Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации пропускного режима в административные здания Министерства образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ, Инструкция от 13.07.2017 № 1029
действует с 15.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2017

м. Київ

N 1029

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2017 р. за N 965/30833

Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630, та з метою забезпечення пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Полянського П. Б.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) з метою забезпечення порядку пропуску до службових приміщень працівників МОН, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які прибули до МОН за службовою необхідністю.

2. У разі виникнення аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом, а також аварійні бригади допускаються до адміністративних будівель МОН безперешкодно.

II. Порядок здачі (прийняття) під охорону службових приміщень адміністративних будівель МОН

1. Працівники МОН зобов'язані:

підтримувати службові приміщення та майно, що в них розміщено, у належному санітарному та технічному стані;

дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням і побутовими електроприладами, а також правил пожежної безпеки;

сприяти охороні службових приміщень і майна, що в ньому розміщено, запобігати його руйнуванню або розкраданню.

2. Працівники МОН отримують ключі від службових приміщень з відповідним записом у журналі видачі/здачі ключів від приміщень адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, на посту охорони у відповідальної посадової особи підрозділу охорони адміністративних будівель МОН (далі - підрозділ охорони).

3. Після закінчення робочого дня працівники МОН, що останніми покидають службові приміщення, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання й побутових, а також освітлювальних приладів. Після зачинення ключі від службового приміщення здають відповідальній посадовій особі підрозділу охорони.

4. Відповідальній посадовій особі підрозділу охорони забороняється видавати ключі від службових приміщень стороннім особам, які не є працівниками МОН.

5. Доступ у режимні приміщення МОН здійснюється відповідно до переліку посад, перебування на яких передбачає доступ до режимних приміщень (зон, територій), згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

6. Охорона режимних приміщень здійснюється особовим складом підрозділу охорони та інженерно-технічними засобами охорони.

У неробочий час сховища матеріальних носіїв секретної інформації охороняються технічними засобами охорони (охоронна сигналізація), яку підключено на пульт чергового Управління поліції охорони в м. Київ.

Пропуск до режимних приміщень (зон, територій) працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони тощо у разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно за наявності спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні - за наявності документа, що посвідчує особу, у супроводі працівників спецсектору МОН.

III. Порядок пропускного режиму

1. Вхід до адміністративних будівель МОН здійснюється лише через пости забезпечення пропускного режиму, обладнані автоматичними системами контролю допуску.

2. Працівники МОН допускаються до службових приміщень адміністративних будівель МОН за умови пред'явлення працівнику підрозділу охорони службового посвідчення або тимчасової перепустки чи за допомогою магнітної картки.

3. У разі втрати працівником службового посвідчення, тимчасової перепустки, магнітної картки він зобов'язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Дублікат службового посвідчення, тимчасової перепустки, магнітної картки видається працівникові за його письмовою заявою із відповідною резолюцією державного секретаря МОН.

4. Пропуск осіб, що прибули до Міністра, його заступників та державного секретаря, здійснюється за погодженням із підрозділом охорони працівниками приймалень керівників МОН за допомогою телефонного зв'язку.

5. До службових приміщень адміністративних будівель МОН допускаються керівники обласних управлінь освіти і науки, навчальних закладів I - IV рівнів акредитації, державних підприємств, організацій, що належать до сфери управління МОН, та їх заступники, за умови пред'явлення працівнику підрозділу охорони службового посвідчення або тимчасової перепустки за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції.

6. До адміністративних будівель МОН допускаються особи, які прибули за службовою необхідністю, з дозволу керівництва МОН, керівників структурних підрозділів за попереднім погодженням з підрозділом охорони за телефоном, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають потребу в тимчасовому перебуванні в МОН, згідно з письмовим замовленням в супроводі працівника відповідного самостійного структурного підрозділу Міністерства.

7. Працівник підрозділу охорони виписує разову перепустку за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції, та робить запис у журналі обліку тимчасового пропуску до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції, де зазначає прізвище та ініціали особи, що допускається до адміністративної будівлі МОН, реквізити документа, який посвідчує особу, найменування підприємства, установи або організації, від якої особа прибула, а також прізвище та ініціали посадової особи МОН, яка дала дозвіл на пропуск, та час входу.

