Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 17 июня 2014 года N 957/5

Минюст
Приказ от 13.05.2017 № 1564/5
действует с 06.06.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2017

м. Київ

N 1564/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2017 р. за N 639/30507

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року N 957/5

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року N 840 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 28 грудня 2016 року N 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Умов оплати праці працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року N 957/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за N 660/25437, такі зміни:

1) пункт 1 після слів "слідчих ізоляторів," доповнити словами "уповноважених органів з питань пробації,";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Ці Умови не застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників, які не мають спеціальних звань (далі - працівник) і працюють в:

міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України.";

3) абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:

"редакції друкованого засобу масової інформації Державної кримінально-виконавчої служби України, порядок оплати праці яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1038 "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації".";

4) у пункті 6:

в абзаці першому слова "Державної пенітенціарної служби України" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";

доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

"4) з 01 грудня 2016 року:

1 тарифного розряду - 1600 гривень;

2 тарифного розряду - 1605 гривень;

3 тарифного розряду - 1615 гривень;

4 тарифного розряду - 1695 гривень;

5 тарифного розряду - 1816 гривень;

6 тарифного розряду - 1936 гривень;

7 тарифного розряду - 2056 гривень;

8 тарифного розряду - 2189 гривень;

9 тарифного розряду - 2310 гривень;

10 тарифного розряду - 2430 гривень;

11 тарифного розряду - 2630 гривень;

12 тарифного розряду - 2830 гривень;

13 тарифного розряду - 3030 гривень;

14 тарифного розряду - 3231 гривня;

15 тарифного розряду - 3444 гривні;

16 тарифного розряду - 3725 гривень;

17 тарифного розряду - 4005 гривень;

18 тарифного розряду - 4285 гривень;

19 тарифного розряду - 4566 гривень;

20 тарифного розряду - 4859 гривень;

21 тарифного розряду - 5140 гривень;

22 тарифного розряду - 5420 гривень;

23 тарифного розряду - 5700 гривень;

24 тарифного розряду - 5821 гривня;

25 тарифного розряду - 6021 гривня.".

2. Внести до примітки до Розмірів посадових окладів (тарифних ставок), тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівників, фахівців, технічних службовців та робітників загальних (наскрізних) професій і посад установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, інших установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року N 957/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за N 660/25437, такі зміни:

1) після цифр і слова "1185 гривень" доповнити словами і цифрами ", з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.";

2) після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

3. Керівникам установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, інших установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

4. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Крук О. П.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 грудня 2016 року, крім підпункту 2 пункту 2 та пункту 3 цього наказу, які застосовуються з 01 січня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Буяджи Г. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший застпуник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Голова СПО сторони
роботодавців на національному рівні

Д. Олійник

Міністр соціальної політики України

А. Рева

В. о. Міністра фінансів України

О. Маркарова

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Опрос