Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к информации о кандидатах в члены органа акционерного общества

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 01.06.2017 № 402
действует с 18.08.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

01.06.2017

м. Київ

N 402

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2017 р. за N 791/30659

Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини другої статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства", з метою встановлення вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року N 1377 "Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1206/19944.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Вимоги
до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

1. У разі обрання членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування у бюлетені для кумулятивного голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата (для фізичних осіб):

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

2) рік народження;

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

2. У разі обрання членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування у бюлетені для кумулятивного голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата (для юридичних осіб):

1) повне найменування;

2) місцезнаходження;

3) код за ЄДРПОУ;

4) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата;

5) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;

6) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;

7) акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата;

8) визначена пунктом 1 цих Вимог інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства;

9) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

3. Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі письмової заяви такого кандидата про згоду на обрання його членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування, яка має містити відомості, передбачені пунктами 1, 2 цих Вимог.

Інформація про фізичну(их) особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства, включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі відомостей, що містяться у письмовій заяві такої(их) фізичної(их) особи (осіб) про згоду представляти інтереси кандидата - юридичної особи в органі акціонерного товариства.

У разі відсутності у заяві відомостей (їх частини), визначених цими Вимогами, про це вказується у бюлетені для кумулятивного голосування.

4. У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства включено питання про обрання членів органу такого товариства (шляхом кумулятивного голосування), до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, що містить інформацію про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, визначену цими Вимогами.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

Опрос