Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы, касающиеся племенного дела в животноводстве

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 10.02.2017 № 50
действует с 14.04.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2017

м. Київ

N 50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2017 р. за N 380/30248

Про внесення змін до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

Відповідно до статей 7, 9, 10, 14 та 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві (додаються).

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

Міністр

Т. Кутовий

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів

А. Жук

Перший заступник Голови
Державного агентства
рибного господарства України

В. Г. Фалей

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Н. Сидоренко

Перший заступник Голови
СПО роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Президент Національної академії
аграрних наук України

Я. М. Гадзало

 

ЗМІНИ
до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

1. В Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2003 року N 474, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 року за N 95/8694:

1) пункти 1.5, 1.6 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.5. Організацію та проведення бонітування забезпечують суб'єкти племінної справи у тваринництві.

1.6. Бонітування поголів'я великої рогатої худоби проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та лікарі ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.";

2) у тексті Інструкції слова "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках;

3) у додатках 5, 6, 7, 9, 10 до Інструкції слова "українська червона молочна, що створюється" та "бура молочна, що створюється" замінити відповідно словами "українська червона молочна" та "бура молочна".

2. В Інструкції з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2003 року N 474, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 року за N 96/8695:

1) пункт 1.2 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.2. Племінний облік - визначення та внесення до інформаційних баз даних (автоматизованих систем документів з племінної справи) суб'єктами племінної справи у тваринництві даних про походження, продуктивність, тип та інші якості тварин з метою ведення племінної справи у тваринництві.";

2) у пункті 4.9 розділу 4:

в абзаці першому слова "оцінку їх племінної цінності за походженням та якістю потомства, допуск" замінити словами "визначену племінну цінність за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства";

в абзаці першому підпункту 4.9.10 слова "допущених до використання" замінити словами "які використовувались у відтворенні".

3. У зразках форм племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2003 року N 474, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 року за N 95/8694:

1) у формі N 1-мол "Картка племінного бугая" слова "М. П. Держплемінспектор ______" виключити;

2) у заголовку розділу XVI форми N 7-мол "Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід" слова "або держплемінспектора" виключити;

3) у назвах пункту "Б. Племінні бугаї, допущені для відтворення" розділів I, II форми N 9-мол "Звіт про племінну цінність та результати використання бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід" слова "допущені для відтворення" замінити словами "які використовувалися у відтворенні".

4. В Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 06 червня 2002 року N 154, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 19 червня 2002 року за N 516/6804:

1) пункт 1.8 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.8. Бонітування поголів'я великої рогатої худоби м'ясних порід проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та лікарі ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.";

2) у підпункті 3.4.1 пункту 3.4 розділу 3 слово "зоотехнічного" замінити словом "племінного";

3) у четвертому та п'ятому рядках колонки "Порода" додатка 1 до Інструкції слова "Південна м'ясна, що створюється" та "Знам'янська, що створюється" замінити відповідно словами "Південна м'ясна" та "Знам'янський внутрішньопородний тип поліської м'ясної породи";

4) у додатку 2 до Інструкції слова "Південна м'ясна порода, що створюється" та "Знам'янська порода, що створюється" замінити відповідно словами "Південна м'ясна порода" та "Знам'янський внутрішньопородний тип поліської м'ясної породи";

5) у тексті Інструкції слова "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках.

5. Пункт 1.2 розділу 1 Інструкції з ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 06 червня 2002 року N 154, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 червня 2002 року за N 517/6805, викласти в такій редакції:

"1.2. Племінний облік - визначення та внесення до інформаційних баз даних (автоматизованих систем документів з племінної справи) суб'єктами племінної справи у тваринництві даних про походження, продуктивність, тип та інші якості тварин з метою ведення племінної справи у тваринництві.".

6. У зразках форм племінного обліку в м'ясному скотарстві N 1-м'яс "Картка племінного бугая м'ясної породи" та N 2-м'яс "Картка племінної корови (телиці) м'ясної породи", затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 червня 2002 року N 154, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 червня 2002 року за N 517/6804, слова "М. П. Головдержплемінспекція" виключити.

7. В Інструкції з бонітування свиней, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 17 грудня 2002 року N 396, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за N 1027/7315:

1) пункт 1.7 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.7. Бонітування поголів'я свиней проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та лікарі ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.";

2) у тексті Інструкції слова "відбір", "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити відповідно словами "добір", "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках.

8. В Інструкції з бонітування овець, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року N 242, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 року за N 679/8000:

1) пункт 1.7 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.7. Бонітування поголів'я овець проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки та ветеринарні спеціалісти) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.";

2) у пункті 3.1 розділу 3 слова "племінні свідоцтва (сертифікати)" замінити словами "сертифікати племінних (генетичних) ресурсів";

3) у тексті Інструкції слова "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках.

9. У зразках форм племінного обліку у вівчарстві та козівництві, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року N 242, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 року за N 679/8000:

1) у формах N 1-в "Картка племінного барана" (крім смушкових порід), N 1-всм "Картка племінного барана" (для смушкових порід), N 1-кз "Картка племінного цапа", N 2-в "Картка племінної вівцематки" (крім смушкових порід), N 2-всм "Картка племінної вівцематки" (для смушкових порід), N 2-кз "Картка племінної кози" слова

"М. П. Держплемінспектор _______________"
                                                                      (підпис)

виключити;

2) у формі N 6-в "Зведена відомість результатів бонітування овець за 20__рік" (крім смушкових порід):

слова "Висновки Держплемінспекції" замінити словом "Висновки";

слова

"Держплемінспектор _________________"
                                                         (підпис П. І. Б.)

виключити.

10. В Інструкції з бонітування норок, лисиць, песців, тхорів, єнотовидних собак, нутрій кліткового розведення, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2003 року N 351, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2003 року за N 932/8253:

1) пункт 1.8 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.8. Бонітування поголів'я звірів проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки та ветеринарні спеціалісти) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.";

2) у тексті Інструкції слова "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках.

11. В Інструкції з бонітування кролів, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2003 року N 351, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2003 року за N 933/8254:

1) пункт 1.8 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.8. Бонітування поголів'я кролів проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки та ветеринарні спеціалісти) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.";

2) у тексті Інструкції слова "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках.

12. У Положенні про централізований племінний облік у конярстві, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року N 364, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2003 року за N 994/8315:

1) пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

"3. Установи (організації) та селекційні центри (далі - уповноважені центри), на які покладається ведення централізованого племінного обліку, визначає Мінагрополітики.

4. До завдань уповноваженого центру, на який покладається ведення централізованого племінного обліку, входять:

облік племінних коней певної породи (або кількох порід одночасно), створення бази даних;

підготовка матеріалів до видання державних книг племінних коней;

визначення племінної цінності жеребців-плідників за якістю потомства;

видання свідоцтв про визначення племінної цінності (селекційний центр у конярстві);

співробітництво (надання інформації) з радами з племінної роботи з породами коней;

видання каталогів жеребців-плідників (на підставі протоколу експертної комісії уповноваженого центру з визначення племінної цінності жеребців-плідників), молодняку коней, що пройшли випробування на іподромах, тощо.";

2) в абзаці першому підпункту 5.1 пункту 5 слова "установи (організації), на яку" замінити словами "уповноваженого центру, на який".

13. В абзаці другому пункту 4.1 розділу 4 Інструкції з ведення племінного обліку в конярстві, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року N 364, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2003 року за N 993/8314, слова "організації (установи)" замінити словами "установи (організації) або селекційного центру".

14. В Інструкції з бонітування коней гуцульської породи, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 12 травня 2010 року N 236, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 04 червня 2010 року за N 358/17653:

1) пункт 1.6 розділу I викласти в такій редакції:

"1.6. Бонітування коней проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки та ветеринарні спеціалісти) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства;

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.";

2) у тексті Інструкції слова "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках.

15. В Інструкції із селекції бугаїв м'ясних порід, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2009 року N 41, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2009 року за N 135/16151:

1) у пункті 2.8 розділу II слова "і погоджує Міністерство аграрної політики України" виключити;

2) у розділі III:

у пункті 3.2:

підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Від бугайців у період з 12-ти до 15-місячного віку одержують по 10 еякулятів (по одному через кожні 6 днів) та оцінюють сперму за об'ємом, концентрацією, рухливістю та придатністю до заморожування відповідно до чинних стандартів.";

підпункт 3.2.4 викласти в такій редакції:

"3.2.4. Ремонтних бугайців залишають для подальшого випробування за якістю потомства, якщо їхня сперма відповідає вимогам чинних стандартів. Бугайців, сперма яких відповідає вимогам чинного стандарту за об'ємом, концентрацією та рухливістю, але не придатна до заморожування, реалізують для природного парування, якщо не відповідає - вибраковують.";

у пункті 3.3:

у підпункті 3.3.1 слова та цифри "ДСТУ 3535-97 та ГОСТ 26030-83" замінити словами "чинних стандартів";

підпункт 3.3.9 викласти в такій редакції:

"3.3.9. Звіт про результати оцінки бугаїв м'ясних порід за якістю потомства і випробування їх синів за власною продуктивністю направляють до уповноважених центрів для визначення племінної цінності плідника відповідно до Порядку визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року N 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за N 692/28822, та Порядку визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року N 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за N 693/28823, та до наукової установи-координатора. Один примірник зберігають на контрольно-випробувальній станції разом з первинними матеріалами та формами племінного обліку. Тварин, яких залишають для племінного використання, обов'язково фотографують.";

3) у додатках 1, 3 слова

виключити.

16. В Інструкції із селекції племінних бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 року N 721, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за N 219/12093:

1) у розділі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві", визначає порядок та нормативні показники одержання, оцінки та відбору племінних бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід.";

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Розрахунок племінної цінності здійснюється уповноваженим центром відповідно до Порядку визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року N 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за N 692/28822, та Порядку визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року N 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за N 693/28823.";

пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Формування та ведення зведеної інформаційної бази даних племінних тварин здійснюються уповноваженим центром, координацію випробування бугаїв на загальнопородному рівні проводить Міністерство аграрної політики та продовольства України.";

2) у розділі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. З метою одержання нового покоління ремонтних бугайців високої племінної цінності за походженням ради по породах рекомендують параметри для відбору корів-матерів і бугаїв-батьків.";

абзац перший пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Для одержання одного ремонтного бугайця відбирають 4 - 5 резервних і 2 - 3 визнані корови-матері, оцінені за походженням, що підтверджено генетичною експертизою, та батьками яких є бугаї-поліпшувачі.";

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Батьками ремонтних бугайців можуть бути лише бугаї-поліпшувачі вітчизняної та зарубіжної селекції. Відібрані бугаї-батьки повинні мати високу племінну цінність за походженням та індивідуальними якостями, відповідати перспективній генеалогічній структурі порід.";

у пункті 2.9 слова ", і погоджується Міністерством аграрної політики України" виключити;

3) у розділі 3:

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. У контрольному стаді для осіменіння спермою бугаїв, яких перевіряють, виділяються від 20 до 30 відсотків маточного поголів'я.";

пункт 3.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.7 - 3.12 вважати відповідно пунктами 3.6 - 3.11;

у пункті 3.11:

слово "господарств" замінити словами "суб'єктів племінної справи у тваринництві";

після слів "надходять до регіональних" доповнити словами "та зведеної";

4) пункт 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

"4.1. На основі матеріалів, що надходять від суб'єктів племінної справи та з регіональних інформаційних баз даних племінних тварин, уповноважений центр щокварталу проводить централізовану оцінку племінної цінності бугаїв, корів і молодняку за селекційними ознаками. Оцінку одержують усі тварини, матеріали про яких надійшли до зведеної інформаційної бази даних племінних тварин. Оцінку проводять за методами, розробленими науковими установами Національної академії аграрних наук України.";

5) у розділі 5:

пункти 5.2, 5.3 викласти в такій редакції:

"5.2. Для інформаційного забезпечення на рівнях (власники племінних генетичних ресурсів, підприємства (об'єднання) з племінної справи, регіональні селекційні центри та інші) використовують програмні комплекси, які забезпечують автоматизоване ведення племінного обліку у тваринництві. За наявності програмного комплексу для визначення племінної цінності плідників матеріали подаються на паперових носіях (за потреби) та в електронному вигляді.

5.3. Уповноважений центр за результатами випробування та оцінки племінної цінності бугаїв формує каталог плідників для відтворення маточного поголів'я та розміщує його на своєму веб-сайті, надає сформований каталог в електронному вигляді Мінагрополітики та структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та забезпечує видання каталогу. За потреби при додатковому визначенні племінної цінності до каталогу щокварталу вносяться відповідні зміни.";

у пункті 5.4 слова "Ці каталоги та бюлетені" замінити словами "Каталог та зміни до нього";

6) пункт 6.1 розділу 6 викласти в такій редакції:

"6.1. За матеріалами каталогу бугаїв молочних та молочно-м'ясних порід для відтворення маточного поголів'я суб'єкти племінної справи у тваринництві розробляють і корегують плани групового та індивідуального підбору племінних бугаїв до корів і телиць конкретних стад з урахуванням генеалогії, племінної цінності тварин, досягнутого рівня продуктивності та інших характеристик маточного поголів'я.";

7) у додатку 1 слова

виключити;

8) додатки 3, 4 виключити.

У зв'язку з цим додаток 5 вважати відповідно додатком 3.

17. Підпункт 2.8.3 пункту 2.8 розділу II Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 березня 2011 року N 77, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 року за N 704/19442, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Призові доріжки оснащують канатом.".

18. У Положенні про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року N 629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за N 1422/20160:

1) в абзаці п'ятому пункту 2.5 розділу II слова "державної атестації та переатестації суб'єктів" замінити словами "присвоєння відповідного статусу суб'єктам";

2) підрозділ "М'ясні породи" додатка 2 до Положення доповнити новим рядком такого змісту:

"

Буйвол

БВ

77

".

19. В Інструкції з оцінки якості молока корів, овець та кіз у племінному тваринництві, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики України від 14 липня 2008 року N 421, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2008 року за N 715/15406:

1) у розділі 2:

пункти 2.2, 2.3 викласти в такій редакції:

"2.2. Проведення робіт з оцінки якості молока здійснюють суб'єкти племінної справи у тваринництві, яким присвоєно статус підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції відповідно до Порядку присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за N 809/27254.

2.3. Відбір контрольних проб молока від тварин проводять контролери-асистенти або представники власника тварин - працівники, які відповідають кваліфікаційним вимогам відповідно до Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними генетичними ресурсами, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року N 153, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за N 832/28962.";

у пункті 2.5 слова ", атестовані спеціалісти" замінити словами "працівники, які відповідають кваліфікаційним вимогам";

2) у пункті 3.15 розділу 3:

в абзаці першому слова "під час" замінити словом "для";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві і сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;".

20. У Положенні про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року N 358, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1118/21430:

1) пункт 1.3 розділу I викласти в такій редакції:

"1.3. Це Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) незалежно від їх організаційно-правової форми, яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб'єкта племінної справи у тваринництві:

у скотарстві, буйволівництві, свинарстві, вівчарстві і козівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об'єднання) з племінної справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у конярстві: кінний завод, племінний репродуктор, конюшня-репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об'єднання) з племінної справи, заводська конюшня, іподром, трендепо, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;

у звірівництві і кролівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у птахівництві: племінний завод, племінний птахорепродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, контрольно-випробувальна станція з птахівництва;

у бджільництві: племінний завод, племінна пасіка, племінний бджолорозплідник, генофондне господарство, селекційний центр;

у рибництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) генетичного контролю;

у шовківництві: гренажний завод, племінна станція із шовківництва, генофондне господарство, селекційний центр.";

2) у розділі II:

у пункті 2.2 слова "проведення державної атестації та переатестації суб'єктів" замінити словами "присвоєння відповідного статусу суб'єктам";

абзац четвертий пункту 2.4 після слів "та племінного бджолорозплідника" доповнити словами ", конюшні репродуктора, генофондного господарства";

абзац третій пункту 2.5 після слів "та племінного бджолорозплідника" доповнити словами ", конюшні репродуктора, генофондного господарства";

в абзаці третьому пункту 2.11 слова "за наслідками проведення державної атестації (переатестації)" виключити;

3) у тексті Положення слова "головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити словами "структурних підрозділів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" у відповідних відмінках.

21. У Положенні про порядок проведення генетичної експертизи походження та аномалій племінних тварин, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 01 червня 2004 року N 197, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 червня 2004 року за N 738/9337:

1) у пункті 1.5 розділу 1 слова "Мінагрополітики України", "Українська академія аграрних наук" замінити відповідно словами "Мінагрополітики", "Національна академія аграрних наук України";

2) у розділі 2:

абзац четвертий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"Статус селекційного центру та підприємства (лабораторії) генетичного контролю суб'єкти племінної справи у тваринництві одержують відповідно до Порядку присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за N 809/27254.";

абзац дев'ятий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"щорічно подає інформацію про проведення генетичних робіт до Міністерства аграрної політики та продовольства України та до Національної академії аграрних наук України.";

в абзаці шостому пункту 2.3 слова "Мінагрополітики України" замінити словом "Мінагрополітики".

22. У пункті 2.1 розділу II Порядку присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за N 809/27254, слова "Атестаційна та експертна" замінити словами "Регіональна експертна та експертна".

 

Директор
Департаменту тваринництва

М. Кваша

Опрос