Идет загрузка документа (234 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации охраны имущества физических и юридических лиц органами и подразделениями полиции охраны с помощью средств охранного назначения

МВД
Приказ, Инструкция от 23.06.2017 № 533
действует с 22.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2017

м. Київ

N 533

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2017 р. за N 872/30740

Про організацію охорони майна фізичних і юридичних осіб органами та підрозділами поліції охорони за допомогою засобів охоронного призначення

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 23 Закону України "Про Національну поліцію", Закону України "Про охоронну діяльність", з метою забезпечення належної охорони майна фізичних і юридичних осіб за допомогою засобів охоронного призначення органами та підрозділами поліції охорони, а також приведення нормативно-правових актів з питань діяльності Національної поліції України у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Інструкцію з технічної експлуатації засобів охоронного призначення і організації роботи пунктів централізованого спостереження в органах, підрозділах поліції охорони;

2) Інструкцію із здійснення органами, підрозділами поліції охорони заходів майнової і особистої безпеки громадян з використанням засобів охоронного призначення.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року N 1429 "Про організацію охорони Державною службою охорони при МВС України об'єктів, квартир та інших приміщень з особистим майном громадян за допомогою технічних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 липня 2004 року за N 906/9505.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

 

ІНСТРУКЦІЯ
з технічної експлуатації засобів охоронного призначення і організації роботи пунктів централізованого спостереження в органах, підрозділах поліції охорони

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення органами, підрозділами поліції охорони технічної експлуатації комплексів тривожної сигналізації на об'єктах усіх форм власності та приміщеннях з особистим майном громадян (далі - приміщення з ОМГ) і системах передавання тривожних сповіщень, що виводяться на пункти централізованого спостереження органів, підрозділів поліції охорони.

2. У цій Інструкції поняття вживаються у таких значеннях:

засоби охоронного призначення (далі - ЗОП) - сукупність комплексу тривожної сигналізації та системи передавання тривожних сповіщень;

комплекс тривожної сигналізації (далі - КТС) - сукупність систем охоронної та пожежної сигналізації (далі - ОПС), теле-, відеоконтролю та теле-, відеоспостереження, контролювання доступу, що діють спільно і об'єднані для виконання завдань охоронного призначення;

пункт централізованого спостереження (далі - ПЦС) - центр з працюючим персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних сповіщень;

система передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС) - система, яку використовують для передавання інформації про стан однієї чи декількох систем тривожної сигналізації між підохоронними зонами і одним чи декількома ЦПТС;

система тривожної сигналізації (далі - СТС) - електричне обладнання, призначене виявляти та попереджувати про наявність небезпеки;

сповіщення про тривогу - стан тривоги, який був переданий до ЦПТС;

стан тривоги - стан СТС або її частини, що є результатом реагування системи на наявність небезпеки;

хибне сповіщення про тривогу - стан тривоги, який був переданий до ЦПТС внаслідок помилки, спричиненої випадковим натисненням ручної СТС, реагуванням автоматичного пристрою на умови роботи, відмінні від тих, для яких цей пристрій призначено щодо виявлення стану тривоги, незадовільним функціонуванням або дефектністю одного із складників СТС, СПТС або помилкою оператора.

3. Технічна експлуатація ЗОП - сукупність організаційно-технічних заходів, що забезпечують підтримку в працездатному стані КТС і СПТС.

4. Технічна експлуатація ЗОП включає в себе:

1) планування технічної експлуатації;

2) підготовку та допуск персоналу до технічної експлуатації;

3) впровадження в експлуатацію;

4) технічне обслуговування;

5) приймання за якістю та комплектністю;

6) метрологічне забезпечення технічної експлуатації;

7) заходи безпеки при технічній експлуатації;

8) експлуатаційний контроль;

9) збирання і узагальнення інформації про технічну експлуатацію;

10) ведення експлуатаційної документації;

11) матеріально-технічне забезпечення технічної експлуатації.

5. Основними завданнями технічної експлуатації ЗОП є:

1) забезпечення ефективної роботи;

2) підтримка належних технічних характеристик;

3) усунення причин, що викликають хибні сповіщення про тривогу;

4) удосконалення форм і методів з технічного обслуговування.

6. Організація технічної експлуатації ЗОП покладається на органи, підрозділи поліції охорони.

7. Технічна експлуатація ЗОП в органах, підрозділах поліції охорони здійснюється інженерно-технічними працівниками і електромонтерами ОПС в обсязі їх посадових обов'язків.

8. Особи, на яких покладаються організація та проведення робіт з технічної експлуатації ЗОП, повинні дотримуватись і виконувати в частині, що їх стосується:

1) вимоги нормативно-правових актів МВС, наказів організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України;

2) правила виконання робіт з монтажу, налагодження, випробовування та введення в експлуатацію ЗОП згідно з вимогами державних і галузевих стандартів України;

3) вимоги технічної документації виробників ЗОП щодо їх експлуатації, перевірки технічного стану та відновлення працездатності;

4) правила техніки безпеки при роботах з монтажу та технічного обслуговування ЗОП, інших електроустановок.

II. Організація впровадження та технічної експлуатації ЗОП

1. Планування технічної експлуатації ЗОП

1. Метою планування технічної експлуатації ЗОП є забезпечення організації та своєчасного проведення заходів, спрямованих на ефективне використання та підтримку в працездатному стані ЗОП.

2. Планування технічної експлуатації ЗОП здійснюється органами, підрозділами поліції охорони на підставі:

1) нормативно-правових актів МВС, наказів організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України;

2) аналізу стану робіт з технічної експлуатації ЗОП;

3) аналізу надійності охорони об'єктів і приміщень з ОМГ за допомогою ЗОП;

4) річних планів постачань матеріально-технічних ресурсів для технічної експлуатації ЗОП;

5) норм обслуговування ЗОП;

6) строків служби ЗОП;

7) норм належності засобів вимірювання, інструментів, приладдя, запасних частин і матеріалів, необхідних для технічної експлуатації ЗОП.

3. У планах роботи органів поліції охорони передбачається проведення таких заходів:

1) щомісячний аналіз стану технічної експлуатації і ефективності використання ЗОП, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення та контроль за усуненням раніше виявлених недоліків;

2) інспекційний контроль організації технічної експлуатації та стану ЗОП в підрозділах поліції охорони;

3) надання практичної допомоги підрозділам поліції охорони в організації технічної експлуатації ЗОП;

4) контроль за обліково-аналітичною роботою;

5) організація технічного навчання персоналу органів, підрозділів поліції охорони;

6) організація проведення навчально-методичних зборів з підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників і електромонтерів ОПС;

7) організація метрологічного забезпечення технічної експлуатації ЗОП;

8) матеріально-технічне забезпечення технічної експлуатації ЗОП;

9) контроль за дотриманням правил техніки безпеки при виконанні робіт з технічної експлуатації ЗОП, наявністю та застосуванням засобів індивідуального захисту;

10) впровадження і удосконалення різних форм організації технічної експлуатації ЗОП;

11) вивчення та поширення передового досвіду, вдосконалення форм і методів з технічної експлуатації ЗОП;

12) організація раціоналізаторської та винахідницької роботи.

4. У планах роботи підрозділів поліції охорони передбачається проведення таких заходів:

1) щомісячне проведення аналізу стану технічної експлуатації ЗОП і здійснення заходів щодо її удосконалення;

2) контроль за якістю проведення технічної експлуатації ЗОП, усуненням раніше виявлених недоліків;

3) організація роботи щодо усунення причин хибних сповіщень про тривогу ЗОП;

4) організація метрологічного забезпечення технічної експлуатації ЗОП;

5) забезпечення та контроль за дотриманням безпечних умов праці при технічній експлуатації ЗОП;

6) матеріально-технічне забезпечення технічної експлуатації ЗОП;

7) організація технічного навчання та підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників і електромонтерів ОПС;

8) організація раціоналізаторської та винахідницької роботи;

9) вивчення та впровадження передового досвіду з питань технічної експлуатації ЗОП.

2. Технічне обслуговування ЗОП

1. Технічне обслуговування ЗОП є комплексом робіт, спрямованих на їх підтримку у працездатному стані протягом усього строку експлуатації.

2. Основними завданнями технічного обслуговування ЗОП є:

1) контроль технічного стану ЗОП за допомогою планомірного, регламентованого технічного обслуговування обладнання СПТС і КТС на особливо важливих об'єктах;

2) контроль технічного стану КТС за допомогою заявочного (сервісного) технічного обслуговування ЗОП на інших об'єктах і приміщеннях з ОМГ;

3) ліквідація наслідків і причин впливу на ЗОП несприятливих кліматичних, виробничих та інших умов;

4) оперативне виявлення і усунення несправностей, причин хибних сповіщень про тривогу ЗОП;

5) визначення граничного стану експлуатації ЗОП;

6) узагальнення і аналіз результатів технічного обслуговування ЗОП;

7) розроблення заходів щодо поліпшення технічного обслуговування ЗОП, удосконалення його форм і методів.

3. Сервісне технічне обслуговування ЗОП на об'єктах і приміщеннях з ОМГ організовується за умови функціонування в органах, підрозділах поліції охорони відповідних центрів (підрозділів) із сервісного обслуговування ЗОП зі штатним персоналом та автотранспортом.

4. Для виконання робіт з технічного обслуговування ЗОП електромонтери ОПС забезпечуються необхідною документацією, інструментом, приладами, запасними частинами, засобами індивідуального захисту та робочою уніформою.

5. Для проведення робіт з технічного обслуговування ЗОП здійснюється регламентоване або заявочне (сервісне) технічне обслуговування ЗОП.

6. Питання щодо впровадження регламентованого або заявочного (сервісного) технічного обслуговування ЗОП приймається керівництвом органу, підрозділу поліції охорони.

7. Технічне обслуговування ЗОП виконується:

1) регламентоване - в обсязі та з періодичністю, встановленими цією Інструкцією та регламентами з технічного обслуговування ЗОП:

на особливо важливих об'єктах і ПЦС (АТС) - незалежно від технічного стану ЗОП;

на об'єктах усіх категорій, приміщеннях з ОМГ, обладнанні СПТС - при надходженні двох і більше сповіщень про тривогу протягом 30 діб;

2) заявочне (сервісне) обслуговування - згідно з заявками замовників на усунення поточних несправностей ЗОП.

