Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о центральной и межрегиональной комиссиях по вопросам определения осужденным к лишению свободы вида учреждения исполнения наказаний, места отбывания наказания лицам, осужденным к лишению свободы на определенный срок, пожизненному лишению свободы, аресту и ограничению свободы, их направлении и переводе для отбывания наказания

Минюст
Положение, Приказ от 27.02.2017 № 680/5

ПОЛОЖЕННЯ
про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 27 квітня 2018 року N 1300/5
,
від 4 грудня 2018 року N 3801/5
,
від 10 грудня 2019 року N 3947/5
,
від 13 березня 2020 року N 932/5

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює завдання, функції, права, обов'язки і порядок діяльності міжрегіональних та центральної комісій з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання.

2. У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:

близькі родичі та члени сім'ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

Департамент - Департамент з питань виконання кримінальних покарань;

зона діяльності міжрегіонального управління - адміністративно-територіальні одиниці, на територію яких поширюються повноваження відповідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;

міжрегіональна комісія - колегіальний орган, що утворюється в міжрегіональному управлінні, який в межах компетенції визначає засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснює направлення і переведення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту в межах зони діяльності міжрегіонального управління;

міжрегіональне управління - міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;

наряд - документ, що готується в межах компетенції підрозділом з контролю за виконанням судових рішень Департаменту або міжрегіонального управління за результатами засідання центральної або міжрегіональної комісії для направлення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, до установи виконання покарань або їх переведення для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої;

підрозділ з контролю за виконанням судових рішень - структурний підрозділ Департаменту, міжрегіональних управлінь, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, який здійснює контроль за виконанням вироків судів та інших судових рішень;

протокол засідань комісії - документ, у якому фіксуються перебіг та результати проведення засідання міжрегіональної або центральної комісії, прийняті рішення за результатами обговорення винесених на розгляд питань;

слідчий ізолятор - установа, призначена для тримання осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, а також відбування покарання засудженими, яких залишено для роботи з господарського обслуговування;

установа виконання покарань - арештний дім, кримінально-виконавча установа (виправний центр, виправна колонія), спеціальна виховна установа (виховна колонія), слідчі ізолятори у випадках, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України;

центральний регіон - Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська області;

центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Департаменті, який в межах компетенції розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, визначає засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснює їх направлення і переведення для відбування покарання до установ центрального регіону та у випадках, коли вирішення таких питань виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії.

II. Порядок формування, склад та повноваження комісій

1. Міжрегіональна комісія утворюється наказом керівника міжрегіонального управління у кількості не менше семи осіб.

До складу міжрегіональної комісії обов'язково входять керівники підрозділів з контролю за виконанням судових рішень, оперативної роботи, підрозділів режиму, нагляду та безпеки міжрегіонального управління.

Керівник міжрегіонального управління затверджує склад міжрегіональної комісії, призначає голову, заступника голови та секретаря комісії. Головою міжрегіональної комісії призначається заступник керівника міжрегіонального управління. Секретарем міжрегіональної комісії є керівник підрозділу з контролю за виконанням судових рішень міжрегіонального управління.

До складу центральної комісії щодо установ центрального регіону обов'язково входять керівники підрозділів з контролю за виконанням судових рішень, оперативної роботи, підрозділів режиму, нагляду та безпеки, соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими по центральному регіону.

Керівник Департаменту затверджує склад центральної комісії щодо установ центрального регіону та призначає голову, заступника голови та секретаря комісії. Головою центральної комісії призначається заступник керівника Департаменту. Секретарем центральної комісії щодо установ центрального регіону є керівник підрозділу з контролю за виконанням судових рішень по центральному регіону.

