Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Своду сведений, составляющих государственную тайну

СБУ
Приказ от 18.04.2017 № 223
действует с 09.06.2017

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2017

м. Київ

N 223

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 травня 2017 р. за N 580/30448

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10 - 12 Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 14 березня 2017 року за NN 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 21 березня 2017 року за N 1708, 24 березня 2017 року за NN 1709, 1710, 1711, 1712, 28 березня 2017 року за NN 1713, 1714,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за N 902/11182 (зі змінами), що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

 

ЗМІНИ
до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. У пункті 5 Загальних положень:

після абзацу тридцять восьмого доповнити новим абзацом тридцять дев'ятим такого змісту:

"НПУ - Національна поліція України.".

У зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий - сорок п'ятий вважати відповідно абзацами сороковим - сорок шостим;

після абзацу сорок третього доповнити новим абзацом сорок четвертим такого змісту:

"ССО - Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.".

У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - сорок шостий вважати відповідно абзацами сорок п'ятим - сорок сьомим.

2. У Відомостях, що становлять державну таємницю:

1) статтю 1.1.12 розділу 1 викласти в такій редакції:

"

1.1.12

Відомості про заходи, які плануються або проводяться для захисту від зброї масового ураження, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на їх ефективність, у цілому щодо:

 

 

ЗС
ДКВС
ДПС
МВС
НПУ
СБ
УДО

виду, роду військ, оперативного командування ЗС

ЦТ

10

корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку та до них прирівняних ЗС; СБ; МВС, Головних управлінь МВС, Управлінь МВС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Національної гвардії України, управління територіального командування, оперативно-територіального об'єднання, бригади, полку, батальйону Національної гвардії України; НПУ, головного управління Національної поліції, відокремленого управління, відокремленого відділу головного управління Національної поліції, міжрегіонального територіального органу Національної поліції, відокремленого підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції, закладу, установи, що належить до сфери управління НПУ; Адміністрації ДПС, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, навчального закладу ДКВС; УДО

Т

5

";

2) у розділі 4:

статтю 4.1.1 викласти в такій редакції:

"

4.1.1

Відомості про причетність працівників СБ, ДПС, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів НПУ, податкової міліції ДФС, ГУР, УДО, персоналу ДКВС до здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може завдати шкоду цій діяльності або життю чи здоров'ю цих працівників (персоналу), їх близьких родичів у зв'язку з виконанням цими працівниками (персоналом) завдань цієї діяльності.
Рішення про необхідність засекречування інформації приймає начальник УДО, керівник органу СБ, внутрішніх справ, органу чи підрозділу НПУ, оперативного підрозділу органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС, територіального органу управління ДФС, ГУР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу

Т

5

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
НПУ
СБ
УДО

";

статті 4.1.3 - 4.1.6 викласти в такій редакції:

"

4.1.3

Відомості про персональні переліки, посади, належність до підрозділів, домашні адреси особового складу (персоналу).
Рішення про необхідність засекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
НПУ
СБ
СЗР
ССО
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо СЗР

ОВ

30

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР, СБ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО; ССО;
за окремими показниками у цілому щодо СЗР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу ГУР, СБ, СЗР, ССО; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО; НПУ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: органу, навчального закладу, підрозділу Центрального управління СБ, установи СБ; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, іншого органу ДПС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу податкової міліції ДФС; підрозділу УДО; органу чи підрозділу НПУ

Т

5

4.1.4

Відомості про зв'язок ознак особи, стосовно якої проводяться або проведено заходи відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (зміна персональних даних або зовнішності чи місця проживання), з її попередніми індивідуальними ознаками

ЦТ

5

ДПС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

4.1.5

Відомості про комплекс заходів, що здійснюється СЗР, органами СБ, внутрішніх справ, ДПС, розвідувальним органом Адміністрації ДПС, органами та підрозділами НПУ, НАБ для захисту конкретних осіб відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".
Рішення про необхідність засекречування інформації приймає посадова особа, яка приймає рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки

Т

5

ДПС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР

4.1.6

Відомості про зв'язок ознак особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві і взята під захист згідно з чинним законодавством України у зв'язку з виникненням загрози її життю чи здоров'ю і стосовно якої проводяться або проведено заходи щодо зміни персональних даних або зовнішності чи місця проживання, з її попередніми індивідуальними ознаками