8. Заявочне (сервісне) технічне обслуговування ЗОП виконується без попереднього призначення при виникненні несправностей, хибних сповіщень про тривогу або згідно із заявками замовників послуг, а також за необхідності ліквідації наслідків впливу на ЗОП несприятливих кліматичних і виробничих умов.

9. Електромонтери ОПС повинні вести журнал електромонтера ОПС з технічного обслуговування КТС (додаток 1), до якого після виконання регламентованих або заявочних робіт вносяться відомості про виконану роботу та використані при цьому матеріали.

10. Технічне обслуговування акумуляторних батарей, бензодизельелектричних агрегатів здійснюється відповідно до інструкцій з їх експлуатації та рекомендацій з організації резервного електроживлення ПЦС.

11. Технічне обслуговування комп'ютерної техніки, що використовується для спільної роботи з СПТС, може здійснюватися спеціалізованими підприємствами з їх обслуговування та ремонту.

12. Регламентоване технічне обслуговування ЗОП виконується з такою періодичністю:

1) для СПТС, встановлених на ПЦС та у приміщеннях АТС:

регламент N 1 проводиться щодня черговими пункту управління (далі - ЧПУ) при передачі зміни;

регламент N 2 проводиться 1 раз на місяць електромонтерами ОПС, які закріплені за СПТС, що встановлені на ПЦС та у приміщеннях АТС, згідно з технічними описами на апаратуру СПТС і в послідовності відповідно до технологічних карт;

регламент N 3 проводиться 1 раз на рік або при надходженні двох і більше хибних сповіщень про тривогу, спричинених апаратурою СПТС протягом 30 діб;

2) для КТС, встановлених на об'єктах:

регламент N 1 проводиться щодня представником замовника послуг перед здачею об'єкта під охорону;

регламент N 2 проводиться 1 раз на місяць електромонтерами ОПС на особливо важливих об'єктах, визначених наказами керівництва органів, підрозділів поліції охорони закріпленої дільниці згідно з технічними описами на апаратуру. На інших об'єктах регламент N 2 проводиться 1 раз на квартал згідно з графіками, затвердженими керівництвом органів, підрозділів поліції охорони;

регламент N 3 проводиться 1 раз на рік або при надходженні двох і більше сповіщень про тривогу протягом 30 діб.

13. Регламент N 2 КТС включає в себе роботи, що виконуються в такій послідовності:

1) регламент N 2 шлейфів сигналізації (далі - ШС);

2) регламент N 2 сповіщувачів охоронних;

3) регламент N 2 приладів приймально-контрольних (далі - ППК);

4) перевірка працездатності КТС разом з СПТС;

5) виявлення та усунення причин сповіщень про тривогу КТС (покладаються на електромонтерів ОПС, за якими ці засоби закріплені для технічного обслуговування згідно з наказами керівництва органу, підрозділу поліції охорони, а також, у разі технічної необхідності, на інженерно-технічних працівників, електромонтерів ОПС, які займаються обслуговуванням СПТС ПЦС);

6) технічне обслуговування резервних джерел електроживлення виконується електромонтерами ОПС, які пройшли спеціальне навчання та за якими резервні джерела електроживлення закріплюються для технічного обслуговування наказами керівництва органу, підрозділу поліції охорони.

14. Для своєчасного усунення виявлених несправностей КТС в органах, підрозділах поліції охорони створюється підмінний фонд у розмірі 5 % від кількості приладів, сповіщувачів, що знаходяться в експлуатації; для СПТС- 5 % від задіяної ємності.

15. Для забезпечення періодичності та своєчасності виконання робіт з технічного обслуговування ЗОП керівництвом або інженерно-технічними працівниками підрозділу поліції охорони щодня на початку робочого дня проводиться виробничий інструктаж з електромонтерами ОПС, а наприкінці дня - підведення підсумків роботи.

16. Виробничий інструктаж електромонтерів ОПС включає:

1) розподіл заявок між електромонтерами ОПС на виконання невідкладних робіт;

2) видачу завдань на проведення регламентованих, заявочних, відновлювальних та інших робіт;

3) перевірку наявності в електромонтерів ОПС необхідної документації, матеріалів, інструментів, вимірювальних приладів та засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом;

4) інструктаж з правил техніки безпеки.

17. Підведення підсумків роботи електромонтерів ОПС включає:

1) звіт електромонтерів ОПС про виконану роботу та стан КТС на об'єктах закріпленої дільниці;

2) обговорення хибних сповіщень про тривогу, виявлених у процесі технічних оглядів та обстежень КТС, прийняття рішень щодо їх усунення;

3) обговорення зауважень і побажань замовників послуг.

18. Протягом усього робочого часу у підрозділах поліції охорони організовується система постійного зв'язку та контролю за роботою електромонтерів ОПС, що враховує час і місце проведення робіт і забезпечує передачу непланових завдань і використання їх у нестандартних ситуаціях.

19. Під час чергувань електромонтери ОПС повинні постійно підтримувати зв'язок з диспетчерами (ЧПУ) ПЦС.

20. Вихід електромонтерів ОПС на роботу, отримання завдань на робочий день, перевірка електромонтерами ОПС справності КТС через ПЦС, а також контрольні дзвінки електромонтерів ОПС на ПЦС фіксуються в журналі обліку робочого часу електромонтерів ОПС (додаток 2).

Електромонтер ОПС повинен періодично інформувати ЧПУ про своє місцезнаходження, а виконавши заявку, обов'язково перевірити справність КТС у всіх режимах роботи з ПЦС.

21. Режим роботи електромонтерів ОПС, які здійснюють технічне обслуговування КТС, встановлюється згідно із законодавством України про працю в одну, дві або три зміни.

22. Чисельність електромонтерів ОПС у кожній зміні визначається керівництвом підрозділу поліції охорони, виходячи з виробничої потреби та з урахуванням вимог законодавства України.

23. Чергування електромонтерів ОПС у неробочий час, вихідні та святкові дні здійснюється відповідно до законодавства України згідно з графіком чергувань, що складається посадовою особою, відповідальною за цей напрям роботи. Електромонтери ОПС, які працюють в другу та третю зміни, у вихідні та святкові дні, підпорядковуються черговому підрозділу поліції охорони або відповідальній особі, призначеній керівництвом підрозділу поліції охорони.

24. Оплата праці електромонтерів ОПС за роботу у вихідні, святкові дні та в нічний час здійснюється згідно із законодавством України.

25. У разі різної територіальної дислокації групи з обслуговування КТС на об'єктах, приміщеннях з ОМГ і безпосередньо ПЦС посадова особа підрозділу поліції охорони, на яку покладені обов'язки стосовно технічної експлуатації ЗОП, щоденно отримує від ПЦС інформацію про спрацювання КТС, встановлених на об'єктах, приміщеннях з ОМГ, та заявки на відновлення працездатності ЗОП за минулу добу із записом в журналі обліку заявок на відновлення працездатності КТС (додаток 3), який ведеться в паперовій або електронній формах. ПЦС постійно підтримує зв'язок із зазначеною посадовою особою з метою отримання інформації щодо відпрацювання сповіщень про тривогу КТС і заявок на відновлення їх працездатності.

При видачі щоденних завдань електромонтерам ОПС використовуються записи в журналі обліку заявок на відновлення працездатності КТС. Інші завдання електромонтерам ОПС, у тому числі регламентовані роботи, обов'язково фіксуються в розділі заявок. Після завершення робочого дня підбиваються підсумки роботи електромонтерів ОПС із відміткою в журналі обліку заявок на відновлення працездатності КТС про виконані роботи.

26. Усі роботи з технічної експлуатації ЗОП виконуються відповідно до правил з технічної експлуатації електроустановок споживачів, правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

3. Впровадження ЗОП

1. Впровадження ЗОП включає в себе:

1) проведення обстежень з метою обладнання об'єктів КТС зі складанням акта первинного обстеження стану технічної укріпленості та оснащеності КТС (технічне завдання) (додаток 4);

2) узгодження проектно-кошторисної документації;

3) виконання монтажно-налагоджувальних робіт з обладнання об'єктів КТС;

4) технічний нагляд за виконанням робіт з обладнання об'єктів КТС.

2. Впровадження КТС здійснюється відповідно до вимог, норм і правил виконання та приймання робіт з монтажу, налагоджування, випробування та здавання в експлуатацію КТС.

3. Обладнання об'єктів КТС проводиться електромонтерами монтажних груп, а також електромонтерами ОПС органів, підрозділів поліції охорони.

4. Прийняття в експлуатацію КТС здійснюється комісією за участю представників замовника охоронних послуг, монтажної організації, органу, підрозділу поліції охорони та за необхідності інших представників і завершується складанням акта прийняття КТС в експлуатацію (додаток 5).

5. Роботи з монтажу та налагоджування СПТС на ПЦС і в приміщеннях АТС проводяться електромонтерами ОПС і монтажних груп органів, підрозділів поліції охорони.

6. Прийняття в експлуатацію СПТС, встановлених на ПЦС і в приміщеннях АТС, здійснюється комісією, склад якої затверджується керівництвом органів, підрозділів поліції охорони, та завершується складанням акта прийняття КТС в експлуатацію.

7. З метою виявлення прихованих дефектів монтажу КТС перед прийняттям об'єкта під охорону здійснюється його тренування шляхом підключення КТС об'єкта до ПЦС під спостереження на період не більше 10 діб зі здаванням (зніманням) згідно з часом, визначеним в договорі, без направлення нарядів реагування (далі - НР) при отриманні сповіщень про тривогу. Усі несправності, збої, сповіщення про тривогу обов'язково фіксуються на ПЦС, і здійснюються заходи щодо їх усунення.

8. Прийняті в експлуатацію КТС наказом керівника органу, підрозділу поліції охорони закріплюються для технічного обслуговування за інженерно-технічними працівниками і електромонтерами ОПС.

9. У період експлуатації КТС внесення змін до схеми блокування об'єкта, заміна одного типу приладів на інший проводяться за погодженням з керівниками технічної служби, інженерно-технічними працівниками органів, підрозділів поліції охорони. При цьому до експлуатаційної документації вносяться відповідні зміни згідно з наказом керівництва органу, підрозділу поліції охорони.

4. Експлуатаційний контроль ЗОП

1. Експлуатаційний контроль - комплекс організаційних заходів, спрямованих на забезпечення технічної експлуатації ЗОП згідно зі встановленими нормами та вимогами до ЗОП.

2. Основними формами експлуатаційного контролю є:

1) технічні огляди;

2) інспекційний контроль;

3) оперативний контроль.

3. Технічні огляди проводяться керівництвом та інженерно-технічними працівниками технічної служби підрозділів поліції охорони не рідше одного разу на рік і, як правило, поєднуються з обстеженням об'єктів, а також проводяться у таких випадках:

1) при прийнятті об'єкта під охорону ПЦС;

2) при зміні замовника послуг;

3) при надходженні з об'єкта двох і більше сповіщень про тривогу протягом 30 діб.

4. Технічні огляди КТС на особливо важливих об'єктах проводяться не рідше одного разу на рік, а також у випадках, зазначених у пункті 3 глави 4 цього розділу.

Для перевірок технічного стану КТС на особливо важливих об'єктах і контролю за усуненням виявлених хибних сповіщень про тривоги наказом керівника підрозділу поліції охорони здійснюється їх закріплення за керівниками, інспекторами та інженерно-технічними працівниками технічної служби.

5. Технічними оглядами КТС здійснюється перевірка:

1) справності КТС;

2) дотримання вимог щодо використання КТС відповідно до їх тактико-технічних характеристик;

3) виконання встановлених норм і правил щодо монтажу КТС;

4) повноти блокування вразливих місць на об'єкті.

6. Інспекційний контроль здійснюється керівниками та інженерно-технічними працівниками технічної служби органів, підрозділів поліції охорони з метою оцінки стану технічної експлуатації КТС і полягає в перевірці:

1) організації технічної експлуатації КТС на об'єкті;

2) справності КТС на об'єкті;

3) дотримання вимог використання КТС на об'єкті відповідно до їх тактико-технічних характеристик;

4) виконання встановлених норм і правил щодо монтажу КТС на об'єкті;

5) повноти блокування вразливих місць на об'єкті;

6) наявності та правильності ведення експлуатаційної документації;

7) укомплектованості та стану інструментів, пристосувань і засобів вимірювання, запасних частин та підмінного фонду;

8) наявності та стану засобів захисту, необхідних для дотримання правил з техніки безпеки;

9) організації технічного навчання інженерно-технічних працівників і електромонтерів ОПС;

10) матеріально-технічного забезпечення технічної експлуатації КТС;

11) стану аналітичної роботи з технічної експлуатації КТС;

12) усунень недоліків і виконання пропозицій за результатами попередніх перевірок стану технічної експлуатації КТС.

7. Обсяги та терміни проведення інспекційного контролю визначаються керівниками органів, підрозділів поліції охорони.

8. Оперативний контроль - обов'язковий щоденний вибірковий контроль за виконанням електромонтерами ОПС робіт з технічної експлуатації ЗОП, який здійснюється керівниками, інженерно-технічними працівниками технічної служби підрозділу поліції охорони.

9. Результати технічних оглядів відображаються в актах обстежень. Результати інспекційного контролю відображаються в довідці (рапорті) довільної форми. За результатами оперативного контролю робляться записи в журналах електромонтерів ОПС з технічного обслуговування КТС, а при виявленні виробничих недоліків доповідається рапортом керівництву підрозділу поліції охорони для вжиття відповідних заходів.

10. За результатами експлуатаційного контролю за необхідності розробляється план заходів щодо удосконалення технічної експлуатації ЗОП.

Контроль за його реалізацією покладається на інженерно-технічних працівників підрозділів поліції охорони.

5. Збирання і узагальнення інформації про технічну експлуатацію ЗОП

1. Збирання і узагальнення інформації про технічну експлуатацію ЗОП проводиться з метою одержання додаткових даних для розроблення організаційно-технічних заходів з удосконалення технічного обслуговування, відновлення працездатності, поліпшення експлуатаційних характеристик і зменшення кількості хибних сповіщень про тривогу ЗОП.

2. Збирання і узагальнення інформації з технічної експлуатації ЗОП здійснюються інженерно-технічними працівниками органів, підрозділів поліції охорони.

3. Завданням збирання і узагальненням інформації про технічну експлуатацію ЗОП є:

1) накопичення даних про хибні сповіщення про тривогу та причини несправностей КТС на об'єктах;

2) оцінка правильності вибору КТС відповідно до конкретних умов експлуатації;

3) накопичення даних про виявлені несправності ЗОП у процесі відновлення працездатності та перевірок їх технічного стану;

4) узагальнення результатів винахідницької та раціоналізаторської роботи.

4. Головним джерелом інформації з технічної експлуатації ЗОП є експлуатаційна документація, що ведеться в підрозділах поліції охорони відповідно до вимог цієї Інструкції.

5. Збирання та узагальнення даних про хибні сповіщення про тривогу повинні проводитись згідно з оперативною інформацією, що надходить на ПЦС. Виїзди НР на хибні сповіщення про тривогу оформляються актом про виїзд наряду реагування на хибне сповіщення про тривогу з об'єкта (приміщення з ОМГ), що охороняється (додаток 6).

6. Особа, відповідальна за збирання і узагальнення інформації з технічної експлуатації ЗОП, зобов'язана:

1) організовувати збирання інформації з технічної експлуатації ЗОП;

2) узагальнювати отримані дані та проводити їх аналіз;

3) надавати пропозиції щодо поліпшення технічної експлуатації ЗОП.

7. Пропозиції щодо поліпшення технічної експлуатації ЗОП розробляються на основі:

1) інформації стосовно технічної експлуатації ЗОП, що містить дані про кількість:

відмов;

хибних сповіщень про тривогу;

відновлень працездатності ЗОП;

перевірок технічного стану ЗОП;

невзяття об'єктів під охорону з аналізом виявлених причин;

2) результатів експлуатаційного контролю ЗОП;

3) інформації про стан винахідницької та раціоналізаторської роботи;

4) результатів впровадження передового досвіду роботи електромонтерів ОПС;

5) інформації про організацію технічного навчання та підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників та електромонтерів ОПС.

6. Ведення експлуатаційної документації на об'єкти, що охороняються

1. З метою забезпечення організації та планування технічної експлуатації, обліку виконаних робіт, контролю за використанням ЗОП, запасних частин і матеріалів, засобів вимірювання в підрозділах поліції охорони ведеться така експлуатаційна документація:

1) загальна дислокація об'єктів, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у тому числі з автономною сигналізацією) (додаток 7), яка ведеться та зберігається в електронній формі;

2) загальна дислокація приміщень з ОМГ, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у тому числі з автономною сигналізацією) (додаток 8), яка ведеться та зберігається в електронній формі;

3) річний план виконання регламентів NN 2, 3 з технічного обслуговування СПТС (додаток 9), який ведеться та зберігається в електронній формі на ПЦС;

4) план-графік виконання регламентів з технічного обслуговування КТС на об'єктах усіх форм власності (додаток 10), який ведеться та зберігається в електронній формі на ПЦС;

5) картка обліку КТС, що встановлені на об'єкті (у приміщенні) (додаток 11), яка ведеться та зберігається в електронній формі;

6) відомості за добу (додаток 12), де відображаються заявки на відновлення працездатності КТС, сповіщення про тривогу та невзяття об'єктів під спостереження;

7) журнал обліку засобів вимірювання (додаток 13).

2. Документація, що стосується визначеного об'єкта, зберігається у літерній справі.

Літерна справа на об'єкти, що охороняються (спостерігаються) за договорами ПЦС, складається з трьох розділів:

1) розділ перший:

лист замовника охоронних послуг щодо обладнання об'єкта КТС (взяття під охорону ПЦС);

акт первинного обстеження стану технічної укріпленості та оснащеності (технічне завдання);

протокол вимірів параметрів шлейфів КТС;

акт на приховані роботи з прокладання мережі у стелі, стінах і підлозі (додаток 14);

акт прийняття КТС в експлуатацію;

картка обліку КТС, що встановлені на об'єкті (у приміщенні);

2) розділ другий:

договір на охорону (спостереження, реагування, обслуговування);

оперативна картка на об'єкт, що охороняється (додаток 15);

розрахунок - дислокація;

лист замовника охоронних послуг про допуск до відкриття (закриття) об'єкта відповідальними особами;

наказ (додаток 16) про прийняття під охорону об'єкта;

3) розділ третій:

акт обстеження стану технічної укріпленості та оснащеності КТС (додаток 17);

листування із замовником послуг;

плани спільних заходів підрозділу поліції охорони із замовником послуг щодо удосконалення технічної укріпленості та оснащеності об'єкта КТС;

довідкова інформація про надзвичайні події (проникнення, крадіжки, скарги замовника послуг).

3. Усі записи в документацію вносяться акуратно та розбірливо. Контроль за веденням експлуатаційної документації покладається на керівників технічної служби підрозділів поліції охорони.

III. Організація та принципи роботи ПЦС

1. Основні функції ПЦС

1. Основними функціями, що виконуються ПЦС, є:

1) централізоване спостереження шляхом забезпечення контролю за станом ШС і ППК, встановлених на об'єктах, що охороняються, та підключених до СПТС, оброблення інформації, яка надходить на ПЦС, та реагування на неї;

2) забезпечення комплексу заходів з передачі сповіщень про тривогу до НР та чергових частин підрозділів поліції охорони;

3) експлуатаційне обслуговування КТС на об'єктах, що охороняються, СПТС та іншого обладнання, встановленого на ПЦС та АТС.

2. Принцип і засоби здійснення централізованого спостереження за станом ЗОП

1. Централізоване спостереження за об'єктами, що охороняються за допомогою ПЦС, полягає у ручному або автоматичному режимі взяття під спостереження КТС на об'єктах і контролі за їх станом упродовж часу, визначеного договором.

2. При надходженні тривожних або службових сповіщень з об'єктів, що свідчать про порушення стану КТС на них, здійснюється передача інформації для реагування НР.

3. При укладенні договору спостереження за станом КТС, встановлених на об'єкті, без реагування НР на сповіщення про тривогу, інформація передається безпосередньо замовнику послуг.

4. СПТС складаються з:

1) ППК, які встановлюються на об'єктах, ретранслятора (приймача-передавача), розміщеного у приміщенні АТС, і диспетчерського комплекту (мультиплексор, модем та інше телекомунікаційне обладнання), що знаходиться в приміщенні ПЦС, за умови використання для передачі сповіщень про тривогу діючих абонентських телефонних ліній зв'язку (ліній безпосереднього зв'язку).

Зв'язок між ППК і ретранслятором здійснюється за допомогою діючих абонентських телефонних ліній зв'язку (ліній безпосереднього зв'язку), які на час охорони перемикаються на СПТС або ущільнюються спеціальними пристроями високочастотного ущільнення. Зв'язок між ретранслятором і диспетчерським комплектом здійснюється за допомогою ліній зв'язку;

2) ППК з радіопередавачами або радіоприйомопередавачами, які встановлені на об'єктах, та радіоприймача (прийомопередавача), який входить до складу диспетчерського комплекту, розміщеного у приміщенні ПЦС, за умови використання для передачі сповіщень про тривогу каналів радіозв'язку.

Для збільшення радіусу дії та розширення технічних можливостей до складу СПТС можуть входити радіоретранслятори.

Для впровадження СПТС, що використовують для передачі сповіщень про тривогу радіозв'язок, присвоюються та використовуються радіочастоти відповідно до законодавства України;

3) ППК з передавачами стільникового, інтернет-, Ethernet-зв'язку, що встановлені на об'єктах, та приймача стільникового, інтернет-, Ethernet-зв'язку, який входить до складу диспетчерського комплекту, розташованого у приміщенні ПЦС, за умови використання для передачі сповіщень про тривогу стільникового, інтернет-, Ethernet-каналів зв'язку.

5. На ПЦС також встановлюються інші СПТС, що використовують для передачі сповіщень про тривогу автодозвонні технології, мережі електроживлення, радіомовлення та інші технології.

3. Структура ПЦС

1. Штат ПЦС визначається з урахуванням обсягів робіт із забезпечення надійної охорони об'єктів і приміщень з ОМГ та рівня автоматизації процесу обробки тривожної та службової інформації.

2. Посадові обов'язки працівників ПЦС розробляються в підрозділах поліції охорони та затверджуються керівництвом підрозділу поліції охорони.

3. ПЦС складається з таких технологічних приміщень:

1) операційний зал;

2) кабінет начальника ПЦС;

3) кабінет інженерно-технічних працівників ПЦС;

4) приміщення для зберігання ключів і серверна;

5) побутове приміщення;

6) санвузол;

7) допоміжні приміщення для розміщення акумуляторного, агрегатного та допоміжного обладнання.

4. При функціонуванні в органах, підрозділах поліції охорони кількох ПЦС головним є ПЦС, на який підключена найбільша кількість об'єктів.

4. Обладнання ПЦС

1. На ПЦС встановлюються СПТС, що мають чинний сертифікат відповідності та дозволені для застосування Департаментом поліції охорони Національної поліції України.

2. В операційному залі ПЦС розміщуються:

1) диспетчерські комплекти СПТС;

2) стаціонарні радіостанції;

3) засоби аудіозапису, що забезпечують реєстрацію телефонних та радіопереговорів ПЦС, запис звукового фону операційного залу, та теле-, відеоспостереження, що забезпечують контроль за підходами до приміщень ПЦС та ідентифікацію осіб, які мають доступ до ПЦС;

4) телефонні апарати міського (за необхідності міжміського) зв'язку та внутрішнього прямого зв'язку;

5) засоби пожежогасіння на електроустановках;

6) медична аптечка;

7) лампи (ліхтарі) для освітлення при аварійному відключенні електроживлення на ПЦС;

8) засоби підтримки мікроклімату (кондиціонери, вентилятори);

9) засоби світломаскування.

3. Освітленість робочих місць чергового персоналу та мікроклімат повинні відповідати санітарним нормам, що висуваються до цих приміщень.

4. У разі зберігання ключів від приміщень з ОМГ на ПЦС встановлюються металеві шафи, в яких розміщуються пенали з ключами. Ключі від шаф повинні знаходитись на ПЦС, а шафи - обладнані СТС з підключенням на ПЦС.

5. Залежно від місця дислокації ПЦС проводяться необхідні заходи з технічної укріпленості приміщень ПЦС. Приміщення обладнуються засобами обмеження доступу, вічками, переговорними пристроями, системами охоронно-пожежної та тривожної сигналізації з підключенням їх на інший ПЦС або з виведенням до чергової частини підрозділу поліції охорони чи Національної поліції України.

5. Електропостачання ПЦС

1. ПЦС є споживачем електроживлення першої категорії, що забезпечується двома незалежними кабельними вводами електропостачання від двох трансформаторних підстанцій з можливим автоматичним переключенням електроживлення ПЦС з однієї лінії на іншу.

2. ПЦС обладнується резервним джерелом електроживлення (акумуляторні батареї, бензодизельелектричний агрегат, джерело безперебійного живлення), що забезпечує працездатність апаратури, встановленої на ПЦС, та освітлення приміщень у період відключення електроживлення.

3. Короткочасна перерва в електропостачанні ПЦС допускається на час включення резервного джерела електроживлення. При використанні ПЕОМ у роботі ПЦС перехід на резервне джерело електроживлення здійснюється без втрати інформації на ПЕОМ. З цією метою на ПЦС встановлюються джерела безперебійного електроживлення потужністю, що перевищує розрахункову у півтора рази та забезпечує працездатність до переходу на резервне джерело електроживлення.

4. В операційному залі знаходиться план-схема території дії ПЦС з прив'язкою об'єктів, що охороняються, до трансформаторних підстанцій з телефонами аварійних служб міських і районних електромереж і житлово-комунального господарства.

6. Телефонні лінії та лінії безпосереднього зв'язку ПЦС

1. Кількість та якість телефонних ліній і ліній безпосереднього зв'язку на ПЦС визначаються з урахуванням необхідності забезпечення надійного функціонування СПТС і в обсязі, достатньому для оперативного приймання, оброблення та передачі інформації.

2. Телефони міського зв'язку встановлюються:

1) на кожному робочому місці ЧПУ для прийняття та зняття об'єктів з охорони (не менше двох номерів, один з яких стільникового зв'язку);

2) у кабінетах керівника та інженерно-технічних працівників ПЦС;

3) на робочому місці диспетчера (за наявності) для зв'язку з електромонтерами ОПС і прийняття замовлень на відновлення працездатності ЗОП. Допускається використання телефонів стільникового зв'язку.

3. Прямі телефонні лінії (за наявності технічної можливості) організовуються між операційним залом ПЦС і:

1) черговою частиною підрозділу поліції охорони;

2) черговою частиною підрозділу Національної поліції України.

4. Для з'єднання диспетчерських комплектів з ретрансляторами СПТС на ПЦС організовуються лінії безпосереднього зв'язку, через які здійснюється обмін інформацією по виділеній фізичній парі проводів чи з використанням принципів високочастотного ущільнення, або задіюються канали інтернет(Ethernet)-зв'язку.

5. Для СПТС, що використовують для передачі сповіщень про тривогу канали інтернет(Ethernet)-зв'язку, застосовуються не менше двох різних провайдерів телекомунікацій, один з яких передбачається для резервування на випадок збоїв, відмов, аварій.

7. Радіозв'язок ПЦС

1. Радіозв'язок є основним видом зв'язку ПЦС з НР поліції охорони і іншими нарядами та маршрутами підрозділів поліції охорони.

2. Радіомережа будується за радіальним принципом, який забезпечує зв'язок абонентів між собою.

3. Радіостанція повинна забезпечувати стійкий радіозв'язок з черговими частинами підрозділів поліції охорони, НР поліції охорони і іншими нарядами та маршрутами підрозділів поліції охорони у межах території дії ПЦС.

8. Засоби звукозапису ПЦС

1. В операційному залі всі телефонні розмови та радіопереговори, у тому числі фон операційного залу, автоматично записуються на електронні засоби реєстрації аудіоінформації, розраховані на цілодобовий режим роботи. Строк зберігання записаної інформації не менше 30 діб.

2. За операційним залом ПЦС здійснюється візуальний контроль за допомогою систем теле-, відеоспостереження. Строк зберігання записаної інформації становить не менше 15 діб.

3. При надходженні сповіщення про тривогу запис звукового фону операційного залу ПЦС здійснюється автоматично та триває не менше 7 хвилин після надходження сповіщення про тривогу.

4. Періодично протягом робочої зміни відповідальною особою здійснюється перевірка працездатності засобів звукозапису та радіозв'язку. Відповідальна особа та періодичність перевірки визначаються керівником ПЦС.

5. Перелік осіб, які мають доступ до засобів звукозапису, визначається наказом керівництва підрозділу поліції охорони. При використанні комп'ютерної системи звукозапису доступ до неї захищається паролем.

9. Порядок роботи ПЦС

1. ПЦС працює цілодобово або згідно з визначеним часом охорони об'єктів.

2. Робота працівників ПЦС організовується згідно з їх посадовими обов'язками та інструкціями, що визначають порядок організації роботи ПЦС.

3. Режим роботи працівників ПЦС визначається з урахуванням вимог законодавства України.

4. Контроль і керівництво черговими змінами ПЦС здійснюються черговим поліцейським підрозділу поліції охорони (в окремих випадках, за відсутності штатних посад поліцейських - працівником), який після завершення чергування здійснює передачу чергування відповідальному по підрозділу поліції охорони.

5. Операційний зал ПЦС є службовим приміщенням з обмеженим доступом осіб. Перелік працівників підрозділу поліції охорони, які мають доступ до приміщень, затверджується наказом керівництва підрозділу поліції охорони. Доступ до ПЦС здійснюється за паролями, що затверджуються наказом керівництва підрозділу поліції охорони.

6. До роботи в операційному залі допускаються особи з числа працівників підрозділу поліції охорони, які ознайомлені з інструкціями, посадовими обов'язками та правилами з техніки безпеки.

7. Робота електромонтерів ОПС на об'єктах і СПТС організовується згідно із затвердженим графіком, який складається для забезпечення своєчасного виконання замовлень на відновлення працездатності ЗОП, здачу об'єктів на ПЦС та їх перезакриття при спрацюваннях КТС.

