Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Форму декларации лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Решение от 06.07.2017 № 271
действует с 05.09.2017

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

06.07.2017

м. Київ

N 271

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2017 р. за N 945/30813

Про внесення змін до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", пункту 4 розділу II Закону України від 23 березня 2017 року N 1975-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Внести до Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, викладених у пункті 2 Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 960/29090, такі зміни:

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слова і цифру "підпункті "а" пункту 2" замінити словами і цифрами "підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5"; після слів "або місцевого самоврядування," доповнити словами і цифрами "або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону";

у підпункті 2 слова і цифру "підпункті "а" пункту 2" замінити словами і цифрами "підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5"; після слів "або місцевого самоврядування," доповнити словами і цифрами "або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону";

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у пункті 1, підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, - до 00 годин 00 хвилин 01 квітня наступного після такого припинення року декларацію, що охоплює попередній рік (період з 01 січня до 31 грудня включно);";

у підпункті 4:

після слів та цифри "статті 3 Закону" доповнити словами і цифрами "та особи, зазначені у пункті 4 частини першої статті 3 Закону,"; після слів "в якому особа" доповнити словом "(партія)"; після слів "участь у конкурсі" доповнити словами ", реєстрацію кандидата";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"Особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідно конкурсної комісії, Громадської ради доброчесності, громадської ради, ради громадського контролю.

Особи, зазначені в абзацах четвертому та п'ятому пункту 5 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства - протягом десяти календарних днів після зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства.";

2) доповнити новими пунктами 14 - 16 такого змісту:

"14. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу не зазначають відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду.

15. Особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, зазначають також відомості про назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять (входили), або інформацію про те, чи входять (входили) вони до складу Громадської ради доброчесності, громадських рад, рад громадського контролю, утворених при органах державної влади, а особи, зазначені у пункті 5 частини першої статті 3 Закону, - також відомості про назву програми (проекту) технічної або іншої допомоги у сфері запобігання та протидії корупції, назву громадського об'єднання або іншого непідприємницького товариства та його органу управління.

16. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої статті 46 Закону, не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, а також у деклараціях, що подаються відповідно до абзаців другого і третього частини третьої статті 45 Закону.".

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р. С.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

Н. М. Корчак

Опрос