Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обнародования (предоставления) информации Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Решение от 06.07.2017 № 273
действует с 05.09.2017

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

06.07.2017

м. Київ

N 273

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2017 р. за N 943/30811

Про внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", пункту 4 розділу II Закону України від 23 березня 2017 року N 1975-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Внести до розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 959/29089, такі зміни:

1) у пункті 4:

абзац шостий після слів "документів до Реєстру" доповнити словами ", інші повідомлення від Національного агентства";

абзац сьомий після слів "установі банку-нерезидента" доповнити словами ", пояснення, у тому числі на запити Національного агентства, та копії документів";

2) у пункті 5:

у підпункті 1 слова "суб'єкта декларування" виключити;

у підпункті 2:

абзац перший після слів "суб'єкта декларування," доповнити словами і цифрами "визначеного в абзаці першому частини другої статті 45 Закону,";

абзац другий після слів "суб'єкта декларування," доповнити словами і цифрами "визначеного в абзаці першому частини другої статті 45 Закону,";

підпункт 3 після слів "або місцевого самоврядування," доповнити словами і цифрами "або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону,";

у підпункті 4:

перше речення після слів і цифр "статті 3 Закону," доповнити словами та цифрами "особи, зазначеної у пункті 4 частини першої статті 3 Закону,";

друге речення після слів "в якому особа" доповнити словом "(партія)", після слів "участь у конкурсі" доповнити словами ", реєстрацію кандидата";

3) доповнити пункт 5 новими підпунктами 5 - 7 такого змісту:

"5) особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідно конкурсної комісії, Громадської ради доброчесності, громадської ради, ради громадського контролю;

6) особи, зазначені в абзацах четвертому, п'ятому пункту 5 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства - протягом десяти календарних днів після зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства;

7) суб'єкти декларування, які не мали можливості до 01 квітня за місцем військової служби подати декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у зв'язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, направленням до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу, подають таку декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".";

4) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Усі інші документи, які суб'єкт декларування направляє на адресу Національного агентства за допомогою персонального електронного кабінету, також підписуються накладанням на них власного ЕЦП.";

5) абзац перший пункту 11 після слів "або місцевого самоврядування," доповнити словами та цифрами "або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону,".

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р. С.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

Н. М. Корчак

Опрос