ЦТ

10

ДПС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР

";

статтю 4.1.11 викласти в такій редакції:

"

4.1.11

Відомості про штат, штатну чисельність, фактичну укомплектованість за штатом

 

 

ГУР
ДПС
ДССЗЗІ
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; СБ; СЗР; УДО; ДССЗЗІ

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; СЗР; УДО; ДССЗЗІ; СБ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС; Адміністрації ДССЗЗІ, її територіального органу, територіального підрозділу, закладу і установи ДССЗЗІ; органу, оперативного, оперативно-технічного, підрозділу спеціального зв'язку Центрального управління СБ; навчального закладу, підрозділу СЗР; підрозділу охорони органів державної влади України, посадових осіб та об'єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона, оперативного підрозділу УДО

Т

5

";

статтю 4.1.13 викласти в такій редакції:

"

4.1.13

Відомості про належність осіб до негласних штатних співробітників (працівників) оперативного підрозділу

 

 

ГУР
ДПС
ДПСУ
МВС
НАБ
НПУ
СБ

у цілому щодо: СБ; ДПС; ГУР

ОВ

30

щодо конкретної особи

ЦТ

10

щодо конкретної особи у системі СБ ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від ступеня необхідності її зашифрування за рішенням керівника органу СБ

ЦТ
Т

10
5

";

статтю 4.1.15 викласти в такій редакції:

"

4.1.15

Відомості про функціональні обов'язки негласних штатних співробітників (працівників) СБ; СЗР; органів внутрішніх справ; органів та підрозділів НПУ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; податкової міліції ДФС; ГУР

Т

5

ГУР
ДПС
ДФС
МВС
НПУ
СБ
СЗР

";

статтю 4.1.17 викласти в такій редакції:

"

4.1.17

Відомості про дійсне призначення або належність підрозділу, який створюється для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ГУР
ДПС
ДФС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

до: СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС

ЦТ
Т

10

до: СБ; органів внутрішніх справ; органів НПУ; податкової міліції ДФС; ГУР; НАБ; УДО

Т

5

";

статті 4.2.1 - 4.2.5 викласти в такій редакції:

"

4.2.1

Відомості за окремими показниками про причетність до співробітництва, факт (незалежно від часу), плани залучення до співробітництва на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності особи, що дають змогу її ідентифікувати

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
ССО
УДО

у цілому щодо: СЗР; органу СБ; НАБ; ССО;
за окремими напрямами оперативно-розшукової чи розвідувальної діяльності або здійснення контррозвідувальних заходів у цілому щодо: ГУР; ДПС

ОВ

30

у цілому щодо УДО; щодо конкретної особи

ЦТ

10

4.2.2

Відомості про факт (незалежно від часу) або плани використання житлового приміщення, що дають змогу його ідентифікувати (адреса, місцезнаходження), на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС

ОВ

30

у цілому щодо УДО; щодо окремого приміщення

ЦТ

10

4.2.3

Відомості про факт або плани використання підприємств (організацій, приміщень, транспортних засобів чи іншого майна), що дають змогу їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС

ОВ

30

у цілому щодо: УДО; підрозділу СЗР; щодо: окремого підприємства, організації, приміщення, транспортного засобу чи іншого майна

ЦТ

10

4.2.4

Відомості про факт (незалежно від часу) або плани використання службового приміщення (транспортного засобу чи іншого майна) установ, організацій, підприємств, що дають змогу їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
УДО

у цілому щодо: ГУР; органу СБ; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; оперативного підрозділу УДО; НАБ

ЦТ

10

щодо: окремого приміщення, транспортного засобу чи іншого майна

Т

5

4.2.5

Відомості про планування або факт залучення установи (підприємства, організації) до здійснення фінансових операцій для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань

 

 

ДПС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; НАБ

ЦТ

10

щодо окремої установи (підприємства, організації)

Т

5

";

доповнити новою статтею 4.2.8 такого змісту:

"

4.2.8

Відомості про наявність (відсутність) оперативних позицій, у тому числі про кількість осіб, які на конфіденційній основі залучені або залучалися, протягом останніх п'яти років, до співробітництва з СБ для виконання завдань, пов'язаних з контррозвідувальним забезпеченням конкретного об'єкта оборонного комплексу, ЗС, інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей господарства

Т

5

СБ

";

доповнити новою статтею 4.3.3 такого змісту:

"

4.3.3

Відомості про потреби у матеріальних засобах або факт їх закупівлі для проведення та забезпечення антитерористичних заходів, розголошення яких може зашкодити ефективному їх проведенню.
У системі СБ рішення про необхідність засекречування інформації приймає керівник Антитерористичного центру при СБ або керівник координаційної групи Антитерористичного центру при регіональному органі СБ

Т

5

СБ

";

статтю 4.4.1 викласти в такій редакції:

"

4.4.1

Відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику здійснення ДПС, розвідувальним органом Адміністрації ДПС, ДФС, ГУР, УДО, СЗР; органами СБ, внутрішніх справ; органами та підрозділами НПУ; органом, установою виконання покарань, слідчим ізолятором ДКВС, НАБ оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці

Т

5

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

";

статті 4.4.3, 4.4.4 викласти в такій редакції:

"

4.4.3

Відомості про організацію, завдання, результати оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ; СЗР; ГУР; НАБ

ОВ

30

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; ГУР; НАБ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: УДО; ДКВС; органу, підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: оперативного підрозділу органів внутрішніх справ; оперативного підрозділу органу чи підрозділу НПУ; УДО; ДКВС; підрозділу СБ, СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу УДО

Т

5

4.4.4

Відомості за окремими показниками про зміст, організацію, результати здійснення комплексу або окремого оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

щодо: комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення особливо тяжких або тяжких злочинів; контррозвідувального чи розвідувального заходу

ЦТ
Т

10
5

щодо: комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення інших злочинів

Т

5

";

статтю 4.4.9 викласти в такій редакції:

"

4.4.9

Відомості, що дають змогу ідентифікувати конкретний об'єкт, стосовно якого здійснюється або планується здійснювати оперативно-розшуковий, контррозвідувальний чи розвідувальний захід, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці, щодо об'єктів

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

оперативно-розшукового заходу (крім тих, що здійснюються органами внутрішніх справ), що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення особливо тяжких або тяжких злочинів контррозвідувального чи розвідувального заходу

ЦТ

10

оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення інших злочинів

Т

5

";

статті 4.4.15 - 4.4.17 викласти в такій редакції:

"

4.4.15

Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, зовнішній вигляд, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, тактико-технічні характеристики, організацію, технологію розробки (виробництва), модернізацію спеціальних технічних засобів (зброї), що розкривають організацію, методику, тактику їх негласного застосування під час вирішення завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ГУР
ДПС
ДФС
МВС
НПУ
СБ
СЗР
УДО

щодо окремого спеціального технічного засобу (зброї), в основі розроблення та виготовлення яких використані новітні досягнення науки і техніки, оригінальні конструкторсько-технологічні рішення

ЦТ
Т

10
5

щодо іншого окремого спеціального технічного засобу (зброї)

Т

5

4.4.16

Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що мають на меті вдосконалення заходів оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності або використовуються з цією метою, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ДПС
ДФС
МВС
НПУ
СБ
СЗР

замовником яких є СЗР

ЦТ
Т

10
5

замовниками яких є: МВС; НПУ; СБ; ДФС; ДПС, розвідувальний орган Адміністрації ДПС

Т

5

4.4.17

Відомості за окремими показниками про розроблення, впровадження, використання інформаційних систем, призначених для забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ДПС
ДФС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

замовниками яких є: СЗР; ДПС, розвідувальний орган Адміністрації ДПС; НАБ

ЦТ
Т

10
5

замовниками яких є: МВС; НПУ; СБ; ДФС; УДО

Т

5

";

статті 4.5.1 - 4.5.3 викласти в такій редакції:

"

4.5.1

Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні спеціальними технічними засобами чи спеціальною технікою

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СЗР; ДПС

ОВ

30

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; УДО; ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; НПУ; підрозділу ГУР; податкової міліції ДФС; підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; НАБ

