Идет загрузка документа (144 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению государственными инспекторами в сфере государственного контроля за использованием и охраной земель и соблюдением требований законодательства Украины об охране земель материалов об административных правонарушениях

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Инструкция от 19.01.2017 № 6
действует с 10.03.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2017

м. Київ

N 6

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2017 р. за N 173/30041

Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 28 квітня 2009 року N 205 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 N 312", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 року за N 460/16476.

3. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

О. М. Цвях

Міністр екології та природних
ресурсів України

О. Семерак

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель матеріалів про адміністративні правопорушення

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів у разі виявлення державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель порушень вимог земельного законодавства, їх обліку, розгляду, а також оскарження та контролю за провадженням у справах про адміністративні правопорушення.

2. Вимоги Інструкції є обов'язковими для виконання державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастру) та її територіальних органів (далі - державні інспектори), яким відповідно до законодавства України надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, які діють як державні інспектори сільського господарства відповідно до статті 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

II. ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. У разі виявлення порушення законодавства у сфері використання та охорони земель, за яке Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність, державний інспектор складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

2. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

3. Протокол оформляється державною мовою.

4. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем. У разі здійснення виправлень вони засвідчуються підписом державного інспектора, який склав, та особи, на яку складається протокол. Після підписання протоколу особою, щодо якої він складений, не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, занесених до протоколу, а також внесення додаткових записів.

5. У протоколі зазначаються:

дата та місце його складання;

посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол (указуються повністю, без скорочень);

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім'я та по батькові, день, місяць та рік народження, місце народження, сімейний стан, у тому числі кількість утриманців (у разі наявності інформації), фактичне місце проживання/реєстрації (поштова адреса), посада та місце роботи або навчання (повне найменування юридичної особи та її місцезнаходження); якщо особа не працює, про це робиться відмітка);

місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення. Суть правопорушення описується якомога точніше згідно з вимогами відповідної статті КУпАП, на підставі якої складається протокол;

нормативно-правові акти, вимоги яких порушено та які встановлюють відповідальність за вчинене правопорушення (з обов'язковим зазначенням статей (їх частин), пунктів, абзаців тощо;

прізвища, імена та по батькові, місця проживання/реєстрації свідків та потерпілих (за наявності);

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (можуть бути викладені в протоколі або на окремому аркуші з відміткою про це в протоколі). Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право надати в протоколі пояснення та зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень у протоколі чи від його підписання про це обов'язково робиться відповідний запис;

інші відомості, необхідні для вирішення справи (наприклад, відомості про наявність актів обстеження земельної ділянки, відмітки про наявність документів і речей, які підтверджують правопорушення, клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності);

про заподіяну правопорушенням матеріальну шкоду земельним ресурсам, що призвело до втрат сільськогосподарського або лісогосподарського виробництва.

6. У протоколі обов'язково робиться відмітка про роз'яснення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її прав і обов'язків, передбачених статтею 268 КУпАП, а також про повідомлення її про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу їй обов'язково направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення (додаток 2) із зазначенням часу і місця розгляду справи.

7. Якщо державний інспектор під час складення протоколу не може визначити час і місце розгляду справи, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом з повідомленням про вручення направляється повідомлення про розгляд справи про адміністративні правопорушення не пізніш як за п'ять діб до дня розгляду справи.

8. Протокол підписується особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, та державним інспектором, який його склав, а за наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписаний також і цими особами. Відмова особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу та надання пояснень не припиняє провадження у справі про адміністративне правопорушення.

9. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим державним інспектором, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення із числа вчинених. До основного стягнення в такому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке із вчинених правопорушень. При цьому викладаються відомості про всі виявлені правопорушення та обов'язково зазначаються посилання на всі законодавчі та нормативно-правові акти, вимоги яких порушено, а також статті КУпАП, які передбачають відповідальність за виявлені порушення.

10. Якщо особу, на яку складається протокол за порушення земельного законодавства, неможливо встановити на місці вчинення правопорушення, державні інспектори можуть доставляти таких осіб до поліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складання протоколу про адміністративне правопорушення в можливо короткий строк.

11. Протокол також складається у разі вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушенням вимог земельного законодавства військовослужбовцями та призваними на збори військовозобов'язаними, а також особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які несуть відповідальність за дисциплінарними статутами згідно із законодавством.

12. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку.

III. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.

