Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения и формы Реестра заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга

Минфин
Порядок, Приказ, Реестр от 30.05.2017 № 540
редакция действует с 06.10.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2017

м. Київ

N 540

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 червня 2017 р. за N 782/30650

Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 31 серпня 2020 року N 538

Відповідно до пункту 100.10 статті 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу;

форму Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу.

2. Державній фіскальній службі України забезпечити протягом 120 днів розробку власного програмного забезпечення для виконання вимог цього наказу.

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

ПОРЯДОК
ведення реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 100.10 статті 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

Цей Порядок визначає процедуру внесення інформації до Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу (далі - Реєстр заяв), систему обліку інформації про заяви та інші документи, пов'язані з наданням розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, та механізм ведення такого Реєстру заяв.

2. Занесення даних до Реєстру заяв забезпечується контролюючим органом, у якому обліковуються грошові зобов'язання чи податковий борг платника податків або до якого подано заяву про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу (далі - заява).

3. За кожною із отриманих заяв до Реєстру заяв вносяться дані, визначені Податковим кодексом України, згідно із формою Реєстру заяв, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2017 року N 540.

4. Операційний день для отримання заяв дорівнює робочому часу робочого дня контролюючого органу.

Інформація про заяви, отримані протягом операційного дня, що підтверджується відміткою контролюючого органу, вноситься до Реєстру заяв протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

У разі надходження заяви до контролюючого органу після завершення операційного дня інформація про таку заяву вноситься до Реєстру заяв протягом наступного операційного дня.

5. Контролюючі органи забезпечують своєчасне внесення інформації до Реєстру заяв протягом двох робочих днів з дня прийняття або отримання рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу та/або укладення відповідного договору з платником податків. Інформація, що вноситься до Реєстру заяв, відображається датою, зазначеною у відповідному документі.

6. Реєстр заяв розміщується на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2020 р. N 538)

Реєстр заяв ведеться у відкритому доступі.

Інформація у Реєстрі заяв оновлюється щодня в міру надходження.

Держателем Реєстру заяв є Державна податкова служба України.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2020 р. N 538)

 

В. о. директора Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку

Л. В. Гапоненко

 

(форма)

Реєстр заяв
про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу

N
з/п

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

Найменування платника (для юридичних осіб) або П. І. Б. (для фізичних осіб)

Вид заяви (про рострочення (Р), відстрочення (В) грошових зобов'язань (ГЗ) чи податкового боргу (ПБ)

Вид податку/збору

Сума, заявлена до розстрочення, відстрочення, грн

Рішення контролюючого органу

Договір про рострочення, відстрочення

Строк дії договору, період

Вартість майна, переданого у податкову заставу, грн

дата подання заяви

вид заяви

номер

код відповідно до бюджетної класифікації

назва

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Згідно з вимогами законодавства про захист персональних даних розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)) не допускається.

 

В. о. директора Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку

Л. В. Гапоненко

Опрос