Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке и критериях постановки на государственный учет объектов, которые оказывают или могут оказать вредное воздействие на здоровье людей и состояние атмосферного воздуха, видов и объемов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Приказ от 03.03.2017 № 104
действует с 21.04.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2017

м. Київ

N 104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2017 р. за N 412/30280

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, та пункту 4 Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року N 1655,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року N 177, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за N 445/6733, що додаються.

2. Департаменту екологічної безпеки (Лук'янчук С. І.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Вакараша В. М.

 

Міністр

О. М. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Голова Державної
служби статистики України

І. Вернер

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

1. У пункті 1.4 розділу 1 слова "здійснюють територіальні органи" замінити словом "здійснює".

2. У розділі 3:

1) в абзаці першому слова "територіальних органів" виключити;

2) після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

"копію листа про реєстрацію звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин;

матеріали, які підтверджують достовірність геодезичних координат об'єкта (копія технічного звіту з визначення геодезичних координат географічного центру (центроїда).".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;

3) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Документи надаються у письмовій та електронній формі (XML - файл).".

3. У розділі 4:

1) пункт 4.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.2 - 4.7 вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.6;

2) в абзаці третьому пункту 4.1 слова та цифри "1 жовтня 2002 року до територіальних органів" виключити;

3) пункт 4.1 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Об'єкти, які були взяті на державний облік, після проведення інвентаризації або її коригування готують документи згідно з розділом 3 цієї Інструкції та подають їх до Мінприроди для коригування видів та обсягів викидів.";

4) у пункті 4.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Якщо об'єкт має відокремлені підрозділи у різних населених пунктах, то кожний підрозділ може самостійно подати документи до Мінприроди.";

в абзаці другому слово "структурний" замінити словом "відокремлений";

5) у пункті 4.3 слова "територіальних органів" виключити;

6) у пункті 4.4 слова "територіальним органам" замінити словом "до";

7) у пункті 4.5:

в абзаці першому слова "територіальні органи" виключити;

в абзаці другому слово "розглядають" замінити словом "розглядає";

в абзаці третьому слово "направляють" замінити словом "направляє", слова "із зазначенням терміну повторного її подання" виключити;

в абзаці четвертому слово "складають" замінити словом "складає";

в абзаці п'ятому слово "здійснюють" замінити словом "здійснює", слова ", за програмою, погодженою Мінприроди" виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"щороку до 01 грудня надає до Держстату перелік об'єктів, які станом на 15 листопада звітного року перебувають на державному обліку (додаток 3);";

в абзаці сьомому слово "ведуть" замінити словом "веде";

абзац восьмий виключити;

8) у пункті 4.6 слова "в територіальних органах Мінприроди" замінити на слова "у Мінприроди".

4. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 2:

у Загальних відомостях абревіатуру "СПОДУ" замінити абревіатурою "СКОДУ", слова та абревіатуру "форма власності / код за КФВ" виключити;

у пункті 2 приміток слова та абревіатуру "системою позначень об'єктів Державного управління (СПОДУ)" замінити словами та абревіатурою "Статистичним класифікатором органів державного управління (СКОДУ)";

пункт 5 приміток виключити.

У зв'язку з цим пункти 6, 7 приміток вважати відповідно пунктами 5, 6;

пункт 5 приміток викласти в такій редакції:

"5. Кодова та адресна частини Загальних відомостей заповнюються об'єктом на підставі реєстраційних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.";

2) у додатку 3:

цифри "4.6" замінити цифрами "4.5";

у графі 4:

слово "телефон" виключити;

доповнити графу словом та абревіатурою "/ код КОАТУУ";

слова "територіального органу" виключити;

3) у додатку 4 цифри "4.6" замінити цифрами "4.5";

4) у тексті додатку 2 після літер "М. П." доповнити словами "(за наявності)".

 

Директор Департаменту
екологічної безпеки

С. І. Лук'янчук

Опрос