Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила регистрации государственных воздушных судов Украины и Правила сертификации экземпляра государственного воздушного судна Украины

Минобороны
Приказ от 24.07.2017 № 384
действует с 15.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2017

м. Київ

N 384

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2017 р. за N 1004/30872

Про внесення змін до Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

Відповідно до частин першої, другої статті 7 Повітряного кодексу України, з метою удосконалення правил реєстрації державних повітряних суден України та сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Правил реєстрації державних повітряних суден України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року N 63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за N 334/20647 (зі змінами);

Зміни до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року N 63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за N 335/20648 (зі змінами).

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

 

ЗМІНИ
до Правил реєстрації державних повітряних суден України

1. У пункті 1.2 розділу I:

в абзаці дев'ятому слова "льотну експлуатацію" замінити словами "виконання польотів";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим;

доповнити пункт новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"Інші терміни, які використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах України з питань діяльності державної авіації України.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.3 слова "крім тих, що зазначені в пункті 2.4 цього розділу" виключити;

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Унесенню до реєстру державних повітряних суден України підлягають державні повітряні судна, які не входять до Державного реєстру цивільних повітряних суден України та реєстрів інших держав.";

3) пункт 2.9 після слів "розслідування, проведеного заявником," доповнити словами "Управлінням регулювання діяльності державної авіації України";

4) пункти 2.12, 2.13 викласти в такій редакції:

"2.12. Польоти державних повітряних суден, які не зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, забороняються.

2.13. Польоти державних повітряних суден без розпізнавальних знаків або зі знаками невстановленого зразка забороняються, за винятком випадків, що передбачені Положенням про розпізнавальні знаки, які наносяться на повітряні судна державної авіації України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 20 липня 2015 року N 347, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 року за N 935/27380.".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1 слова "відповідно до вимог пункту 3.4 цього розділу" замінити словами "з метою контролю нанесення (оновлення) на його поверхню розпізнавальних знаків";

2) у пункті 3.3 слова "відповідний письмовий запит" замінити словами "відповідне повідомлення";

3) пункти 3.3, 3.5, 3.6 після слів "реєстрацію" доповнити словами "(перереєстрацію)";

4) у пункті 3.9:

таблицю 1 викласти в такій редакції:

"Таблиця 1

Цифри

Тип повітряного судна

Цифри

Тип повітряного судна

Цифри

Тип повітряного судна

Цифри

Тип повітряного судна

1

2

3

4

5

6

7

8

02

Ми-2

20

Ан-2

49

Comcopters-100

76

Су-25М1

03

Ми-14

21

Ан-12

50

ВР-3 "Рейс"

77

Су-27

04

Ми-24

22

Ан-70

51

ВР-2 "Стриж"

79

Су-25УБМ1

05

Ми-26

23

Ан-140

52

Бе-12

81

Су-27УБ1М

06

Ми-6

24

Ан-24

61

МиГ-21

82

Су-27УП1М

08

Ми-8

25

Ан-30

63

МиГ-23

83

Су-27С1М

09

Ми-9

26

Ан-26

67

МиГ-27

84

Су-27П1М

10

Ми-24ПУ1

27

Ан-72

69

МиГ-29

86

Ил-76

11

Мі-8МСБ-В

28

Ан-74

70

МиГ-29МУ1

88

Ил-78

12

Ми-2МСБ

32

Ан-32

71

Су-17

93

Ту-134

16

Ка-126 (226)

39

Л-39

72

Су-25УБМ1К

95

DA 42 NG

17

Ка-27

40

Л-39М1

73

Су-25М1К

97

MBB-BK-117C-2

18

Ка-32

41

Л-39М

74

Су-24

98

DA 42M-NG

19

Ка-29

48

Ан-148

75

Су-25

99

DA 40 NG

";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

таблицю 2 викласти в такій редакції:

"Таблиця 2

Належність повітряного судна

Літера

1

2

Повітряні Сили Збройних Сил України

B

1

2

Сухопутні війська Збройних Сил України

A

Військово-Морські Сили Збройних Сил України

P

Державна прикордонна служба України

K

Національна гвардія України

M

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

X

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

S

Високомобільні десантні війська Збройних Сил України

F

";

у таблиці 3:

рядки п'ятий, шостий викласти в такій редакції:

"

Навчально-бойові

N

Навчально-тренувальні

H

";

доповнити таблицю рядком сьомим такого змісту:

"

Безпілотні літальні апарати

R

";

доповнити пункт абзацом шостим такого змісту:

"У разі занесення до реєстру державних повітряних суден України повітряних суден, тип, належність або призначення яких не визначено у таблицях 1 - 3, Управління регулювання діяльності державної авіації України має право присвоювати їм нові цифрові або літерні індекси.";

5) пункт 3.12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.13 - 3.16 вважати відповідно пунктами 3.12 - 3.15, а підпункти 3.16.1, 3.16.2 - підпунктами 3.15.1, 3.15.2;

6) у пункті 3.14:

після слів "не втрачають чинності в разі" доповнити словами "вибуття державного повітряного судна до складу національних контингентів та/або";

слова "У цьому разі" замінити словами "В останньому випадку".

4. У розділі V:

1) в абзаці другому пункту 5.1 слова "частин з озброєння (з інженерно-авіаційної служби (далі - ІАС) - начальники озброєння (ІАС))" замінити словами "(керівників) експлуатуючих організацій з інженерно-авіаційної служби (далі - ІАС)";

2) в абзаці першому пункту 5.3 слова "експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС)" замінити словами "(керівника) експлуатуючої організації з ІАС".

5. Абзац перший пункту 6.5 розділу VI після слів "на борту державного повітряного судна" доповнити словами ", яке має чинний сертифікат (спеціальний сертифікат) льотної придатності державного повітряного судна".

 

Начальник Управління регулювання
діяльності державної авіації України

М. Б. Кушнірук

Опрос