Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку проведения расчетов за природный газ, теплоснабжение и электроэнергию

Минфин, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 24.03.2017 № 236/380
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2017

м. Київ

N 236/380

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2017 р. за N 446/30314

Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,
 Міністерства фінансів України від 3 серпня 2015 року N 493/688
 згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України
 від 19 лютого 2018 року N 123/289)

Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року N 20,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року N 493/688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2015 року за N 1007/27452, що додаються.

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, які в свою чергу доводять його до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту економіки та фінансів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Карп Г. В., заступника Міністра фінансів України Марченка С. М.

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

І. Насалик

Міністр фінансів України

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

В. П. Дуда

Заступник голови правління
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"

С. Коновець

 

Зміни
до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

1. Абзац третій пункту 1.6 розділу I доповнити словами "та/або на рахунок органів доходів і зборів (за балансовими рахунками 3734 "Депозитні рахунки органів стягнення" (далі - депозитні рахунки 3734)) для сплати до бюджету грошових зобов'язань з податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України. При цьому кошти, перераховані на депозитні рахунки 3734 органів доходів і зборів, не підлягають поверненню як кошти авансових платежів".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.7:

підпункт 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"на рахунок органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) для сплати до бюджету грошових зобов'язань з податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України у сумі, що не перевищує зобов'язань з цього податку, розрахованих за офіційним курсом валюти України, визначеним відповідно до статті 31 Митного кодексу України на день подання додаткової митної декларації;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

абзац четвертий підпункту 5 доповнити словами "та/або на відкриті в Казначействі рахунки органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) для сплати до бюджету грошових зобов'язань з податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України у сумі, що не перевищує зобов'язань з цього податку, розрахованих за офіційним курсом валюти України, визначеним відповідно до статті 31 Митного кодексу України, на день подання додаткової митної декларації";

2) у пункті 2.10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.10. Розрахунки, передбачені пунктами 1.6, 2.7, 2.9, проводяться протягом одного банківського дня. Розрахунки щодо сплати грошових зобов'язань або податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість проводяться не раніше граничного строку подання податкової декларації, а для сплати податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України - не пізніше граничного строку подання додаткової митної декларації.";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Зарахування коштів на рахунки органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) вважається завершенням розрахунку за спільними протокольними рішеннями в частині зарахування до бюджету податку на додану вартість, сплаченого при ввезенні природного газу на митну територію України.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

3. У додатку 4 слова "Начальник Департаменту економіки та фінансів ДП "Енергоринок"

_______________ ________________" замінити словами:
                (підпис)                      (П. І. Б.)

"_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________".
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту економіки
та фінансів Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України

С. Угрюмова

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України

Є. Кузькін

Опрос