Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок регистрации договоров перестрахования и предоставления страховщиками (цедентами, перестраховщиками) информации о заключенных договорах перестрахования со страховщиками (перестраховщиками) нерезидентами

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 25.05.2017 № 2001
действует с 25.07.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.05.2017

м. Київ

N 2001

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 червня 2017 р. за N 715/30583

Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами

Відповідно до статті 12 Закону України "Про страхування", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 4 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2004 року N 124, підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15 вересня 2015 року N 2201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за N 1327/27772, такі зміни:

пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. У разі укладення договору перестрахування, який підлягає реєстрації в Нацкомфінпослуг:

Заявник протягом 10 календарних днів після укладення договору перестрахування із страховиком (перестраховиком) нерезидентом надсилає до Нацкомфінпослуг інформацію згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі - Інформація) в паперовому та електронному вигляді (на електронному носії у форматі Microsoft Excel);

Заявник протягом 90 календарних днів з дня укладення договору надсилає до Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом (складається у довільній формі) такі документи:

копію договору перестрахування, засвідчену уповноваженою особою Заявника (копія договору перестрахування на двох і більше сторінках повинна бути прошита та містити наскрізну нумерацію сторінок);

Інформацію в паперовому та електронному вигляді (на електронному носії у форматі Microsoft Excel). У разі реєстрації договорів перестрахування, Інформація про які подавалася на виконання вимог абзацу другого пункту 4 цього Порядку, повторне подання Інформації не здійснюється.

5. У разі необхідності перерахування іноземної валюти та/або купівлі іноземної валюти відповідно до вимог Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року за N 254/4475, за договором перестрахування, укладеним із страховиком (перестраховиком) нерезидентом, який був зареєстрований у Нацкомфінпослуг та до якого внесено зміни, Заявник разом із супровідним листом (складається у довільній формі із зазначенням дати та номера реєстрації договору перестрахування в Нацкомфінпослуг) надсилає на реєстрацію копію таких змін, засвідчену уповноваженою особою Заявника (примірник копії змін до договору перестрахування на двох і більше сторінках має бути прошитий та містити наскрізну нумерацію сторінок).".

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

В. о. Голови Національного
банку України

Я. В. Смолій

 

Опрос