Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Минюст
Приказ от 21.02.2017 № 616/5
действует с 28.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2017

м. Київ

N 616/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2017 р. за N 242/30110

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до підпункту 22 пункту 3 та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. С. Лур'є

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) абзац дев'ятий пункту 9 розділу I викласти в такій редакції:

"Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють районні (міські) військові комісаріати про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені призовників і військовозобов'язаних, їх смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також про зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних зазначених осіб.";

2) абзац шостий пункту 1 розділу II викласти в такій редакції:

"На підставі складеного актового запису цивільного стану у повній відповідності до нього органом державної реєстрації актів цивільного стану, яким проведено державну реєстрацію акта цивільного стану, Міністерством юстиції України видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану. Свідоцтво підписується керівником органу, що його видав, та засвідчується печаткою такого органу.";

3) у розділі III:

пункт 25 глави 2 викласти в такій редакції:

"25. Органи державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язані у семиденний строк після проведення державної реєстрації шлюбу військовозобов'язаних або призовників надіслати про це повідомлення районним (міським) військовим комісаріатам за місцем перебування таких осіб на військовому обліку (додаток 9).";

пункт 25 глави 3 викласти в такій редакції:

"25. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язані в семиденний строк після проведення державної реєстрації розірвання шлюбу військовозобов'язаних або призовників надіслати про це повідомлення районним (міським) військовим комісаріатам за місцем перебування таких осіб на військовому обліку (додаток 9).";

пункт 13 глави 4 викласти в такій редакції:

"13. Про державну реєстрацію зміни імені призовника і військовозобов'язаного відділ державної реєстрації актів цивільного стану в семиденний строк після проведення державної реєстрації зміни імені військовозобов'язаних або призовників надсилає повідомлення (додаток 9) районному (міському) військовому комісаріату, у якому він перебуває на обліку, а також повідомлення (додаток 19) до територіального органу Національної поліції України, територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання заявника.";

абзаци четвертий, п'ятий пункту 14 глави 5 викласти в такій редакції:

"Список військово-облікових документів, пільгових посвідчень, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті, до якого додаються зазначені документи, передається в семиденний строк після проведення державної реєстрації смерті районним (міським) військовим комісаріатам, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов'язані (додаток 22).

Непередача зазначених документів не є перешкодою для державної реєстрації смерті. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний повідомити про державну реєстрацію смерті осіб, документи яких не здані, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, територіальні підрозділи Державної міграційної служби України за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану та в семиденний строк після проведення такої реєстрації районні (міські) військові комісаріати за останнім місцем проживання призовників і військовозобов'язаних (додаток 23), про що робиться відмітка у графі "Для відміток" актового запису про смерть. У разі якщо місце проживання померлого призовника або військовозобов'язаного зареєстровано на окупованій території або документально не підтверджено, таке повідомлення надсилається за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану.";

4) у додатках до Правил:

додаток 9 викласти в редакції, що додається;

додаток 19 виключити.

У зв'язку з цим додатки 20 - 30 вважати відповідно додатками 19 - 29.

У тексті Правил посилання на додатки 20 - 30 замінити відповідно посиланнями на додатки 19 - 29;

додаток 21 викласти в редакції, що додається;

доповнити Правила новими додатками 22, 23, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 22 - 29 вважати відповідно додатками 24 - 31.

У тексті Правил посилання на додатки 22 - 29 замінити відповідно посиланнями на додатки 24 - 31.

2. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року N 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за N 55/18793:

1) пункт 2.25 розділу II викласти в такій редакції:

"2.25. Відділом державної реєстрації актів цивільного стану, яким унесено зміни до актового запису цивільного стану, у семиденний строк після внесення таких змін надсилається до районного (міського) військового комісаріату, в якому перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов'язані, повідомлення про зміну ними прізвища, власного імені, по батькові, місця і дати народження за формою, наведеною в додатку 9.

У разі відсутності відомостей щодо перебування призовників і військовозобов'язаних на військовому обліку таке повідомлення надсилається до районного (міського) військового комісаріату за місцем їх проживання або за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану, якщо місце проживання померлого призовника або військовозобов'язаного зареєстровано на окупованій території.";

2) у додатках до Правил:

додаток 1 після пункту "7. Причина внесення змін до актового запису" доповнити новим абзацом такого змісту:

"*_____________________ У разі зміни відомостей щодо призовника або військовозобов'язаного зазначаються: а) де він перебуває на обліку; б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить.";

додаток 4 після слів "Пред'явлений _______________________________________________________
                                                                                                                               (назва документа: паспорт або
___________________________ серія ______ N ______ виданий ___________________" доповнити
              паспортний документ)                                                                                               (яким органом і коли)
реченням такого змісту: "Відношення до військової служби __________________________________
                                                                                                                                                                     (де перебуває на
___________________________________________________________________________________".
                                   обліку; назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить)

3. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами):

1) у главі 2.2 розділу II:

у пунктах 2.2.2, 2.2.4 - 2.2.7 слова "перебуває на військовому обліку" замінити словами "де перебуває на військовому обліку, назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить";

