Идет загрузка документа (157 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов по подготовке специалистов в высших учебных заведениях

Министерство образования и науки Украины (2)
Справка, Приказ, Заявление от 06.06.2017 № 794
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2017

м. Київ

N 794

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 червня 2017 р. за N 796/30664

Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 16 лютого 2018 року N 160)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про вищу освіту", пунктів 4, 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, та з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму N Н-1.01.1.1;

2) форму N Н-1.01.1.2;

3) форму N Н-1.01.1.3;

4) форму N Н-1.01.2.1;

5) форму N Н-1.01.2.2;

6) форму N Н-1.01.2.3;

7) форму N Н-1.01.3;

8) форму N Н-1.02;

9) форму N Н-1.03;

10) форму N Н-1.04;

11) форму N Н-1.05.1;

12) форму N Н-1.05.2;

13) форму N Н-2.01;

14) форму N Н-3.01;

15) форму N Н-4.01.1;

16) форму N Н-4.01.2;

17) форму N Н-5.01.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 05 липня 2016 року N 782 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за N 1030/29160.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити з 2017/2018 навчального року форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах відповідно до форм, затверджених цим наказом.

5. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.):

надавати вищим навчальним закладам методичну допомогу щодо використання нових форм документів;

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

Форма N Н-1.01.1.1

Пріоритетність ______

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за _________ формою навчання, 
                                                                                                                                                               (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
ступінь вищої освіти ___________________________________________________________________,
                                                                                                                        (бакалавр, магістр)
конкурсна пропозиція __________________________________________________________________,
                                                                                      (назва конкурсної пропозиції державною мовою)
спеціальність _________________________________________________________________________,
                                                     (код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)
_____________________________________________________________________________________,
                 (назви спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності)
на основі повної загальної середньої освіти.

  Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного/регіонального замовлення.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Про себе повідомляю:

Ступінь вищої освіти за кошти державного бюджету: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                  (повне найменування навчального закладу, рік закінчення)
_________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) _______________

N

Конкурсний предмет ЗНО

Рік

Бал

N

Складова конкурсного бала

Бал

1

 

20__

 

4

Середній бал документа про освіту
(з округленням до 0,1) за 12-бальною шкалою

 

2

 

20__

 

5

Бал за успішне закінчення підготовчих курсів за 200-бальною шкалою

 

3

 

20__

 

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти:

користуюсь ; не користуюсь  

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь ; не користуюсь  

Зареєстрований у сільському населеному пункті і здобув повну загальну середню освіту в навчальному закладі, що знаходиться на території населеного пункту сільської місцевості, у рік вступу: так  ; ні  

Призер (особа, нагороджена дипломом I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів та/або призер III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 року: так ; ні  

Учасник Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації: так ; ні  

Якщо так, прошу нарахувати додаткові ______ бали(ів) з ______________________________________
                                                                                                                                                      (назва конкурсного предмета ЗНО)

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую  

Громадянство: Україна ; інша країна: ____________________________________________________

Стать: чоловіча ; жіноча  

Дата і місце народження: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область _________________, район ____________________,
місто/смт/село ___________________, вулиця _____________________, будинок ___, квартира ___,
домашній, мобільний телефони ______________________, електронна пошта ___________________

Додаткова інформація: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання, наявність підстави для першочергового зарахування, право на вступ за співбесідою, іспитами, квотою є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки/спеціальності ознайомлений(а).

Даю згоду на обробку персональних даних, у тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг.

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти. Заповнюється вступником і подається особисто в електронній формі. Вступники, які мають спеціальні умови для участі у конкурсному відборі або право на зарахування за квотою і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі до приймальної комісії вищого навчального закладу.

2. Заяви, отримані в електронній формі, мають бути роздруковані в приймальній комісії і особисто підписані та доповнені вступником при поданні оригіналів документів.

3. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника, включаючи назви та реквізити документів, які є підставою для вступу за співбесідою, іспитами, квотами, а також для першочергового зарахування.

У поле також вноситься інформація щодо:

наявності права на повторне безоплатне здобуття вищої освіти;

наявності права на зарахування по 200 балів з двох вступних випробувань як члену збірних команд України, що брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, та/або чемпіону і призеру Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор;

відсутності атестації з української мови.

4. Формат бланка - А4 (210 ґ 297 мм), 1 або 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.01.1.2

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за _________ формою навчання,
                                                                                                                                                               (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст,
конкурсна пропозиція _________________________________________________________________,
                                                                                                        (назва конкурсної пропозиції державною мовою)
спеціальність _________________________________________________________________________,
                                                  (код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 272, 275)
_____________________________________________________________________________________,
              (назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності)
на основі повної загальної середньої освіти.

  Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного/регіонального замовлення.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Про себе повідомляю:

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) ___________________________________________________________________________
                                                                (повне найменування навчального закладу, рік закінчення)
_____________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) ______________________

N

Конкурсний предмет ЗНО

Рік

Бал

N

Складова конкурсного бала

Бал

1

 

20__

 

4

Середній бал документа про освіту (з округленням до 0,1) за 12-бальною шкалою

 

2

 

20__

 

5

Бал за успішне закінчення підготовчих курсів

 

3

 

20__

 

6

Бал за особливі успіхи

 

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освіти:
користуюсь ; не користуюсь  

Спеціальними умовами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь ; не користуюсь  

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую  

Громадянство: Україна ; інша країна: ___________________________________________________

Стать: чоловіча ; жіноча   

Дата і місце народження: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область _______________, район ______________________,
місто/смт/село ______________________, вулиця __________________, будинок ___, квартира ____,
домашній, мобільний телефони _____________________, електронна пошта ____________________

Додаткова інформація: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання, наявність підстави для першочергового зарахування, право на вступ за співбесідою, іспитами, квотою є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки/спеціальності ознайомлений(а).

Даю згоду на обробку персональних даних, у тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг.

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти. Заповнюється вступником і подається особисто в електронній або паперовій формі до приймальної комісії вищого навчального закладу.

2. Заяви, отримані в електронній формі, мають бути роздруковані в приймальній комісії і особисто підписані та доповнені вступником при поданні оригіналів документів.

3. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника, включаючи назви та реквізити документів, які є підставою для вступу за співбесідою, іспитами, квотами, а також для першочергового зарахування.

У поле також вноситься інформація щодо:

наявності права на повторне безоплатне здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

відсутності атестації з української мови.

4. Формат бланка - А4 (210 ґ 297 мм), 1 або 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.01.1.3

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти

на основі повної загальної середньої освіти


(номер/шифр особової справи вступника)

Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .

Особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди .

Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення) .

Особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України .

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа .

Особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 .

Звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року .

Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року .

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року .

Право на реалізацію спеціальних умов при вступі для здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів

Вступ за співбесідою .
Участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або ЗНО 2016 або 2017 року .

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО до ВНЗ на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів .

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів .

Зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо рекомендований(а) до зарахування за результатами співбесіди .

Зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1 .

Зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2 .

Зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3 .

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію .

Переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб .

Примітка. Ця форма заповнюється особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти та право на їх реалізацію за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.01.2.1

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за _________ формою навчання,
                                                                                                                                                            (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
 ступінь вищої освіти ___________________________________________________________________,
                                                                                                                                             (бакалавр або магістр)
конкурсна пропозиція __________________________________________________________________,
                                                                                        (назва конкурсної пропозиції державною мовою)
спеціальність/напрям ___________________________________________________________________,
                                     (код та найменування спеціальності/напряму навчання, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)
_____________________________________________________________________________________,
                                                   (назва спеціалізації та/або освітньої програми, нозології, мови державною мовою)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

  Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Про себе повідомляю

Ступінь вищої освіти за кошти державного бюджету: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                (повне найменування навчального закладу, рік закінчення)
______________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) ____________________

Середній бал диплома __________________

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую

Громадянство: Україна ; інша країна: __________________________________________________

Стать: чоловіча ; жіноча

Дата і місце народження: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область ________________, район ___________________,
місто/смт /село __________________, вулиця _________________, будинок ___, квартира ______,
домашній, мобільний телефони ____________________, електронна пошта ___________________

Додаткова інформація: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності (напряму) ознайомлений(а).

Даю згоду на обробку персональних даних, у тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг.

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Заповнюється вступником і особисто подається у паперовій формі до приймальної комісії вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника, включаючи назви та реквізити документів, які є підставою для вступу за співбесідою або для першочергового зарахування. У поле також вноситься інформація про наявність права на повторне безоплатне здобуття ступеня вищої освіти.

3. Вищий навчальний заклад в Правилах прийому може передбачати встановлення пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (в такому разі поле "Пріоритетність" може бути додане до форми заяви).

4. Формат бланка - А4 (210 ґ 297 мм), 1 або 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.01.2.2

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                        (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за _________ формою навчання,
                                                                                                                                                               (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст,
конкурсна пропозиція _________________________________________________________________,
                                                                                    (назва конкурсної пропозиції державною мовою)
спеціальність _________________________________________________________________________,
                                                 (код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)
_____________________________________________________________________________________,
            (назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності)
на основі базової загальної середньої освіти.

  Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Про себе повідомляю

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування навчального закладу, рік закінчення)
________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) __________________

Середній бал свідоцтва ______. Бал за успішне закінчення підготовчих курсів ______. Бал за особливі успіхи ______

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освіти:

користуюсь ; не користуюсь  

Спеціальними умовами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь ; не користуюсь  

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую  

Громадянство: Україна ; інша країна: __________________________________________________

Стать: чоловіча ; жіноча  

Дата і місце народження: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс ___________, область ________________, район ____________________,
місто/смт/село ___________________, вулиця ____________________, будинок ___, квартира ____,
домашній, мобільний телефони ______________________, електронна пошта ___________________

Додаткова інформація: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності (напряму) ознайомлений(а).

Даю згоду на обробку персональних даних, у тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг.

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти. Заповнюється вступником і особисто подається до приймальної комісії вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника, включаючи назви та реквізити документів, які є підставою для вступу за співбесідою, квотами або для першочергового зарахування. У поле також вноситься інформація щодо наявності права на повторне безоплатне здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

3. Формат бланка - А4 (210 ґ 297 мм), 1 або 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.01.2.3

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за ________ формою навчання,
                                                                                                                                                              (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст,
конкурсна пропозиція _________________________________________________________________,
                                                                                         (назва конкурсної пропозиції державною мовою)
спеціальність _________________________________________________________________________,
                                                       (код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)
_____________________________________________________________________________________,
                 (назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня __________________________________________________.
                                                                                                                       (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст)

  Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Про себе повідомляю

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) ___________________________________________________________________________
                                                                     (повне найменування навчального закладу, рік закінчення)
_______________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) ____________________

Середній бал диплома __________________

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую  

Громадянство: Україна ; інша країна: ____________________________________________________

Стать: чоловіча ; жіноча  

Дата і місце народження: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область _______________, район ______________________,
місто/смт/село ____________________, вулиця _________________, будинок ___, квартира ______,
домашній, мобільний телефони _________________, електронна пошта ________________________

Додаткова інформація: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності (напряму) ознайомлений(а).

Даю згоду на обробку персональних даних, у тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг.

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста. Заповнюється вступником і особисто подається до приймальної комісії вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника, включаючи назви та реквізити документів, які є підставою для вступу за співбесідою або для першочергового зарахування. У поле також вноситься інформація щодо наявності права на повторне безоплатне здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

3. Формат бланка - А4 (210 ґ 297 мм), 1 або 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.01.3

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                             (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за _________ формою навчання,
                                                                                                                                                               (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
ступінь вищої освіти __________________________________________________________________,
                                                                                                                  (бакалавр, магістр)
конкурсна пропозиція _________________________________________________________________,
                                                                                       (назва конкурсної пропозиції державною мовою)
спеціальність _________________________________________________________________________,
                                                  (код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)
_____________________________________________________________________________________,
                                         (назва спеціалізації та/або освітньої програми, нозології, мови державною мовою)
на основі ____________________________________________________________________________.
                                                                    (назва освітнього/освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня)

  Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення.

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Про себе повідомляю

Ступінь вищої освіти за кошти державного бюджету: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування навчального закладу, рік закінчення)
______________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) ____________________

Середній бал диплома __________________

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую  

Громадянство: Україна ; інша країна: ____________________________________________________

Стать: чоловіча  ; жіноча  

Дата і місце народження: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область ___________________, район __________________,
місто/смт/село __________________, вулиця _____________________, будинок ____, квартира ___,
домашній, мобільний телефони ________________________, електронна пошта _________________

Додаткова інформація: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності ознайомлений(а).

Даю згоду на обробку персональних даних, у тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг.

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра, магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та на основі повної загальної середньої освіти (для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план). Заповнюється вступником і особисто подається до приймальної комісії вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника, в тому числі інформація щодо наявності права на повторне безоплатне здобуття вищої освіти.

3. Вищий навчальний заклад в Правилах прийому може передбачати встановлення пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (в такому разі поле "Пріоритетність" може бути додане до форми заяви).

4. Формат бланка - А4 (210 ґ 297 мм), 1 або 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.02

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання

___________________________________________________________________________________________________________________________
(денна, вечірня, заочна (дистанційна))

ЖУРНАЛ
реєстрації вступників у 20__ р.

_________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування інституту, факультету, відділення)

Конкурсна пропозиція ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                       (назва конкурсної пропозиції державною мовою)

Ступінь вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                         (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр)

Номер заяви з ЄДЕБО

Дата прийому документів

Прізвище, ім'я, по батькові

Стать
(чол./жін.)

Дата народження

Номер, серія, дата видачі та тип документа про здобутий рівень / ступінь / освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту

Пріоритетність заяви

Подані результати зовнішнього незалежного оцінювання (номер сертифіката та рік його видачі, предмети та бали)

Причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання

Підпис вступника про одержання повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Ця форма використовується для реєстрації основних відомостей про вступників відповідно до поданих документів. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою вищого навчального закладу і підписуються головою та відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для кожної конкурсної пропозиції ведеться окремий журнал.

2. У разі наявності в журналі виправлень, закреслень та пропусків рядків зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем приймальної комісії та скріплюється печаткою приймальної комісії вищого навчального закладу.

3. Журнал реєстрації може містити поля, що відображають додаткові дані про вступника.

4. Назви інституту, факультету, відділення заповнюються в разі необхідності.

5. Формат бланка - А3 (297 ґ 420 мм) або А4 (210 ґ 297 мм) в альбомному виконанні.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.03

Опис особової справи N _________

Прізвище ____________________________________________________________________________

Ім'я _________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Інститут/факультет/відділення ___________________________________________________________

Ступінь вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________________

Спеціальність (спеціалізація) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу ___________________________________________________________,
                                                                                                  (паспорт / свідоцтво про народження / інше)
серія _____, N _____________, ___________________________________________________________
                                                                                                                           (ким та коли виданий)
____________________________________________________________ "___" ____________ ____ року

N з/п

Назви документів

Кількість аркушів

Дата вилучення і місцезна-
ходження документа

Дата повернення документа в особову справу

1

2

3

4

5

1

Заява

 

 

 

2

Атестат, диплом, свідоцтво серії _______,
N _____________
від "___" ____________ 20__ року

 

 

 

3

Сертифікат N ______________
від "___" ____________ 20__ року

 

 

 

4

Інші документи

 

 

 

Категорія при зарахуванні (відмітити потрібне):

  на загальних підставах;  за іспитами та/або квотами;  за співбесідою;

  _________________________

Джерело фінансування (відмітити потрібне):

  кошти державного/регіонального бюджету;    кошти фізичних (юридичних) осіб

Відповідальний секретар приймальної
(відбіркової) комісії

 
___________________
             (підпис)

Примітка. Формат бланка - А5 (148 ґ 210 мм), 1 сторінка.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.04