2. Справа розглядається у 15-денний строк з дня одержання державним інспектором, правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

3. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

4. Справа розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

5. У розгляді справи можуть брати участь потерпілі, законні представники, захисник (адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи), свідки, експерт, перекладач.

6. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених КУпАП та іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

7. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, державний інспектор виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення (додаток 3);

про закриття справи (додаток 4).

8. Постанова про закриття справи виноситься на підставі обставин, передбачених статтями 247 і 253 КУпАП.

9. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. Якщо при розгляді справи державний інспектор дійде висновку щодо наявності у порушенні ознак кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування (стаття 253 КУпАП). У такому випадку виноситься постанова про закриття справи, яка надсилається до вищезазначених органів разом з матеріалами справи. До органів прокуратури, органів досудового розслідування направляються оригінали документів.

10. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП постанова має містити:

назву постанови (відповідно до вимог статті 284 КУпАП);

повну назву посади державного інспектора, який виніс постанову, його прізвище, ім'я та по батькові);

дату розгляду справи та номер постанови;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, місце проживання/реєстрації та роботи або навчання, посада (для посадових осіб), ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності));

опис обставин, установлених при розгляді справи;

зазначення нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення;

розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок та строк її відшкодування;

рішення по справі;

порядок виконання постанови;

порядок і строк оскарження постанови;

порядок набрання чинності постановою;

строк пред'явлення постанови до виконання.

11. У разі відмови в порушенні кримінальної справи за матеріалами, що передавалися прокурору, органу досудового розслідування та були повернуті для розгляду справи про адміністративне правопорушення за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, винесення постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється з дотриманням вимог пункту 8 статті 247 КУпАП.

12. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується державним інспектором, який розглянув справу.

13. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

14. Копія постанови протягом трьох днів вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (потерпілому - на його прохання), під підпис, а в разі, якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі (зазначаються реквізити поштової квитанції про відправлення, прізвище і посада особи, яка її відправила). У разі надсилання копії постанови особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (потерпілому - на його прохання), копія постанови завіряється в установленому порядку.

Постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання/реєстрації порушника, за місцем роботи, навчання або за місцезнаходженням його майна у порядку, встановленому законом (стаття 308 КУпАП).

15. Надання копії постанови іншій особі, у тому числі за дорученням (довіреністю) особи, стосовно якої розглядалася справа, не звільняє від обов'язків виконання вимог частини першої статті 285 КУпАП щодо вручення чи надсилання копії постанови особі, щодо якої її винесено.

IV. ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 7 КУпАП, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

2. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено державним інспектором, правомочним розглядати скаргу.

3. Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено державному інспектору вищого рівня або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими КУпАП.

4. Постанова у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови.

5. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними державними інспекторами в 10-денний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.

6. Державний інспектор при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;

скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

скасовує постанову і закриває справу;

змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, однак без посилення стягнення.

7. У разі винесення постанови державним інспектором, неправомочним розглядати цю справу, така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд державному інспектору, який правомочний розглядати справу.

8. Копія рішення щодо розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення (додаток 5) протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. У той самий строк копія постанови надсилається потерпілому (на його прохання).

9. За результатами розгляду скарги постанову про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено Головним державним інспектором України з контролю за використанням і охороною земель чи його першим заступником (особами, що їх заміщують), головними державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, районі чи їх першими заступниками (особами, що їх заміщують). У такому разі виноситься рішення щодо скасування чи зміни постанови по справі про адміністративне правопорушення (додаток 6).

10. Скасування постанови із закриттям провадження у справі тягне за собою повернення стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов'язаних із цією постановою.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України. При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

3. Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання державним інспектором, який виніс постанову.

4. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню не раніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення особі, щодо якої винесено постанову про накладення штрафу, а у разі оскарження такої постанови - не раніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

5. За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті 247 КУпАП, державний інспектор, який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання, про що робиться відповідна відмітка у справі про адміністративне правопорушення та журналі реєстрації винесених постанов по справах про адміністративні правопорушення (далі - Журнал реєстрації) (додаток 7).

6. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

7. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються державним інспектором, який виніс постанову.

8. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється державним інспектором, який виніс постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.

9. Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України.

10. У разі несплати правопорушником штрафу у 15-денний строк з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у разі оскарження такої постанови - у 15-денний строк з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення разом із супровідним листом (додаток 8). У разі потреби одночасно можуть бути надіслані інші необхідні матеріали.