8. Посадова особа, яка дала дозвіл на пропуск до адміністративної будівлі МОН, організовує супровід таких осіб при вході та виході з будівлі і є відповідальною за дотримання ними порядку і правил поведінки в державній установі та своєчасний їх вихід за межі адміністративної будівлі.

9. Пропуск іноземців на територію МОН здійснюється в робочий час лише за спеціальною тимчасовою перепусткою для іноземців за формою, наведеною у додатку 6 до цієї Інструкції.

Для отримання спецперепустки відповідальна особа структурного підрозділу, яка здійснює заходи щодо прийому іноземців, заздалегідь подає заявку до структурного підрозділу МОН, відповідального за видачу перепусток, в якій зазначаються:

1) прізвища, імена іноземців;

2) держава, яку вони представляють;

3) дата зустрічі та час перебування іноземців у МОН.

Заявка підписується керівником структурного підрозділу, відповідального за прийом іноземців.

10. До адміністративних будівель МОН пропускаються:

1) безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем'єр-міністр України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем'єр-міністр України;

Генеральний прокурор України;

віце-прем'єр-міністри України;

Міністри;

Міністр освіти і науки України, його заступники та державний секретар МОН;

2) безперешкодно за пред'явленням відповідного службового посвідчення:

народні депутати України діючого скликання;

працівники Національного антикорупційного бюро України;

Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, а також уповноважені Національним агентством посадові особи;

3) за пред'явленням відповідного службового посвідчення:

керівники інших центральних органів виконавчої влади, не зазначених у підпункті 1 цього пункту;

помічники-консультанти народних депутатів України;

4) за пред'явленням відповідного службового посвідчення та реєстру на доставку секретної документації до МОН під час виконання своїх службових обов'язків:

співробітники фельд'єгерського зв'язку;

співробітники спецзв'язку;

представники інших державних органів, що доставляють секретну кореспонденцію;

5) з дозволу керівництва МОН, керівників самостійних структурних підрозділів або їх заступників, посадові особи органів державної влади за пред'явленням відповідного службового посвідчення у присутності відповідального за пропуск працівника МОН;

6) за затвердженим керівником самостійного структурного підрозділу або його заступником списком осіб, копія якого надається працівнику підрозділу охорони у присутності відповідального за пропуск працівника МОН:

особи без громадянства;

особи, що прибули на нараду та інші заходи;

особи, що прибули для виконання господарських і будівельних робіт.

11. До адміністративних будівель МОН забороняється пропуск осіб:

1) зі зброєю (за винятком працівників фельд'єгерського та спеціального зв'язку та Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб органів державної влади згідно з чинним законодавством), боєприпасами, вибуховими речовинами та із засобами, які можуть заподіяти шкоду здоров'ю та життю людини;

2) з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва МОН або керівників самостійних структурних підрозділів, за пред'явленням відповідного службового посвідчення у присутності відповідального за пропуск працівника МОН;

3) з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами, засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;

4) з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя та здоров'я предметами;

5) у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння;

6) з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва МОН або керівників самостійних структурних підрозділів;

7) з гучномовцями, плакатами, транспарантами;

8) з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

IV. Порядок внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей до (з) адміністративних будівель МОН

1. Внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей до (з) адміністративних будівель МОН здійснюються в робочий час за матеріальними перепустками на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі Міністерства освіти і науки України за формою, наведеною у додатку 7 до цієї Інструкції, що оформлюються за заявками керівників самостійних структурних підрозділів, підписуються працівником структурного підрозділу МОН, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність та є матеріально відповідальною особою відповідної адміністративної будівлі Міністерства.

2. Матеріальна перепустка на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі МОН реєструється в журналі обліку матеріальних перепусток на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі Міністерства освіти і науки України за формою, наведеною у додатку 8 цієї Інструкції, підписується працівником підрозділу охорони, який на її зворотному боці зазначає дату й час переміщення матеріальних цінностей, та в установленому порядку передається працівнику структурного підрозділу МОН, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність та є матеріально відповідальною особою для подальшого зберігання.

3. Внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей до (з) адміністративних будівель МОН, які належать іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються у супроводі працівника структурного підрозділу, відповідального за проведення зазначених робіт.

4. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території адміністративних будівель МОН здійснюється під наглядом працівника підрозділу охорони.

V. Порядок в'їзду (виїзду) автотранспорту на територію (з території) об'єкта охорони

1. В'їзд (виїзд) на територію (з території) об'єкта охорони здійснюється через пункт пропуску, обладнаний технічними засобами контролю.

2. В'їзд (виїзд) у разі потреби на територію (з території) об'єкта охорони автомобілів інших підприємств, організацій, установ та особистого автотранспорту дозволяється за умови включення його до відповідного списку, підготовленого структурним підрозділом МОН, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність, та затвердженого державним секретарем МОН.

3. В'їзд (виїзд) на територію (з території) об'єкта охорони спеціально обладнаних транспортних засобів для вивозу твердих побутових відходів, автомобілів аварійних служб за викликом здійснюється з дозволу державного секретаря МОН, а також керівника структурного підрозділу МОН, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність, або особи, яка його заміщує.

Короткотерміновий в'їзд автотранспорту на територію об'єкта охорони за відповідними посвідченнями, товарними накладними дозволяється:

посадовим особам, щодо яких здійснюється державна охорона;

керівникам органів державної влади;

працівникам фельд'єгерського та спеціального зв'язку;

особам, які доставили товарно-матеріальні цінності.

4. Автотранспорт аварійно-рятувальних служб та інший спеціальний автотранспорт при виникненні надзвичайних ситуацій на об'єкті охорони (пожежа, стихійне лихо, аварія тощо) пропускається на територію безперешкодно, а за відсутності зазначених випадків - на загальних підставах.

VI. Порядок в'їзду (виїзду) автотранспорту на територію (з території) адміністративних будівель МОН

1. На територію (з території) адміністративних будівель МОН має право в'їжджати (виїжджати) службовий автомобіль МОН.

2. В'їзд (виїзд) у разі потреби на територію (з території) адміністративних будівель МОН автомобілів інших підприємств, організацій, установ і особистого автотранспорту дозволяється за умови включення його до відповідного списку, підготовленого структурним підрозділом МОН, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність, та затвердженого державним секретарем МОН.

VII. Підтримання належного громадського порядку біля входу (в'їзду) до адміністративних будівель МОН

Підтримання належного громадського порядку біля входу (в'їзду) до адміністративних будівель МОН та забезпечення під'їзду до нього службових автомобілів покладаються на працівників підрозділу охорони.

 

Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення

І. А. Єрко

 

Інв. N _____

ЖУРНАЛ
видачі/здачі ключів від приміщень адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження адміністративної будівлі Міністерства)

Дата

N приміщення

Час отримання ключів

Прізвище та ініціали отримувача ключів

Підпис

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення

І. А. Єрко

 

Перелік посад,
перебування на яких передбачає доступ до режимних приміщень (зон, територій)

N з/п

Посада

NN приміщень

Примітка

1

Міністр освіти і науки України

проспект Перемоги, 10: 103, 204, 215, 303, 318, 319, 321, 322;
бульвар Тараса Шевченка, 16: 302

 

2

Перший заступник Міністра

проспект Перемоги, 10: 215, 204

 

3

Державний секретар

проспект Перемоги, 10: 103, 204, 215, 303

 

4

Заступник Міністра

проспект Перемоги, 10: 103

 

5

Заступник Міністра

проспект Перемоги, 10: 303

 

6

Заступник Міністра

бульвар Тараса Шевченка, 16: 302

 

7

Завідувач спецсектору

проспект Перемоги, 10: 103, 204, 215, 303, 318, 319, 321, 322

 

