Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о месте базирования судов флота рыбной промышленности

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 19.07.2017 № 375
действует с 29.08.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2017

м. Київ

N 375

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2017 р. за N 971/30839

Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості

Відповідно до статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 4 пункту 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1147, пунктів 2, 12 Порядку здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року N 1583, підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27 "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031.

3. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Я. Б. Ковалів

Голова Державної
прикордонної служби України

В. Назаренко

В. о. Міністра інфраструктури
України

Ю. Лавренюк

 

ПОЛОЖЕННЯ
про місце базування суден флоту рибної промисловості

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги до облаштування місць базування суден флоту рибної промисловості та організації їх безпечної експлуатації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

адміністрація місця базування (далі - адміністрація) - суб'єкт господарювання або відокремлений підрозділ юридичної особи, одним із напрямів діяльності якого є організація, надання послуг з безпечного утримання і обслуговування приписаних або які прибувають до місць базування суден флоту рибної промисловості, випуску та оформлення виходу в рейс у територіальне море, внутрішні води України цих суден на відстань до 2 морських миль від урізу води та приходу з рейсу цих суден із територіального моря, внутрішніх вод України та суден, що експлуатуються у внутрішніх водоймах;

місце базування суден флоту рибної промисловості (далі - місце базування) - земельна ділянка берегової території з прилеглими водними об'єктами або гідротехнічна споруда, відведені у встановленому законодавством порядку суб'єкту господарювання для постійного та безпечного утримання суден флоту рибної промисловості, вивантаження водних біоресурсів, посадки та висадки екіпажів риболовних суден, обладнані відповідно до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів у сфері рибного господарства;

причальний - особа, призначена адміністрацією, яка відповідає за оформлення виходу суден у рейс, приходу суден з рейсу та забезпечує постійний зв'язок із судном;

флот рибної промисловості (далі - судна) - рибальські, науково-дослідні, навчальні чи інші спеціалізовані судна, що використовуються для здійснення рибогосподарської діяльності, у тому числі судна для приймання, переробки, перевантаження, транспортування, зберігання уловів водних біоресурсів і продуктів їх переробки, а також для постачання палива, води, продовольства, тари та інших матеріалів.

II. Внесення даних про місце базування суден флоту рибної промисловості до переліку місць базування суден флоту рибної промисловості

1. Перелік місць базування суден флоту рибної промисловості (далі - Перелік) затверджується Держрибагентством.

Внесення місця базування до Переліку здійснюється на підставі письмової заяви на внесення даних до переліку місць базування суден флоту рибної промисловості (додаток 1), яка надсилається до Держрибагентства поштою або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку.

До заяви додаються акт огляду місця базування суден флоту рибної промисловості, складений посадовою особою Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості Держрибагентства (далі - посадова особа Держрибагентства) або міжвідомчою комісією, в якому зазначено, що місце базування після фактичного огляду придатне до експлуатації, та завірені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

документ, на підставі якого адміністрацією використовується земельна ділянка;

документ, що підтверджує право власності або користування гідротехнічною спорудою (за наявності);

наказ адміністрації про призначення особи, відповідальної за забезпечення безпечної експлуатації місця базування, оформлення виходу суден у рейс, приходу суден з рейсу.

Внесення місця базування до Переліку є підставою для його експлуатації.

2. Огляд місць базування здійснюється щороку посадовими особами Держрибагентства за письмовими заявами адміністрацій, які подаються до Держрибагентства у довільній формі.

У прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі огляд місць базування здійснюється за заявками адміністрацій міжвідомчими комісіями, призначеними Держрибагентством, до складу яких включені представники Державної прикордонної служби.

За результатами огляду складається акт огляду місця базування суден флоту рибної промисловості (додаток 2).

3. Експлуатація місця базування забороняється, а в акті огляду місця базування суден флоту рибної промисловості зазначається "Не придатне до експлуатації" у випадках:

виявлення порушень правил облаштування місць базування;

виявлення протягом року двох і більше порушень вимог Порядку випуску суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 грудня 2011 року N 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за N 1506/20244, а також в контрольованому прикордонному районі, прикордонній смузі порушень вимог Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1147, щодо порядку обліку, тримання та випуску з місць базування суден флоту рибної промисловості.

У зазначених випадках місце базування суден виключається з Переліку.

У разі заборони експлуатації місць базування в контрольованих прикордонних районах, прикордонній смузі Держрибагентство не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення письмово інформує про це органи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких розташовані ці місця базування.

III. Вимоги до організації та облаштування місць базування суден флоту рибної промисловості

1. Судновласник забезпечує безпечну експлуатацію судна. Адміністрація (уповноважена особа) забезпечує облаштування та утримання місць базування, організацію контролю за зберіганням суден, їх обліком, випуском у плавання та поверненням.

2. Місце базування організовується та облаштовується адміністрацією для забезпечення:

цілодобової безпечної стоянки та тримання суден;

безпечної посадки на судна та висадки із суден екіпажу;

безпечного навантаження та вивантаження улову та знарядь лову;

схоронності суден, двигунів, іншого суднового обладнання, улову та знарядь лову.

3. Місця базування розташовуються на ділянках з невеликою швидкістю течії, де є захист від негативної дії вітру, хвиль та криги.

4. Місця базування не можуть бути розташовані ближче ніж 100 м від дебаркадерів та ближче ніж 500 м від гідротехнічних споруд та мостів.

5. Для безпечного утримання суден та причалів на місці базування можуть бути побудовані захисні споруди (дамби, хвилеломи тощо).

6. Якщо захисні споруди місця базування при паводках затоплюються, на них встановлюються знаки навігаційного огородження.

7. Габарити суднових проходів до місця базування мають забезпечувати безпечний прохід та розходження найбільшого із суден, що перебуває на місці базування.

8. На місці базування обладнується не менше одного інформаційного стенда, розташованого так, щоб забезпечити легкий доступ до нього членів екіпажів суден, на якому розміщуються:

схема місця базування;

дані про фактичну гарантовану глибину акваторії та наявність перешкод для плавання суден;

схема руху суден на акваторії місця базування;

правила користування місцем базування і суднами, встановлені адміністрацією;

правила охорони життя людей на водних об'єктах;

порядок дій у разі виникнення пожежі;

прогноз погоди;

інформація про аварійні випадки та порушення вимог Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512;

комплексний план природоохоронних заходів;

плакати, пам'ятки, інша наочна агітація з безпечного користування суднами флоту рибної промисловості, з охорони праці, довкілля, протипожежної та протиепідемічної тематики тощо.

9. Місце базування має бути забезпечено:

телефонним зв'язком;

освітленням;

автомобільними під'їзними шляхами;

місцем з ємностями для сухого сміття та відходів нафтопродуктів;

обладнаними місцями для посадки та висадки екіпажів риболовних суден, завантаження та розвантаження уловів.

10. Розташування та обладнання систем, пристроїв, паливних, мастильних баків на території місця базування мають відповідати вимогам охорони праці та протипожежної безпеки.

11. Протипожежне та рятувальне майно на місцях базування має бути у справному стані, розміщуватися на штатних місцях і бути готовим до негайного застосування.

Перевірка та випробування протипожежних та рятувальних засобів місця базування проводяться у порядку та строки, встановлені чинним законодавством для суден флоту рибної промисловості.

12. У темний час доби акваторія та територія місця базування мають бути з необхідним освітленням, установленим так, щоб не заважати судноводіям суден, які проходять в районі розташування місця базування.

13. Місця для посадки та висадки екіпажів риболовних суден обладнуються білими круговими вогнями на висоті не менше 2 метрів від настилу.

14. В адміністрації кожного місця базування мають бути:

копія документа, на підставі якого адміністрацією використовується земельна ділянка;

документ, що підтверджує право власності або користування гідротехнічною спорудою (за наявності);

акти огляду місця базування;

наказ адміністрації про призначення особи, відповідальної за забезпечення безпечної експлуатації місця базування, оформлення виходу суден у рейс, приходу суден з рейсу;

дублікати ключів від замкнених приміщень і замків;

прошнурований журнал обліку приписного флоту (додаток 3);

прошнурований журнал реєстрації виходу-приходу суден флоту рибної промисловості (додаток 4);

журнал прогнозів погоди;

акти випробування трапів, містків, сходнів та іншого обладнання;

перелік номерів телефонів Держрибагентства, державного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" (для повідомлень у разі аварійної події у морських водах), найближчих органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх справ України;

перелік адрес та номерів телефонів органів пожежної охорони, медичних та рятувальних служб, підрозділу Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі).

15. На місцях базування забороняється тримання та зберігання плавзасобів, не зареєстрованих у встановленому порядку.

16. Адміністрації, власники, судновласники (фрахтувальники) зобов'язані надати посадовим особам Держрибагентства та Державної прикордонної служби (у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі) безперешкодний доступ до місця базування.

 

Директор Департаменту тваринництва

М. Кваша

 

ЗАЯВА
на внесення даних до переліку місць базування суден флоту рибної промисловості

Заявник: _____________________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
                                              (прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника, контактні телефони)

Місцезнаходження:
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ _______________

Прошу внести дані про місце базування до переліку місць базування суден флоту рибної промисловості
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (назва, місце розташування місця базування)

Матеріально-технічна база заявника
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (кількість, назви, типи, бортові номери суден, які є в наявності
                                                                    або планується залучити на місце базування)

Перелік копій документів, які додаються до заяви:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________
              (підпис заявника)

________________________________________________
(П. І. Б. заявника)

М. П. (за наявності)

Дата ___ ____________ 20__ р.

 

АКТ ОГЛЯДУ
місця базування суден флоту рибної промисловості

1. Назва місця базування _______________________________________________________________

2. Місце розташування місця базування ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Власник /орендар (потрібне підкреслити) місця базування _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування, місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання),
                                                         тел./факс, адреса електронної пошти власника (орендаря))

4. Особа, відповідальна за забезпечення безпечної експлуатації місця базування, оформлення виходу суден у рейс, приходу суден з рейсу
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

5.

Судна, приписані до місця базування

Станом на
____________

Несамохідні палубні

 

 

 

 

 

Несамохідні безпалубні

 

 

 

 

 

Самохідні палубні

 

 

 

 

 

Самохідні безпалубні

 

 

 

 

 

Судна з підвісним двигуном

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 6. Акт дійсний до "___" ____________ 20__ р. (строк дії акта не перевищує 12 місяців)

7. Результати огляду, додаткова інформація _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Власник (орендар) місця базування ______________________________________________________
                                                                                                                                   (П .І. Б., підпис)

"___" ____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)

Посадова особа
Держрибагентства _____________________________________________________________________
                                                                                                                    (П .І. Б., підпис)

Члени міжвідомчої комісії* _____________________________________________________________
                                                                                                                            (П .І. Б., підпис)

"___" ____________ 20__ р.

Внесено до переліку місць базування суден флоту рибної промисловості
"___" ____________ 20__ р. за N _________

____________
* Під час огляду місця базування, розташованого в прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі.

 

ЖУРНАЛ
обліку приписного флоту

_________________________________________
(назва місця базування)

______________________________________________
(адміністрація місця базування, адреса, тел./факс)

Розпочато ____________________

Закінчено _____________________

N з/п

Назва та бортовий номер судна

Тип судна (палубне/
безпалубне)

Власник/
судновласник (фрахтувальник) судна (місцезнаходження/
місце проживання, телефон, інші контактні дані)

Дата проходження технічного огляду

Взяття на облік

Зняття з обліку

 

 

 

 

 

дата

підпис, П. І. Б. особи, яка внесла запис

дата

підпис, П. І. Б. власника/
судновласника (фрахтувальника) судна

підпис, П. І. Б. особи, яка внесла запис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
виходу-приходу суден флоту рибної промисловості

___________________________________________
(назва місця базування)

N з/п

Дата

Реєстраційний номер судна

П. І. Б. членів екіпажу

Номер кваліфікаційного документа судноводія/стернового-моториста

Час виходу

Підпис капітана (судно-
водія, стернового-
моториста)

Підпис причального

Час приходу

Підпис капітана (судно-
водія, стернового-
моториста)

Підпис причального

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос