Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования дебиторской задолженности и/или имущества юридического лица как источников погашения налогового долга плательщика налогов и/или обособленного подразделения юридического лица

Минфин
Порядок, Приказ от 16.06.2017 № 585
действует с 04.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2017

м. Київ

N 585

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 2017 р. за N 857/30725

Про затвердження Порядку використання дебіторської заборгованості та/або майна юридичної особи як джерел погашення податкового боргу платника податків та/або відокремленого підрозділу юридичної особи

Відповідно до пунктів 87.5, 87.6 статті 87, пункту 95.22 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання дебіторської заборгованості та/або майна юридичної особи як джерел погашення податкового боргу платника податків та/або відокремленого підрозділу юридичної особи, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року N 569 "Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1852/24384.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

Порядок
використання дебіторської заборгованості та/або майна юридичної особи як джерел погашення податкового боргу платника податків та/або відокремленого підрозділу юридичної особи

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 87.5, 87.6 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і визначає механізм стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків та майна юридичної особи у разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов'язання або податкового боргу.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Кодексі.

3. У разі якщо здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, не привело до повного погашення суми податкового боргу або якщо у платника недостатньо коштів для погашення податкового боргу, контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав, джерелом погашення податкового боргу такого платника податків.

4. Документи, передбачені цим Порядком, складаються в кількості примірників, що відповідає кількості осіб, які їх підписують.

5. Сума дебіторської заборгованості, яка є джерелом погашення податкового боргу, визначається на підставі даних бухгалтерського та аналітичного обліку платника податків, договорів, оформлених належним чином.

II. Порядок організації укладення договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган

1. Контролюючий орган повідомляє платника податків про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2. Повідомлення розглядається як пропозиція для укладання договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган (далі - договір).

3. Переведення платником податків права вимоги дебіторської заборгованості, що випливає з відносин платника податків з дебітором, на орган стягнення здійснюється на основі договору, укладеного в письмовій формі, між платником податків та контролюючим органом.

4. У разі згоди платника податків контролюючий орган укладає договір з таким платником податків.

Договір повинен містити, зокрема:

назву договору та місце його укладання;

найменування платника податків та контролюючого органу;

предмет договору;

порядок виконання зобов'язань за договором;

права та обов'язки сторін;

умови укладання, зміни та припинення договору;

місцезнаходження та реквізити сторін.

У разі відмови платника податків, що має податковий борг, від укладання з контролюючим органом договору щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості такий контролюючий орган звертається до суду щодо зобов'язання платника податків укласти зазначений договір.

5. На контролюючий орган як орган стягнення можуть переводитися всі види дебіторської заборгованості, а саме:

дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги);

дебіторська заборгованість, пов'язана із підзвітними особами;

дебіторська заборгованість працівників, акціонерів перед підприємством;

дебіторська заборгованість за претензіями;

інші види дебіторської заборгованості.

6. Визначення такої дебіторської заборгованості здійснюється шляхом перевірки контролюючим органом дебіторської заборгованості, яка відображена на рахунках бухгалтерського обліку платника податків та в аналітичному обліку.

Податковий борг продовжує обліковуватися за платником податків, у якого він виник, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості. Контролюючий орган повідомляє платника податків про таке надходження у п'ятиденний строк з дня отримання відповідного документа.

7. Платник податків передає контролюючому органу всі документи, що свідчать про право вимоги.

8. У договорі обов'язково зазначається, що платник податків переводить на контролюючий орган своє право вимоги до дебітора в рахунок погашення податкового боргу.

9. Платник податків та орган стягнення повідомляють дебітора про переведення на контролюючий орган права вимоги. Повідомлення про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган складається за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

10. Контролюючий орган звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

11. Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, про що зазначається в договорі між платником податків і контролюючим органом, та повинна бути відповідним чином розкрита в примітках до фінансової звітності.

12. До моменту стягнення контролюючим органом у судовому порядку такої дебіторської заборгованості платежі продовжують надходити на рахунки платника податків, що має податковий борг.

13. Надходження за дебіторською заборгованістю негайно спрямовуються в рахунок погашення податкового боргу.

14. Контролюючий орган звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

15. Контролюючий орган направляє платнику податків повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

III. Порядок погашення податкового боргу філій, відокремлених підрозділів за рахунок майна юридичної особи

1. У разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов'язання або податкового боргу, джерелом погашення грошового зобов'язання або податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з Кодексом.

2. Повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу направляється юридичній особі філії, відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

3. Стягнення коштів, опис, оцінка, продаж майна та зарахування коштів проводяться в порядку, встановленому нормативно-правовими актами.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків

м. __________

"___" ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу)

повідомляє, що заходи зі стягнення коштів платника податків не привели до повного погашення суми податкового боргу, та визначає, що джерелом погашення податкового боргу на підставі пункту 87.5 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 розділу II Податкового кодексу України

_______________________________________________________________________________________
(найменування платника податків, що має податковий борг)

є дебіторська заборгованість, строк погашення якої настав та право вимоги якої переводиться на контролюючий орган у рахунок погашення податкового боргу.

Керівник контролюючого органу
(його заступник або уповноважена особа)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П. 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган

м. __________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу)

повідомляє, що відповідно до пункту 87.5 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 розділу II Податкового кодексу України

______________________________________________________________________________________
(найменування платника податків)

право грошової вимоги відповідно до договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган від "___" ____________ 20__ року N ______ переведено на контролюючий орган.

За даними бухгалтерського (аналітичного) обліку платника податків дебіторська заборгованість становить ______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (сума словами)

Керівник контролюючого органу
(його заступник або уповноважена особа)

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П. 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості

м. __________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу)

повідомляє, що за рахунок стягнення дебіторської заборгованості відповідно до пункту 87.5 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 розділу II Податкового кодексу України

______________________________________________________________________________________
(найменування платника податків)

до бюджету в рахунок погашення податкового боргу надійшло

______________________________________________________________________________________
(сума словами)

Керівник контролюючого органу
(його заступник або уповноважена особа)

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П. 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу

м. __________

"___" ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу)

повідомляє, що у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом,

_______________________________________________________________________________________
(найменування філії, відокремленого підрозділу)

відсутнє майно, достатнє для погашення його податкового боргу у розмірі

______________________________________________________________________________________,
(сума словами)

а тому відповідно до пункту 87.6 статті 87 розділу II Податкового кодексу України джерелом погашення податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи

______________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)

на яке може бути звернено стягнення згідно з Податковим кодексом України.

Керівник контролюючого органу
(його заступник або уповноважена особа)
 

________________
(підпис)  

М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос