Идет загрузка документа (127 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 15 мая 2012 года N 240

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 29.05.2017 № 133
действует с 13.06.2017

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2017

Київ

N 133

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 червня 2017 р. за N 707/30575

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240

Відповідно до абзацу четвертого пункту 9 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 03 листопада 2016 року N 1726-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та абзацу четвертого пункту 9 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 січня 2017 року N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1116/21428 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт згідно з додатком 1;";

в абзаці четвертому слово "державних" виключити;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"форма припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт згідно з додатком 4;";

в абзаці десятому слова "проведення позапланової перевірки" замінити словами "проведення планового (позапланового) заходу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"форму повідомлення про проведення планового заходу згідно з додатком 12";

2) у додатках:

додатки 1, 9 викласти у новій редакції, що додаються;

назву додатка 4 викласти у такій редакції:

"Припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт";

у додатку 8 слова "Строк пред'явлення постанови до виконання два роки з дня її винесення" замінити словами "Строк пред'явлення постанови до виконання - три місяці з дня її винесення";

доповнити наказ додатком 12, що додається;

у додатках слова "державних стандартів і правил" у всіх відмінках замінити словами "стандартів і правил" у відповідних відмінках.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Козловська Н. В.) разом із Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Кудрявцев О. В.), Юридичним департаментом (Дорофеєв М. Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 10 червня 2017 року, крім абзацу третього підпункту 1 пункту 1 цього наказу, який набирає чинності одночасно з постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Л. Р. Парцхаладзе

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт

N

Перевірено дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об'єкті:
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (назва та місцезнаходження об'єкта будівництва)
_____________________________________________________________________________________

 Замовник __________________________________________________________________________
                                                                             (найменування юридичної особи (відокремленого
_____________________________________________________________________________________
                                                             підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи/
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  фізичної особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
                                                    (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
______________________________________________________________________________________
                                                         фізичної особи / фізичної особи - підприємця, номер телефону)

 Підрядник _________________________________________________________________________
                                                                        (найменування юридичної особи (відокремленого
_____________________________________________________________________________________
                                                      підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                             (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
_____________________________________________________________________________________
                                                       фізичної особи - підприємця, номер телефону)

 Субпідрядники ____________________________________________________________________
                                                                          (найменування юридичної особи (відокремленого
_____________________________________________________________________________________
                                                                  підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                         (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
_____________________________________________________________________________________
                                                                       фізичної особи - підприємця, номер телефону)

 Генеральний проектувальник _______________________________________________________
                                                                                                        (найменування юридичної особи (відокремленого
_____________________________________________________________________________________
                             підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові автора проекту, фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 серія  та номер кваліфікаційного сертифіката)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                     (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
_____________________________________________________________________________________
                                                             фізичної особи - підприємця, номер телефону)

 Субпроектувальники _______________________________________________________________
                                                                                (найменування юридичної особи (відокремленого
_____________________________________________________________________________________
                             підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові автора проекту, фізичної особи - підприємця,
____________________________________________________________________________________,
                                            серія  та номер кваліфікаційного сертифіката)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                     (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
_____________________________________________________________________________________
                                                                фізичної особи - підприємця, номер телефону)

 Експертна організація ______________________________________________________________
                                                                                      (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу)
_____________________________________________________________________________________,
                                        або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, номер телефону)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                          (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
_____________________________________________________________________________________
                                                                    фізичної особи - підприємця, номер телефону)

 Експерт ___________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові головного експерта, серія і номер
_____________________________________________________________________________________
                                                                             кваліфікаційного сертифіката)

 Особа (особи), яка (які) здійснює (здійснюють) авторський нагляд, або керівник групи авторського нагляду
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

 Особа (особи), яка (які) здійснює (здійснюють) технічний нагляд
_____________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові особи, серія і номер кваліфікаційного
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               сертифіката)
_____________________________________________________________________________________

 позначається та заповнюється у разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) стосовно суб'єкта містобудування (у разі наявності).

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду
(контролю), від .. N
Посвідчення (направлення)
від .. N

Тип заходу державного нагляду (контролю):
плановий
позаплановий

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

III. Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Керівник суб'єкта господарювання / фізична особа або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (посада (за наявності), прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Інші особи: ___________________________________________________________________________
                                                                       (посада (за наявності), прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)*

Плановий

Позаплановий

не було

не було

був з .. по
..

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:
не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

був з .. по
..

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:
не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

____________
* Зазначаються щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

V. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта містобудування

не розгля-
далося

 

1

Право на виконання підготовчих та будівельних робіт

1.1

Підготовчі роботи виконуються з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 35 ЗУ N 3038-VI.
Пункт 13 ПКМУ N 466

1.2

Підготовчі роботи виконуються на підставі декларацій про початок виконання підготовчих робіт, які є чинними до завершення будівництва об'єктів, крім випадків їх скасування відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ N 1817-VIII

1.3

Будівельні роботи виконуються після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 34 ЗУ N 3038-VI.
Пункт 13 ПКМУ
N 466

1.4

Будівельні роботи виконуються на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт, які є чинними до завершення будівництва об'єктів, крім випадків їх скасування відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності"

Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ N 1817-VIII

1.5

Будівельні роботи виконуються після отримання дозволу на виконання будівельних робіт

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 37 ЗУ N 3038-VI.
Пункт 27 ПКМУ
N 466

1.6

Дані, зазначені в повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, достовірні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 ПКМУ
N 466

1.7

Дані, зазначені в повідомленні про початок виконання будівельних робіт, достовірні

Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 ПКМУ
N 466

1.8

Дані, зазначені в декларації про початок виконання підготовчих робіт, достовірні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ N 1817-VIII

1.9

Дані, зазначені в декларації про початок виконання будівельних робіт, достовірні

Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ N 1817-VIII

2

Розроблення проектної документації

2.1*

Архітектор, інші проектувальники, які здійснили роботи зі створення об'єктів архітектури, додержались Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 N 45

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої
статті 26 ЗУ N 687-XIV.
Наказ N 45

2.2

Проектна документація розроблена та затверджена відповідно до ст. 7 Закону України "Про архітектурну діяльність", Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 560, та Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 N 45

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Статті 7, 9 ЗУ N 687-XIV.
Частина перша статті 31 ЗУ N 3038-VI.
ПКМУ N 560.
Наказ N 45

2.3

Проект об'єкта архітектури розроблено під керівництвом або за обов'язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац тринадцятий частини першої статті 1,
стаття 7, частина друга статті 20
ЗУ N 687-XIV
.
ПКМУ N 554.
Наказ N 45

3

Експертиза

3.1**

Експертиза проектів будівництва проведена в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7 ЗУ N 687-XIV.
Частини друга, четверта статті 31 ЗУ N 3038-VI.
Пункти 6 - 18 ПКМУ N 560.
Будівельні норми, стандарти та правила

3.2

Експертиза проектів будівництва проведена експертними організаціями, відомості про які внесені до переліку експертних організацій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 31 ЗУ N 3038-VI.
ПКМУ N 560

3.3

До проведення експертизи архітектурного рішення проекту об'єкта архітектури залучено архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 7 ЗУ N 687-XIV.
ПКМУ N 544

3.4**

Експертизу проекту будівництва здійснено з дотриманням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, стандартів і правил

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 687-XIV.
Стаття 31 ЗУ N 3038-VI.
ПКМУ N 560.
Будівельні норми, стандарти та правила

4

Організація будівництва

4.1

Генпідрядник (підрядник) та субпідрядники мають право виконувати будівельні роботи, інформація щодо генпідрядника (підрядника) відповідає даним, зазначеним у документі, що дає право на виконання будівельних робіт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Статті 317 - 319 ГКУ.
Частина перша статті 17 ЗУ N 687-XIV. ПКМУ N 668. ПКМУ N 466. ПКМУ N 1396

4.2

Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 11
ЗУ N 687-XIV
.
ПКМУ N 903

4.3*

Технічний нагляд забезпечено замовником та здійснюється особами, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 11
ЗУ N 687-XIV
.
ПКМУ N 903

5

Процес будівництва

5.1

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 9 ЗУ N 687-XIV.
Будівельні норми, стандарти і правила

5.2

Замовники та підрядники під час створення об'єкта архітектури виконали обов'язки, визначені статтею 27 Закону України "Про архітектурну діяльність"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ N 687-XIV.
Будівельні норми, стандарти і правила

6

Інші питання

6.1

Закінчений будівництвом об'єкт, що експлуатується, прийнятий в експлуатацію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 39 ЗУ N 3038-VI.
Пункт 12 ПКМУ N 461

6.2

Вимоги раніше виданих приписів виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункти "а", "б" пункту 3 частини третьої статті 41 ЗУ N 3038-VI.
Підпункт 3 пункту 11 ПКМУ N 553

6.3

Дані, зазначені в декларації про готовність об'єкта до експлуатації, достовірні

Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 39 ЗУ N 3038-VI. Наказ N 127

VI. Опис виявлених порушень

N з/п

Найменування нормативно-правового акта, проектної документації, будівельних норм, стандартів і правил, технічних умов, інших нормативних документів, вимоги яких порушено, із зазначенням статті (пункту, підпункту тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

____________
* Виявлені порушення є підставою для позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката відповідно до пункту 20 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554.

** Виявлені порушення є підставою для позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката відповідно до пункту 20 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554, та для інформування відповідного органу (організації), що формує перелік експертних організацій.

VII. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1*

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2*

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3*

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4*

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5*

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

6**

Під час проведення позапланової перевірки службове посвідчення та направлення для проведення позапланової перевірки пред'явлено

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 7 ПКМУ N 553

____________
* Заповнюється виключно посадовою особою суб'єкта містобудування чи фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою.

** Заповнюється фізичною особою.

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_________________________
                    (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________
                    (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________
                    (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання/фізична особа або уповноважена ним особа:

_________________________
                    (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_________________________
                    (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано ..

_________________________
                    (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання / фізичною особою або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта ____________________________________

У випадку здійснення заходу державного нагляду (контролю) більше ніж щодо одного суб'єкта містобудування акт складається у такій кількості примірників, що буде достатньою для вручення кожному суб'єкту містобудування, щодо якого здійснювався захід державного нагляду (контролю).

IX. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта в Мін'юсті

Позначення

найменування

дата і номер

1

2

3

4

5

I. Кодекси України

1

Господарський кодекс України

16 січня 2003 року N 436-IV

 

ГКУ

II. Закони України

2.1

Про архітектурну діяльність

20 травня 1999 року N 687-XIV

 

ЗУ N 687-XIV

2.2

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

05 квітня 2007 року N 877-V

 

ЗУ N 877-V

2.3

Про регулювання містобудівної діяльності

17 лютого 2011 року N 3038-VI

 

ЗУ N 3038-VI

2.4

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності

17 січня 2017 року N 1817-VIII

 

ЗУ N 1817-VIII

III. Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

13 квітня 2011 року N 461

 

ПКМУ N 461

3.2

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

13 квітня 2011 року N 466

 

ПКМУ N 466

3.3

Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

23 травня 2011 року N 554

 

ПКМУ N 554

3.4

Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

23 травня 2011 року N 553

 

ПКМУ N 553

3.5

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

11 травня 2011 року N 560

 

ПКМУ N 560

3.6

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

01 серпня 2005 року N 668

 

ПКМУ N 668

3.7

Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури

11 липня 2007 року N 903

 

ПКМУ N 903

3.8

Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури

05 грудня 2007 року N 1396

 

ПКМУ N 1396

IV. Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

4.1

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

16 травня 2011 року N 45, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за N 651/19389

 

Наказ N 45

4.2

Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

24 травня 2001 року N 127, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за N 582/5773

 

Наказ N 127

V. Будівельні норми, стандарти і правила України

5.1

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (http://www.minregion.gov.ua/?s= %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0 %B0%D0%BB%D0%BE%D0 %B3+%D0%B1%D1%83%D0 %B4%D1%96%D0%B2%D0%B5 %D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0 %B8%D1%85+%D0%BD%D0 %BE%D1%80%D0%BC)

Закони України "Про будівельні норми" та "Про стандартизацію". Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року N 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм". Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02 грудня 2010 року N 470 "Про створення та забезпечення функціонування Центрального фонду будівельних норм"

 

 

 

Директор Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

Н. В. Козловська

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

НАПРАВЛЕННЯ
для проведення планового (позапланового) заходу

______________
          (дата)

N ____________________

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" направляється
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________
для здійснення планової (позапланової) перевірки на ________________________________________
                                       (непотрібне закреслити)                                                                        (найменування та
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    місцезнаходження об'єкта)
щодо дотримання суб'єктом містобудування _______________________________________________
                                                                                                                                           (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                        юридичної особи / прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                             по батькові фізичної особи / фізичної особи - підприємця)
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на підставі наказу (розпорядження) _________________________________________________________
                                                                                                                            (найменування
_____________________________________________________________________________________
                                            органу державного архітектурно-будівельного контролю, дата та номер наказу)
та ___________________________________________________________________________________
                                                                 (підстава проведення планової (позапланової) перевірки)

Направлення дійсне при пред'явленні службового посвідчення.

Строк дії направлення з "___" до "___" 20__ року.

Працівники органів державного архітектурно-будівельного контролю мають право безперешкодного доступу на місце будівництва об'єкта, об'єкти будівництва, підприємства будівельної галузі.

Відповідальність за недопущення працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю для здійснення перевірки передбачена частиною другою статті 18842 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".

___________
      (посада)

М. П.

____________
(підпис)

___________________________
(ім'я, по батькові та прізвище)

 

Директор Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

Н. В. Козловська

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу

 

__________________________________
                      (повне найменування
__________________________________
    юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________
         фізичної особи - підприємця (суб'єкта
__________________________________
                         містобудування) та його
__________________________________
         місцезнаходження / адреса проживання)

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування органу державного
_____________________________________________________________________________________
                                                                              архітектурно-будівельного контролю)
повідомляє, що у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року буде здійснено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об'єкті будівництва за адресою:
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва)
_____________________________________________________________________________________

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" прошу під час здійснення планового заходу забезпечити присутність керівника або уповноваженої особи суб'єкта містобудування.

_________________
            (посада)

__________________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Повідомлення надіслано за допомогою електронного поштового зв'язку
_____________________________________________________________________________________
                                                           (адреса електронної пошти суб'єкта містобудування)

Повідомлення надіслано рекомендованим листом __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (підприємство зв'язку, дата і номер поштового відправлення)

Повідомлення вручено особисто _________________________________________________________
                                                                                                                      (посада, прізвище та ініціали
_____________________________________________________________________________________
                                             керівника (уповноваженої ним особи) юридичної особи / прізвище та
_____________________________________________________________________________________
                                                                          ініціали фізичної особи - підприємця)
___________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

Н. В. Козловська

Опрос