Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении некоторых форм документов, необходимых для реализации постановления Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 года N 1244

Минфин
Акт, Уведомление, Приказ от 22.05.2017 № 517
действует с 01.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017

м. Київ

N 517

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2017 р. за N 732/30600

Про затвердження деяких форм документів, необхідних для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються форми:

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі;

Акта приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі;

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах;

Повідомлення про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року N 566 "Про затвердження деяких форм документів, необхідних для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1851/24383.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник контролюючого органу (його заступник або уповноважена особа)
_________________________________
(найменування контролюючого органу)

АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого ___________________________________________________,
                                                                                                                                         (прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування контролюючого органу)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________
                                (найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                            (посада, прізвище та ініціали)

провела першу, другу, третю переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі
                    (непотрібне викреслити)
від ____________ 20__ року N _____, що належить
_____________________________________________________________________________________
(найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета (вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо))

Кількість

Одиниця виміру

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень

Вартість майна після переоцінки, гривень

одиниці

усього

одиниці

усього

Усього

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

Сума переоцінки

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

у тому числі зменшується:

винагорода організації роздрібної торгівлі на ___________ гривень ________ копійок;

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії:

 

 

 

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник контролюючого органу (його заступник або уповноважена особа) ________________________________
(найменування контролюючого органу)

 

_______
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

АКТ
приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20_ року

Податковий керуючий _________________________________________________________________,
                                                                                                                  (прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
                                                                                              (найменування контролюючого органу)

від ___ ____________ 20 ___ року N _________, керуючись статтею 95 Податкового кодексу України, передає, а
_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                                 (посада, прізвище та ініціали)

приймає на реалізацію перелічене нижче майно, що належить
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна
(з детальною характеристикою кожного предмета (вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо))

Кількість

Одиниця виміру

Початкова ціна продажу, гривень

одиниці

усього

Усього на загальну суму

_________

гривень

__________

копійок

Сума винагороди організації
роздрібної торгівлі

_________

гривень

__________

копійок

Загальна сума, яка підлягає
перерахуванню до бюджету

_________

гривень

__________

копійок

Цей акт складено в ______ примірниках.

Майно, зазначене за порядковими номерами _________________, передав:

 

_______
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Майно, зазначене за порядковими номерами ________________, прийняв:

 

_______
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник контролюючого органу (його заступник або уповноважена особа)
________________________________
(найменування контролюючого органу)

АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого ___________________________________________________,
                                                                                                                                       (прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
                                                                                                       (найменування контролюючого органу)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування товарної біржі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                           (посада, прізвище та ініціали)

провела першу, другу переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі
            (непотрібне викреслити)
                               від ____________ 20__ року N _____, що належить
_____________________________________________________________________________________
                                               (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета (вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо))

Кількість

Одиниця виміру

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень

Вартість майна після переціонки, гривень

одиниці

усього

одиниці

усього

Усього

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

Сума
переоцінки

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

У тому числі зменшується:

винагорода біржі на ___________ гривень ________ копійок,

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії:

 

 

 

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

Відбиток штампа
контролюючого органу

 

________________________________
(найменування платника податків,
________________________________
код за ЄДРПОУ,
________________________
місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Я, податковий керуючий _______________________________________________________________,
                                                                                                                             (прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
                                                                                                       (найменування контролюючого органу)

від "___" ___________ 20__ року N ______,

повідомляю, що за

_________
(період)

заборговано

________________
(сума цифрами)

гривень,

у тому числі за ________________________________________________________________________
                                                           (вид податку, збору та сума заборгованості за кожним видом податку, збору)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

У зв'язку з цим відповідно до пункту 95.1 статті 95 розділу II Податкового кодексу України майно _____________________________________________________________________________________
                                             (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

реалізовано

_________.
(дата)

Виручка від реалізації становить

______________________________
(сума цифрами і словами)

_____________________________________________________________________________________,

з них спрямовано на витрати, пов'язані з реалізацією майна,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (сума цифрами і словами)

_____________________________________________________________________________________

Податковий керуючий

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

Опрос