Идет загрузка документа (480 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины

Минфин
Приказ от 23.02.2017 № 276
действует с 01.03.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2017

м. Київ

N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2017 р. за N 269/30137

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до:

1) форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (зі змінами), виклавши її у новій редакції, що додається;

2) форм податкової декларації з податку на додану вартість, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 22 вересня 2014 року N 958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2014 року за N 1228/26005;

від 14 листопада 2014 року N 1128 "Про затвердження порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1454/26231 (зі змінами);

від 23 січня 2015 року N 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 103/26548.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України (Куц М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

Зведена податкова накладна

 

Складена на операції, звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року N 1307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 лютого 2017 року N 276)

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


/

 


Дата складання

Порядковий номер

 

  (1)

    Постачальник (продавець)

 
 


(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


(індивідуальний податковий номер)

 

  (номер філії2) 

    Отримувач (покупець)

 
 


(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


(індивідуальний податковий номер)

 

  (номер філії2)Розділ А

I

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість

 

II

Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:

 

III

загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою

 

IV

загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %

 

V

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

 

VI

Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)

 

VII

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)

 

VIII

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)

 

IX

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

 

X

Дані щодо зворотної (заставної) тари

 

Розділ Б

N
з/п

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код

Одиниця виміру товару/послуги

Кількість
(об'єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість

Код ставки

Код пільги4

Обсяги постачання
(база оподаткування)
без урахування податку на додану вартість

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознака імпортованого товару3

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення (українське)

код

1

2

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа / фізична особа
(законний представник)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта5)

____________
1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "Х".

4 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
               (у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи
Податкового кодексу України та/або
                                                                                        міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

5 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток до податкової накладної

від

 

 

 

 

 

 

 

 


N

 

 

 

 

 

 

 


/

 


(дата складання)

 

(порядковий номер)

 

  

N
з/п

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код

Належить до постачання

Перелік частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг

Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити

Код виду діяльності сільськогос-
подарського товаро-
виробника

одиниця виміру

ціна одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість

кількість, об'єм, обсяг

загальна сума коштів без податку на додану вартість

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознака імпортованого товару

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення (українське)

код

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

1

2

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

 

До зведеної податкової накладної

 

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

 

 

 


 

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


/

 


 

 

Дата складання

 

Порядковий номер

 

  (1)

 

 

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

від

 

 

 

 

 

 

 

 


N

 

 

 

 

 

 

 


/

 


/

 

 

 

 


 

 

(дата складання)

 

(порядковий номер)

 

 

   Постачальник (продавець)

 
 


(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


(індивідуальний податковий номер)

 

  (номер філії2) 

   Отримувач (покупець)

 
 


(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


(індивідуальний податковий номер)

 

  (номер філії2)Розділ А

I

Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі:

 

II

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)

 

III

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+)

 

IV

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)

 

V

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7)

 

VI

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901)

 

VII

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 902)

 

VIII

Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)

 

Розділ Б

N з/п рядка податкової накладної, що коригується

Причина коригування

Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

Код

Одиниця виміру товару/послуги

Коригування кількості

Коригування вартості

Код ставки

Код пільги4

Обсяги постачання
(база оподат-
кування)
без урахування податку на додану вартість

Код виду діяльності сільсько-
госпо-
дарського товаро-
виробника

товару згідно з УКТ ЗЕД

ознака імпортова-
ного товару
3

послуги згідно з ДКПП

умовне позначення (українське)

код

зміна кількості, об'єму, обсягу
(-) (+)

ціна постачання товарів/
послуг

зміна ціни
(-) (+)

кількість постачання товарів/
послуг

1

2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

Посадова (уповноважена) особа / фізична особа
(законний представник)

 
___________________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта5)

____________
1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 4.2 проставляється позначка "Х".

4 __________________________________________________________________________________________________________________________
                   (у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або
                                                                                                  міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

5 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний N)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 лютого 2017 року N 276)

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

011

 

Звітна

012

 

Звітна нова


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ___________________ N ____________________________


 

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


05

Податкова адреса

________________________________________
________________________________________
________________________________________
  

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 


06

Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації


 

 
 


Декларація подається до

 


                                                                                 (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка

Код додатка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

колонка А

колонка Б

1

 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

х

х

1.1

Д5

операції, що оподатковуються за основною ставкою

 

 

1.2

Д5

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

 

 

2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

 

0

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

4

 

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за операціями, що оподатковуються за:

х

х

4.1

Д1, Д5, Д7

основною ставкою

 

 

4.2

Д1, Д5, Д7

ставкою 7 %

 

 

5

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

6

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

 

 

9

 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 (-/+)+ 7 (-/+) + 8) колонки Б)

х

 

Код рядка

Код додатка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без податку на додану вартість)

Дозволений податковий кредит

колонка А

колонка Б

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

х

х

10.1

Д5

з основною ставкою

 

 

10.2

Д5

зі ставкою 7 %

 

 

10.3

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

 

х

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

х

х

11.1

 

з основною ставкою

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

 

 

12

 

Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

 

 

13

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

 

14

Д1

Коригування податкового кредиту

 

 

15

Д7

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

х

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

х

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

х

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

х

 

17

 

Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 12 + 13 (-/+) + 14 (-/+) + 15 (-/+) + 16 (-/+) колонки Б))

х

 

Код рядка

Код додатка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку на додану вартість

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)

 

19.1

 

 

 

 

20

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

21

Д2

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 
 


 

Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду


 
 


 

Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку


 


 

Відмітка про застосування касового методу податкового обліку


Відмітка про подання до декларації:

 

розрахунку коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1)

 

довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)

 

розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)

 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)

 

розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5)

 

довідки (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів

 

розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7)

 

заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) та відповідних документів

 

розрахунку податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9)

 

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)

 

повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 2 до Порядку)

 

шт.

оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації)

 

доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу:

 

 

____________
* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку:

Дата

Номер

Сума, грн (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

_____________________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

01

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ___________________ N _______________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

(грн)

N
з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Податкові накладні, за якими проводяться коригування

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість) (+/-)

Сума податку на додану вартість

Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-)

період складання

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка (+/-)

ставка 7 % (+/-)

1

2

3.1

3.2

4

5

6

7

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Інші в розрізі умовних ІПН:

 

 

 

 

 

100000000000

 

 

 

 

 

200000000000

 

 

 

 

 

300000000000

 

 

 

 

 

400000000000

 

 

 

 

 

Усього за звітний період (рядок 7 декларації)

 

 

 

у т. ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

 

600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)

 

 

 

 

 

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 6 декларації)

 

 

 

 

 

Коригування податкових зобов'язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

600000000000 за операціями відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)

х

х

 

 

х

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

(грн)

N
з/п

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

Податкові накладні, які коригуються

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+/-)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка (+/-)

ставка 7 % (+/-)

1

2

3.1

3.2

4

5

6

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 % (рядок 14 декларації)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний період (рядок 14 декларації), у тому числі:

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

х

у т. ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

 

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 13 декларації)

 

 

 

____________
* У графі 3.2 проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або які претендують на внесення до такого Реєстру.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

01

Довідка
про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від _________________ N ______________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1.

(грн)

N
з/п

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21)

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

місяць

рік

усього

в тому числі сума від'ємного значення, отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, та на яку було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року

 

х

Усього

 

 

Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу та у зв'язку з реорганізацією сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, у розмірі

Зазначається словами

Зазначається цифрами

 

 

підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника*.

Таблиця 2.

N
з/п

Платник податку - правонаступник
(індивідуальний податковий номер)

Сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту правонаступника згідно з часткою, зазначеною в передавальному акті / розподільчому балансі, грн

Передавальний акт / розподільчий баланс

дата

номер

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

х

х

____________
* У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення зазначається лише один правонаступник.

Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість після узгодження суми від'ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу суму від'ємного значення платника податку, якого реорганізовано, перенесено до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (рядок 16.3 декларації) як правонаступника.

Таблиця 3.

N
з/п

Платник податку, якого реорганізовано

Підтверджено документальною перевіркою контролюючого органу

індивідуальний податковий номер

від'ємне значення, яке було передано / розподілено у зв'язку з реорганізацією, грн

звітний (податковий) період, в якому подано заяву про перенесення від'ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника

сума від'ємного значення, яке було передано / розподілено у зв'язку з реорганізацією, грн

документ (акт або довідка)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

х

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

_______________________________________________
      (підпис)                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

_______________________________________________
      (підпис)                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

01

РОЗРАХУНОК СУМИ
БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д3)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 
 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від __________________ N _______________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Розрахунок суми бюджетного відшкодування

(грн)

N
з/п

Показники

Сума

1

2

3

1

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість (рядок 20 - рядок 20.1 декларації звітного (податкового) періоду)

 

2

Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України (значення рядка "Усього" графи 7 таблиці 2)

 

3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума рядка 1, яка не більша значення рядка 2) (значення цього рядка переноситься до рядка 20.2 декларації за поточний звітний (податковий) період)

 

Таблиця 2. Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України

N
з/п

Постачальник
(індивідуальний податковий номер)*

Від'ємне значення

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

ознака від'ємного значення (графа 5), отриманого правонаступником від реорганізованого платника податку**

в тому числі сплачено постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, отримано послуг від нерезидента на митній території України

місяць

рік

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

 

____________
* У разі формування від'ємного значення за рахунок: ввезення товарів на митну територію України - зазначається власний ІПН; отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, - зазначається умовний ІПН "500000000000".

** У графі 6 проставляється позначка "+" у випадку, якщо від'ємне значення отримано правонаступником від реорганізованого платника податку.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

_______________________________________________
                                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

_______________________________________________
                                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

01

ЗАЯВИ
про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від _____________________ N ________________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування, визначене у податковій декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2) з податку на додану вартість за _____________________ 20__ року:

а) у сумі (рядок 20.2.1)

Зазначається словами

Зазначається цифрами

 

 

просимо перерахувати на рахунок N

 


 

МФО

 


,   найменування банку

 


;

б) у сумі, зазначеній у рядку 20.2.2, просимо врахувати в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету:

Таблиця 1.

N
з/п

Платіж

Сума

код бюджетної класифікації

рахунок платежу в ДКСУ

зазначається словами

зазначається цифрами*

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

 

____________
* Значення рядка "Усього" графи 5 повинно дорівнювати значенню рядка 20.2.2 декларації.

Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету**

Таблиця 2.

(грн)

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на момент подання декларації

Сума узгоджених податкових зобов'язань з податку поточного звітного періоду (рядок 18.1 декларацій)

Сума податкового боргу з податку на момент подання декларації

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника (графа 1 - графа 2 - графа 3)

1

2

3

4

 

 

 

 

____________
** Відомості зазначаються лише у разі наявності суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та якщо прийнято рішення щодо їх перерахування на поточний рахунок або до бюджету в рахунок погашення податкового боргу, яке відображено у заяві.

Відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 розділу V Кодексу просимо суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, перерахувати на рахунок у банку у розмірі:

Таблиця 3.

  

МФО

 


, найменування банку

 


Відповідно до пункту 87.1 статті 87 розділу II Кодексу просимо суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, перерахувати до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з податку у розмірі***:

Таблиця 4.

Зазначається словами

Зазначається цифрами

 

 

____________
*** Зазначається сума у розмірі, що не перевищує розмір графи 3 "Відомостей щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету".

Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу у зв'язку з реорганізацією реєстраційна сума (еНакл), у розмірі

Зазначається словами

Зазначається цифрами

 

 

використовується під час обрахунку реєстраційної суми (еНакл) правонаступника*.

Таблиця 5.

N
з/п

Платник податку - правонаступник
(індивідуальний податковий номер)

Сума еНакл, що підлягає включенню до обрахунку суми еНакл правонаступника згідно з часткою, зазначеною в передавальному акті / розподільчому балансі

Передавальний акт / розподільчий баланс

дата

номер

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

х

х

____________
* У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення зазначається лише один правонаступник.

Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість після узгодження реєстраційної суми за результатами документальної перевірки контролюючим органом)

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу реєстраційну суму (еНакл) платника податку, якого реорганізовано, просимо використати під час обрахунку реєстраційної суми (еНакл) як правонаступника:

Таблиця 6.

N
з/п

Платник податку, якого реорганізовано

Підтверджено документальною перевіркою контролюючого органу

індивідуальний податковий номер

сума еНакл, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи

реєстраційна сума еНакл

документ (акт або довідка)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього

 

х

х

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 

 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ______________________ N _________________________________

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Розділ I. Податкові зобов'язання

Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

(грн)

N
з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних

Ознака здійснення с/г операцій*

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Інші в розрізі умовних ІПН:

 

 

 

 

 

100000000000

 

 

 

 

 

200000000000

 

 

 

 

 

400000000000

 

 

 

 

 

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

 

 

 

постачання необоротних активів

 

 

х

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

х

6000000000000 (рядки 4.1 та 4.2 декларації)

 

 

 

 

Розділ II. Податковий кредит

Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %

(грн)

N
з/п

Постачальник
(індивідуальний податковий номер)

Податкова накладна, інший документ

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

період складання

ознака касового методу**

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний період, у тому числі:

 

 

 

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 

 

 

усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу

 

 

 

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

 

____________
* У графі проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" або які претендують на внесення до такого Реєстру.

** У графі проставляється позначка "+" у випадку, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

01

Довідка (Д6)

подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ___________________ N __________________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

N
з/п

Назва операції

Пункт (підпункт), стаття Кодексу

Сума, грн

1

2

3

4

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

1

 

 

 

2

 

 

 

Усього згідно із статтею Кодексу

 

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

1

 

 

 

2

 

 

 

Усього згідно із статтею Кодексу

 

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

1

 

 

 

2

 

 

 

Усього згідно із статтею Кодексу

 

Усього рядок 5 декларації

 

Таблиця 2. Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів

ЧПІ

 

Відсоток інвалідів, які мають на підприємстві (організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями інвалідів, основне місце роботи, протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації)

ФОПІ

 

Відсоток фонду оплати праці інвалідів протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат

БВТ

 

Відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовленні таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке засноване громадськими організаціями інвалідів, відносно ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

01

Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

ЧВ

 

Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами), необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями


04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ___________________ N _______________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях

N
з/п

Платник

Податковий період, за який здійснюється розрахунок

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Частка* використання товарів/послуг, необоротних активів в:

загальний обсяг постачання (сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3, 5 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

оподатковувані операції
(сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

оподатковуваних операціях (колонка 5 х 100 % / колонка 4)

неоподат-
ковуваних операціях (100 - (колонка 5 х 100 % / колонка 4))

1

2

3

4

5

6

7

1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V Кодексу

Попередній календарний рік

 

 

 

 

2

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.3 статті 199 розділу V Кодексу

Перший звітний податковий період, у якому задекларовані такі операції

 

 

 

 

3.1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Кодексу

Один календарний рік (поточний)

 

 

 

 

3.2

Два календарних роки (поточний та попередній)

 

 

 

 

3.3

Три календарних роки (поточний та два попередніх)

 

 

 

 

____________
* Для р. 1: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал).

Для р. 2: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції.

Для р. 3.1: застосовується для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

Для р. 3.1 - 3.3: застосовується для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому необоротні активи, придбані до 01 липня 2015 року, почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

** Для перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення рядків декларацій та розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 цього додатка у редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі анулювання реєстрації платника податку - на кінець податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

Таблиця 2. Перерахунок* частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

(грн)

N
з/п

Податкова накладна, складена відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу

Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу

Обсяги постачання, що підлягають коригуванню

Сума податку, яка збільшує або зменшує (зі знаком "-") суму податкових зобов'язань

дата

номер

дата

номер

за основною ставкою

за ставкою 7 %

за основною ставкою

за ставкою 7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

____________
* Здійснюється за підсумками поточного календарного року, і результати відображаються у ряд. 4 декларації за останній податковий період року, таблиця 1 додатка 1 до такої декларації (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку).

Таблиця 3. Перерахунок* частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

(грн)

N
з/п

Кількість календарних років, що настали за роком, в якому необоротні активи почали використовуватись (введені в експлуатацію)

Вартість придбання необоротних активів (з урахуванням розрахунків коригування у разі їх наявності)

Фактично включено до податкового кредиту з урахуванням визначеної частки використання

Підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки** за результатом одного / двох / трьох календарних років

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) - значення цього рядка (+/-) переноситься до рядка 15 декларації за грудень (IV квартал) того року, що настає за роком, в якому вони почали використовуватись (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття)

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

1

1

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється при перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

** Визначається згідно зі значенням колонки 6 рядків 3.1 - 3.3 таблиці 1.

Таблиця 4. Розрахунок розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту

(грн)

Залишок з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу

Придбання товарів/послуг

Оплата із залишку з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу (з колонок 1 та 2 відповідно)

Залишок неоплачених товарів/послуг для застосування касового методу, що переноситься до колонок 1 та 2 відповідно таблиці 4 розрахунку за наступний звітний (податковий) період

оплачені

неоплачені

з них

для касового методу

не для касового методу

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість*

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вартість

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вартість

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість*

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вартість *

обсяг (без податку на додану вар-
тість)**

податок на додану вар-
тість***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Включається до податкового кредиту за наявності податкової накладної.

** Розраховується за формулою (значення колонки 1 - значення колонки 11 + значення колонки 7).

*** Розраховується за формулою (значення колонки 2 - значення колонки 12 + значення колонки 8).

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

01

Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ___________________ N ________________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування.

N
з/п

Назва документа
(
податкова накладна / розрахунок коригування)

Платник податку, на якого подається заява із скаргою (продавець/покупець)

Податкова накладна / розрахунок коригування

Опис допущених продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування

найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

індивідуальний податковий номер

дата

номер*

обсяг поставки/ коригування (без податку на додану вартість), грн

сума податку на додану вартість / коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту, грн (+/-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У випадку відсутності у платника податку даних щодо номеру податкової накладної / розрахунку коригування (у випадку відмови у їх наданні та відмови у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) графа 6 не заповнюється.

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

01

Розрахунок  податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

ПВ

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%)

 

ПВН

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
  


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Розрахунок податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", протягом звітного (податкового) періоду

(грн)

1

Сума податкових зобов'язань

 

2

Сума податкового кредиту

 

3

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів

(грн)

N
з/п

Податковий період*
(місяць/рік)

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)**

сільськогосподарських товарів

товарів/послуг, що не належать до сільськогосподарських

загальні
(графа 3 + графа 5)

Усього

в тому числі за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Питома вага (%)

(усього графа 3 х 100 / усього графа 6)

(усього графа 4 х 100 / усього графа 6)

(усього графа 4 х 100 / усього графа 6)

100

____________
* Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника - звітний податковий період.

** Не включаються обсяги постачання основних засобів, що перебували у складі основних засобів платника не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

031

 

Відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися раніше


04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ____________________ N __________________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та/або номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


06

Податкова адреса

_______________________________________________
_______________________________________________
  

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 


07

Сільськогосподарське підприємство, внесене або яке претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації


 

 
 


Розрахунок подається до _______________________________________________________________
                                                                            (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

 

Код рядка

Код додатка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов'язання

 

1.1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

1.2

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

Колонка А

 

 

 

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

4.1

Д1, Д5, Д7

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.2

Д1, Д5, Д7

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

5

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

6

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

9

 

Усього за розділом I

Колонка Б

 

 

 

II. Податковий кредит

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 

10.1

Д5

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.2

Д5

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.3

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

Колонка А

 

 

 

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

 

11.1

 

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12

 

Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

13

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

14

Д1

Коригування податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

15

Д7

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

Колонка Б

 

 

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

Колонка Б

 

 

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

Колонка Б

 

 

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

Колонка Б

 

 

 

 

 

 

17

 

Усього за розділом II

Колонка Б

 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

 

 

 

18.1

 

сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (при позитивному значенні гр. 6 р. 18)

 

18.2

 

 

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)

 

 

 

19.1

 

 

 

 

 

20

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

 

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

 

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

 

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

 

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

 

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

 

 

21

Д2

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 

 

Відмітка про подання до уточнюючого розрахунку:

 

розрахунку коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1)

 

довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)

 

розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)

 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)

 

розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5)

 

довідки (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів

 

розрахунку (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7)

 

розрахунку податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9)

____________
* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

Дата

Номер

Сума, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

** У рядку 18.2 зазначається сума в межах графи 6 рядка 18 та довідкового поля (виключно у випадку її від'ємного значення), на яку платник податку бажає зменшити залишок його узгоджених податкових зобов'язань, не сплачений до бюджету, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата,
вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 лютого 2017 року N 276)

01

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
  


 

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)


031

юридична особа


 

 


Податковий номер платника податку1

032

фізична особа


 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

04

Податкова адреса

    _________________________________________________
    _________________________________________________
    _________________________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 


Розрахунок подається до _______________________________________________________________
                                                                             (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн.)

N
з/п

Нерезидент (постійне представництво нерезидента), не зареєстрований як платник податку

Договір про надання робіт/послуг

Акт виконаних робіт/послуг

Обсяг отриманих робіт/послуг (без податку на додану вартість)

Нарахована сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього до сплати

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

_______________________________________________
         (підпис)                    (ініціали та прізвище)

  
  
  
  
  
М. П.
3 
  
  
  
  


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

_______________________________________________
         (підпис)                    (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.

3 Для розрахунків, що подаються до контролюючих органів в паперовому вигляді.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (із змінами):

1) абзац другий пункту 3 доповнити словами та цифрами ", або обчислену відповідно до пункту 2001.9 статті 2001 Податкового кодексу України";

2) у пункті 6:

в абзаці третьому слова "код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування" замінити словами "код, що передбачає здійснення операцій за видами діяльності, визначеними в пункті 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України";

абзаци восьмий - десятий замінити абзацом восьмим такого змісту:

"Платники податку на додану вартість, включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код "2".".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий та дванадцятий вважати абзацами дев'ятим та десятим відповідно;

3) у пункті 8 абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий замінити абзацом шістнадцятим такого змісту:

"15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання.".

У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

4) пункт 11 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"У такому самому порядку складається податкова накладна у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.";

5) абзац четвертий пункту 12 викласти в такій редакції:

"У разі складання податкової накладної за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "400000000000", а в рядку "отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.).";

6) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. У разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / звичайна ціна / балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.";

7) у пункті 16:

у підпункті 1 абзаци другий - четвертий замінити абзацом другим такого змісту:

"У разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку, у цій графі також зазначається, "перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати абзацами третім - п'ятим відповідно;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) до граф 3.1, 3.3 - код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП).

Графи 3.1, 3.3 заповнюються на всіх етапах постачання товарів/послуг:

у разі постачання товару заповнюється графа 3.1, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 Податкового кодексу України;

у разі постачання послуги заповнюється графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП.

Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду. При цьому код згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні позиції, підпозиції, категорії, підкатегорії відповідно до Закону України "Про Митний тариф України".

У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "Х". Графа 3.2 заповнюється на всіх етапах постачання товару.";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) до графи 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.

У графі 10 зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7 відсотків, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань.";

після підпункту 8 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

"9) до графи 11 - код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника.

У графі 11 зазначається код виду діяльності відповідно до підпунктів 161.3.1 - 161.3.16 пункту 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, такі коди відповідно тотожні підпунктам: 161.3.1, 161.3.2, 161.3.3, 161.3.4, 161.3.5, 161.3.6, 161.3.7, 161.3.8, 161.3.9, 161.3.10, 161.3.11, 161.3.12, 161.3.13, 161.3.14, 161.3.15, 161.3.16 пункту 161.3 статті 161 цього Закону.

Графа 11 заповнюється виключно платниками податку на додану вартість - сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (податкові накладні, в яких у другій частині порядкового номера зазначено код "2" відповідно до пункту 6 цього Порядку).

У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, графи 3.1, 3.2, 3.3, 4 - 11 не заповнюються.

У податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 - 9, 11 не заповнюються.

У разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку, графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 не заповнюються.

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

До розділу А податкової накладної (рядки I - X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:

у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість;

у рядках II - IV зазначаються суми податку на додану вартість, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI;

у рядках V - IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.

У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, рядки III - IX не заповнюються.

У податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, рядки VII - IX не заповнюються.

У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, рядки II - VIII не заповнюються.

До розділу А податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі X як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.".

8) абзац третій пункту 18 викласти в такій редакції:

"У додатку 1 до податкової накладної вказується у графі 3.1 код товару згідно з УКТ ЗЕД або у графі 3.3 - код послуги згідно з ДКПП.";

9) у пункті 22:

в абзаці першому слово "Реєстрі" замінити словами "Єдиному реєстрі податкових накладних";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Розрахунки коригування, складені платником податку до податкових накладних, що складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 01 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року на отримувача (покупця), - платнику податку, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) товарів/послуг.";

10) у пункті 23 слова та цифри "та пункті 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569" замінити словами та цифрами "або обчислену відповідно до пункту 2001.9 статті 2001 Податкового кодексу України";

11) пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів/послуг у графі 4.1 розрахунку коригування вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД або у графі 4.3 - код таких послуг згідно з ДКПП.";

12) у пункті 25 цифри "3 - 6, 8, 9, 11 - 13" замінити цифрами "3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 8, 9, 11 - 14".

2. У Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 4 слова та цифри "з позначкою "0110" та "(далі - декларація 0110)" виключити;

пункти 5 та 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 12 вважати пунктами 5 - 10 відповідно;

2) у розділі II:

у пункті 1:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі подання декларації за перший звітний (податковий) період у полі 02 "Звітний (податковий) період" зазначається перший повний календарний місяць;";

підпункт 2 доповнити після абзацу першого новими абзацами другим та третім такого змісту:

"При цьому якщо реєстрацію платника податку анульовано в інший день, ніж останній день календарного кварталу, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого кварталу та закінчується днем такого анулювання.

Декларація за останній звітний (податковий) період подається в строки, встановлені пунктом 49.18 статті 49 Кодексу для відповідного типу звітного (податкового) періоду.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

3) у розділі III:

у пункті 2:

в абзаці першому цифру "8" замінити цифрою "6";

в абзаці третьому слова "У разі розірвання контролюючим органом в односторонньому порядку договору про визнання електронних документів платник податку, договір з яким розірвано," замінити словами "У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків";

у пункті 9:

в абзаці першому цифри "0110" виключити;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати абзацами другим - п'ятим відповідно;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (додаток 3), подається платниками, які виявили бажання відмовитись/зупинити використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу. У заяві зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.";

у пункті 10:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4);";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9).";

підпункт 10 виключити;

пункт 11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12 - 23 вважати пунктами 11 - 22 відповідно;

у пункті 11 цифри "1, 6, 7, 8" та "0110 / 0121 - 0123 / 0130" виключити;

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Додаток 9 додається до декларації, в якій у полі "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" наявна позначка "1" або "2" відповідно до пункту 2 розділу V цього Порядку.";

доповнити розділ після пункту 13 новим пунктом 14 такого змісту:

"14. За наявності у платника податку, який реорганізується, суми від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, вказаний платник податку має право подати заяву про перенесення такої суми від'ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника (таблиця 2 додатка 2). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки сум від'ємного значення правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про перенесення суми від'ємного значення реорганізованого платника податку до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (таблиця 3 додатка 2).

За наявності у платника податку, який реорганізується, суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), такий платник податку має право подати заяву про використання такої суми під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), правонаступника (таблиця 5 додатка 4). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про використання суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), реорганізованого платника податку (таблиця 6 додатка 4) під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), такого правонаступника.".

У зв'язку з цим пункти 14 - 22 вважати пунктами 15 - 23 відповідно;

пункт 15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 16 - 23 вважати пунктами 15 - 22 відповідно;

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. У разі одночасного застосування платником касового методу і загальних правил визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно як касовий метод, так і загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту, такий платник здійснює розподіл сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) у зв'язку із отриманням товарів/послуг, у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).";

пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. У разі якщо придбані товари/послуги, необоротні активи частково використовуються у видах діяльності, передбачених пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", а частково - ні, в рядку "Сума податкового кредиту" таблиці 1 (ДС9) (додаток 9) відображається сума податкового кредиту виходячи з частки питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, виготовлених в результаті здійснення вказаних видів діяльності, розрахованої відповідно до графи 4 таблиці 2 (ДС9) (додаток 9).";

4) у розділі V:

абзаци третій - шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

"У другій колонці рядка 06 "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" вступної частини декларації проставляється цифра:

"1" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та який внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України";

"2" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".";

у пункті 3:

у підпункті 2:

абзаци третій - п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати абзацами третім - п'ятим відповідно;

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

абзац другий підпункту 3 виключити;

абзац другий підпункту 4 виключити;

у підпункті 5:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"У рядку 4.1 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду та коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

У рядку 4.2 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду та коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %.";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, здійснюється платником податку за підсумками календарного року.";

після абзацу шостого доповнити пункт новими абзацами сьомим - десятим такого змісту:

"У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.

Податкові зобов'язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов'язання, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим;

в абзаці одинадцятому слова та цифри ", та (Д7) (додаток 7)" виключити;

абзаци сьомий, восьмий підпункту 6 виключити;

у підпункті 7:

абзац перший доповнити словами ", а також коригування податкових зобов'язань, нарахованих за такими операціями";

абзац другий виключити;

у підпункті 8:

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий вважати абзацами восьмим, дев'ятим відповідно;

абзац дев'ятий виключити;

у пункті 4:

у підпункті 1:

слово та цифри "10 та 11" замінити словом та цифрами "10, 11 та 13", цифри "11.4" замінити цифрами "13";

абзаци другий - тринадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати абзацами другим - п'ятим відповідно;

абзаци третій - п'ятий виключити;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"У рядку 13 також відображаються коригування податкового кредиту за отриманими на митній території України від нерезидента послугами;";

у підпункті 2 цифри "11.3" замінити цифрами "12";

у підпункті 3 в абзацах першому та другому цифри "12" замінити цифрами "14", а абзац третій виключити;

підпункти 4 та 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 та 7 вважати підпунктами 4 та 5 відповідно;

абзац четвертий підпункту 4 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

у підпункті 5:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду.";

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"У рядку 16.3 також вказується підтверджена за результатами документальної перевірки контролюючого органу сума від'ємного значення реорганізованого платника податку, що переноситься до податкового кредиту правонаступника (за умови подання таким правонаступником заяви (таблиця 3 додатка 2) у складі податкової декларації за звітний (податковий) період).".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

у пункті 5:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації.

У рядку 18 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та сплачується до загального фонду державного бюджету у порядку, визначеному у статті 200 Кодексу.";

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації.";

абзаци другий, третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати абзацами другим - п'ятим відповідно;

у підпункті 4:

в абзацах першому, четвертому та шостому цифри "0110" виключити;

в абзаці другому слова ", в частині, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" виключити;

абзац десятий виключити;

абзац другий підпункту 5 виключити;

5) у пункті 7 розділу VI цифри "18.3" замінити цифрами "18.1";

6) у додатку 1:

слова "що є платником єдиного податку за ставкою ___ відсотків" замінити словами "що є платником єдиного податку _____ групи за ставкою ____ відсотків3";

у тексті додатка слова "серія та" замінити словами "серія та/або";

у виносці "2" слова "Серію та" замінити словами "Серію та/або";

доповнити виноскою такого змісту:

"____________
3 Розмір ставки зазначається лише платниками єдиного податку третьої групи.";

7) у додатку 2:

у тексті додатка слова "серія та" замінити словами "серія та/або";

у виносці "3" слова "Серію та" замінити словами "Серію та/або".

8) у додатку 3:

у тексті додатка слова "серія та" замінити словами "серія та/або";

у виносці "2" слова "Серію та" замінити словами "Серію та/або";

виноску "3" викласти в такій редакції:

"____________
3 Зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.".

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Опрос