Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Правилам перевозки наливных грузов

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 25.04.2017 № 156
действует с 01.09.2017

Зміни
до Правил перевезення наливних вантажів

1. У главі 1:

1) в абзаці п'ятому підпункту 1.2.3 пункту 1.2 слова "код вантажу, найменування вантажу, номер ООН" замінити словами "ідентифікаційний номер небезпеки, номер ООН, найменування вантажу";

2) у пункті 1.4:

підпункт 1.4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перед початком експлуатації цистерни та контейнери-цистерни для перевезення небезпечних вантажів (крім цистерн та контейнерів-цистерн, що використовуються для перевезення газів та рідких, порошкоподібних і гранульованих небезпечних вантажів, в яких для їх випорожнення періодично утворюється тиск вище 0,07 МПа) повинні пройти первинну перевірку згідно з Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року N 166/550, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за N 663/27108 (далі - Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів)";

підпункт 1.4.9 викласти в такій редакції:

"1.4.9 Періодичність технічних опосвідчень та перевірок (зовнішній, внутрішній огляд, гідравлічне випробування, випробування на герметичність) цистерн, які перебувають в експлуатації, має відповідати вимогам, встановленим технічною документацією на цистерни, Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів та іншими нормативно-правовими актами.";

підпункт 1.4.11 доповнити новими абзацами такого змісту:

"На табличці цистерн, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів, додатково повинно бути нанесено методом штампування або іншим аналогічним методом:

дату проведення наступної перевірки;

інші відомості, передбачені міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів.";

у підпункті 1.4.15 пункту 1.4 слова та цифри "Правилами реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.09.2004 N 856, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.10.2004 за N 1316/9915" замінити словами та цифрами "Правилами експлуатації власних вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 29 січня 2015 року N 17, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за N 168/26613";

підпункт 1.4.29 після абзацу вісімнадцятого доповнити новими абзацами дев'ятнадцятим - двадцять першим такого змісту:

"На табличках контейнерів-цистерн для перевезення небезпечних вантажів додатково повинно бути зазначено:

дату проведення наступної перевірки;

інші відомості, передбачені міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий, двадцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим, двадцять третім;

3) у пункті 1.5:

в абзаці другому підпункту 1.5.3 друге речення виключити;

абзац перший підпункту 1.5.4 викласти в такій редакції:

"1.5.4 Технічний огляд і визначення придатності ходових частин, колісних пар, буксового вузла, рами вагона, гальмівних і ударно-тягових пристроїв рухомого складу проводяться працівниками вагонного господарства, у процесі огляду також перевіряється наявність табличок і написів, що вказують на технічну характеристику вагонів і контейнерів-цистерн. Результати огляду записуються в журналі форми ВУ-14 із зазначенням найменування вантажу, під перевезення якого цей вагон призначається.";

абзац перший підпункту 1.5.5 викласти в такій редакції:

"1.5.5 При оформленні накладної відправник у графі 7 проставляє відмітку "Цистерна (контейнер-цистерна), її арматура й обладнання справні та відповідають установленим вимогам.";

в абзаці третьому підпункту 1.5.21 слова "Перелік вантажів, які дозволяється перевозити без ЗПП, а також порядок" замінити словом "Порядок".

2. У главі 2:

1) абзац перший підпункту 2.4.1 пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4.1 Етиловий (винний) спирт перевозиться залізницями в модернізованих власних та орендованих цистернах з верхнім зливом.";

2) друге речення абзацу першого підпункту 2.5.2 пункту 2.5 викласти в такій редакції: "Уздовж котла цистерни з обох боків по середній лінії наноситься смуга завширшки 300 мм: для аміаку - жовтого кольору, для хлору - зеленого, для займистих газів (наприклад, бутану, бутилену, пропану) - червоного кольору.";

3) підпункт 2.6.4 пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6.4 Кислотні цистерни мають бути пофарбовані та мати трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.

Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наносяться чорною фарбою трафарети про найменування вантажу "Сірчана кислота", "Олеум" тощо.";

4) абзаци третій - шостий підпункту 2.8.3 пункту 2.8 замінити новим абзацом такого змісту:

"Котел цистерни фарбується в жовтий колір (броньовий лист - у чорний колір). Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу "Метанол". Крім того, на цистерну наносяться трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.";

5) підпункт 2.9.2 пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9.2 Жовтий фосфор перевозиться у власних спеціалізованих цистернах без нижнього зливного пристрою.

Цистерни мають бути пофарбовані та мати трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 і 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил. Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу "Жовтий фосфор".";

6) підпункт 2.10.2 пункту 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10.2 Етилова рідина перевозиться тільки у власних спеціалізованих цистернах.

Котел цистерни фарбується алюмінієвою фарбою (броньовий лист - у чорний колір). Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу "Рідина етилова". Крім того, на цистерні наносяться трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.".

3. Додаток 1 доповнити новими найменуваннями вантажів, зберігаючи алфавітний порядок:

Найменування вантажу

У яких вагонах (контейнерах) дозволяється перевозити

Спеціальні трафарети на цистерні і контейнері

Примітки

Ефіри метилові жирних кислот

У власних цистернах в/в.
У спеціалізованих контейнерах-цистернах

"Ефіри метилові жирних кислот", "Х", трафарет приписки

 

Магнію хлорид (Бішофіт)

У власних цистернах в/в або орендованих.
У спеціалізованих контейнерах-цистернах

"Магнію хлорид", "Х", трафарет приписки

 

Метилдіетаноламін

У власних цистернах в/в або орендованих.
У спеціалізованих контейнерах-цистернах

"Метилдіетаноламін", "Х", трафарет приписки

 

Пек таловий

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву.
У спеціалізованих контейнерах-цистернах

"Пек таловий", "Х", трафарет приписки

 

 

В. о. начальника Управління
безпеки на транспорті та
технічного регулювання

М. М. Варшава

Опрос