VI. ДІЛОВОДСТВО У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Бланк протоколу виготовляється за допомогою комп'ютерної техніки та друкується чорно-білим з шаблону, внесеного до системи електронного документообігу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Винесені постанови реєструються у системі електронного документообігу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру особою, яка відповідає за облік адміністративних справ в Держгеокадастрі чи його територіальному органі.

3. Усі матеріали щодо кожного із правопорушень формуються в окрему справу про адміністративне правопорушення. У випадках, передбачених пунктом 9 розділу II цієї Інструкції, всі матеріали про виявлені правопорушення формуються в одну справу.

У справі накопичують матеріали стосовно правопорушення, у тому числі: протокол про адміністративне правопорушення, акти перевірок, приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами державної виконавчої служби, внутрішніх справ, документи, які підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали з цієї справи.

У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого міститься опис документів у справі (додаток 9).

4. Нумерація винесених постанов по справах про адміністративні правопорушення складається з такого: індекс структурного підрозділу, індекс журналу реєстрації постанов згідно із затвердженою номенклатурою справ Держгеокадастру чи його територіального органу та наскрізний (у порядку зростання) номер винесеної постанови по справі про адміністративне правопорушення.

5. Справа про адміністративне правопорушення зберігається в органі (його підрозділі), посадова особа якого винесла постанову по справі про адміністративне правопорушення.

6. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення визначається відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.

 

Директор Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК

В. Топчій

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, номер телефону
_____________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру)

____________ N ______________

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

N ____________

Місце складання протоколу ____________________

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                                                          (повна (без скорочень) назва посади,
_____________________________________________________________________________________
                                           прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
_____________________________________________________________________________________,
при перевірці _________________________________________________________________________
                                                                                              (питання для проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
встановлено, що "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (суть адміністративного правопорушення,
_____________________________________________________________________________________
                                  місцезнаходження земельної ділянки, наявність документів, які посвідчують право
_____________________________________________________________________________________
                                                               власності чи право користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________
                               площа земельної ділянки (га), на якій вчинено порушення земельного законодавства,
                                                                      давність користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         категорія земель, шкода (у разі її наявності),
_____________________________________________________________________________________,
                                           яка заподіяна земельним ресурсам, стан виконання попередніх приписів)
що є порушенням статті (статей) ______________________ Земельного кодексу України та статей
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (назви законів, інших нормативно-правових актів
_____________________________________________________________________________________
                                                                     та їх структурні одиниці, вимоги яких порушені)

Правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду (збитки), що підтверджується
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (назва та реквізити підтвердного документа)

Відповідальність за вчинене правопорушення передбачена частиною _____ статті _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення та пунктом _____ частини першої статті 211 Земельного кодексу України.

Зворотний бік протоколу

Відомості про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення

1. Прізвище ______________________

2. Ім'я _______________________

3. По батькові ________________________

4. Дата народження ___.___._______

5. Місце народження __________________________________________________________________

6. Сімейний стан ________________________

7. Кількість утриманців ________________________________________________________________

8. Місце проживання/реєстрації _________________________________________________________
                                                                                                                              (адреса, поштовий індекс,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          контактний телефон)

9. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________
                                                                                                             (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                місцезнаходження)

10. Посада ___________________________________________________________________________

11. Документ, що посвідчує особу, __________________________________ серія ____ N _________,
                                                                                                              (назва документа)
виданий _____________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу, який видав документ, дата його видачі)

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено, що згідно зі статтею 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення щодо місця і часу розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о _____ год. _____ хв. "___" ____________ 20__ року у приміщенні _________________________________________________________________________
                                                                          (найменування органу, у якому буде розглядатися справа)
за адресою: ___________________________________________________________________________
                                                                             (поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)

Відповідно до вимог статті 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення:

________________________ (___________________________________________________________)
                                             (у разі відмови особи від підписання протоколу про це робиться запис)

Підпис державного інспектора, який склав протокол:

________________________ (___________________________________________________________)

Свідками правопорушення є:

1. ___________________________________________________________________________________,
що проживає за адресою: _______________________________________________________________
____________________________________________________ підпис __________________________

2. ___________________________________________________________________________________,
що проживає за адресою: _______________________________________________________________
____________________________________________________ підпис __________________________

Другий примірник протоколу отримав:
_____________________________________________________________________________________
                                                              (підпис, прізвище та ініціали особи, яка притягається
                                                                              до адміністративної відповідальності)

Я, __________________________________________________________________, на розгляді справи
                                          (прізвище, ініціали особи, на яку складено протокол)
про адміністративне правопорушення був присутній особисто
"___" ____________ 20__ року __________________