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна)
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ N ________

Ступінь вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень ______________________________________
                                                                                                                 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр)

Спеціальність (спеціалізація) ____________________________________________________________
___________________________________________ з ________________________________________,
                         (форма вступного випробування)                                                           (назва випробування)
група ________________________________________________________________________________

Дата проведення вступного випробування "___" ____________ 20__ року

Початок вступного випробування ___________________

Закінчення вступного випробування _________________

Прізвища та ініціали екзаменаторів ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

N з/п

Шифр

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Кількість балів

Підписи екзаменаторів

цифрами

словами

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар
приймальної (відбіркової) комісії
_________ ___________________
      (підпис)         (прізвище та ініціали)

Кількість вступників, які проходили випробування __________________

Екзаменатори:
____________________________
                              (підписи)
_____________________________

Голова предметної (фахової) комісії
_________ ___________________
     (підпис)        (прізвище та ініціали)
"___"____________ 20__ року

Примітки:

1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На першому етапі оформлюється відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних випробувань підписуються екзаменаторами та головою предметної екзаменаційної комісії. Після закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної (відбіркової) комісії.

2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній сторінці вступників без зміни структури бланка.

3. Формат бланка - А4 (210 ґ 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.05.1

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

НАКАЗ

_______________
(населений пункт)

від "___" ____________ 20__ року

N ______

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до __________________________________________________________
                                                                                                (найменування вищого навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________
у 20__ році та рішення приймальної комісії від "___" ____________ 20__ року, протокол N _____

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з "___" ____________ 20__ року студентами (курсантами) ___ курсу денної (вечірньої, заочної, дистанційної) форми навчання за спеціальностями (спеціалізаціями) / напрямами за державним замовленням (за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) згідно з додатком.

Додаток: на ____ арк.

Ректор (директор) ________________ ________________________________
                                                           (підпис)                              (прізвище, ім'я та по батькові)
                                             М. П.

Примітки:

1. Ця форма використовується для контролю за правильністю зарахування до вищих навчальних закладів і поширюється на всі вищі навчальні заклади України незалежно від підпорядкування та форми власності. Додаток до наказу про зарахування вступників до вищого навчального закладу заповнюється у форматі Microsoft Excel.

2. Додатки до наказів про зарахування вступників на денну, вечірню, заочну та дистанційну форми навчання заповнюються окремо.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-1.05.2

Підпорядкування

Найменування навчального закладу

Додаток до наказу від ______________
N ________________

код та назва спеціальності (спеціалізації) / напряму

форма власності (державна, комунальна, приватна)

ступінь вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр)

форма навчання (денна, вечірня, заочна, екстернат)

фінансування (за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб)

N заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-2.01

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих дипломів

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) _______________________________________________________________________
                                                                                                                                     (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор наук)

N з/п

Рік видачі дипломів

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано диплом

Назва освітнього ступеня, напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації), освітньої програми

Присвоєна кваліфікація (професійна кваліфікація)

Дата рішення екзаменаційної комісії

Відмітка про диплом (з відзнакою, без відзнаки)

Серія і номер диплома

Серія і номер додатка до диплома

Дата видачі

Підпис особи, яка видала диплом

Підпис особи, яка отримала диплом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Ця форма використовується для обліку видачі дипломів. Ведеться відділом кадрів (навчальним відділом, управлінням, іншим уповноваженим підрозділом) вищого навчального закладу. До журналу вноситься інформація про здобувачів вищої освіти, які закінчили вищий навчальний заклад, за роками випуску із зазначенням дати видачі диплома та додатка до нього, серії та номера диплома і додатка до нього. У журналі проставляються особисті підписи особи, яка видала диплом, та особи, яка його отримала.

2. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються і скріплюються печаткою вищого навчального закладу. Журнал реєстрації виданих дипломів за формою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05 липня 2016 року N 782 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за N 1030/29160, ведеться до його повного використання.

