Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Типовому положению о службе охраны труда

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 31.01.2017 № 148
действует с 14.04.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2017

м. Київ

N 148

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2017 р. за N 236/30104

Про затвердження Змін до Типового положення про службу охорони праці

Відповідно до статей 15, 28 Закону України "Про охорону праці", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року N 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за N 1526/10125, що додаються.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра охорони здоров'я України

У. Супрун

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату

Є. Капінус

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

О. В. Тахтай

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України

Є. В. Баженков

Заступник Голови Державної інспекції
ядерного регулювання України

Т. П. Кілочицька

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Д. Олійник

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗМІНИ
до Типового положення про службу охорони праці

1. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова "у процесі праці" замінити словами "у процесі трудової діяльності";

2) абзаци другий і третій пункту 1.2 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим;

3) у пункті 1.4:

в абзаці другому слово "(суміщення)" виключити;

в абзаці третьому слова "виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці" замінити словами "відповідну підготовку";

4) у пункті 1.5 слова та цифри "Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 N 375" замінити словами та цифрами "Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327".

2. У главі 3:

1) пункт 3.2 після слів "проектів наказів" доповнити словом "(розпоряджень)";

2) пункт 3.5 після слів "інструктажу з" доповнити словом "питань";

3) пункт 3.6 після слова "аварій" доповнити словами "на виробництві";

4) абзац другий пункту 3.11 після слів "нормативно-правовими актами" доповнити словами "з охорони праці";

5) у пункті 3.12:

абзац другий після слова "Порядку" доповнити словом "проведення", слова та цифри "25 серпня 2004 року N 1112" замінити словами та цифрами "30 листопада 2011 року N 1232";

в абзаці третьому слова "робочих місць" замінити словами "умов праці", слово "профзахворювань" замінити словами "професійних захворювань (отруєнь)";

абзац шостий після слів "колективного договору," доповнити словом "інших";

6) у пункті 3.14:

в абзаці другому після слів "нещасних випадків" слово "та" замінити словом "і", після слів "професійних захворювань" доповнити словами "та аварій на виробництві";

абзац четвертий після слів "наявністю в" доповнити словом "структурних".

3. Абзац третій глави 4 після слів "механізмів, устаткування" доповнити словами "та інших засобів виробництва".

4. У главі 5:

1) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може створюватись кабінет з охорони праці";

2) пункт 5.5 після слова "функцій" доповнити словами "і завдань", слово "та" замінити словом "і", після слова "положенням" доповнити словами "та системою управління охороною праці на підприємстві".

5. У тексті слово "устатковання" замінити словом "устаткування".

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

Опрос