Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Украины от 03 февраля 2015 года N 85

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 02.02.2017 № 160
действует с 17.03.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2017

м. Київ

N 160

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2017 р. за N 244/30112

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року N 85

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533), наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року N 85 "Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за N 175/26620, такі зміни:

1) заголовок після слів "незалежного оцінювання" доповнити словами "результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти";

2) пункт 1 після слів "незалежного оцінювання" доповнити словами "результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти".

2. Затвердити зміни до Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року N 85, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за N 175/26620, що додаються.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. Гриневич

 

ЗМІНИ
до Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання

1. Доповнити заголовок після слів "незалежного оцінювання" словами "результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти".

2. Пункт 1 після слів "для проведення зовнішнього незалежного оцінювання" доповнити словами "результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти".

3. У пункті 11:

1) перше речення абзацу першого після слова "закладу" доповнити словами "або регіонального центру";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"Створення в приміщенні навчального закладу двох пунктів зовнішнього оцінювання можливе за умови забезпечення окремого входу до кожного з них та позначення їх меж на час проведення зовнішнього оцінювання. У назві таких пунктів зовнішнього оцінювання вказуються індекси 1 та 2, які відокремлюються від іншої частини назви позначкою "/".".

4. У пункті 12:

1) в абзаці шостому слова "громадських спостерігачів" замінити словами "осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього оцінювання";

2) в абзаці восьмому друге речення виключити.

5. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Пункти зовнішнього оцінювання для проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета створюють на територіях, де проживають (перебувають), як правило, не менше ніж 450 учасників зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета, але не менше одного пункту зовнішнього оцінювання в межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Для проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з іспанської, німецької, російської, французької мов, а також додаткових сесій з усіх навчальних предметів можуть утворюватися міжобласні пункти зовнішнього оцінювання (один пункт зовнішнього оцінювання на кілька областей).".

6. У пункті 15 слова "приміщення (корпусу) навчального закладу" замінити словами "навчального закладу (корпусу)".

7. У пункті 16 слово "три" замінити словом "чотири".

8. У пункті 18:

1) в абзаці першому слова "кількох сесій з певного предмета" замінити словами "кількох сесій з певного навчального предмета під час основної сесії";

2) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) територію регіону поділяють на округи, у яких проживають (перебувають), як правило, не менше 450 учасників зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (у разі формування мережі пунктів зовнішнього оцінювання для проведення зовнішнього оцінювання з іспанської, німецької, російської та французької мов допускається створення округів, де проживають (перебувають) менше ніж 450 учасників зовнішнього оцінювання);";

3) у підпункті 3 слова "навчальних предметів, результати зовнішнього оцінювання з яких зараховують як державну підсумкову атестацію," замінити словами "іспанської, німецької, російської та французької мов";

4) доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

"5) в окрузі має функціонувати не менше одного пункту зовнішнього оцінювання, що відповідає вимогам підпунктів 6.1.1, 6.1.2 пункту 6.1, пункту 6.2, підпункту 6.6.1 пункту 6.6 ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення", якщо на території цього округу проживає(ють) (перебуває(ють)) учасник(и) зовнішнього оцінювання, який(і) потребує(ють) створення відповідних умов.".

9. У пункті 20:

1) в абзаці першому:

слова "додаткової сесії" замінити словами "додаткових сесій";

після слів "як правило," доповнити словами "в обласних центрах, містах Києві, Севастополі, Сімферополі та/або";

2) в абзаці другому:

після слова "створюють" доповнити словом "виключно";

слова "без урахування кількості зареєстрованих" виключити.

10. У пункті 21:

1) абзац перший після слів "управління освітою," доповнити словами "вищими навчальними закладами";

2) підпункт 2 після слова "закладу" доповнити словами "(із зазначенням ступеня(ів) для загальноосвітніх навчальних закладів)";

3) після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:

"7) адреса електронної пошти для листування з регіональним центром (за наявності);".

У зв'язку з цим підпункти 7 - 13 вважати відповідно підпунктами 8 - 14;

4) підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) підтвердження наявності/відсутності:

кімнати для зберігання контейнерів з матеріалами зовнішнього оцінювання;

сейфа (або металевої шафи);

кімнати для відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

кімнати для медичного працівника;

внутрішніх туалетів;

внутрішнього туалету, обладнаного універсальною кабіною, доступною для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення";

вестибюля;

столів, придатних для письма на інвалідному візку;

пандуса;

зовнішніх сходів і пандуса(ів), обладнаних поручнями з урахуванням технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення".".

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Кононенко

Опрос