8. Для забезпечення роботи ПЦС в аварійних режимах у разі несправності апаратури на ПЦС знаходиться аварійний комплект (підмінний фонд) основних блоків апаратури СПТС, ППК, інструменту та матеріалів, необхідних для проведення невідкладних відновлювальних робіт.

10. Взаємодія ПЦС з черговими частинами підрозділів поліції охорони

1. До чергової частини підрозділу поліції охорони з ПЦС передається інформація про:

1) сповіщення про тривогу, що надійшли з об'єктів і приміщень з ОМГ, що охороняються;

2) несанкціоновані проникнення та напади на об'єкти і приміщення з ОМГ, що охороняються;

3) скоєні злочини при надходженні такої інформації на ПЦС;

4) загоряння або/та задимлення на об'єктах і приміщеннях з ОМГ, що охороняються;

5) спроби проникнення (напади) сторонніх осіб на ПЦС;

6) загоряння або/та задимлення на ПЦС.

2. За відсутності чергової частини підрозділу поліції охорони інформація, визначена у підпунктах 2, 3 і 5 пункту 1 цієї глави, надається до чергової частини підрозділу Національної поліції України, а у підпунктах 4 і 6 пункту 1 цієї глави - до чергової частини підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

11. Експлуатаційна документація, що ведеться в органах, підрозділах поліції охорони

1. Експлуатаційна документація, що знаходиться на ПЦС, ведеться в операційному залі з обов'язковою періодичною перевіркою керівництвом та інженерно-технічними працівниками ПЦС.

До складу експлуатаційної документації, що знаходиться на ПЦС, входять:

1) загальна дислокація об'єктів і приміщень з ОМГ, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у тому числі з автономною сигналізацією). Ведеться в електронній формі та містить таку інформацію:

пультовий номер об'єкта або приміщення з ОМГ;

номер договору на охорону;

найменування (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, майно якої охороняється) та місцезнаходження (місце проживання особи) об'єкта (приміщення з ОМГ), його характеристика та категорія (А, Б або В);

тип ППК і пристроїв розширення, підключених на кожний пультовий номер;

протокол обміну інформацією між ППК і СПТС;

перелік ШС і груп ШС;

рубіж захисту та пов'язані з ним інші рубежі захисту, у тому числі інших ППК і ППК інших КТС;

номери телефонів, встановлених на об'єкті (приміщенні з ОМГ);

час охорони, визначений у договорі;

номер пеналу, де зберігаються ключі від приміщення з ОМГ;

2) посадові обов'язки працівників ПЦС;

3) інструкція з організації роботи ЧПУ ПЦС;

4) журнал обліку заявок на відновлення працездатності КТС. Перевіряється щодобово та ведеться в електронній формі;

5) журнал обліку невзяття об'єктів (приміщень з ОМГ) під охорону ПЦС (додаток 18). Перевіряється щодобово та ведеться в електронній формі;

6) журнал приймання-здавання чергувань ЧПУ ПЦС (ведеться в довільній формі);

7) журнал посадових осіб, які перевіряють роботу ПЦС (ведеться в довільній формі);

8) журнал обліку робочого часу електромонтерів ОПС;

9) журнал перевірки засобів радіозв'язку та апаратури звукозапису (перевіряється не менше двох разів на добу, ведеться в довільній формі);

10) журнал обліку СПТС (ведеться в довільній електронній формі);

11) журнал обліку ключів від приміщень з ОМГ, що охороняються (знаходиться у сейфі, де зберігаються ключі);

12) журнал видачі ключів для перезакриття приміщень з ОМГ;

13) інструкція ЧПУ ПЦС про порядок радіообміну з переліком відомостей, що дозволені для відкритої передачі по радіозв'язку;

14) інструкція з охорони праці для ЧПУ ПЦС;

15) інструкція з пожежної безпеки в приміщеннях ПЦС;

16) інструкція ЧПУ щодо роботи з СПТС і КТС, що використовуються для охорони об'єктів і приміщень з ОМГ;

17) інструкція щодо дій ЧПУ при виході з ладу апаратури ПЦС і при знеструмленні ПЦС;

18) паролі на вхід до ПЦС;

19) оперативні картки на об'єкти, що охороняються, та оперативні картки на приміщення з ОМГ, що охороняються (додаток 19) (ведуться у паперовій та електронній формах);

20) журнал доручень керівництва ПЦС (ведеться в довільній формі). До цього журналу вносяться доручення керівництва ПЦС щодо тренування КТС на об'єктах (приміщеннях з ОМГ), що заплановані для взяття під охорону, призупинення охорони об'єктів (приміщень з ОМГ) та інші доручення.

2. До складу експлуатаційної документації, що знаходиться у керівництва та інженерно-технічних працівників ПЦС, входять:

1) загальна дислокація об'єктів, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у тому числі з автономною сигналізацією) (ведеться в електронній формі);

2) загальна дислокація приміщень з ОМГ, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у тому числі з автономною сигналізацією) (ведеться в електронній формі);

3) річний план-графік проведення обстежень і технічних оглядів КТС на об'єктах (загальний і відповідно до закріплених дільниць) (ведеться в довільній електронній формі);

4) журнал реєстрації актів обстеження КТС і технічної укріпленості об'єктів (додаток 20) (ведеться керівником ПЦС або призначеною ним особою з числа інженерно-технічних працівників в електронній формі з прикріпленням сканованих копій актів обстеження КТС і технічної укріпленості об'єктів);

5) картки відпрацювання повторних сповіщень про тривогу, що надійшли з охоронюваних за допомогою ПЦС об'єктів і приміщень з ОМГ (ведуться в довільній електронній формі відповідно до закріплених об'єктів і приміщень з ОМГ);

6) журнал обліку кросувань на АТС (ведеться інженерно-технічними працівниками ПЦС в довільній електронній формі);

7) журнал обліку карток операторів стільникового зв'язку, задіяних в охороні об'єктів і приміщень з ОМГ (ведеться інженерно-технічними працівниками ПЦС в довільній електронній формі);

8) журнал обліку ППК, що використовують для охорони об'єктів і приміщень з ОМГ частоти радіозв'язку (ведеться інженерно-технічними працівниками ПЦС в довільній електронній формі);

9) журнал обліку та аналізу причин надходження сповіщень про тривогу з об'єктів і приміщень з ОМГ, що охороняються за допомогою ПЦС (ведеться в довільній електронній формі інженерно-технічними працівниками ПЦС відповідно до закріплених об'єктів і приміщень з ОМГ);

10) літерна справа на усі приміщення операторів телекомунікацій, де розташоване обладнання СПТС (ведеться в довільній формі), в якій знаходяться:

план-схеми розташування обладнання СПТС, у тому числі штативів кросового обладнання;

проектна документація на проведення робіт з монтажу СПТС, узгоджена з керівництвом оператора телекомунікацій;

акт прийняття обладнання СПТС в експлуатацію;

паспорти та формуляри на СПТС;

акти обстеження технічного стану СПТС (складаються не рідше одного разу на півріччя);

схеми проходження ліній безпосереднього зв'язку з прив'язкою до розподільних шаф телефонної мережі;

схеми організації радіозв'язку для забезпечення охорони об'єктів і приміщень з ОМГ за допомогою ПЦС;

матеріали щодо реалізації заходів із забезпечення протисаботажних властивостей СПТС і КТС.

3. В органах, підрозділах поліції охорони ведуться такі накопичувальні справи:

1) накопичувальні справи з актами звірки кількості відокремлених приміщень, що охороняються ПЦС, з розрахунками-дислокаціями укладених договорів, які обліковуються в бухгалтерії органу, підрозділу поліції охорони. Звірки проводяться один раз на квартал. Строк зберігання актів - три роки;

2) накопичувальні справи з актами звірки відповідності сум абонентської плати за використання телефонних ліній зв'язку і SIM-карток операторів телекомунікацій, задіяних для охорони об'єктів і приміщень з ОМГ, наявній дислокації охоронюваних ПЦС об'єктів і приміщень з ОМГ. Звірки проводяться один раз на квартал. Строк зберігання актів - три роки;

3) накопичувальні справи з актами звірки відповідності сум абонентської плати за використання ліній безпосереднього зв'язку із фактично задіяними лініями безпосереднього зв'язку на ПЦС. Звірки проводяться один раз на рік. Строк зберігання актів - три роки;

4) накопичувальні справи наказів про прийняття під охорону / зняття з охорони об'єктів і приміщень з ОМГ, у тому числі накази на тимчасове прийняття під охорону / зняття з охорони об'єктів і приміщень з ОМГ. Строк зберігання наказів - три роки.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

ЖУРНАЛ
електромонтера ОПС з технічного обслуговування КТС

____________________________________________________________________
(найменування органу, підрозділу поліції охорони)

____________________________________________________________________
(прізвище та ініціали електромонтера ОПС)

Облік виконаних робіт

Дата

Найменування об'єкта

Вид робіт

Причина несправності (виявлені недоліки)

Виконані роботи та витрачені матеріали

Результати вимірювань

П. І. Б. та підпис замовника послуг

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.

У видах робіт вказуються регламенти, відновлення працездатності КТС, заявки замовників послуг, невзяття об'єктів під охорону, технічні огляди.

 

ЖУРНАЛ
обліку робочого часу електромонтерів ОПС ___ ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище та ініціали електро-
монтера ОПС

Вихід на роботу (підпис електро-
монтера ОПС)

Інструктаж з техніки безпеки (підпис електро-
монтера ОПС)

Завдання на день

Відмітки про виконання (пультовий номер, час виконання)

Підведення підсумків (підпис електро-
монтера ОПС)

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. У завданні на день записуються пультові номери об'єктів, де електромонтер ОПС повинен провести регламентні роботи або роботи щодо з'ясування причини сповіщення про тривогу.

2. Відмітка ЧПУ про час прибуття електромонтера ОПС на об'єкт з пультовим номером 1 - 25 робиться так: 1 - 25 (9.20).

3. Відмітка ЧПУ про час перевірки об'єкта через ПЦС робиться так: 1 - 25 [10.25].