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо:
розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального структурного підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР; оперативного підрозділу УДО; податкової міліції ДФС; ДКВС; органу, підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; оперативного підрозділу органу внутрішніх справ; оперативного підрозділу органу чи підрозділу НПУ; НАБ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС

Т

5

4.5.2

Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні основними засобами, озброєнням, військовою технікою

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДССЗЗІ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; СЗР; УДО; НАБ

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; підрозділу УДО; ДПС; ДССЗЗІ; МВС; НПУ; Національної гвардії України; СБ; СЗР; НАБ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; органу СБ; підрозділу СЗР

Т

5

4.5.3

Відомості (за кодами економічної класифікації видатків) про потреби, фінансування, витрачання, матеріально-технічне забезпечення, які стосуються проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; ГУР; НПУ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; УДО; податкової міліції ДФС; органу СБ; оперативного підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; НАБ

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: УДО; податкової міліції ДФС; ДКВС; підрозділу, військової частини СБ; підрозділу СЗР; підрозділу, військової частини ГУР; оперативного підрозділу органів внутрішніх справ; оперативного підрозділу органів чи підрозділів НПУ; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; НАБ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; оперативного підрозділу УДО

Т

5

";

статтю 4.5.5 викласти в такій редакції:

"

4.5.5

Відомості про фінансування операцій окремо щодо: використання, створення, придбання, орендування підприємств (організацій, приміщень, транспортних засобів та іншого майна), що не дають змоги їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДПСУ
МВС
НПУ
СБ
УДО

у цілому щодо: ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ГУР

ЦТ

10

щодо окремого підприємства (організації, приміщення, транспортного засобу та іншого майна)

Т

5

";

статтю 4.7.3 викласти в такій редакції:

"

4.7.3

Відомості про організацію охорони за посиленим варіантом або за надзвичайних подій дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України

Т

5

МВС
НПУ

";

статтю 4.8.1 викласти в такій редакції:

"

4.8.1

Відомості за сукупністю всіх показників про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного, внутрішньооб'єктового режиму окремого об'єкта, на якому впроваджено особливий режим діяльності, володіння якими дає змогу здійснити несанкціоноване проникнення до даного об'єкта, щодо: об'єктів ГУР, ДССЗЗІ, ДПС, МВС, НАБ, НПУ, СБ, СЗР, УДО.
Перелік об'єктів, на яких впроваджено особливий режим діяльності, затверджується керівником ГУР, ДПС, ДССЗЗІ, МВС, НАБ, НПУ, СБ, СЗР, УДО

Т

5

ГУР
ДПС
ДССЗЗІ
МВС
НАБ
НПУ
СБ
СЗР
УДО

";

статтю 4.12.1 викласти в такій редакції:

"

4.12.1

Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства), якщо розголошення відомостей про це може завдати шкоди національним інтересам і безпеці.
Рішення про необхідність засекречування та розсекречування (але не пізніше вступу в силу вироку суду) інформації приймає державний експерт з питань таємниць

Т

5

ЗС
ДКВС
ДМС
ДПС
МВС
НПУ
СБ

";

статті 4.12.3 - 4.12.5 викласти в такій редакції:

"

4.12.3

Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці.
Рішення про необхідність засекречування (відповідно до ступеня секретності відповідних матеріалів) або розсекречування інформації приймає керівник органу дізнання (досудового слідства) самостійно або за поданням зацікавленої сторони (у разі представлення інформації про наявність у матеріалах дізнання (досудового слідства) державної таємниці, але на термін, що не перевищує максимального терміну засекречування відповідних матеріалів)

ОВ
ЦТ
Т

30
10
5

ЗС
ДКВС
ДМС
ДПС
МВС
НПУ
СБ

4.12.4

Відомості про факт або методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії

Т

5

ГПУ
МВС
ДПСУ
НАБ
НПУ
СБ

4.12.5

Відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої проводиться чи планується проведення негласної слідчої (розшукової) дії, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці

Т

5

ГПУ
ДПСУ
МВС
НАБ
НПУ
СБ

".

 

Начальник Департаменту охорони
державної таємниці та ліцензування

С. Болдир

Опрос