3. Формат бланка - А3 (297 ґ 420 мм) або А4 (210 ґ 297 мм), брошура.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-3.01

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі академічних довідок

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Серія і номер академічної довідки

Назва ступеня вищої освіти, напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації), освітньої програми, кваліфікації

Курс навчання

Дата і номер наказу про відрахування

Дата видачі

Підпис особи про отримання

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Ця форма призначена для обліку видачі академічних довідок. Ведеться в навчальному відділі (управлінні), іншому уповноваженому підрозділі вищого навчального закладу.

2. Журнал реєстрації видачі академічних довідок за формою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05 липня 2016 року N 782 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за N 1030/29160, ведеться до його повного використання.

3. Формат бланка - А4 (210 ґ 297 мм).

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-4.01.1

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

НАКАЗ

від "___" ____________ 20__ року

N ______

Про завершення навчання

На підставі пункту 1 частини першої статті 46 Закону України "Про вищу освіту" та протоколів екзаменаційної комісії __________________________________________________________________
                                                                                          (найменування вищого навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ року N _____

Наказую:

присудити ступені / освітньо-кваліфікаційні рівні за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) / напрямами, присвоїти кваліфікації (професійні кваліфікації), видати документи про вищу освіту особам згідно з додатком та відрахувати їх з числа студентів (слухачів, курсантів) навчального закладу ____________________________________________________________________
                                                                                                                (дата відрахування)
у зв'язку із завершенням навчання за освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами.

Додаток: на ____ арк.

Ректор (директор) ________________________ ________________________________________
                                                              (підпис)                                                           (прізвище та ініціали)
                                                      М. П.

Примітка. Ця форма використовується для контролю за правильністю відрахування з вищих навчальних закладів і поширюється на всі вищі навчальні заклади України незалежно від підпорядкування та форми власності.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-4.01.2

Код та найменування навчального закладу в ЄДЕБО

Додаток до наказу N ______ від ______

код та назва спеціальності (спеціалізації) / напряму

форма навчання (денна, заочна, дистанційна, вечірня)

фінансування (за державним/регіональним замовленням, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами)

здобутий ступінь / освітньо-кваліфікаційний рівень

факультет/
відділення тощо

N з/п

ідентифікатор навчання в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

серія документа про вищу освіту

номер документа про вищу освіту

номер додатка до документа про вищу освіту

відзнака

екзаменаційна комісія

спеціальність (спеціалізація), освітня програма, кваліфікація (професійна кваліфікація*)

дата закінчення навчання

N протоколу

дата протоколу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначається в разі потреби.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

Форма N Н-5.01

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК N ______ від "___" _________________ 20___ року

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування підприємства, організації, установи)
_____________________________________________________________________________________

На підставі статей 215 - 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять / виконання лабораторних робіт / складання сесії / складання державних іспитів (атестації) / підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) (потрібне підкреслити) студенту вечірньої/заочної (дистанційної) форми навчання (потрібне підкреслити) ____ курсу інституту, факультету (відділення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
строком на ____ днів з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року як такому, що виконує навчальний план.

М. П.                   Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

_____________________________
                         (підпис)

___________________________________________________
(прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________________
ЛІНІЯ ВІДРИВУ

_____________________________________________________________________________________

Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) / захист дипломного проекту (роботи)

Згідно з довідкою-викликом N _____ студент вечірньої/заочної (дистанційної) форми навчання ________ курсу ________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування інституту, факультету, відділення)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює __________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування підприємства, організації, установи)
в додаткову оплачувану відпустку вибув "___" _________________ 20___ року.

М. П. _________________________________________________________________________________
                                                    (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року.

Вибув з вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року, склавши за вказаний строк ____ екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків / склавши (не склавши) державні іспити (атестацію) / захистивши (не захистивши) дипломний проект (роботу) (потрібне підкреслити).

М. П.                  Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

_____________________________
                         (підпис)

________________________________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року.

Прибув на підприємство (до організації, установи) "___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. Ця форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії, складання державних іспитів (атестації), підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) з наданням додаткової оплачуваної відпустки та містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу, вибуття з нього та повернення до місця роботи.

2. Формат бланка - А4 (210 ґ 297 мм), 1 сторінка.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

Опрос