 

ЖУРНАЛ
обліку заявок на відновлення працездатності КТС

N з/п

Пультовий номер

Дата та час надходження

Найменування об'єкта (приміщення з ОМГ)

Місцезнаходження об'єкта (приміщення з ОМГ)

Причина надходження заявки

Прізвище та ініціали електромонтера ОПС

Виконані роботи

Підпис інженера про виконання робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ
первинного обстеження стану технічної укріпленості та оснащеності КТС (технічне завдання)

___ ____________ 20__ року

м. __________

Комісією у складі:
уповноважена особа органу (підрозділу) поліції охорони ____________________________________,
                                                                                                                                                                 (посада, П. І. Б.)
замовник послуг (довірена особа) _______________________________________________________,
                                                                                                                                   (посада, П. І. Б.)
проведено обстеження _________________________________________________________________,
                                                                                                              (найменування об'єкта)
розташованого _______________________________________________________________________,
                                                                                                  (місцезнаходження об'єкта)
що належить _________________________________________________________________________.
                                                                                    (найменування підприємства, організації)

Детальний опис об'єкта (приміщення з ОМГ) та його стану:

1. Місце розташування та особливості об'єкта (приміщення з ОМГ)
_____________________________________________________________________________________
                         (адреса, поверховість будівлі, капітальна чи некапітальна будівля, поверх розташування об'єкта,
_____________________________________________________________________________________
          наявність пожежних сходів, будівельних конструкцій, через які можливий вільний доступ до цього об'єкта тощо)

2. Вхідні, міжкімнатні двері _____________________________________________________________
                                                                                   (тип дверей (дерев'яні, одностулкові або двостулкові, металеві)
_____________________________________________________________________________________
                   із заскленими прорізами, тамбурного типу, посилені металевими ґратчастими дверима, інші дані)

3. Стіни* _____________________________________________________________________________
                                                       (капітальні, некапітальні, бетонні, цегляні, гіпсобетонні, гіпсові, дерев'яні)

____________
* Для визначення категорійності будівельної конструкції при обстеженні використовувати будівельну проектну документацію. Звертати увагу на місця, де проходять трубопроводи, вентиляційні канали.

4. Стелі, підлоги** ____________________________________________________________________
                                                                                                  (капітальність і матеріал виготовлення)

____________
** При обстеженні об'єкта звертати увагу на наявність повітроводів, люків, місця проходження комунікацій.

5. Вікна та засклені прорізи _____________________________________________________________
                                                                                           (одностулкові, двостулкові, тристулкові, вітринного типу;
_____________________________________________________________________________________
                                                обв'язування дерев'яне або металеве, із фрамугами або кватирками)

6. Підвальні приміщення*** ____________________________________________________________
                                                                                             (наявність, місце розташування, особливості конструкцій)

____________
*** При обстеженні підвальних приміщень звернути увагу на стіни, що межують з іншими підвальними приміщеннями, які належать іншим організаціям та підприємствам, місця проходження трубопроводів, пожежні приямки, інші інженерні комунікації.

7. Заходи та терміни щодо усунення недоліків з технічної укріпленості, виявлених під час проведення обстеження:

N з/п

Заходи щодо усунення недоліків технічної укріпленості, виявлених під час проведення обстеження

Терміни усунення недоліків

 

 

 

8. Підлягає обладнанню КТС ____________________________________________________________
                                                                                                                       (тип сигналізації)
з установленням приладів приймально-контрольних ________________________________________
                                                                                                                                                        (найменування приладу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          та місце встановлення)
з підключенням _______________________________________________________________________
                                                               (найменування пункту централізованого спостереження або автономно)

9. Встановити оповіщувачі світлозвукові __________________________________________________
                                                                                                                     (найменування, тип та місце встановлення)

10. Виконати блокування:

N з/п

Конструкції, що блокуються КТС

Сповіщувачі, якими блокуються конструкції

назва

кількість

тип

кількість

 

 

 

 

 

11. Провід прокласти __________________________________________________________________,
                                                                                                                   (відкрито, приховано)
захистити ____________________________________________________________________________
                                                                                         (кутником, трубою, металорукавом)

12. Зауваження щодо готовності об'єкта до виконання робіт __________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Недоліки усунути в термін до ________________________________________________________

14. Пропозиції ________________________________________________________________________

Схема розташування об'єкта (приміщення з ОМГ)

Схема блокування об'єкта КТС (приміщення з ОМГ),
узгоджена із замовником послуг

Акт складено у двох примірниках.

Уповноважена особа органу
(підрозділу) поліції охорони

 
____________
(підпис)

 
______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року
             М. П.

 

 

Замовник послуг (довірена особа)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року
М. П. (за наявності)

 

 

Примітка.

Схема складається для кожного поверху окремо із зазначенням розмірів приміщень (довжини, ширини, висоти в метрах), трас прокладання електромережі, телефонної мережі та їх відстані від ППК, шлейфів сигналізації до сповіщувачів, оповіщувачів, місць розташування щитів електроживлення та розподільних коробок телефонної мережі, місць проходів через капітальні та некапітальні стіни, стелі та підлоги.

 

АКТ
прийняття КТС в експлуатацію

___ ____________ 20__ року

м. _________

Комісією у складі:
уповноважена особа органу (підрозділу) поліції охорони ____________________________________
                                                                                                                                                                  (посада, П. І. Б.)
замовник послуг (довірена особа) _______________________________________________________,
                                                                                                                                     (посада, П. І. Б.)
прийнято від виконавця монтажних робіт _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (прізвище та ініціали, посада виконавця робіт, найменування підприємства)
в експлуатацію змонтований КТС ________________________________________________________
                                                                                                                                  (тип сигналізації)
згідно з ______________________________________________________________________________
                                            (номер та дата договору, акта обстеження або проектно-кошторисної документації)
на об'єкті ____________________________________________________________________________,
                                                (найменування об'єкта, його місцезнаходження та контактний номер телефону)
що належить _________________________________________________________________________.

Оглядом і технічними випробуваннями встановлено:

на вказаному об'єкті встановлені прилади приймально-контрольні ____________________________
                                                                                                                                                                               (типи приладів,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             заводські номери та місця встановлення)
з підключенням _______________________________________________________________________,
                                                                       (на пункт централізованого спостереження або автономно)
установлено оповіщувачі світлозвукові ___________________________________________________
                                                                                                               (типи, заводські номери та місця встановлення)

Виконано блокування

N з/п

Назва конструкцій, захищених КТС

Вид блоку-
вання

Кількість конструкцій, що підлягають блокуванню КТС

Кількість конструкцій, що заблоковано КТС після проведення монтажних робіт

Кількість і тип сповіщувачів згідно з актом обстеження або проектом

Кількість і тип сповіщувачів, що змонтовані на об'єкті

При-
мітка

 

 

 

 

 

 

 

 

Провід живлення прокладено ___________________________________________________________,
                                                                                                            (відкрито, приховано, довжина у метрах)
захищено ____________________________________________________________________________
                                                                     (кутником, трубою, металорукавом, довжина у метрах)

Живлення апаратури підключено до розподільної силової шафи ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (місцерозташування силової шафи)

Мережа сигналізації підключена до розподільної телефонної коробки _________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         (місцерозташування розподільчої телефонної коробки)

Монтажні роботи виконані відповідно до чинних правил і технічних умов, відхилень від пропозицій в акті обстеження або проекті
_____________________________________________________________________________________
                                                       (немає, якщо є, на підставі якого документа вони зроблені)

Електрична мережа шлейфів (технічні характеристики):

Встановлено додатково у:
ШС 1 - ___________________________,                         ШС 2 - ___________________________,
                   (резистор, діод, ємність, тип, номінал)                                                      (резистор, діод, ємність, тип, номінал)

ШС 3 - ___________________________,                         ШС 4 - ___________________________
                  (резистор, діод, ємність, тип, номінал)                                                       (резистор, діод, ємність, тип, номінал)

Опір ізоляції відносно землі:

ШС 1 - _____________, ШС 2 - ______________, ШС 3 - _______________, ШС 4 - ______________

Опір ізоляції між проводами шлейфа:

ШС 1 - _____________, ШС 2 - ______________, ШС 3 - _______________, ШС 4 - ______________

При перевірці працездатності КТС встановлено таке:

ШС 1 ________________________________________________________________________________
                                                                                (будівельні конструкції, що обладнані КТС)
_____________________________________________________________________________________
                                                (режими перевірки КТС: автономний або сповіщення про тривогу)
ШС 2 ________________________________________________________________________________
                                                                              (будівельні конструкції, що обладнані КТС)
_____________________________________________________________________________________
                                                       (режими перевірки КТС: автономний або сповіщення про тривогу)
ШС 3 ________________________________________________________________________________
                                                                              (будівельні конструкції, що обладнані КТС)
_____________________________________________________________________________________
                                                       (режими перевірки КТС: автономний або сповіщення про тривогу)
ШС 4 ________________________________________________________________________________
                                                                              (будівельні конструкції, що обладнані КТС)
_____________________________________________________________________________________
                                                    (режими перевірки КТС: автономний або сповіщення про тривогу)

На підставі викладеного КТС ____________________________________________________________
                                                                                                                                (тип сигналізації)

приймається в експлуатацію з ___ ____________ 20__ року.

При цьому виконавець монтажних робіт __________________________________________________
                                                                                                                                     (найменування підприємства)
зобов'язується виконувати гарантійний ремонт КТС протягом року у разі виконання замовником чинних правил експлуатації.

Замовник послуг зобов'язується користуватися КТС згідно з Інструкцією, що є невід'ємною частиною договору, а в разі виявлення несправностей терміново повідомляти орган (підрозділ) поліції охорони за тел._______________________ для оперативного усунення несправностей в роботі КТС.

Уповноважена особа виконавця монтажних робіт 

 
________________
(підпис)

 
________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

 

Замовник послуг (довірена особа)

________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

Уповноважена особа органу
(підрозділу) поліції охорони

 
________________
(підпис)

 
________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

              М. П.