8

Головний спеціаліст спецсектору

проспект Перемоги, 10: 318, 319, 321, 322

 

9

Головний спеціаліст спецсектору

проспект Перемоги, 10: 318, 319, 321, 322

 

 

Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення

І. А. Єрко

 

ТИМЧАСОВА ПЕРЕПУСТКА

  

Міністерство освіти і науки України

ТИМЧАСОВА ПЕРЕПУСТКА N ______

  

Видана ______________________________
                                                 (П. І. Б.)
_____________________________________
_____________________________________
                           (посада, місце роботи)
_____________________________________
_____________________________________

Дата видачі                ___________________
Дійсна до                   ___________________


Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення
                                                         ________________________________

 

Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення

І. А. Єрко

 

Міністерство освіти і науки України
РАЗОВА ПЕРЕПУСТКА
"___" ____________ 20__ р.

Відвідувач

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Організація

_____________________________________
(найменування)

Прибув

до ___________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
                                  N приміщення


ЧАС
прибуття __-__

 

Підпис чергового бюро перепусток:
          _____________

ЧАС
вибуття __-__
ЧАС повернення
перепустки

 

Підпис працівника МОН:
          _____________

 

________________________________


 

Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення

І. А. Єрко

 

Інв. N _____

ЖУРНАЛ
обліку тимчасового пропуску до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження адміністративної будівлі)

N з/п

Дата

Прізвище та ініціали відвідувачів, які пропускаються до адміністративної будівлі

Назва та реквізити документа, який засвідчує особу відвідувача

Найменування підприємства, установи, організації, звідки прибув відвідувач

Прізвище та ініціали керівника, який дав дозвіл на пропуск, та працівника, що супроводжує відвідувача

Час пропуску до адміністративних будівель

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення

І. А. Єрко

 

Міністерство освіти і науки України
Спеціальна тимчасова перепустка для іноземців N ______________________

на вхід до будівлі _____________________________________________________________________
                                                                                                  (місцезнаходження)

Видана _____________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я іноземця, країна, яку представляє)

Структурний підрозділ, відповідальний за прийом іноземців ________________________________
____________________________________________________________________________________

Відповідальний за прийом іноземців ____________________________________________________
                                                                                                                                 (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ р.      з ________ по ________

Особа, яка видала перепустку

___________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.


Міністерство освіти і науки України

Корінець спецперепустки для іноземців N ______________________

на вхід до будівлі ____________________________________________________________________
                                                                                                   (місцезнаходження)

Видана _____________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я іноземця, країна, яку представляє)

Структурний підрозділ, відповідальний за прийом іноземців _________________________________
____________________________________________________________________________________

Відповідальний за прийом іноземців ____________________________________________________
                                                                                                                                   (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ р.      з ________ по ________

Особа, яка видала перепустку

___________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.


 

Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення

І. А. Єрко

 

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА
на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних
цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі
Міністерства освіти і науки України
місцезнаходження ____________________________
на "___" ____________ 20__ року

N з/п

Найменування матеріальних цінностей

Серійний, заводський або інвентарний номер

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Від структурного підрозділу МОН ________________________________________________________
                                                                                                    (назва структурного підрозділу, посада, П. І. Б. заявника)
_____________________________________________________________________________________

Винесення (внесення) дозволяю:

матеріально відповідальна особа

_____________________
(підпис, прізвище)

_________________________ (підпис, прізвище)

М. П.

 

 


 

Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення

І. А. Єрко

 

Інв. N _____

ЖУРНАЛ
обліку матеріальних перепусток на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі Міністерства освіти і науки України

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження адміністративної будівлі)

N з/п

Дата внесення (винесення), ввезення (вивезення)

Час

Найменування матеріальних цінностей

Серійний, заводський або інвентарний номер

1

2

3

4

5

Структурний підрозділ

Посада, прізвище та ініціали відповідальної особи

Посада, прізвище та ініціали особи, яка надала дозвіл

Примітки

6

7

8

9

 

Начальник управління
адміністративно-господарського
та організаційного забезпечення

І. А. Єрко

Опрос