Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Уведомления о заключении форвардного или фьючерсного контракта

Минфин
Уведомление, Приказ от 03.07.2017 № 621
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017

м. Київ

N 621

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 925/30793

Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 4 квітня 2018 року N 405)

Відповідно до підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та пункту 5 розділу II Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту, що додається.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови ДФС

М. В. Продан

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. М. Мірошніченко

 

Форма

Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту1

Платник _____________________________________________________________________________
                                             (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами)

Код за
ЄДРПОУ________________________

Код основного виду економічної діяльності
(КВЕД) _________________________________

Податкова адреса

________________________________________________
________________________________________________

Найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку

________________________________________________
________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТРАКТ

Сторони
контракту

Продавець ________________________________________________________________
                                                                          (найменування, країна реєстрації, код2)

Покупець _________________________________________________________________
                                                                           (найменування, країна реєстрації, код2)

Контракт

Тип контракту3

дата

номер

форвардний            

ф'ючерсний            

 

 

УМОВИ КОНТРАКТУ4

N з/п

Характе-
ристика базового активу

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість

Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру

Валюта контракту

Загальна вартість

Умови поставки згідно з Інкотермс

Термін виконання

усього

допус-
тимі відхи-
лення

торго-
вельний термін

місце передання (призна-
чення)

з

по

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО5

 

 

 

 

Дата складання "___" ____________ 20__ р.

Керівник (уповноважена особа)

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за бухгалтерський
облік)

 
 
________________
(підпис)

 
 
__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примітки:

1 Повідомлення складається окремо за кожним форвардним або ф'ючерсним контрактом.

2 Для сторони операції - платника податків зазначається код за ЄДРПОУ, для сторони операції - нерезидента наводиться код, встановлений у країні реєстрації нерезидента. У разі наявності у нерезидента різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

3 Відповідно до типу контракту (форвардний або ф'ючерсний) у відповідній графі проставляється знак "X".

4 Заповнюються відомості відповідно до умов укладеного контракту, а саме:

графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні у таблицю залежно від кількості товарів у контракті;

у графі 2 наводиться стислий опис товару, який є базовим активом форвардного або ф'ючерсного контракту;

у графі 3 зазначається код товару згідно з УКТЗЕД (товарна номенклатура Митного тарифу України встановлена Законом України "Про Митний тариф України");

у графі 4 зазначається кількість базового активу;

у графі 5 зазначається допустиме відхилення кількості базового активу в разі наявності таких умов у контракті. При цьому допустимі відхилення наводяться у такому форматі: "+/-" або "+" або "-" та цифрове значення відхилення у відсотках. У разі якщо умовами контракту відхилення кількості базового активу не передбачені, наводиться "0";

у графі 6 зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року N 8;

у графі 7 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту, зазначена із точністю до другого знака після коми;

у графі 8 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269). У разі застосування гривні як валюти контракту зазначається код 980;

у графі 9 зазначається загальна вартість базового активу у валюті контракту;

у графах 10 та 11 зазначаються умови поставки товару відповідно до правил Інкотермс із відображенням торговельного терміну та назви місця передання товарів (місця призначення);

у графах 12 та 13 зазначається термін виконання контракту у цифровому форматі: чч. мм. рррр (чч. - число, мм. - місяць, рррр - рік).

5 Зазначається сумарне значення граф 4 та 9.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

Опрос