 

 

 

АКТ N _____
про виїзд наряду реагування на хибне сповіщення про тривогу з об'єкта (приміщення з ОМГ), що охороняється

___ ____________ 20__ року

м. __________

Нарядом реагування _____________________________________________ поліції охорони у складі:
поліцейський _________________________________________________________________________,
поліцейський _________________________________________________________________________,
водій (поліцейський або працівник) ______________________________________________________,
складено цей акт про те, що ___ ____________ 20__ року о _____ год. ____ хв. з вини замовника послуг надійшло хибне сповіщення про тривогу на ПЦС, що стало причиною виїзду НР на об'єкт ________________________________ за місцезнаходженням _________________________________.

Поліцейський НР

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Поліцейський НР

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Водій (поліцейський або
працівник) НР

 
____________
(підпис)

 
___________________________
(ініціали, прізвище)

Акт отримав

_____________________
(підпис)

 

___________________________________
(ініціали, прізвище особи, яка отримала акт)

___ ____________ 20__ року

 

 

ЗАГАЛЬНА ДИСЛОКАЦІЯ
об'єктів, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС
(у тому числі з автономною сигналізацією)

N з/п

Номер, дата укладання договору

Найменування, місцезна-
ходження об'єкта

Телефон кросу-
вання або номер картки мобіль-
ного зв'язку

Вид охорони

Пульто-
вий номер

Рубіж захисту

ППК

Електронні сповіщувачі

Інші сповіщувачі

Загальна кількість умовних устано-
вок

Час охорони

Вартість охорони

Прізвище та ініціали, місце проживання/
перебування
замовника послуг

Контактні телефони замовника послуг

Примітка

тип

кіль-
кість

кіль-
кість умов-
них устано-
вок

тип

кіль-
кість

кіль-
кість умов-
них устано-
вок

тип

кіль-
кість

кіль-
кість умов-
них устано-
вок

робо-
чі дні

перед-
вихідні (перед-
святкові) дні

вихідні (святкові) дні

за годину, грн

за місяць, грн

за рік, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ДИСЛОКАЦІЯ
приміщень з ОМГ, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС
(у тому числі з автономною сигналізацією)

N з/п

Номер, дата укладання договору

Наймену-
вання, місцезна-
ходження примі-
щення з особистим майном громадян

Телефон кросу-
вання або номер картки мобіль-
ного зв'язку

Вид охорони

Пульто-
вий номер

Кіль-
кість ключів, номер пенала

Номер під'їзду

Кількість поверхів /
поверх у будівлі

Номер коробки розпо-
дільної телефонної

ППК

Електронні сповіщувачі

Інші сповіщувачі

Загальна кількість умовних установок

Вартість охорони

Прізвище та ініціали, місце проживання/
перебування замовника послуг (довіреної особи)

Контактні телефони замовника послуг

Примітка

тип

кіль-
кість

кіль-
кість умов-
них уста-
новок

тип

кіль-
кість

кіль-
кість умов-
них уста-
новок

тип

кіль-
кість

кіль-
кість умов-
них уста-
новок

за місяць, грн

за рік, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу поліції охорони

 

______________
           (підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

РІЧНИЙ ПЛАН
виконання регламентів NN 2, 3 з технічного обслуговування СПТС на 20__ рік

N з/п

Найменування СПТС

Інвентарний номер

Види робіт, що проводяться

Прізвище та ініціали виконавця робіт

Прізвище та ініціали особи, яка здійснює контроль

Примітка

січень

лютий

бере-
зень

кві-
тень

тра-
вень

чер-
вень

ли-
пень

сер-
пень

вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад

гру-
день

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ПЦС підрозділу поліції охорони

____________
(підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підрозділу поліції охорони

 

______________
           (підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

ПЛАН-ГРАФІК
виконання регламентів з технічного обслуговування КТС на об'єктах усіх форм власності на 20__ рік

N з/п

Найменування об'єкта

Місцезнаходження об'єкта

Січень

Лютий

Бере-
зень

Кві-
тень

Тра-
вень

Чер-
вень

Ли-
пень

Сер-
пень

Вере-
сень

Жов-
тень

Листо-
пад

Гру-
день

Прізвище та ініціали виконавця робіт

Прізвище та ініціали особи, яка здійснює контроль

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ПЦС підрозділу поліції охорони

____________
(підпис)

 

_______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Після виконання робіт ставиться відмітка про час виконання.

2. На підставі річного плану складаються місячні графіки.

 

Картка обліку КТС, що встановлені на об'єкті (у приміщенні)

Найменування об'єкта _____________________________________________________________________ N договору____________________

Місцезнаходження об'єкта_________________________________________________________________________________________________

N з/п

Найменування об'єкта (відокремленого приміщення)

Вид охорони

Пультовий номер

ППК та електронні сповіщувачі

Інші сповіщувачі

Загальна кількість умовних установок

Номер наказу про прийняття під охорону

Номер наказу про зняття з охорони

Примітка

тип

заводсь-
кий номер

кіль-
кість

кількість умовних установок

тип

заводсь-
кий номер

кіль-
кість

кількість умовних установок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картку склав

_______________
(підпис)

 

______________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

Картку перевірив

_______________
(підпис)

 

______________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

ВІДОМОСТІ ЗА ДОБУ

ПЦС _____________________ органу (підрозділу) поліції охорони за ___ ____________ 20__ року

1 зміна з __ год. __ хв.
до __ год. __ хв.
Зміну прийняв ______

Здав ______________

 
Чергові пульту:
__________________
__________________
__________________

 
ІНСТРУКТАЖ
__________________
__________________
__________________

2 зміна з __ год. __ хв.
до __ год. __ хв.
Зміну прийняв ______

Здав ______________

 
Чергові пульту:
__________________
__________________
__________________

 
ІНСТРУКТАЖ
__________________
__________________
__________________

Тип системи переда-
вання тривож-
них спові-
щень

Всього підключено

Здано під спостереження

Не здано під спостереження

об'єктів

РСТС

при-
міщень з ОМГ

об'єктів

РСТС

при-
міщень з ОМГ

об'єктів

РСТС

при-
міщень з ОМГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Пароль _______________

 
Особливі донесення:
 
 
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

ЗАЯВКИ

ЗАКРИТТЯ

N з/п

Наймену-
вання, місцезна-
ходження об'єкта або приміщення з ОМГ

Час подан-
ня заявки

Особа, яка подала заявку

Причина подан-
ня заявки

Особа, якій пере-
дано заявку

Час пере-
дачі заявки

Причина та час її усу-
нення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N з/п

Час подан-
ня заявки

Особа, яка подала заявку

Наймену-
вання, місцезна-
ходження об'єкта або приміщення з ОМГ

Час вико-
нання заявки

Причина надходження заявки та вжиті заходи

Прізвище та ініціали електро-
монтера ОПС, який виконав роботу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка. Аркуші відомостей за добу зшиваються, нумеруються, прошнуровуються, скріпляються печаткою та зберігаються після заповнення протягом трьох років.

N з/п

Пультовий номер об'єкта або приміщення з ОМГ

Час надход-
ження спові-
щення про тривогу

Найменування та місцезна-
ходження об'єкта, примі-
щення з ОМГ

Кому передано

Виявлено на об'єкті, причина надход-
ження спові-
щення

Заходи, вжиті для охорони об'єкта та усунення причин спові-
щення

Відпові-
дальні особи, які пере-
закри-
вали об'єкт

Номер дільниці, прізвище та ініціали електро-
монтера ОПС

Реальна причина надход-
ження спові-
щення, вста-
новлена електро-
монтером ОПС

Відмітка про контроль вико-
нання

наряд реагування

підрозділ поліції охорони

підрозділ Національної поліції

орган поліції охорони

час

пере-
дачі

при-
йому

пере-
дачі

при-
йому

пере-
дачі

при-
йому

пере-
дачі

при-
йому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний підрозділу поліції охорони

________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

 

 

Керівник ПЦС

________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

 

 

Черговий підрозділу поліції охорони

________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку засобів вимірювання

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції охорони)

N з/п

Назва засобів вимірювання

Тип

Заводський номер

Відмітка про закріплення

Технічний стан

Дата перевірки

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Облік ведеться в органах, підрозділах поліції охорони згідно із встановленими нормами та за наявності вимірювальної техніки.

2. Паспорти та формуляри на засоби вимірювання зберігаються в окремих папках.

3. Журнали ведуться особами, відповідальними за засоби вимірювання.

 

АКТ
на приховані роботи з прокладання мережі у стелі, стінах і підлозі

___ ____________ 20__ року

м. _____________

_____________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта та його місцезнаходження)

Цей акт складено
уповноваженою особою виконавця монтажних робіт ________________________________________
                                                                                                                                                    (прізвище та ініціали, посада,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      найменування підприємства)
замовником послуг (довіреною особою) __________________________________________________,
                                                                                                                                  (прізвище та ініціали, посада)
уповноваженою особою органу (підрозділу) поліції охорони _________________________________
                                                                                                                                                          (прізвище та ініціали, посада)
у тому, що ними оглянуто виконані ______________________________________________________
                                                                                                                           (найменування підприємства)
роботи з прокладання прихованим способом і блокування ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (електромережа, телефонна мережа, некапітальні будівельні конструкції)
проводом (кабелем) ___________________________________________________________________,
                                                                                                                         (марка)
ємність _______________________, діаметр жил _____________ мм, довжина ___________ метрів.

Роботи виконувалися у період з ___ ____________ до ___ ____________ 20__ року.

Під час огляду виявлено:

1) ___________________________________________________________________________________
                                          (прокладку проводу, кабелю виконано у штробі, металевих, гумових трубах,
_____________________________________________________________________________________
                                      окремо вказати прокладку кабелів електромережі, телефонних проводів і КТС)

2) ___________________________________________________________________________________
                                                   (наявність пайок проводу, кабелю, їх кількість та якість виконання)

3) ___________________________________________________________________________________
                                                                                                (у стіні, стелі, підлозі)

Роботи з прокладання електромережі, телефонних мереж та шлейфів сигналізації виконані згідно з технічними умовами.

Уповноважена особа виконавця
монтажних робіт

 
_________________
(підпис)

 
______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

 

Замовник послуг (довірена особа)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

 

Уповноважена особа органу
(підрозділу) поліції охорони

 
_________________
(підпис)

 
______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

            М. П.

