Идет загрузка документа (183 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений и дополнений к Положению о прохождении медицинского осмотра в Службе внешней разведки Украины

Служба внешней разведки
Приказ от 03.07.2017 № 218
действует с 22.08.2017

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017

м. Київ

N 218

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 липня 2017 р. за N 897/30765

Про затвердження Змін та доповнень до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року N 619, та з метою якісного комплектування військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України, затвердженого наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 лютого 2011 року N 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2011 року за N 501/19239, що додаються.

2. Юридичному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови Служби

І. Разінков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

 

Зміни та доповнення до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України

1. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.13 викласти в такій редакції:

"1.13. Кандидати на військову службу та військовослужбовці, які проходять медичний огляд за графами II, V і VI Розкладу хвороб, підлягають дослідженню функції вестибулярного апарату. За графою VI, крім того, обов'язково проводяться велоергометрія або тредміл-тест, фіброгастродуоденоскопія, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та серця.";

пункт 1.24 викласти в такій редакції:

"1.24. При медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності до військової служби застосовується у кожному випадку. При винесенні експертного рішення щодо придатності до військової служби штатна ВЛК враховує наявність скарг, перебіг захворювання, збереженість функції органу чи системи організму, яка обумовлює основне захворювання, можливість відновлення функції органів та систем та їх строки, наявність ускладнень, наявність супутньої патології, необхідність стаціонарного лікування протягом останніх 1 - 2 років, а також вік, вислугу років, освіту, спеціальність, рівень фахової підготовки, досвід, фактичну працездатність, спрямованість самого військовослужбовця щодо подальшого проходження військової служби, викладені у медичній характеристиці, можливість подальшого виконання службових обов'язків на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров'я.";

2) доповнити главу 3 новим пунктом такого змісту:

"3.27. Військовослужбовці, щодо яких прийнято постанову про обмежену придатність їх до військової служби, є непридатними до служби в підрозділах спеціального призначення.";

3) пункт 4.7 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.7. Постанова штатної ВЛК про можливість виїзду особи за кордон у відрядження є дійсною протягом дванадцяти місяців з дня її прийняття. Якщо протягом цього терміну виїзд не відбувся або до виїзду незалежно від часу медичного огляду в стані здоров'я цієї особи сталися суттєві зміни, медичний огляд проводиться повторно.".

2. Доповнити підпункт "а" пункту 6.3 розділу VI новим абзацом такого змісту:

"до служби в підрозділах спеціального призначення придатний/непридатний;".

3. Додаток 8 викласти в новій редакції, що додається.

4. Пункт 16 додатка 12 викласти в такій редакції:

"16. Жовчнокам'яна хвороба за наявності конкрементів в жовчному міхурі або протоках. Хворим з видаленим жовчним міхурем з приводу жовчнокам'яної хвороби дозволено виїзд у відрядження за кордон через дванадцять місяців після оперативного лікування за умови збереженої функції жовчевидільної системи.".

5. У додатку 14:

1) в абзаці другому статті 12 слова та цифри "за графами I - V Розкладу хвороб" замінити словами та цифрами "за графами I - VI Розкладу хвороб";

2) у статті 15:

в абзаці двадцять третьому слова та цифри "за графами I - V Розкладу хвороб" замінити словами та цифрами "за графами I - VI Розкладу хвороб";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кандидати за наявності аліментарного ожиріння I ступеня визнаються непридатними до військової служби за VI графою.";

3) в абзаці сьомому статті 23 слова та цифри "за графами I - V Розкладу хвороб" замінити словами та цифрами "за графами I - VI Розкладу хвороб";

4) в абзаці третьому статті 27 слова та цифри "за графами I - V Розкладу хвороб" замінити словами та цифрами "за графами I - VI Розкладу хвороб";

5) у статті 28:

в абзаці дев'ятому слова та цифри "за графами I - V Розкладу хвороб" замінити словами та цифрами "за графами I - VI Розкладу хвороб";

в абзаці дев'ятнадцятому слова та цифри "за графами I - V" замінити словами та цифрами "за графами I - VI Розкладу хвороб";

6) в абзацах п'ятому, шостому, шістнадцятому статті 29 слова та цифри "за графами I - V Розкладу хвороб" замінити словами та цифрами "за графами I - VI Розкладу хвороб";

7) останній абзац статті 32 викласти в такій редакції:

"На військовослужбовців, які оглядаються за графами II, V і VI, за наявності порушення відчуття кольорів у Постанові про придатність до військової служби вказати: "до оперативно-постової служби непридатний", "до служби як водій непридатний", "до служби в підрозділах спеціального призначення непридатний.";

8) статті 33, 34 викласти в такій редакції:

"33. Гострота зору у кандидатів за графами I, II, V, VI Розкладу хвороб визначається без корекції і повинна бути не менше 0,6 на обидва ока у тих, хто оглядається за графою I; і не менше 0,7 на обидва ока - за II, V, VI графами Розкладу хвороб. Вид і ступінь аметропії визначаються скіаскопічно в стані циклоплегії.

За наявності у кандидатів за графою I простої далекозорості понад 4,0 дптр, простого далекозорого астигматизму або астигматизму будь-якого виду з різницею рефракцій у двох головних меридіанах понад 4,0 дптр вони визнаються непридатними до служби в СЗРУ незалежно від гостроти зору.

У тих, хто оглядається за графами II, V Розкладу хвороб, далекозорість не повинна перевищувати 2,5 дптр і ступінь астигматизму - 2,0 дптр.

Гострота зору у кандидатів, які оглядаються за графами III, IV Розкладу хвороб, визначається з корекцією.

Якщо кандидати, які оглядаються за графою III Розкладу хвороб, мають гостроту зору не нижче 0,6 на обидва ока з корекцією, висновок на них ухвалюється з урахуванням характеру служби з таким формулюванням: "до оперативно-технічної служби, що допускає носіння окулярів, придатний".

Кандидати, які приймаються за графами III, IV Розкладу хвороб, визнаються непридатними до служби в СЗРУ незалежно від гостроти зору з корекцією, якщо ступінь виявленої скіаскопічної аметропії на гіршому оці перевищує 10,0 дптр (хоч би в одному з меридіанів), астигматизму будь-якого виду з різницею в двох головних меридіанах понад 4,5 дптр.

У кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ за графами III, IV Розкладу хвороб гострота зору з корекцією має бути не менше 0,6 на краще око і 0,4 - на гірше. За наявності в них аметропії на кращому оці понад 6,0 дптр (хоч би в одному меридіані) або астигматизму будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах понад 6,0 дптр вони визнаються непридатними до вступу незалежно від гостроти зору.

У кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ за графою I зір повинен бути 0,7 на обидва ока без корекції.

Військовослужбовці, що оглядаються за всіма графами, визнаються непридатними до військової служби відповідно до підпункту "б" незалежно від гостроти зору з корекцією, якщо ступінь аметропії на кращому оці понад 12,0 дптр (хоч би в одному меридіані), ступінь астигматизму будь-якого виду перевищує 4,5 дптр.

Гострота зору у військовослужбовців, що оглядаються за графами II, V, VI Розкладу хвороб, визначається без корекції і повинна бути не менше 0,6 на кожне око.

У разі коли військовослужбовці, що оглядаються за графами II, V, VI Розкладу хвороб, визнаються придатними до військової служби, а гострота зору в них без корекції нижче 0,6 на кожне око, в Постанові вказувати:

"до оперативно-постової служби непридатний";

"до служби як водій непридатний";

"до служби в підрозділах спеціального призначення непридатний".

У військовослужбовців, що оглядаються за графою I Розкладу хвороб, гострота зору визначається з корекцією і при встановленні придатності до військової служби в Постанові вказується: "до оперативної служби, що допускає носіння окулярів, придатний".

Кандидати та військовослужбовці, у яких гострота зору не піддається корекції (амбліопія), розглядаються за статтею 34 Розкладу хвороб.

У військовослужбовців, які направляються на навчання до Інституту СЗРУ, за графою I Розкладу хвороб, де допускається носіння окулярів, гострота зору з корекцією повинна бути не нижче 0,8 на обидва ока.

У разі стійкого паралічу акомодації на обох очах Постанова про придатність до військової служби визначається залежно від функцій ока (гострота зору з корекцією поля зору).

34. Кандидати та військовослужбовці, у яких гострота зору не піддається корекції, розглядаються за цією статтею.";

9) в абзаці першому статті 35 слова та цифри "за графами I, III - V Розкладу хвороб" замінити словами та цифрами "за графами I - VI Розкладу хвороб";

10) абзац четвертий статті 38 викласти в такій редакції:

"Кандидати та військовослужбовці до служби в підрозділах спеціального призначення є непридатними у разі підвищеної чутливості до закачування. Не можна обмежуватись обстеженням лише вестибулярної функції без глибокого всебічного обстеження всього організму, оскільки вегетативні розлади можуть виходити не тільки з вушного лабіринту, а й з інших органів. Під час відбору кандидатів та військовослужбовців до оперативних підрозділів спеціального призначення критерієм стійкості до закачування є результати дослідження отолітової реакції або проби безперервної кумуляції прискорень Каріоліса. Особи, які дають різку вестибуловегетативну реакцію III ступеня (отолітова реакція) або не витримують пробу протягом однієї хвилини дослідження внаслідок виникнення вегетативних порушень, є непридатними до служби.";

11) у статті 39:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Після операцій, що поліпшують слух військовослужбовцям в окремих випадках, за статтею 40 Розкладу хвороб надається відпустка у зв'язку з хворобою. Після закінчення відпустки придатність осіб до військової служби визначається залежно від результатів лікування за пунктами "а", "б", "в" або "г" цієї статті.";

доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"Кандидати на військову службу до підрозділів спеціального призначення при початкових проявах нейросенсорної приглухуватості за відсутності захворювань ЛОР-органів, при задовільних вестибулярних дослідженнях та зниженні слуху зі сприйняттям шепітної мови 5 м на кожне вухо є придатними.";

12) статтю 41 викласти в такій редакції:

"41. Визначення стадії серцевої недостатності (далі - СН) та/або стійкості порушення ритму або провідності проводиться після проведеного лікування та стабілізації клінічного стану.

Оцінку стадії СН слід проводити із врахуванням наявності клінічних симптомів, об'єктивних доказів наявності дисфункції серця у спокої та результатів тестів з фізичним навантаженням (ВЕМ або тредміл-тест "у ватах"), а за неможливості їх виконання - даних 6-хвилинного тесту з ходьбою.

Порушення серцевого ритму та провідності повинні бути зафіксовані на ЕКГ або при добовому холтерівському моніторуванні ЕКГ, при функціональних пробах.

До стійких порушень ритму серця належать аритмії тривалістю більше семи діб, які потребують антиаритмічної терапії та відновлюються після припинення лікування. До стійких порушень провідності належать постійні AV-блокади I та II ступенів, повні внутрішньошлуночкові блокади.

До підпункту "а" належать всі некоронарогенні хвороби серця, що супроводжуються СН II-Б або III стадії або стійкими, що не піддаються лікуванню, порушеннями ритму та провідності.

Крім того, до підпункту "а" належать незалежно від стадії СН:

комбіновані та поєднані набуті вади серця;

недостатність будь-якого клапана серця III, IV ступенів, що супроводжується регургітацією III, IV ступенів;

вроджені вади серця (за винятком дефекту міжпередсердної перетинки, двостулкового аортального клапана, що не супроводжуються СН або легеневою гіпертензією);

стенози будь-яких клапанних отворів серця;

комбіновані та поєднані вади серця, незважаючи на ступінь ураження структур клапанного апарату серця;

кардіоміопатії: дилятаційна, обструктивна, гіпертрофічна та рестриктивна;

облітерація перикарда;

наслідки оперативного втручання на клапанах серця;

раптова серцева смерть з відновленням серцевої діяльності;

шлуночкові тахікардії (крім нестійких шлуночкових тахікардій у вигляді трьох комплексів за даними холтерівського моніторування, які оглядаються за підпунктом "б");

зупинка синусового вузла із синкопальним станом;

синоаурикулярна або AV-блокада III ступеня та стійка, резистентна до терапії синоаурикулярна або AV-блокада II ступеня з клінічною симптоматикою;

трипучкова блокада серця;

синдром Бругода;

синдром Фредеріка;

інфекційний ендокардит або стан після перенесеного інфекційного ендокардиту;

хронічний конструктивний перикардит, у тому числі кальциноз перикарда, прогресуючий перикардіальний випіт;

стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла, що супроводжуються синкопальним станом;

наслідки оперативного втручання з приводу вроджених або набутих вад серця, імплантації штучного водія ритму (у тому числі дефібрилятора-кардіовертера) або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV-з'єднання) за наявності рецидивуючих порушень ритму та провідності або СН II, III стадій;

будь-які порушення ритму або провідності серця, які супроводжувались тромбоемболічними ускладненнями, аритмогенним шоком, синдромом Морганьї-Адамс-Стокса;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з патологією дихальної системи, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія із III, IV функціональними класами (далі - ФК) ступенів тяжкості.

При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.

До підпункту "б" належать некоронарогенні захворювання серця, що супроводжуються СН IIA стадії, зокрема:

ізольовані набуті вади аортального та трикуспідального клапанів;

набуті вади інших клапанів серця з регургітацією II ступеня;

набута недостатність мітрального клапана або клапана легеневої артерії II ступеня, або які супроводжуються регургітацією II ступеня, з наявністю легеневої гіпертензії;

хронічна ревматична хвороба серця.

До цього підпункту належать незалежно від стадії СН:

двостулковий клапан аорти, що супроводжується аортальною регургітацією II ступеня в поєднанні з розширенням висхідної аорти більше 50 мм або будь-яким порушенням серцевого ритму;

хронічний (рецидиви два або більше протягом року) або прогресуючий перебіг запальних уражень міокарда, перикарда, перикардіального випоту;

надшлуночкові тахікардії, фібриляція або тріпотіння передсердь постійні, пароксизмальні або персистуючі;

синдром передчасного збудження шлуночків Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW), синдром укороченого інтервалу Клерка-Леві-Крістеско (CLC) або Лаунна-Ганнога-Лівайна (LGL) за наявності клінічних проявів або пароксизмальних порушень ритму;

ідіопатичний синдром подовженого інтервалу Q - T;

стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла без синкопальних станів (крім зупинки синусового вузла, який належить до підпункту "а");

стійка шлуночкова екстрасистолія: часта (30 і більше ектопічних комплексів за годину), алоритмія, парна, поліморфна або рання;

парасистолія;

стійкі двопучкові блокади серця за наявності QRS - 0,12 сек. і більше;

блокада ніжок пучка Гіса, що супроводжується порушенням AV-провідності або клінічними проявами, AV-блокада II ступеня I типу;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця або патологією дихальної системи без ознак правошлуночкової декомпенсації та ступенем тяжкості II і вище;

наслідки оперативного втручання з приводу імплантації штучного водія ритму або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV-з'єднання) без рецидивуючих порушень ритму та провідності або при СН I стадії.

До підпункту "в" належать усі некоронарогенні захворювання серця, що супроводжуються СН I стадії.

До цього пункту належать також:

двостулковий клапан аорти, що супроводжується аортальною регургітацією I ступеня в поєднанні з розширенням висхідної аорти 48 - 49 мм або будь-яким порушенням серцевого ритму;

гостра ревматична лихоманка;

стійка міграція надшлуночкового водія ритму;

синдром WPW, синдром CLC, синдром LGL за відсутності клінічних проявів та пароксизмальних порушень ритму;

синдроми перезбудження шлуночків: Вольфа-Паркінсона-Уайта, Лаунна-Ганнога-Лівайна за відсутності клінічних проявів;

повна блокада ніжок пучка Гіса без порушень AV-провідності або клінічної симптоматики;

екстрасистолія предсердна, атріовентрикулярна, поодинока шлуночкова (до 30 ектопічних комплексів за годину);

безсимптомна синоаурикулярна або AV-блокада I ступеня;

пролапс мітрального або інших клапанів серця, міокардіосклероз, що супроводжується поодинокими стійкими порушеннями ритму та провідності, або СН I стадії, або без таких з регургітацією II ступеня.

Пролапс серцевих клапанів повинен підтверджуватися даними доплероехокардіографії. Критерії ступенів регургітації: I ступеня - до 2 см, II ступеня - 2 - 4 см, III ступеня - більше 4 см;

дефект міжпередсердної перетинки, двостулковий аортальний клапан, що не супроводжується СН або легеневою гіпертензією;

синусові тахікардії та брадикардія;

вислизуючі комплекси та ритми;

предсердна екстрасистолія, поодинокі шлуночкові екстрасистоли.

До підпункту "г" належать некоронарогенні хвороби серця, які не супроводжуються СН та порушенням ритму і провідності.

Крім того, до цього підпункту належать:

стійко компенсовані наслідки захворювань міокарда, перикарда, міокардіофіброз без СН;

пролапс мітрального та трикуспідального клапанів із регургітацією I ступеня;

пролапс клапана легеневої артерії за відсутності легеневої гіпертензії;

двостулковий клапан аорти, що не супроводжується серцевою недостатністю або аортальною регургітацією.";

13) статтю 48 викласти в такій редакції:

"48. До підпункту "а" належить озена.

До підпункту "б" належать:

гнійні або поліпозні синусити;

поліпози слизової оболонки носа з порушенням носового дихання;

хронічні гнійні та поліпозні синусити без ускладнень, які протікають з частими (не менше двох разів на рік) загостреннями та втратою працездатності;

гнійні синусити з хронічним декомпенсованим тонзилітом.

Під час огляду військовослужбовців, які страждають на хронічний гнійний синусит, враховуються перебіг захворювання та частота загострення. За умови частих загострень та безуспішності лікування у стаціонарних умовах питання про придатність їх до військової служби вирішується індивідуально.

Діагноз хронічного гнійного захворювання навколоносових пазух повинен бути підтверджений риноскопічними даними (гнійні виділення), рентгенографією пазух у двох проекціях або КТДПН, а для верхньощелепної пазухи, крім того, - діагностичною пункцією.

До підпункту "в" належать хронічні негнійні захворювання навколоносових пазух (катаральні, серозні, вазомоторні та інші негнійні форми синуситів) без ознак дистрофії тканин верхніх дихальних шляхів, без частих загострень, пов'язаних з втратою працездатності.

Повторний огляд кандидатів, що перенесли радикальну операцію на придаткових пазухах носа, проводиться не раніше ніж через шість місяців після операції.

Залишкові явища після операції на навколоносових пазухах (лінійний рубець перехідної складки переддвер'я рота, сполучення оперованої пазухи з носовою порожниною або вуаль на рентгенограмі) не є перешкодою до військової служби.

До підпункту "г" відноситься хронічний декомпенсований тонзиліт. Під хронічним декомпенсованим тонзилітом слід розуміти одну із форм хронічного тонзиліту, яка характеризується частими загостреннями (2 - 3 рази на рік), втягненням у запальний процес білямигдаликової тканини, регіонарних лімфовузлів та наявністю гнійно-казеозних пробок у лакунах мигдаликів.

Інші форми хронічного тонзиліту та гіпертрофія мигдаликів за відсутності частих ангін не дають підстав для застосування цієї статті, не перешкоджають проходженню військової служби та вступу до ВВНЗ.

Підпункт "д" передбачає захворювання та наслідки захворювань носа, глотки, гортані, трахеї, які не можуть бути усунені хірургічним або іншими методами лікування. До підпункту "д" належать викривлення носової перетинки, аденоїди, гіпертрофія носових раковин, захворювання кісткових стінок ДПН, дистрофії слизової оболонки верхніх дихальних шляхів типу гіпертрофії або атрофії, хронічні фарингіти, хронічні ларингіти та інші захворювання, що викликають порушення дихання, мовної, ковтальної, жувальної функції чи ускладнюють використання спеціального спорядження і обладнання.

Викривлення носової перетинки без порушення функції носового дихання не є перешкодою для військової служби в усіх підрозділах та до навчання у ВВНЗ.";

14) в абзаці двадцять третьому статті 67 слова та цифри "за графою II Розкладу хвороб" замінити словами та цифрами "за графами I - VI Розкладу хвороб";

15) в абзаці дванадцятому статті 85 слова та цифри "За I, II, V графами" замінити словами та цифрами "За графами I - VI Розкладу хвороб".

 

Т. в. п. начальника Медичного центру
Служби зовнішньої розвідки України

О. Карпенко

 

РОЗКЛАД
хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби*

____________
* Розклад хвороб розроблений відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних із здоров'ям, 10-го перегляду, прийнятої 43-ю Всесвітньою Асамблеєю Охорони Здоров'я.

Стаття Розкладу хвороб

Назви хвороб і фізичних вад (дефектів)

Контингенти, які проходять медичний огляд за графами Розкладу хвороб

оперативна служба

оперативно-постова служба

оперативно-технічна служба

аналітична, адміністративна, господарська, інженерно-технічна та медична служби

водій, фельд'єгер

підрозділи спеціального призначення

I

II

III

IV

V

VI

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00 - B99), їх наслідки

Стаття 1

Включено: кишкові інфекційні хвороби A00 - A09; бактеріальні зоонози A20 - A28; інші бактеріальні хвороби A30 - A49; вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи A80 - A89; вірусні геморагічні гарячки, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок, інші вірусні хвороби A90 - B09; B25 - B34; протозойні хвороби, гельмінтози, педикульоз та інфестації B50 - B89; наслідки інфекційних та паразитарних хвороб B90 - B94

а) хронічні інфекційні захворювання та їх наслідки, коли вони не піддаються або важко піддаються лікуванню

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: обмежено придатні до військової служби

б) наслідки перенесених гострих та хронічних інфекційних і паразитарних захворювань без порушення функції

Кандидати непридатні строком 1 рік

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні строком 1 рік

Військовослужбовці: придатні або відпустка

Стаття 2

Включено: туберкульоз органів дихання, підтверджений або непідтверджений бактеріологічним та гістологічним дослідженнями A15 - A16; міліарний туберкульоз A19

а) активний прогресуючий з виділенням мікобактерій або розпадом

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) активний без розпаду та виділення мікобактерій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) активний затихаючий та клінічно вилікуваний

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) неактивний (за відсутності ознак активності процесу понад три роки)

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 3

 Включено: туберкульоз нервової системи A17; туберкульоз інших органів A18

а) активний прогресуючий

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) активний у період основного курсу лікування

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) активний затихаючий після завершення основного курсу лікування

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) неактивний - за відсутності ознак активності понад 3 - 5 років

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 4
 
 
 

Включено: усі форми гострих та хронічних вірусних гепатитів B15 - B19

а) тяжкі форми гострих та хронічних вірусних гепатитів, які значно порушують функції органів і систем

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) хронічні вірусні гепатити зі стійкими помірними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій або без них

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 5
 
 
 

Включено: хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) B20 - B24, безсимптомне носійство ВІЛ Z21

а) яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами та іншими хворобами (B20 - B22)

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) яка супроводжується іншим станом (B23 - B24)

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) безсимптомне носійство ВІЛ (Z21)

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 6

Включено: інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, A50 - А79 (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та спірохетами, рикетсіози, трахома та інші інфекції)

а) третинний (пізній), вроджений сифіліс

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

б) первинний, вторинний, прихований сифіліс за сповільненої негативації класичних серологічних реакцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: потребують лікування

в) гонорея (м'який шанкр, венерична лімфогранульома, пахова гранульома, трихоманоз, негонококові уретрити) та інші венеричні хвороби

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: потребують лікування

Стаття 7

Включено: мікози та дерматофітії В35 - В49

а) актиномікоз, кандидоз внутрішніх органів, кокцидоїдоз, гістоплазмоз, бластомікозні інфекції, споротрихоз, хромомікоз, міцетоми, зигомікоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

б) дерматофітія, оніхомікоз, викликані грибками епідермофітон і мікроспорум трихофітон, помітний кандидоз шкіри і нігтів

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: потребують лікування

Стаття 8

Стани після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: потребують лікування

Новоутворення (C00 - D48), їх наслідки

Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму (D50 - D89), їх наслідки

Стаття 9

Включено: злоякісні новоутворення всіх локалізацій: губи, ротової порожнини, глотки C00 - C14; органів травлення C15 - C26; органів дихання та грудної клітки C30 - C39; кістково-м'язової та сполучної тканини, меланома C40 - C49; сечостатевих органів C50 - C68; ока, головного мозку та інших відділів центральної нервової системи C69 - C72; щитовидної залози та інших ендокринних залоз C73 - C80, метастази із неуточнених локалізацій

а) первинні (вторинні) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) стани після радикального хірургічного лікування, проведення променевої, цитостатичної терапії при незначних функціональних порушеннях, рак нижньої губи, шкіри

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Стаття 10

Включено: злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин C81 - C96 (лімфогранульоматоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, усі види лейкозів); поліцитемія справжня D45; мієлодиспластичні синдроми D46

 

а) швидко прогресуючі, а також повільно прогресуючі зі значними змінами у складі крові та частими загостреннями

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

 

б) повільно прогресуючі з помірним порушенням функцій кровотворної системи і рідкими загостреннями

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

 

в) у фазі тривалої ремісії після проведеного специфічного лікування

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 11

Включено: доброякісні новоутворення всіх локалізацій D10 - D49.
Виключено: D45; D46 (поліцитемія справжня, мієлодиспластичні синдроми) (включено до статті 10)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 12

Стани після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень

Кандидати:придатність визначається індивідуально

Військовослужбовці: потребують відпустки

Стаття 13

Включено: анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, післягеморагічні) D50 - D64; порушення згортання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани D63 - D69; інші хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки) D70 - D77; деякі порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити) D80 - D89

а) швидко прогресуючі зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) повільно прогресуючі зі значними змінами складу крові та періодичними загостреннями

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) повільно прогресуючі з помірним порушенням функцій кровотворної системи і рідкими загостреннями

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) непрогресуючі захворювання без порушення функцій та стани після перенесених гострих захворювань хвороб крові і кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування

Кандидати непридатні

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні, потребують відпустки або лікування

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00 - E90), їх наслідки

Стаття 14

Включено: усі хвороби щитовидної залози (за винятком новоутворень) E00 - E07

а) зоб (простий, вузловий), який викликає розлад функцій сусідніх органів (IV ступеня)

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) зоб (простий, вузловий), який ускладнює носіння одягу (III ступеня)

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) зоб (простий, вузловий), який не перешкоджає носінню одягу (I, II ступенів)

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

г) стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи та прирівняних станів

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: потребують лікування або відпустки

Стаття 15

Включено: усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози E10 - E16; порушення інших ендокринних залоз E20 - E35; недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз) та інші E40 - E90

а) тяжкі форми зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) форми середньої важкості з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) легкі форми з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій та стани після перенесених гострих захворювань і хірургічного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні, потребують лікування або відпустки

Стаття 16

Розлади психіки та поведінки (F00 - F99), їх наслідки

Включено: органічні, симптоматичні (екзогенні) психічні розлади F00 - F09 (усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби; розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку)

а) різко виражені стійкі психічні розлади

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) помірно виражені стійкі психічні розлади

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) легкі короткотривалі хворобливі прояви

Кандидати непридатні
Військовослужбовці:

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

г) стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби визначається індивідуально

Стаття 17

Включено: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин F10 - F19 (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших)

а) при синдромі залежності з значними стійкими психічними розладами

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) при синдромі залежності з помірними або незначними психічними розладами

Кандидати непридатні
Військовослужбовці:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

непридатні до військової служби із зняттям з військового обліку

в) вживання психоактивних речовин

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатність до військової служби визначається індивідуально

г) вживання алкоголю у службовий час

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби визначається індивідуально

Стаття 18

Включено: ендогенні психози F20 - F29 (шизофренія, шизотиповий розлад, хронічні маячні розлади, гострі та транзиторні психічні розлади, шизоафективні розлади, інші неорганічні психози та неорганічний психоз, не уточнений)

а) шизофренія, хронічні параноїдні стани часто повторюваними фазами

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) шизотипові та маячні розлади, гострі та транзиторні психози, шизотипні розлади

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

Стаття 19

Включено: маніакальний епізод, біполярний афективний розлад, депресивний епізод, стійкі та інші розлади настрою (афективні) F30 - F39

а) важкі та помірні афективні розлади

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) помірні та легкі афективні розлади з нечастими фазами

Кандидати непридатні
Військовослужбовці:

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Стаття 20

Включено: невротичні, пов'язані із стресом і соматоформні розлади F40 - F48 (фобійні, тривожні, обсетивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес).
Виключено: нейроциркуляторна дистонія F45.3 (включено до статті 85); ангіотрофоневроз (включено до статті 24)

а) при значних стійких психічних порушеннях

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) при помірно виражених психічних проявах

Кандидати непридатні
Військовослужбовці:

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) при короткотривалих психотичних проявах з астенічним станом

Кандидати непридатні
Військовослужбовці:

придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

придатні до військової служби

придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) при легких непсихотичних розладах

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: потребують відпустки або звільнення

Стаття 21

Включено: поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій F50 - F69; F80 - F99 (пов'язані з розладами споживання їжі, зі зловживаннями речовинами, які не зумовлюють залежність); розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні); розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдний, шизоїдний, диссоціальний, емоційно нестабільний, істеричний та інші); розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади, пов'язані з психологічним розвитком, тощо.
Виключено: неорганічний енурез F98.0 (включено до статті 8); заїкання F98.5 (включено до статті 84)

а) різко виражені, із схильністю до повторних і тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) помірно виражені з нестійкою компенсацією або компенсовані

Кандидати непридатні
Військовослужбовці:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

в) легкі з невротичними, стресовими та адаптаційними реакціями

Кандидати непридатні
Військовослужбовці:

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Стаття 22

Включено: розумова відсталість F70 - F79 (легкого, помірного, тяжкого ступеня, глибока розумова відсталість, інші форми розумової відсталості)

а) глибока та тяжка розумова відсталість

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) розумова відсталість помірного та легкого ступеня

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Хвороби нервової системи (G00 - G99), їх наслідки

Стаття 23

Включено: запальні хвороби центральної нервової системи, їх наслідки G00 - G09 (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес) та гранульома

а) зі швидко прогресуючим перебігом процесу зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) стани після гострих захворювань без порушення функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 24

Включено: хвороби центральної нервової системи, їх наслідки G10 - G37, G40.1, G80 - G89, G91 - G92 (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній (крім вегетосудинної), дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична, ангіотрофоневроз та дисциркуляторна енцефалопатія та інші).
Виключено: вегетосудинна дистонія G90.9 (включено до статті 85)

 

а) швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

 

б) повільно прогресуючі з помірними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

 

в) повільно прогресуючі з незначними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 25

Включено: епізодичні та пароксизмальні розлади G40 - G47 (епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну).
Виключено: транзиторні церебральні ішемічні напади G45.9, I 67.8 (включено до статті 41)

а) епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) епілепсія з поодинокими і рідкими (судомними та безсудомними) епілептичними нападами без психічних порушень

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) інші епізодичні та пароксизмальні розлади з незначними порушеннями функцій органів і систем

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 26

Включено: хвороби периферичної нервової системи G50 - G73 (ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі-, мононейропатії, усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та м'язів), M54 (дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші)

а) швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 27

Стани після перенесених гострих хвороб периферичної нервової системи або хірургічного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: потребують лікування або відпустки

Хвороби ока та придаткового апарату (H00 - H59), їх наслідки

Стаття 28

Включено: хвороби та патологічні стани повік, сльозового апарату, орбіти та кон'юнктиви, вади їх розвитку H00 - H13

а) виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) те саме на одному оці або помірно виражені на обох очах; різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон'юнктиви на одному або на обох очах

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон'юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей

Кандидати непридатні

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 29

Включено: хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння) H15 - H20, райдужної оболонки, циліарного тіла H21 - H22, кришталика (усі види катаракти) H25 - H28, судинної оболонки та сітківки H30 - H36; хвороби скловидного тіла та очного яблука H43 - H45; неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші хвороби ока та його придаткового апарату H46 - H48

а) різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) те саме на одному оці або помірно виражені на обох очах

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) помірно виражені, непрогресуючі з рідкими загостреннями на одному оці

Кандидати непридатні

Кандидати:
придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) захворювання рогівки, райдужної оболонки, кришталика, скловидного тіла без порушення зорових функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати придатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 30

Включено: відшарування та розрив сітківки H33

а) будь-якої етіології (травматичні, пост-травматичні) на обох очах

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) будь-якої етіології на одному оці

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Стаття 31

Включено: усі форми глаукоми H40 - H42

а) у розвиненій і подальших стадіях на обох очах

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) те саме на одному оці

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) у початковій стадії або преглаукоми одного ока або обох очей

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 32

Включено: зорові розлади, пов'язані з хворобами м'язів ока, порушенням співдружніх рухів, усі форми косоокості H49 - H51 та порушення кольоровідчуття H53.5

а) стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) те саме за відсутності диплопії; співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) дихромазія, трихромазія A, B, C та монохромазія

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби визначається індивідуально

Стаття 33

Включено: порушення рефракції та акомодації H52 (гіперметропія, міопія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія та інше)

а) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше ніж 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних очних меридіанах більше 6,0 дптр

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 8,0 дптр до 12,0 дптр

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 6,0 дптр до 8,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр до 6,0 дптр

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 2,0 дптр до 3,0 дптр

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати придатні

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

ґ) стійкий спазм, парез або параліч акомодації на обох очах після безуспішного стаціонарного лікування

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

д) те саме після успішного стаціонарного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 34

Включено: розлади зору та сліпота H53 - H54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей тощо)

а) гострота зору одного ока 0,1 і нижче або його сліпота, а також відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче; гострота зору обох очей 0,2 і нижче

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) гострота зору одного ока 0,1 і нижче або його сліпота, а також відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище; гострота зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) гострота зору одного ока 0,4 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність або обмежена придатність до військової служби визначається індивідуально

Стаття 35

Стани після перенесених гострих хвороб ока та його придаткового апарату або хірургічного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: потребують лікування або відпустки

Хвороби вуха та сосковидного відростка (H60 - H95), їх наслідки

Стаття 36

Включено: хвороби зовнішнього вуха H60 - H64 (зовнішній отит, перихондрит, сірчана пробка, набутий стеноз та інші)

Хвороби зовнішнього вуха, крім хронічної екземи, що рецидивує

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 37

Включено: хвороби середнього вуха і сосковидного відростка H65 - H75 (негнійний, гнійний середній отит; запалення, закупорка слухової труби, мастоїдит і споріднені стани, холестеатома, перфорація (нетравматична) барабанної перетинки, гострий та хронічний мірингіт, тимпаносклероз, поліп середнього вуха та інші)

а) двосторонній або односторонній середній отит з поліпами, грануляціями в барабанній порожнині, з виділенням гною, карієсом кістки, супроводжуваний хронічними захворюваннями носа або біляносових пазух зі стійким порушенням носового дихання; мастоїдит; холестеатома

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

б) двосторонній або односторонній хронічний середній отит, що не супроводжується захворюваннями, зазначеними в підпункті "а"

Кандидати непридатні 

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) залишкові явища хвороб середнього вуха та сосковидного відростка; стійкі сухі перфорації барабанної перетинки

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 38

Включено: хвороби внутрішнього вуха, порушення вестибулярної функції H80 - H85 (отосклероз, хвороба Меньєра, вестибулярний нейроніт, лабіринтит та інше)

а) стійкі, значно виражені вестибулярно-вегетативні розлади, що супроводжуються симптомами меньєрівського захворювання

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) нестійкі, які рідко рецидивують, помірно виражені вестибулярно-вегетативні розлади

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) стійка чутливість до вестибулярних подразників

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 39

Включено: кондуктивна і нейросенсорна втрата слуху H90 - H95 (вроджена глухота, ототоксична втрата слуху, оталгія, оторея, кровотеча із вуха, дегенеративні і судинні хвороби вуха, хвороби слухового нерва)

а) стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) стійка повна глухота або стійке зниження слуху при сприйнятті шепітної мови на відстані до 1 м на одне вухо, при сприйнятті шепітної мови на відстані до 2 м на друге вухо

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) стійка повна глухота на одне вухо при сприйнятті шепітної мови на відстані від 2 до 4 м на друге вухо або стійке зниження слуху при сприйнятті шепітної мови на відстані до 2 м на одне вухо і на відстані 3 м на друге вухо

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) сприйняття шепітної мови на відстані 3 м на кожне вухо або сприйняття шепітної мови на відстані 3 м на одне вухо і більше 3 м на друге вухо

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 40

Стани після перенесених гострих хвороб вуха і соскоподібного відростка, травм або хірургічного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: потребують лікування, відпустки або звільнення

Хвороби системи кровообігу (I00 - I99), їх наслідки

Стаття 41

Включено: некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), легеневе серце і порушення легеневого кровообігу (легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності, хвороби легеневих судин), усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерація (дистрофія) міокарда, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця I00 - I09, I26 - I52, що супроводжуються серцевою недостатністю

а) із серцевою недостатністю II-Б - III стадії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) із серцевою недостатністю II-А стадії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) із серцевою недостатністю I стадії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без серцевої недостатності

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 42

Включено: хвороби, що характеризуються підвищеним кров'яним тиском І10 - І15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія)

а) III стадії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) II стадії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) I стадії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 43

 Включено: ішемічна хвороба серця I20 - I25 (усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, їх ускладнення); хронічна ішемічна хвороба серця (атеросклеротична хвороба серця, аневризма серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються серцевою недостатністю)

а) із серцевою недостатністю II-Б - III стадії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) із серцевою недостатністю II-А стадії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) із серцевою недостатністю I стадії

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) без порушення загального кровообігу

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 44

Включено: цереброваскулярні хвороби I60 - I69 (субарахноїдальний, внутрішньошлуночковий, внутрішньочерепний (нетравматичний) крововилив G45, транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними синдроми, інфаркт головного мозку, інсульт (геморагічний, ішемічний), його наслідки, закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій; церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань).
Виключено: вегетосудинна дистонія G90 (включено до статті 85)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій мозкового кровообігу та вегетативно-судинні розлади з пароксизмальними порушеннями

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) без порушення кровообігу

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 45

Включено: хвороби артерій, артеріол та капілярів I70 - I79 (атеросклероз аорти, ниркової артерії, артерій кінцівок, генералізований атеросклероз; стеноз або аневризма, розширення або розшарування аорти та інших артерій; емболія і тромбоз аорти та інших артерій; хвороби периферичних судин (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт)); артеріовенозний свищ набутий, спадкова геморагічна телеангіектазія, невус непухлинний; хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів I80 - I83, I85 - I89 (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз ворітної вени, емболія та тромбоз інших вен; варикозне розширення вен нижніх кінцівок; варикозне розширення вен стравоходу, мошонки, яєчка, тазу, післяфлебітичний синдром; неспецифічний лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань).
Виключено: усі форми геморою І84 (включено до статті 46)

а) зі значним порушенням кровообігу та функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням кровообігу та функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням кровообігу та функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних ознак без порушення кровообігу та функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати придатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 46

Включено: усі форми геморою I84

а) з частими загостреннями та вторинною анемією

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

б) з випадінням вузлів 2 - 3 ступеня

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з рідкими загостреннями при успішному лікуванні

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 47

Стани після перенесених гострих хвороб системи кровообігу, порушень серцевого ритму, хірургічного лікування

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: потребують лікування або відпустки

Хвороби органів дихання (J00 - J99), їх наслідки

Стаття 48

Включено: гострі респіраторні інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів, грип та пневмонія, інші хвороби верхніх дихальних шляхів J00 - J39 (викривлення носової перетинки, поліпи порожнин носа, хронічний фарингіт, назофарингіт, ларингіт, ларинготрахеїт, хронічний синусит, озена, аденоїди, хронічні хвороби мигдаликів).
Виключено: гострий ларингіт та трахеїт J04 (включено до статті 49)

а) озена

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

 

б) поліпозні або гнійні синусити

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність або обмежена придатність визначається індивідуально

в) негнійні катаральні, серозні, вазомоторні та інші синусити

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

г) хронічний декомпенсований тонзиліт

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

ґ) інші захворювання носа, глотки, гортані, трахеї, які супроводжуються вираженими розладами дихальної, голосової, ковтальної функції або заважають використанню спеціального спорядження; стійкий розлад барофункції вуха або біляносових пазух

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 49

Включено: гострий ларингіт, трахеїт та пошкодження гортані, шийного відділу трахеї J04, T17.4, S 17.0

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 50

Включено: хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів J40 - J44, J47 (хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба); хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень J60 - J84 (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосідероз та інші дисеміновані захворювання легень); хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання J85 - J99 (абсцес легені та середостіння, піоторакс та інші)

а) зі значним порушенням функцій зовнішнього дихання

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій зовнішнього дихання

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій зовнішнього дихання

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) без порушення функцій зовнішнього дихання

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 51

Включено: бронхіальна астма, астматичний стан J45 - J46

а) тяжка персистуюча бронхіальна астма

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) середньої тяжкості персистуюча бронхіальна астма

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначаються індивідуально

в) легка персистуюча та інтермітуюча бронхіальна астма

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 52

Стани після перенесених гострих захворювань органів дихання або хірургічного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально через 6 місяців
Військовослужбовці: потребують лікування або відпустки

Хвороби органів травлення (K00 - K93), їх наслідки

Стаття 53

 Включено: хвороби порожнини рота, слинних залоз та щелеп K00 - K10 (порушення розвитку та прорізування зубів, ратиновані та імпактні зуби, карієс зубів, інші хвороби твердих тканин зубів, інші ушкодження зубів та їх опорного апарату; кісти ділянки рота; інші хвороби щелеп).
Виключено: хвороби слинних залоз, стоматит та пов'язані з ним ураження, хвороби губи, слизової оболонки рота та язика K11 - K14, хвороби пульпи та периапікальних тканин K04, гінгівіт та хвороби пародонта K05, інші ураження ясен та беззубого альвеолярного відростка K06 (включено до статті 54), щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу K07 (включено до статті 55)

а) відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом, відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі, відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатні до військової служби

б) відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд за неможливості заміни їх незнімними протезами

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

в) множинний ускладнений карієс зубів

Кандидати не придатні до вилікування
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 54

Включено: хвороби слинних залоз, стоматит та пов'язані з ним ураження, хвороби губи, слизової оболонки рота та язика K11 - K14, хвороби пульпи та периапікальних тканин K04, гінгівіт та хвороби пародонта K05, інші ураження ясен та беззубого альвеолярного відростка K06

а) пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

б) пародонтит, пародонтоз, стоматити, гінгівіти, хейліти та інші захворювання слизової оболонки порожнини рота, слинних залоз і язика, що піддаються лікуванню

Кандидати не придатні до вилікування
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 55

Включено: щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу, крім вроджених вад розвитку K07

а) зі значним порушенням дихальної, нюхальної, жувальної, ковтальної та мовної функцій 

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним та незначним порушенням дихальної, нюхальної, жувальної, ковтальної та мовної функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати
непридатні

Військовослужбовці: придатніст до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 56

Включено: хвороби стравоходу (стеноз, перфорація, дивертикул), шлунка та дванадцятипалої кишки K20 - K24, K27 - K31 (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші); хвороби апендикса K35 - K38; неінфекційний ентерит та коліт K50 - K52 (хвороба Крона, виразковий коліт); інші хвороби кишечника та очеревини K55 - K67 (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишечника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки (тріщини та свищі заднього проходу, поліпи, випадіння прямої кишки і заднього проходу, ректальні та анальні кровотечі), перитоніт, спайкова хвороба та інші).
Виключено: виразкові хвороби (виразка шлунка K25, виразка дванадцятипалої кишки K26) включено до статті 57

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 57

Включено: виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки K25 - K26

а) зі значними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) без порушення функцій, після проведеного хірургічного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 58

Включено: хвороби печінки K70 - K77 (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз); хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози K80 - K87 (холелітіаз, холецистит, холангіт, панкреатит та інші)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій та нечастими загостреннями

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 59

Включено: грижа K40 - K46 (пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини)

а) зі значним порушенням функцій внутрішніх органів

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

б) за наявності об'єктивних даних з помірним, незначним порушенням функцій та без нього

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 60

Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб органів травлення, хірургічного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: потребують лікування або відпустки

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L00 - L45), їх наслідки

Стаття 61

Включено: інфекційні хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00 - L08 (імпетиго, абсцес, фурункул та карбункул, флегмона всіх локалізацій, гострий лімфаденіт, пілонідальна (куприкова) кіста; бульозні порушення L10 - L14 (усі види пухирчатки, пемфігоїд, інші бульозні порушення); дерматит та екзема L20 - L30 (дерматит себорейний, атопічний, пелюшковий, алергічний, контактний, ексфоліативний, простий хронічний лишай та свербець, свербіж); папулосквамозні порушення L40 - L45 (псоріаз, парапсоріаз, пітиріаз рожевий, плоский червоний лишай)

 а) дифузний нейродерміт і атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покрову, поширені, часто рецидивуючі форми екземи, що погано піддаються лікуванню, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) поширений псоріаз, часто рецидивуючі форми обмеженої екземи, дифузний нейродерміт і атопічний дерматит з обмеженою ліхеніфікацією шкірного покрову, поширений себорейний дерматит, дискоїдний червоний вовчак

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) обмежені, рідко рецидивуючі форми екземи, себорейного дерматиту, обмежені форми псоріазу, обмежені форми нейродерміту, червоний плоский лишай

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначаються індивідуально

г) гострі захворювання шкіри (фурункули, фурункульоз, карбункул, флегмона, абсцес, імпетиго, ектима, гостра екзема, дерматити, псоріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсоріаз)

Кандидати непридатні до вилікування
Військовослужбовці: потребують лікування

Стаття 62

Включено: кропивниця та еритема L50 - L54 (кропивниця, багатоформна та вузлувата еритема); хвороби шкіри і підшкірної клітковини, пов'язані з дією випромінювання (ультрафіолетове (сонячний опік) та неіонізуюче); хвороби придатків шкіри L60 - L75 (хвороби нігтів, алопеція, аномалія кольору волосся, гіпертрихоз, вугрі, розацеа, фолікулярні кісти шкіри, хвороби мерокринних, апокринних потових залоз); інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини L80 - L99 (вітиліго, себорейний кератоз, чорний акантоз, мозолі та омозолілості, піодермія гангренозна, декубітальна виразка, атрофічні, гіпертрофічні та гранулематозні зміни шкіри, дискоїдний червоний вовчак, васкуліт, обмежений шкірою)

а) поширені форми гніздового облисіння та вітиліго

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

б) обмежена склеродермія; хронічна кропивниця, рецидивний набряк Квінке, фотодерматити, вульгарний іхтіоз, рецидивуюча багатоформна еритема

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 63

Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування (фурункул, фурункульоз, карбункул, флегмона, абсцес, імпетиго, ектима, гостра екзема, дерматити, пітиріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсоріаз)

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини (M00 - M99), їх наслідки

Стаття 64

 Включено: інфекційні артропатії M00 - M15 (піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера); запальні поліартропатії M05 - M15 (серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії); системні хвороби сполучної тканини M30 - M36 (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром (Шегрена), хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит тощо), анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтерєва) M45

а) зі значним порушенням функцій, стійкими і вираженими змінами

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій та частими загостреннями

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій та нечастими загостреннями

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 65

Включено: артрози та інші ураження суглобів M15 - M19, M22 - M25 (поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження колінного суглоба та інших суглобів); хвороби м'яких тканин M60 - M79 (хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча; остеопатії і хондропатії M80 - M94 (остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща).
Виключено: фібробластичні порушення кисті M72.0 (включено до статті 66), стопи M72.2 (включено до статті 67)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 66

Включено: набуті деформації та дефекти пальців кисті M20.0, S60 - S69, набуті деформації верхніх кінцівок M21.3, M21.8, T11, T13, фібробластичні порушення кисті M72.0

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 67

Включено: набута плоскостопість M20.5, M20.6 та інші деформації пальців стопи S90 - S99, набуті деформації нижніх кінцівок T93, фібробластичні порушення стопи M72.2

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 68

Включено: деформації кінцівок, що викликають порушення функцій або утруднюють носіння стандартного військового одягу та взуття

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 69
 
 

Включено: відсутність кінцівки внаслідок її ампутації S47, S48, S57, S58, S77, S78, S87, S88, T04, T05, T92.6, T93.6, Z89

а) двосторонні ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні; одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) одностороння ампутаційна кукса верхньої кінцівки на будь-якому рівні; одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки нижче рівня верхньої третини гомілки

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Стаття 70

Включено: хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки M40 - M54 (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії).
Виключено: анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтерєва) M45 (включено до статті 64)

а) зі значними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 71

Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб кістково-м'язової системи і сполучної тканини, хірургічного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: потребують відпустки або звільнення

Хвороби сечостатевої системи (N00 - N99), їх наслідки

Стаття 72

Включено: гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок N00 - N19 (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, гломерулонефрит, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний гломерулонефрит та первинний пієлонефрит, нефропатії, нефросклероз, ниркова недостатність)

а) зі значним порушенням функцій та нирковою недостатністю (II, III ступенів або XXH IV, V стадій)

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій з нирковою недостатністю (I ступеня або XXH III стадії)

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій (XXH I, II стадій)

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: обмежено придатні до військової служби

Стаття 73
 
 
 
 

Включено: обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія (гідронефроз, піонефроз), вторинний пієлонефрит, сечокам'яна хвороба, інші хвороби нирки і сечоводу, зморщена, мала нирка, набута кіста нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктура уретри, інші хвороби уретри та сечовивідної системи N20 - N39

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 74

Включено: хвороби чоловічих статевих органів N40 - N51 (гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіча безплідність, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз, лейкоплакія статевого члена, баланопостит тощо)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 75

Включено: запальні хвороби органів малого таза у жінок N70 - N77 (сальпінгіт і офорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби бартолінової залози та інші запальні хвороби піхви і вульви)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) за наявності об'єктивних даних з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 76

Включено: незапальні хвороби жіночих статевих органів N80 - N90, N95 - N98 (ендометріоз, випадіння статевих органів у жінок, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі із залученням жіночих статевих органів, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв'язки матки, фолікулярна кіста яєчника, кіста жовтого тіла, перекручення яєчника та фаллопієвої труби, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, дистопія матки, ерозія та екстропіон шийки матки, дисплазія шийки матки, звичний викидень, жіноча безплідність тощо).
Виключено: порушення оваріально-менструальної функції N91 - N94 (включено до статті 78)

а) зі значними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) за наявності об'єктивних даних з незначними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатні до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 77

Включено: хвороби молочної залози N60 - N64 (доброякісна дисплазія, фіброкістозна мастопатія, солітарна кіста, аденоматоз, фібросклероз, ектазія проток, гіпертрофія молочної залози, мастодинія, атрофія молочної залози тощо)

а) з помірними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

б) з незначними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 78

Включено: порушення оваріально-менструальної функції N91 - N94

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: обмежено придатні до військової служби

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 79

Стани після перенесених гострих хвороб сечостатевої системи та хірургічного лікування

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: потребують лікування або відпустки

Вагітність, пологи та післяпологовий період (O00 - O99), їх наслідки

Стаття 80

Включено: вагітність, пологи та післяпологовий період O00 - O99

а) з ускладненим перебігом

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: потребують лікування

б) без ускладнень

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: потребують відпустки

Вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00 - Q99 та інші хворобливі прояви

Стаття 81

Включено: вроджені вади розвитку органів та систем Q00 - Q99

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 82
 
 
 

Крім того:

 

Включено: недостатній фізичний розвиток (слабкий розвиток м'язової системи та підшкірно-жирової клітковини), вага тіла менше 45 кг або зріст нижче 150 см; конституціональна високорослість; незбалансоване харчування E34, E63

а) виявлений під час прийняття на військову службу за контрактом після надання відстрочки протягом одного року

Кандидати непридатні

б) виявлений під час прийняття на військову службу за контрактом, за відсутності патологічних змін з боку органів і систем

Кандидати непридатні

Стаття 83

Включено: неорганічний енурез F98

Нічне нетримання сечі

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні в воєнний час

Стаття 84

Включено: заїкання із захлинанням F98.5

а) високий ступінь заїкання, який захоплює весь мовний апарат, з порушенням дихання та невротичними проявами. Недомовленість, що робить мову малозрозумілою

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: обмежено придатні до військової служби

б) помірне заїкання або недомовленість, що є причиною недостатньо виразної мови

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 85

Включено: функціональні порушення серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія гіпертензивного, гіпотензивного, кардіального або змішаного типу F45.3, вегетосудинна дистонія G90.9), які встановлені в умовах стаціонару, що проявляються характерними синдромами розладів вегетативної нервової системи

а) стійкі значно виражені вегетосудинні розлади, які проявляються у вигляді симпатоадреналових кризів, або синкопальних станів, або поодинокими минущими порушеннями ритму серця (провідності)

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: обмежено придатні до військової служби

б) стійкі помірно виражені вегетосудинні розлади без вказаних у підпункті "а" проявів

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 86

Включено: алергічні захворювання (крім бронхіальної астми) T78.4, T88.7, K52.2, J30.1, L23 - L25, L27

а) зі стійкими вираженими змінами, значним порушенням функцій, важко піддатливі до лікування

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з частими загостреннями, помірними змінами та порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з рідкими загостреннями, незначними змінами та порушенням функцій

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) з рідкими загостреннями без порушення функцій та стани після перенесених гострих алергічних реакцій та захворювань

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії на організм зовнішніх причин (S00 - T98)

Стаття 87

Включено: травми голови та шиї, їх наслідки S00 - S19 (переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи); травми носа, вуха, губи та ротової порожнини; травми ока та орбіти; травми горла, трахеї, гортані

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 88

Включено: травми хребта S32, S33 (переломи хребта на будь-якому рівні, перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростків, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребетного диска)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

Стаття 89

Внутрішньочерепна травма та її наслідки (струс, забій, здавлення головного мозку, субарахноїдальний та внутрішньочерепний крововиливи внаслідок травми) S06

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) при одужанні після внутрішньочерепної травми без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 90

Включено: травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин S20, S21; органів, розташованих позаочеревинно, органів таза, політравма S30, S36.9, S37, T00.1, T02.1 (T00-T07)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці придатні до військової служби

Стаття 91

Включено: травми верхніх та нижніх кінцівок, переломи кісток таза S40-S99, S22 (переломи кісток, травматичне пошкодження кровоносних судин, невилучені металеві конструкції), переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати придатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 92

Включено: травми нервів та спинного мозку (травми зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів, спинного мозку, нервових корінців та сплетінь, периферичних нервів нижніх та верхніх кінцівок), кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів; розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку S24, S25

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 93

Включено: наслідки травм шкіри, підшкірної клітковини, м'язів та сухожилків (термічні та хімічні опіки T20 - T32; відмороження T33 - T35)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушення функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 94

Включено: інші дії на організм зовнішніх чинників T66 - T78 (тепловий і сонячний удар, баротравма вуха, баротравма легень, кесонна (гостра та хронічна декомпресійна) хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, впливи вібрації, джерел іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I - II груп патогенності)

а) зі значним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірним порушенням функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначним порушенням функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці придатні до військової служби

Стаття 95

Включено: наслідки отруєнь лікарськими засобами, фармацевтичними препаратами та хімічними речовинами T36 - T50; токсична дія речовин немедичного призначення T51 - T65 (токсична дія алкоголю, органічних розчинників, вуглеводнів, роз'їдаючих, дезінфікувальних засобів, газів, димів та випарів, пестицидів, продуктів харчування, токсична дія від укусу тварин, плазунів, комах).
Виключено: інші дії на організм зовнішніх чинників T66 - T78 (включено до статті 94)

а) зі значними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

в) з незначними порушеннями функцій

Кандидати непридатні
Військовослужбовці: придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Кандидати: придатність визначається індивідуально

Кандидати непридатні

Військовослужбовці: придатні до військової служби

Стаття 96

Стани після проведеного лікування з приводу травм, отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх чинників

Кандидати: придатність визначається індивідуально
Військовослужбовці: потребують лікування або відпустки

____________

Опрос