Центральна комісія щодо установ центрального регіону, міжрегіональна комісія відповідно до покладених на них завдань:

розглядають питання та здійснюють направлення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, із слідчих ізоляторів до установ виконання покарань в межах зони діяльності центрального регіону або міжрегіонального управління;

розглядають матеріали та здійснюють переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту, з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності центрального регіону або міжрегіонального управління у разі виникнення небезпеки їх життю і здоров'ю, а також інших виняткових обставин, які перешкоджають їх подальшому перебуванню в цій установі виконання покарань;

розглядають питання та здійснюють переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту, для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності центрального регіону або міжрегіонального управління без зміни рівня безпеки згідно з вимогами статей 50, 93 Кримінально-виконавчого кодексу України;

розглядають питання та здійснюють переведення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності центрального регіону або міжрегіонального управління без зміни рівня безпеки згідно з вимогами статей 100, 1511 Кримінально-виконавчого кодексу України у разі відсутності в установі виконання покарань багатомісних приміщень камерного типу або звичайних жилих приміщень;

визначають згідно з обвинувальним вироком суду вид установи виконання покарань, рівень безпеки та місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі;

розглядають питання та здійснюють направлення засуджених, яким обмеження волі призначено відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України, до виправних центрів у межах зони діяльності центрального регіону або міжрегіонального управління;

направляють матеріали на розгляд центральної комісії з питань щодо переведення засуджених згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147, 1511 Кримінально-виконавчого кодексу України;

здійснюють розгляд скарг засуджених, їх близьких родичів, державних органів, громадських об'єднань, адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, та заінтересованих осіб на рішення центральної комісії щодо установ центрального регіону або міжрегіональної комісії;

здійснюють інші повноваження відповідно до покладених завдань.

2. Центральна комісія утворюється наказом керівника Департаменту у кількості не менше дев'яти осіб.

До складу центральної комісії обов'язково входять заступник керівника Департаменту, який координує, спрямовує та контролює діяльність оперативного підрозділу, керівники оперативних підрозділів, керівники підрозділів режиму, нагляду та безпеки, соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та з контролю за виконанням судових рішень Департаменту.

Керівник Департаменту затверджує склад центральної комісії та призначає голову, заступника голови та секретаря комісії. Головою центральної комісії призначається заступник керівника Департаменту. Секретарем центральної комісії є керівник підрозділу з контролю за виконанням судових рішень Департаменту.

Центральна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає питання та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, із слідчих ізоляторів до установ виконання покарань у випадках, коли таке направлення виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії, центральної комісії щодо установ центрального регіону;

розглядає матеріали міжрегіональних комісій, центральної комісії щодо установ центрального регіону та здійснює переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, з однієї установи виконання покарань до іншої згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147, 1511 Кримінально-виконавчого кодексу України, коли таке переведення виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії та центральної комісії щодо установ центрального регіону;

розглядає матеріали міжрегіональних комісій, центральної комісії щодо установ центрального регіону та здійснює переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, з однієї установи виконання покарань до іншої у разі виникнення небезпеки їх життю і здоров'ю, а також інших виняткових обставин, які перешкоджають їх подальшому перебуванню в цій установі виконання покарань, коли таке переведення виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії та центральної комісії щодо установ центрального регіону;

здійснює розгляд скарг засуджених, їх близьких родичів, державних органів, об'єднань громадян, адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, та заінтересованих осіб на рішення міжрегіональної комісії чи центральної комісії;

готує роз'яснення та методичні рекомендації міжрегіональним комісіям щодо визначення виду установи виконання покарань, рівнів безпеки виправних колоній та місць відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення та з інших питань діяльності зазначених комісій відповідно до законодавства;

здійснює інші повноваження відповідно до покладених завдань.

III. Повноваження голови, заступника голови, секретаря, членів центральної та міжрегіональної комісій

1. Голова центральної або міжрегіональної комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує проведення її засідань;

діє від імені комісії, представляє її в державних органах та громадських об'єднаннях;

підписує протоколи засідань комісії та витяги з протоколів засідань комісії;

контролює своєчасність та повноту формування облікових справ за результатами засідань комісії;

забезпечує контроль за виконанням прийнятих комісією рішень.