підпункт "г" пункту 2.2.3 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"військове звання (категорія) (призовник);".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

у пункті 2.2.10:

абзац другий після слів "про вилучені у зв'язку зі смертю документи" доповнити словами "та відомостей про померлих громадян, документи яких не здані, для подання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України та до районного (міського) військового комісаріату";

слова "відомостей про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, власного імені, по батькові" замінити словами "відомостей про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені військовозобов'язаних і призовників, а також про зміну інших даних цих осіб";

слова "Державної реєстраційної служби;" виключити;

у підпункті "г":

абзац перший викласти в такій редакції:

"г) про вилучені документи та смерть осіб, документи яких не здані, для подання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України та районного (міського) військового комісаріату:";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"військове звання (категорія) (призовник) (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"дата державної реєстрації смерті та номер актового запису в книзі державної реєстрації актів цивільного стану;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

у підпункті "з":

абзац перший викласти в такій редакції:

"з) відомості про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, а також про зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних військовозобов'язаних і призовників для подання до районного (міського) військового комісаріату:";

в абзаці третьому слова "визнання батьківства, усиновлення" замінити словами "до зміни таких відомостей в актових записах цивільного стану";

в абзаці четвертому слова "визнання батьківства, усиновлення" замінити словами "після зміни таких відомостей в актових записах цивільного стану";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"дата та (або) місце народження до зміни таких відомостей в актовому записі про народження;";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"дата та (або) місце народження після зміни таких відомостей в актовому записі про народження;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

в абзаці восьмому слова "про визнання батьківства, усиновлення" замінити словами "про інші підстави зміни прізвища, власного імені, по батькові, дати та місця народження";

2) у додатках 15 - 22 до Інструкції:

абзац "Назва органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян (органу державної влади), який сформував витяг" замінити абзацом такого змісту:

"Найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким видано витяг (найменування органу державної влади, посадовою особою якого сформовано витяг)";

після абзацу "Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з Реєстру (підстава отримання витягу з Реєстру)." доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відомості про підставу отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) чи прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, номер та серія документа, що посвідчує таку особу).";

абзац "Відомості про посадову особу відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яка надала витяг" замінити абзацом такого змісту:

"Прізвище, власне ім'я, по батькові та посада посадової особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану, якою сформовано витяг (прізвище, власне ім'я, по батькові та посада посадової особи органу державної влади, якою отримано витяг шляхом безпосереднього доступу, прізвище, власне ім'я, по батькові нотаріуса та найменування нотаріального округу чи державної нотаріальної контори, яким (якою) отримано витяг шляхом безпосереднього доступу).".

4. У наказі Міністерства юстиції України від 22 липня 2016 року N 2247/5 "Про реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 липня 2016 року за N 1018/29148:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

"8) на підставі складеного актового запису про шлюб у повній відповідності до нього відділом державної реєстрації актів цивільного стану, яким проведено державну реєстрацію шлюбу, Міністерством юстиції України видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану. Свідоцтво підписується керівником або уповноваженим працівником органу, що його видав, та засвідчується печаткою такого органу.";

2) у пункті 3 слова "у місті Києві, Львівській, Одеській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях" замінити словами "в областях та м. Києві".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. М. Ференс

 

Штамп органу державної
реєстрації актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ*
про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені військовозобов'язаних і призовників

(потрібне підкреслити)

N
з/п

Прізвище, власне ім'я, по батькові до державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені
(потрібне підкреслити)

Прізвище, власне ім'я, по батькові після державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені
(потрібне підкреслити)

Дата народження

Адреса місця проживання

Номер та дата актового запису про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені
(потрібне підкреслити)

1

2

3

4

5

6

____________
* Надсилається відповідно до статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Керівник органу державної
реєстрації актів цивільного стану

М. П.

 
__________
(підпис)

 
___________________
(ініціали та прізвище)

 

Штамп органу державної
реєстрації актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

СПИСОК
паспортів громадян України, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті

за період з ___ _________ до ___ _________ ____

N
з/п

Серія та номер паспорта громадянина України

Найменування органу, що видав документ

Прізвище, власне ім'я, по батькові померлого

Дата народження померлого

Номер та дата актового запису про смерть

1

2

3

4

5

6

 

Штамп органу державної
реєстрації актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

СПИСОК*
військово-облікових документів, пільгових посвідчень, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті

за період з ___ _________ до ___ _________ ____

N
з/п

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку

Військове звання (категорія)**

Прізвище, власне ім'я, по батькові

Дата народження померлого

Номер та дата актового запису про смерть

1

2

3

4

5

6

____________
* Надсилається відповідно до статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

** Стосовно призовників зазначається - призовник.

 

Штамп органу державної
реєстрації актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію смерті осіб, документи яких не здані

за період з ___ _______ до ___ _________ _____

N
з/п

Прізвище, власне ім'я, по батькові

Дата народження

Адреса місця проживання

Дата та номер актового запису про смерть

1

2

3

4

5

Керівник органу державної реєстрації
актів цивільного стану

М. П.

 
__________
(підпис)

 
___________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос