Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

Пенсионный фонд
Постановление от 26.04.2017 № 9-1
действует с 23.06.2017

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.04.2017

м. Київ

N 9-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2017 р. за N 648/30516

Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Відповідно до статті 44 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за N 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року N 13-1), що додаються.

2. Юридичному департаменту (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В. Г.

 

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

Зміни
до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1 слова "а також у місті та районі" замінити словами "об'єднаного управління";

2) у пункті 1.4:

в абзаці першому слова "засудженим до позбавлення волі" замінити словами "засудженим до позбавлення (обмеження) волі", а слова "виправного закладу" замінити словами "установи виконання покарань";

в абзаці другому слово і цифри "статті 122" замінити словами і цифрами "статей 601 та 122".

2. У розділі II:

1) у підпункті 3 пункту 2.1:

в абзаці другому слова і цифри "у період до 01 січня 2016 року" виключити;

в абзацах другому, третьому слова і цифри "до 01 липня" замінити словами і цифрами "по 30 червня";

абзаци другий - четвертий підпункту 5 викласти в такій редакції:

"посвідчення інваліда війни, довідка МСЕК про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов'язку, довідка про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення, а для осіб, яким надано статус інваліда війни відповідно до пунктів 11 - 13 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", також документи, на підставі яких встановлено статус інваліда війни, визначені Порядком надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 N 685 (при призначенні пенсії інвалідам згідно з абзацом шостим пункту 3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону);

посвідчення учасника бойових дій, довідка про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення, а для осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", також документи, на підставі яких встановлено статус учасника бойових дій, визначені Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 N 413 (при призначенні пенсії учасникам бойових дій згідно з абзацом шостим пункту 3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону);

посвідчення члена сім'ї померлого (загиблого), висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку, а для осіб, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" відповідно до абзаців шостого - восьмого пункту 1 статті 10 цього Закону, також документи, на підставі яких їм встановлено цей статус, визначені Порядком надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 740 (при призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з абзацом шостим пункту 3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону))";

2) у пункті 2.6:

у підпункті 7 слова "роботами з ліквідації наслідків" замінити словами "дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок";

доповнити новим підпунктом 12 такого змісту:

"12) акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (форма Н-1, наведена у додатку до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232) (для призначення членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, доплати до пенсії у зв'язку із втратою годувальника, в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність).";

3) у другому реченні пункту 2.22 слова "копію посвідки" замінити словом "посвідку";

4) у пункті 2.25 слово "талон" замінити словами "довідка або інший документ про";

5) у пункті 2.26:

абзац перший доповнити словами ", документ, що посвідчує особу заявника";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв'язку з відсутністю членів сім'ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть, свідоцтво про право на спадщину.".

3. Пункт 5.1 розділу V після слів "померлий пенсіонер" доповнити словами "документ, що посвідчує особу заявника".

4. Додаток 4 до Порядку викласти в такій редакції:

Заява про виплату пенсії

Гр.: _________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання: _________________________________________ Тел.: _____________________

Паспорт

Серія

 

Дата видачі

 

Номер

 

Дата народження

 

Ким виданий

Прошу виплачувати пенсію за довіреністю, поновити виплату пенсії, виплачувати частину пенсії на непрацездатних членів сім'ї та інше (необхідне підкреслити) з ________________________________
                                                                                                                                                                   (зазначити причини)

Непрацездатні члени сім'ї _______________________________________________________________
                                                                                                               (заповнюється у разі необхідності)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, родинні стосунки та дата народження)

Місце проживання одержувача частини пенсії _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (заповнюється в разі необхідності)

Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни у складі сім'ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

Дата

Підпис заявника

 

 


(лінія відрізу)
___________________________________________________________________________________

Розписка-повідомлення

Заява та інші документи

гр. __________________________________________________________________________________

N з/п

Прийняв

Реєстраційний номер заяви

дата

підпис спеціаліста

Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни у складі сім'ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.".

 

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

І. Ковпашко

Опрос