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта
_____________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру)

"___" ____________ 20__ року

N _______

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка викликається)
_____________________________________________________________________________________
(поштова адреса особи, яка викликається)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення

Відповідно до статей 6 та 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", статей 268, 276 і 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення повідомляю, що розгляд справи про адміністративне правопорушення, яке Ви здійснили, відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" ____________ 20__ року в приміщенні
_____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування органу, у якому відбудеться розгляд справи)
за адресою: ___________________________________________________________________________
                                                                            (поштова адреса місця, де відбудеться розгляд справи)

При собі Вам необхідно мати паспорт або посвідчення особи та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків*, інші документи та матеріали, необхідні для розгляду справи.

У разі нез'явлення справу буде розглянуто без Вашої участі.

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 державного інспектора, що викликає)

 

____________
(підпис)


____________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта
_____________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20__ року

N _______

Я, __________________________________________________________________________________,
                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
розглянувши протокол від "___" ____________ 20__ року N _______, який склав
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       державного інспектора, який склав протокол)

ВСТАНОВИВ:

Громадянин(ка) _____________________________________________________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до відповідальності)
реєстраційний номер облікової картки платника податків* __________________________________,
який (яка) народився(лась) "___" ____________ _____ року
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (місце народження)
проживає за адресою: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (повна адреса із зазначенням поштового індексу)
працює ______________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, місце роботи, його місцезнаходження)
порушив(ла) вимоги ___________________________________________________________________
                                                               (назва законодавчого та нормативно-правового акта, вимоги якого порушено,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               стаття, пункт)
а саме: _______________________________________________________________________________
                                                          (викладається суть правопорушення відповідно до протоколу про
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   адміністративне правопорушення,
_____________________________________________________________________________________
                                                             а також обставин, що встановлені при розгляді справи)

Порушенням заподіяно матеріальну шкоду ________________________________________________
                                                                                                                                    (втрати сільськогосподарського
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (лісогосподарського) виробництва)
на суму _________ грн ___ коп. _________________________________________________________,
                     (цифрами)                                                                                            (словами)
яка розрахована відповідно до ___________________________________________________________
                                                                                                                            (назва та реквізити
_____________________________________________________________________________________
                                                   нормативно-правового акта, на підставі якого розраховані втрати)

За згадане порушення передбачена відповідальність згідно з частиною ___ статті _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зворотний бік постанови

Керуючись статтями __________________________________ Земельного кодексу України, а також
_____________________________________________________________________________________
                                                      (назви та структурні одиниці інших нормативно-правових актів,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             якими керується державний інспектор)
статтями 24, 33, 244, 276 - 278, 283, пунктом 1 частини першої статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

постановив:

1. Визнати гр. _________________________________________________________________________ винним (винною) у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною ___ статті _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (цифрами та словами)

2. У разі несплати штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, органам державної виконавчої служби з правопорушника стягнути у примусовому порядку подвійний розмір штрафу в розмірі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (цифрами та словами)

Штраф має бути внесений через установу банку України на
_____________________________________________________________________________________
                                        (реквізити рахунку установи банку, на який необхідно сплатити вказану суму)

Попередити гр. _______________________________________________________________________,
що згідно із частиною другою статті 308 КУпАП у разі примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення штраф стягується у подвійному розмірі. Одночасно з нього стягуються витрати на облік зазначених правопорушень у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Копію платіжного документа про сплату штрафу подати посадовій особі, яка винесла цю постанову.

Відповідно до статей 287 - 289 КУпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дня її винесення: у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КУпАП, з особливостями, встановленими цим Кодексом. Скарга подається в орган (посадовій особі), який (яка) виніс (винесла) постанову по справі про адміністративні правопорушення, який (яка) протягом трьох діб надсилає її разом із справою органу (посадовій особі), правомочному(ій) її розглядати.

Ця постанова набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови або після прийняття рішення про залишення постанови без змін, а скарги - без задоволення.

Відповідно до статті 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягуються:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі статтею 303 КУпАП не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки. Строк давності виконання цієї постанови закінчується ________________________.