2. Заступник голови центральної або міжрегіональної комісії:

здійснює повноваження голови комісії у разі його відсутності;

сприяє голові комісії у виконанні покладених обов'язків з організації роботи комісії;

підписує протоколи засідань комісії;

організовує роботу з виготовлення та видачі витягів з протоколів засідань комісії.

3. Секретар центральної або міжрегіональної комісії:

забезпечує підготовку засідань комісії та матеріалів з питань, що виносяться на її розгляд;

забезпечує повідомлення членів комісії про час, місце засідання та питання, які виносяться на її розгляд;

підписує протоколи засідань комісії та витяги з протоколів засідань комісії;

забезпечує формування матеріалів облікових справ за результатами засідань комісії та у ході виконання рішень комісії;

оформлює протокол засідання комісії та витяги з нього;

здійснює облік та реєстрацію витягів з протоколу засідання комісії;

організовує своєчасне інформування державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків чи заінтересованих осіб про рішення, прийняті комісією за результатами розгляду запитів, звернень, листів тощо.

4. Члени центральної або міжрегіональної комісії:

беруть участь у прийнятті рішень на засіданнях комісії;

у межах повноважень надають висновки та пропозиції з питань, які виносяться на розгляд комісії;

підписують протоколи засідань комісії.

5. Повноваження члена центральної та міжрегіональної комісій припиняються у разі:

затвердження нового складу комісії;

звільнення із займаної посади (переведення), що була підставою для включення особи до складу комісії;

обмеження цивільної дієздатності члена комісії чи визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

відсторонення від виконання обов'язків за посадою;

притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, пов'язаного з неналежним виконанням обов'язків як члена комісії;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення членом комісії умисного злочину;

застосування до члена комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією;

якщо член комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров'я (більше ніж два місяці);

смерті особи.

Рішення про припинення повноважень члена центральної або міжрегіональної комісії приймає посадова особа, яка призначила відповідного члена комісії.

IV. Діяльність центральної та міжрегіональної комісій

1. У своїй діяльності центральна та міжрегіональна комісії керуються Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства, Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, вироком суду, а також цим Положенням та матеріалами про особу засудженого.

2. Формою роботи комісій є засідання. Засідання скликаються залежно від потреби прийняття рішення, надходження запитів, звернень, листів тощо, але не рідше одного разу на місяць та не пізніше ніж протягом 30 днів з дня надходження звернення.

3. У виняткових випадках, коли вирішення питання, викладеного у зверненні, потребує більш ґрунтовного та детального вивчення обставин, отримання додаткових доказів, документів чи пояснень, необхідних для прийняття міжрегіональною або центральною комісією рішень, строк розгляду питання може бути продовжено головами таких комісій, але не більше ніж на 15 календарних днів. У разі прийняття такого рішення відповідна комісія письмово повідомляє про це заявника з наданням обґрунтованого роз'яснення.

4. За наявності обставин, визначених у пункті 3 цього розділу, міжрегіональна та центральна комісії можуть запросити до участі у засіданні уповноважених представників органів, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації чи заінтересованих осіб, якими ініційоване питання, що підлягає розгляду та прийняттю рішення відповідною комісією.

5. Центральна та міжрегіональна комісії мають право залучати спеціалістів органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших установ для розгляду і вирішення питань, що належать до їх компетенції.

6. Засідання центральної та міжрегіональної комісій вважаються правоможними, якщо на них присутні не менше ніж дві третини їх складу. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії з урахуванням висновків її членів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Член комісії у разі незгоди з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання комісії.

7. У разі відсутності будь-кого з членів комісії (крім голови, його заступника та секретаря комісії) його обов'язки виконує особа, яка згідно з обов'язками за посадою її заміщає. У разі відсутності секретаря комісії комісія обирає секретаря засідання з числа присутніх членів комісії. Причини відсутності секретаря та члена комісії вносяться до протоколу засідання комісії.

8. Голова центральної або міжрегіональної комісії, його заступник та члени комісії є персонально відповідальними за законність прийнятих рішень.

9. У разі прийняття рішення про переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, у зв'язку з реорганізацією або ліквідацією установи виконання покарань відповідно до законодавства може бути організовано виїзне засідання центральної та/або міжрегіональної комісії.

V. Рішення центральної та міжрегіональної комісій, протоколи засідань комісій, облікові справи

1. Рішення центральної та міжрегіональної комісій оформлюються протоколом засідання комісії щодо визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі (додаток 1), та протоколом засідання комісії щодо переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, до установ виконання покарань (додаток 2).

Протокол засідання комісії підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

2. Протокол засідання комісії веде секретар центральної або міжрегіональної комісії.

3. Матеріали засідань центральної та міжрегіональної комісій формуються в облікові справи, які прошиваються, сторінки нумеруються. Облікова справа обов'язково має містити протокол засідання комісії та документи, що стосуються прийнятого на засіданні рішення.

4. Про прийняте центральною або міжрегіональною комісією рішення уповноваженим представникам органів, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації чи заінтересованим особам, якими було ініційоване питання, надається витяг з протоколу засідання комісії (додаток 3), засудженому рішення оголошується під підпис на витягу з протоколу засідання комісії.

5. Витяг з протоколу засідання комісії після підпису засудженим та особою, яка оголосила прийняте рішення, долучається до особової справи засудженого, копія витягу з протоколу - до облікової справи.

У разі відмови засудженого від підписання витягу з протоколу засідання комісії особа, яка оголосила рішення, робить відповідний запис на витягу з протоколу засідання комісії, який засвідчує своїм підписом.

6. Витяг з протоколу засідання центральної або міжрегіональної комісії про визначення виду установи виконання покарань, місця відбування покарання співучасникам засудженого долучається до матеріалів його особової справи.

7. До облікової справи долучається реєстр видачі витягів з протоколу засідання комісії. У реєстрі зазначаються порядковий номер витягу, дата його надання, номер рішення за протоколом засідання комісії, щодо якого надано витяг; прізвище, ім'я, по батькові засудженого, щодо якого ухвалено таке рішення; прізвище, ім'я, по батькові, посада, серія та номер документа, що посвідчує особу, якій надано витяг; прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка надала такий витяг; підпис особи, яка надала витяг, та підпис особи, яка отримала витяг.

8. Копія протоколу засідання міжрегіональної комісії надсилається до центральної комісії невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дати проведення засідання з метою здійснення контролю за законністю прийнятого рішення.

VI. Оскарження рішень центральної та міжрегіональної комісій

1. Засуджений, щодо якого прийнято рішення міжрегіональною комісією, центральною комісією щодо установ центрального регіону та/або його представник в разі незгоди з прийнятим рішенням можуть оскаржити його до керівника міжрегіонального управління, центральної комісії чи керівника Департаменту.

У разі незгоди з рішенням, прийнятим керівником міжрегіонального управління, центральною комісією чи керівником Департаменту, засуджений, щодо якого прийнято рішення, та/або його представник можуть оскаржити його до суду у порядку, передбаченому законодавством України.

2. Засуджений, щодо якого прийнято рішення центральною комісією, та/або його представник в разі незгоди з прийнятим рішенням можуть оскаржити його до керівника Департаменту.

У разі незгоди з рішенням, прийнятим керівником Департаменту, засуджений, щодо якого прийнято рішення, та/або його представник можуть оскаржити його до суду у порядку, передбаченому законодавством України.

3. Скарга на рішення центральної або міжрегіональної комісії подається протягом року з дня його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з прийнятим рішенням.

4. Скарги на рішення комісії подаються через комісію, яка ухвалила відповідне рішення. Отримавши скаргу, комісія, рішення якої оскаржується, невідкладно, але не пізніше двох робочих днів готує відповідні матеріали за скаргою, копію протоколу засідання комісії та надсилає їх до комісії або особи, уповноваженої на розгляд відповідної скарги.

5. Подання скарг на рішення комісій особами, засудженими до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснюється у порядку, встановленому статтями 8, 113 Кримінально-виконавчого кодексу України.

6. Подання скарг на рішення центральної або міжрегіональної комісії засудженим, щодо якого прийнято рішення, та/або його представником здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян".

7. За результатами розгляду скарги центральна або міжрегіональна комісія приймає рішення про:

залишення рішення відповідної комісії без змін;

скасування рішення відповідної комісії та постановлення нового рішення.

8. Звернення з питань організації та здійснення діяльності центральної та міжрегіональної комісій розглядаються посадовими особами, до функцій яких належить контроль за діяльністю відповідної комісії.

VII. Контроль за діяльністю центральної та міжрегіональної комісій

1. Контроль за діяльністю міжрегіональної та центральної комісій покладається на керівника міжрегіонального управління, керівника Департаменту та заступника Міністра юстиції України, який спрямовує діяльність органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

2. За результатами розгляду скарги керівник міжрегіонального управління, керівник Департаменту та заступник Міністра юстиції України, який спрямовує діяльність органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України, приймає рішення про:

залишення рішення відповідної комісії без змін;

скасування рішення відповідної комісії та постановлення нового рішення.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

 

ПРОТОКОЛ N ____
засідання _____________________________________
(найменування комісії)
щодо визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі

"___" ____________ 20__ р.

м. ______________

Присутні:

 

голова комісії

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

заступник голови комісії

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

члени комісії:

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

секретар комісії

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

Голова комісії

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Заступник голови комісії

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Члени комісії:

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Секретар комісії

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

ПРОТОКОЛ N ____
засідання ______________________________________________
(найменування комісії)
щодо переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, до установ виконання покарань

"___" ____________ 20__ р.

м. ______________

Присутні:

 

голова комісії

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

заступник голови комісії

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

члени комісії:

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

секретар комісії

___________________________________________________
(посада, звання, власне ім'я, прізвище)

Розглянуто матеріали щодо засуджених (зазначаються порядковий номер, прізвище, ім'я, по батькові засудженого(ї), рік народження, підстава винесення матеріалів на розгляд, кількість попередніх судимостей, дата проведення судового засідання, найменування суду, призначений строк покарання, початок та кінець строку покарання, місце відбування покарання, наявність заяви та підтвердних документів щодо переведення для подальшого відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої тощо).

Пропозиція:

______________________________________________________________________

За - _____________

Проти - ___________


Рішення:

______________________________________________________________________


Голова комісії

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Заступник голови комісії

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Члени комісії:

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Секретар комісії

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

ВИТЯГ N ______
з протоколу засідання

______________________________________________________________________
(найменування комісії)

від "___" ____________ 20__ р.

Засудженому(ій) ______________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

_____________________________________________________________________________________
                                 (визначено вид установи виконання покарань, місце відбування покарання, прийнято
_____________________________________________________________________________________
                                                    рішення про переведення для подальшого відбування покарання)

Підстави відмови щодо направлення або переведення засудженого(ї) для відбування покарання до установи виконання покарань ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рішення може бути оскаржено до ________________________________________________________
                                                                                                                           (найменування комісії,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   яка ухвалила відповідне рішення)
що знаходиться за адресою: _____________________________________________________________

Секретар комісії

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Голова комісії

_________________
(посада)

_______________
(звання)

____________
(підпис)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Ознайомлений

_________________
(дата)

____________________
(підпис засудженого(ї))

________________
(прізвище, ініціали)

 

Ознайомлення провів

__________________
(дата)

_______________________________
(підпис особи, яка оголосила
прийняте рішення)

 
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(Положення із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 27.04.2018 р. N 1300/5,
від 04.12.2018 р. N 3801/5
,
у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 10.12.2019 р. N 3947/5
,
від 13.03.2020 р. N 932/5)

____________

Опрос