Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм для получения частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Приказ, Реестр от 18.04.2017 № 228
редакция действует с 09.01.2020

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2017

м. Київ

N 228

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2017 р. за N 614/30482

Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

(заголовок у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 27.03.2019 р. N 160
,
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
 сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 6 липня 2017 року N 341
,
від 7 вересня 2017 року N 499
,
від 31 серпня 2018 року N 425
,
від 26 жовтня 2018 року N 514
,
від 27 березня 2019 року N 160
,
від 14 червня 2019 року N 328
,
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 28 листопада 2019 року N 450

Відповідно до пунктів 11, 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 130,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми, що додаються:

N 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 27.03.2019 р. N 160
,
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
 сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

N 2 "Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання";

N 3 "Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання";

N 4 "Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання".

абзац шостий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом шостим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 27.03.2019 р. N 160
,
абзац шостий пункту 1 виключено згідно з
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
 сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

абзац сьомий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 27.03.2019 р. N 160
,
абзац сьомий пункту 1 виключено згідно з
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
 сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

абзац восьмий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 27.03.2019 р. N 160
,
абзац восьмий пункту 1 виключено згідно з
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
 сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 06.07.2017 р. N 341,
у зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4)

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

Міністр

Т. Кутовий

 

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

1. Особа

  Юридична особа             Фізична особа - підприємець

  Код згідно з ЄДРПОУ _______________________________________________________________

  Індивідуальний податковий номер _____________________________________________________

  Серія та номер паспорта* ____________________________________________________________

2. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження або місце проживання
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Основна діяльність

Постачання сільськогосподарських товарів (у визначенні пункту 2.15 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які проводять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду.

  Так    Ні _______________ (підпис керівника або уповноваженої особи)

5. Документи

Копія платіжного доручення, що підтверджує оплату через уповноважений банк

Акт приймання-передачі

техніки та обладнання      вагонів та устатковання

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов'язковій державній або відомчій реєстрації)

Так      Ні

Технічний паспорт вагона

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

не порушено справу про банкрутство

не перебуває на стадії ліквідації

не визнано банкрутом

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Згода щодо надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації про відповідного сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані

Так      Ні _____________ (підпис керівника або уповноваженої особи)

6. Реквізити поточного банківського рахунку - отримувача часткової компенсації вартості в банківській установі для перерахування часткової компенсації

  Код згідно з ЄДРПОУ банку __________________________________________________________

  МФО _____________________________________________________________________________

  Номер поточного рахунку ____________________________________________________________

  Найменування уповноваженого банку ___________________________________________

7. Вартість придбаної техніки та обладнання згідно з переліком, сформованим Мінекономіки

8. Ознайомлено

з вимогами пунктів 10, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 130.

Так      Ні _____________ (підпис керівника або уповноваженої особи)

9. Інформація, наведена в заявці, є достовірною

10. Підписант

 

 

Для юридичної особи:

   керівник

  уповноважена особа

Для фізичної особи -
підприємця:

  підприємець

  представник

  (реєстраційний номер облікової картки платника податків /
                                                                         серія та номер паспорта*)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

В. Топчій

(форма N 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 07.09.2017 р. N 499
,
від 31.08.2018 р. N 425
,
від 26.10.2018 р. N 514
,
від 27.03.2019 р. N 160
,
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі
 та сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання, за
  __________  __________
(місяць)                  (рік)

________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого банку)

Реквізити банку:

код згідно з ЄДРПОУ банку ___________

МФО _____________

рахунок банку _____________

N
з/п

Сільськогосподарський товаровиробник - отримувач часткової компенсації вартості техніки та обладнання

Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера

Вид і марка техніки та обладнання

Кількість техніки та обладнання, одиниць

Вартість одиниці техніки та обладнання (без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаної техніки та обладнання (без ПДВ), грн

Сума коштів, що підлягає частковій компенсації (% загальної вартості)

найменування підприємства / прізвище, ім'я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Сума, що підлягає частковій компенсації, всього:

М. П.

_______________________
(словами)

за ____________ ________
       (місяць)                  (рік)

_________________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.
(дата)

 

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПК

В. Топчій

(форма N 2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 31.08.2018 р. N 425
,
від 26.10.2018 р. N 514
,
від 14.06.2019 р. N 328)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання за
____________ ________
(місяць)               (рік)

________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого банку)

 

                                                    Сума коштів, що підлягає компенсації: _________ за ___________
                                                                                                                                                               (гривень)                 (місяць)

                                       Сума коштів, отриманих від Мінекономіки:     ________ за ____________
                                                                                                                                                               (гривень)                 (місяць)

N
з/п

Сільськогосподарський товаровиробник - отримувач часткової компенсації вартості техніки та обладнання

Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера

Вид і марка техніки та обладнання

Кількість техніки та обладнання, одиниць

Вартість одиниці техніки та обладнання (без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаної техніки та обладнання (без ПДВ), грн

Сума коштів, що підлягає компенсації (% загальної вартості)

Сума фактично перерахованих коштів, грн

Відсоток фактично перерахованих коштів від суми, що підлягає компенсації

найменування підприємства / прізвище, ім'я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ/ серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Сума перерахованих коштів, всього:

М. П.

_______________________
(словами)

за ____________ ________
      (місяць)                (рік)

_________________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.
(дата)

 

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПК

В. Топчій

(форма N 3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 31.08.2018 р. N 425
,
від 26.10.2018 р. N 514
,
від 14.06.2019 р. N 328
,
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі
 та сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

 

Форма N 4

РЕЄСТР
сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання

за

____________
(місяць)

________
(рік)

N з/п

Сільськогосподарський товаровиробник - отримувач часткової компенсації вартості техніки та обладнання

Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера

Вид і марка техніки та обладнання

Кількість техніки та обладнання, одиниць

Вартість одиниці техніки та обладнання (без ПДВ), грн

Сума коштів, що підлягає компенсації, грн

Сума фактично перерахованих коштів сільськогосподарським товаровиробникам, грн

Відсоток фактично перерахованих коштів від суми, що підлягає компенсації

найменування підприємства / прізвище, ім'я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

_____________________________________________________________________
(найменування
уповноваженого банку, код згідно з ЄДРПОУ)

Сума коштів, перерахованих Мінекономіки з початку року: _________________________ грн
                                                                                                                                                         (сума коштів словами)


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 ____________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи
Мінекономіки)

____________
(підпис)

"___" __________ 20__ р.
(дата)

 

Директор Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК

В. Топчій

(форма N 4 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 06.07.2017 р. N 341
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 31.08.2018 р. N 425
,
від 26.10.2018 р. N 514
,
від 14.06.2019 р. N 328
,
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі
 та сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

 

Форма N 5

ІНФОРМАЦІЯ
про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості вагонів та устатковання,
за ____________ __________
   (місяць)                           (рік)

Форму N 5 виключено

(наказ доповнено формою N 5 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 27.03.2019 р. N 160
,
форма N 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 14.06.2019 р. N 328
,
виключено згідно з наказом Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

 

Форма N 6

ІНФОРМАЦІЯ
про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості вагонів та устатковання
за ____________ ________
        (місяць)                            (рік)

Форму N 6 виключено

(наказ доповнено формою N 6 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 27.03.2019 р. N 160
,
форма N 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 14.06.2019 р. N 328
,
виключено згідно з наказом Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

 

Форма N 7

РЕЄСТР
сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості вагонів та устатковання

Форму N 7 виключено

(наказ доповнено формою N 7 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 27.03.2019 р. N 160
,
форма N 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 14.06.2019 р. N 328
,
виключено згідно з наказом Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 28.11.2019 р. N 450)

____________

Опрос