 

 

 

Об-0001

 

КР I

ОПЕРАТИВНА КАРТКА НА ОБ'ЄКТ, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ

_____________________________________________________________________________________

Пультовий N Об-0001        Договір ________    Населений пункт, район ________________________

Час охорони __________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали замовника послуг ___________________________________________________

Контактні телефони ___________________________________________________________________

Позивні НР ___________________ Категорія ризику об'єкта I

Найменування об'єкта _______________________________________________________________

Місцезнаходження об'єкта ___________________________________________________________

Під'їзд ____    Поверх ____     Вхід з ___________________________________________________

Особливості під'їзду до об'єкта _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Коди для відкриття вхідних дверей ____________________________________________________

Вікна та балкони виходять на _________________________________________________________

Особливості об'єкта та місць можливого проникнення і втечі злочинців _____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Тип апаратури __________ Місце встановлення _________________________________________

Заблоковано _______________________________________________________________________

Місцезнаходження виносної індикаторної панелі ________________________________________

Місцезнаходження кнопки фіксації прибуття Н _________________________________________


Формуляр шлейфів ППК

N
шлейфа

Об'єкт блокування

Тип сповіщувача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Прізвище, ініціали та контактні телефони електромонтера ОПС
____________________________

Крос-телефон
(мобільний) _________________

КРТ на __________ поверсі
N телефонної пари на КРТ _____


Прізвища, імена та по батькові, контактні телефони довірених осіб:

 

 

 

 


Картку та описову частину склав ________________________________________________________

КР I

 

Об-0001

СХЕМА БЛОКУВАННЯ ОБ'ЄКТА КТС

 

 

 

 

 


Схему склав __________________________________________________________________________

СХЕМА ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ

 

 

 

 

 


Схему склав __________________________________________________________________________

Картку перевірив ______________________________________________________________________

 

Орган (підрозділ) поліції охорони
у _______________________________________ області

НАКАЗ

___ ____________ 20__ року

м. _____________

N ______

Про прийняття під охорону об'єкта

На підставі листа замовника послуг від ___ ____________ 20__ року N ____
про __________________________________________________________________________________
                                                 (прийняття під охорону (спостереження) об'єкта, підключення КТС тощо)
та договору від ___ ____________ 20__ року N ______

НАКАЗУЮ:

1. Керівнику підрозділу поліції охорони __________________________________________________
                                                                                                              (найменування підрозділу, прізвище та ініціали)

1) з ___ ____________ 20__ року до ___ ____________ 20__ року провести випробування комплексу тривожної сигналізації та з ___ ____________ 20__ року здійснювати охорону (спостереження) об'єкта:

N з/п

Найменування об'єкта

Місцезнаходження об'єкта

Вид охорони

Пультовий номер

Апаратура (ППК, електронні сповіщувачі)

Загальна кількість умовних установок

 

 

 

 

 

 

 

2) унести відповідні зміни до дислокації об'єктів, що охороняються ПЦС підрозділу поліції охорони, з ___ _____________ 20__ року здійснювати обслуговування КТС, котрі закріпити за електромонтером ОПС _________________________________;
                                                                             (прізвище та ініціали)

3) унести відповідні зміни до дислокації маршрутів НР, ознайомити особовий склад НР з місцем розташування об'єкта та провести навчання щодо блокування вразливих місць об'єкта.

2. Керівнику централізованої бухгалтерії ____________________________________ унести договір
                                                                                                                      (прізвище та ініціали)
від ___ ____________ 20__ року N ______ до єдиної бази діючих договорів органу (підрозділу) поліції охорони та здійснювати розрахунки за надані послуги на підставі укладеного договору і розрахунку-дислокації з ___ ____________ 20__ року.

Керівник органу (підрозділу)
поліції охорони

 
________________
(підпис)

 
________________________
(ініціали, прізвище)

 

АКТ
обстеження стану технічної укріпленості та оснащеності КТС

___ ____________ 20__ року

м. ______________

Комісією у складі:
уповноважена особа органу (підрозділу) поліції охорони ____________________________________,
                                                                                                                                                                  (посада, П. І. Б.)
замовник послуг (довірена особа) _______________________________________________________,
                                                                                                                                       (посада, П. І. Б.)
проведено обстеження _________________________________________________________________,
                                                                                                                  (найменування об'єкта)

розташованого _______________________________________________________________________,
                                                                                                     (місцезнаходження об'єкта)
що належить _________________________________________________________________________.
                                                                                         (найменування підприємства, організації)

Детальний опис об'єкта (приміщення) та його стану:

1. Місце розташування та особливості об'єкта (приміщення)
_____________________________________________________________________________________
                         (адреса, поверховість будівлі, капітальна чи некапітальна будівля, поверх розташування об'єкта,
_____________________________________________________________________________________
           наявність пожежних сходів, будівельних конструкцій, через які можливий вільний доступ до цього об'єкта тощо)

2. Вхідні, міжкімнатні двері _____________________________________________________________
                                                                                      (тип дверей (дерев'яні, одностулкові або двостулкові, металеві
_____________________________________________________________________________________
                      із заскленими прорізами, тамбурного типу, посилені металевими ґратчастими дверима, інші дані))

3. Стіни* _____________________________________________________________________________
                                                          (капітальні, некапітальні, бетонні, цегляні, гіпсобетонні, гіпсові, дерев'яні)

____________
* Для визначення категорійності будівельної конструкції при обстеженні використовувати будівельну проектну документацію. Звертати увагу на місця, де проходять трубопроводи, вентиляційні канали.

4. Стелі, підлоги** ____________________________________________________________________
                                                                                                 (капітальність і матеріал виготовлення)

____________
** При обстеженні об'єкта звертати увагу на наявність повітроводів, люків, місця проходження комунікацій.

5. Вікна та засклені прорізи _____________________________________________________________
                                                                                           (одностулкові, двостулкові, тристулкові, вітринного типу;
_____________________________________________________________________________________
                                                 обв'язування дерев'яне або металеве, із фрамугами або кватирками)

6. Підвальні приміщення*** ____________________________________________________________
                                                                                            (наявність, місце розташування, особливості конструкцій)

____________
*** При обстеженні підвальних приміщень звернути увагу на стіни, що межують з іншими підвальними приміщеннями, які належать іншим організаціям та підприємствам, місця проходження трубопроводів, пожежні приямки, інші інженерні комунікації.

7. Обладнано КТС _____________________________________________________________________
                                                                                                               (тип сигналізації)
з установленням приладів приймально-контрольних
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (назва приладу та місце його встановлення)
з підключенням ________________________________________________________________________
                                                                              (на пункт централізованого спостереження або автономно)

8. Встановлено оповіщувачі світлозвукові _________________________________________________
                                                                                                                             (назва, тип та місце встановлення)

9. Виконано блокування

N з/п

Конструкції, що блокуються КТС

Сповіщувачі, якими блокуються конструкції

назва

кількість

тип

кількість

 

 

 

 

 

10. Недоліки технічного стану КТС ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Заходи та терміни щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення обстеження:

N з/п

Заходи щодо усунення недоліків у технічній укріпленості та КТС, виявлених під час проведення обстеження

Терміни усунення недоліків

 

 

 

Акт складено у двох примірниках.

 

 

Уповноважена особа органу
(підрозділу) поліції охорони

 
_________________
(підпис)

 
________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

             М. П.

 

 

Замовник послуг (довірена особа)

_________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

 

Копію акта обстеження отримав

_________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку невзяття об'єктів (приміщень з ОМГ) під охорону ПЦС

N з/п

Пультовий номер

Дата та час невзяття

Найменування об'єкта (приміщення з ОМГ)

Місцезнаходження об'єкта (приміщення з ОМГ)

Причина невзяття

Вжиті заходи

Прізвище та ініціали особи, яка виконала заходи

Підпис відповідального чергового про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кв-0001

 

КР III

ОПЕРАТИВНА КАРТКА НА ПРИМІЩЕННЯ З ОМГ, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ

Пультовий N        Договір _______     Місцезнаходження     ________________   Номер пенала _____
Кв-0001

Прізвище та ініціали замовника послуг ___________________________________________________

Контактний телефон ____________________

Позивні НР _______________________ Категорія ризику об'єкта III

Місцезнаходження приміщення з ОМГ ________________________________________________

Під'їзд ____     Поверх ____     Вхід з ___________________________________________________

Особливості під'їзду до приміщення з ОМГ _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

Коди для відкриття вхідних дверей ____________________________________________________

Вікна та балкони виходять на _________________________________________________________

Особливості приміщення з ОМГ та місць можливого проникнення і втечі злочинців __________
__________________________________________________________________________________

Тип апаратури _______          Місце установки ___________________________________________

Заблоковано _______________________________________________________________________

Місцезнаходження виносної індикаторної панелі ________________________________________

Місцезнаходження кнопки фіксації прибуття НР ________________________________________


Формуляр шлейфів ППК

N
шлейфа

Об'єкт блокування

Тип сповіщувача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Прізвище, ініціали і контактні телефони електромонтера ОПС
_____________________

Крос-телефон
(мобільний) __________

КРТ на _______ поверсі

N телефонної пари
на КРТ ______________

Прізвища, імена та по батькові, контактні телефони довірених осіб:

 

 

 

 


Прізвища, імена та по батькові, контактні телефони осіб, які мають переваги при перезакритті як поняті:

 

 


СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ

Приміщення з ОМГ здане під охорону на тривалий час
            з __________
            до _________
(заповнюється олівцем)Картку та описову частину склав ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Кв-0001

 

КР III

СХЕМА БЛОКУВАННЯ КТС ПРИМІЩЕННЯ З ОМГ

 

 

 

 

 

 


Схему склав __________________________________________________________________________

СХЕМА ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ

 

 

 

 

 

 


Схему склав __________________________________________________________________________

Картку перевірив ______________________________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації актів обстеження КТС і технічної укріпленості об'єктів за 20__ рік

N з/п

Номер договору

Найменування об'єкта

Місцезнаходження об'єкта

Заплановані обстеження на 20__ рік

Дата проведення обстеження

Типові недоліки в технічній укріпленості

Типові недоліки в оснащеності КТС

січень

лютий

бере-
зень

кві-
тень

тра-
вень

чер-
вень

ли-
пень

сер-
пень

вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад

гру-
день

двері

стіни

стеля

підлога

вікна

двері

стіни

стеля

підлога

вікна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос