Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку работы конкурсной комиссии Министерства обороны Украины по отбору предложений относительно закупки квартир на условиях паевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины

Минобороны
Приказ от 27.06.2017 № 347
действует с 15.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2017

м. Київ

N 347

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2017 р. за N 889/30757

Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року N 769 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" та з метою забезпечення дотримання правових і економічних засад здійснення централізованих процедур із закупівель квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 02 червня 2014 року N 347, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за N 657/25434 (зі змінами), що додаються.

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. М. Мірошніченко

 

ЗМІНИ
до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. У пункті 3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"інформація щодо очікуваної вартості предмета закупівлі за кожним лотом;";

абзаци сьомий, восьмий викласти в такій редакції:

"Крім того, структурним підрозділом Міністерства оборони України, відповідальним за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, проводиться моніторинг вартості 1 м2 загальної площі житла за регіонами України (лотами) та розробляється проект конкурсної документації.

Заявка, результати моніторингу вартості 1 м2 загальної площі житла (з його матеріалами) та проект конкурсної документації підписуються керівником структурного підрозділу, відповідального за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, після чого погоджуються (візуються) представниками служби внутрішнього аудиту та юридичної служби Міністерства оборони України.";

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"Одночасно із заявкою до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України надаються проект конкурсної документації для затвердження конкурсною комісією та матеріали моніторингу.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами десятим - двадцять другим.

2. У пункті 10:

абзац третій викласти в такій редакції:

"протягом п'яти робочих днів - робочими групами здійснюється перевірка технічного та якісного стану квартир у житлових будинках, запропонованих учасниками конкурсу;";

доповнити абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"протягом двох робочих днів конкурсна комісія визначає переможців конкурсів та проводить акцепт їх конкурсних пропозицій.

Зазначені робочі групи створюються відповідно до наказу керівника структурного підрозділу, відповідального за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, або його територіального підрозділу.".

3. У пункті 11:

абзаци перший - п'ятий замінити двома абзацами такого змісту:

"11. Протоколи щодо визначення переможців конкурсу та акцепту конкурсних пропозицій готуються у Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України і після їх підписання членами конкурсної комісії візуються представниками служби внутрішнього аудиту та юридичної служби Міністерства оборони України.

Переможцем (переможцями) визначається(ються) учасник(и) конкурсу, який(і) подав(ли) найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 м2 загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України є найнижчою серед запропонованих.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим.

 

Директор Департаменту державних
закупівель та постачання
матеріальних ресурсів Міністерства
оборони України
полковник

В. В. Гулєвич

Опрос