управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого перебуває тимчасовий злітно-посадковий майданчик.";

15) в абзаці першому пункту 3.38 цифри "3.30" замінити цифрами "3.37";

16) в пункті 3.39 цифри "3.30" замінити цифрами "3.37".

4. У додатках:

1) додаток 3 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Засвідчена копія сертифіката аеродрому (для аеродромів спільного використання).";

2) у додатку 7 слово "ваги" замінити словом "маси";

3) у додатку 8:

цифри "3.5", "3.6" замінити відповідно цифрами "3.7", "3.8";

доповнити додаток після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

"5. ______________________________________________________________________ придатний до
                                           (аеродром, вертодром або постійний злітно-посадковий майданчик)
експлуатації повітряних суден __________________________________________________________;".
                                                                                                       (зазначити перелік типів повітряних суден)

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

4) у додатках 9 - 12 цифри "3.6" замінити цифрами "3.8";

5) у додатку 13 цифри "3.9" замінити цифрами "3.11";

6) у додатку 14 цифри "3.13" замінити цифрами "3.15";

7) у додатку 15 цифри "3.30" замінити цифрами "3.37", слова "керівник суб'єкта державної авіації" замінити словами "посада керівника органу управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України".

5. У тексті Порядку слова "орган управління суб'єкта державної авіації", "перший заступник Міністра оборони України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "орган управління авіації центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії України та Збройних Сил України", "перший заступник Міністра оборони України (заступник Міністра оборони України, який спрямовує та координує діяльність Уповноваженого підрозділу)" у відповідних відмінках.

 

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації України

М. Б. Кушнірук

Опрос