_______________________________________
(посада державного інспектора, який
виніс постанову)

_______________________________________
(підпис, ініціали та прізвище державного
інспектора, який виніс постанову)


____________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Відмітка про вручення (надіслання) постанови особі, щодо якої її винесено:

Копію постанови отримав(ла) особисто

"___" ____________ 20__ року

 

______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Копія постанови надіслана поштою

"___" ____________ 20__ року

Квитанція N ______ від __________

______________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, яка
відправила постанову)

______________________________________
(підпис)

______________________________________
(підпис)


 

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта
_____________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру)

ПОСТАНОВА
про закриття справи

"___" ____________ 20__ року

N _______

Я, __________________________________________________________________________________,
                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
розглянувши протокол від "___" ____________ 20__ року N ______, який склав
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)

ВСТАНОВИВ:

Громадянин(ка) _______________________________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до відповідальності)
реєстраційний номер облікової картки платника податків* __________________________________,
який (яка) народився(лась) "___" ____________ _____ року
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                              (місце народження)
проживає за адресою: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (поштова адреса, поштовий індекс)
працює ______________________________________________________________________________,
                                                                                 (посада, місце роботи, місцезнаходження)
порушив(ла) вимоги ___________________________________________________________________,
                                                                               (законодавчі та нормативно-правові акти, вимоги яких порушені,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            статті, пункти)
а саме: _______________________________________________________________________________
                                                             (викладається суть правопорушення відповідно до протоколу про
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   адміністративне правопорушення,
_____________________________________________________________________________________
                              а також обставини, встановлені при розгляді справи, ознаки злочину у разі їх наявності
_____________________________________________________________________________________
                                          та стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність,
_____________________________________________________________________________________
                                                            заходи адміністративного впливу, ужиті до правопорушника)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік постанови

За зазначене порушення передбачена відповідальність згідно з частиною ______ статті __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час розгляду справи були встановлені обставини, що підпадають під дію пункту _______ статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

При розгляді справи зроблено висновок, що в порушенні є ознаки злочину, відповідальність за який передбачено статтею _______ Кримінального кодексу України.

Керуючись статтями _____________ Земельного кодексу України, а також
_____________________________________________________________________________________,
                                           (статті (пункти) інших законодавчих та нормативно-правових актів, якими
                                                                                  керується державний інспектор)

статтями 21, 24, 33, пунктом ____ статті 247, статтями 253, 276 - 278, 283, пунктом 3 частини першої та частиною другою статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

постановив:

1. Справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив(ла) громадянин (громадянка) ______________________________________________, ЗАКРИТИ.

2. Матеріали справи залишити на зберіганні в органі, який виніс постанову, чи передати до _____________________________________________________________________________________
                                                                (указати рішення, прийняте щодо матеріалів справи,
_____________________________________________________________________________________
                             найменування органу прокуратури, органу досудового слідства чи дізнання, громадської
_____________________________________________________________________________________
                                               організації чи трудового колективу, куди передаються матеріали справи)

______________________________________
(посада державного інспектора, який
виніс постанову)

_______________________________________
(підпис, ініціали та прізвище державного інспектора,
який виніс постанову)


Відмітка про вручення (надіслання) постанови особі, щодо якої її винесено:

Копію постанови отримав(ла) особисто

"___" ____________ 20__ року

 

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Копія постанови надіслана поштою

"___" ____________ 20__ року

Квитанція N ______ від ____________

_______________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, яка
відправила постанову)

______________________________________

(підпис)

_______________________________

(підпис)


 

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта
_____________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру)

РІШЕННЯ
щодо розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

N _______

Я, __________________________________________________________________________________,
                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
розглянувши скаргу, яка надійшла "___" ____________ 20__ року
від __________________________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу, чи посада, прізвище, ім'я
та по батькові прокурора, який подав скаргу)
на постанову по справі про адміністративне правопорушення від "___" __________ 20__ року N __,
яку виніс _____________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                            державного інспектора, який виніс постанову)
щодо ________________________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої винесена постанова)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

  

Паспортні дані*:

 

серія

  

номер

  


____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

який (яка) народився(лась) "___" ____________ _____ року
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (місце народження)
проживає за адресою: __________________________________________________________________,
                                                                                                       (поштова адреса, поштовий індекс)

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                           (результати розгляду скарги чи протесту)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік рішення

Керуючись статтями 244, 287 - 293, 295 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВИРІШИВ:

1. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (рішення відповідно до статті 293 КУпАП)

2. Надіслати копію рішення у триденний строк:

2.1. __________________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу,
_____________________________________________________________________________________
                                                   чи посада, прізвище, ім'я та по батькові прокурора, який подав скаргу)

2.2. __________________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я
_____________________________________________________________________________________
                                                         та по батькові державного інспектора, який виніс рішення)

______________________________________
(посада державного інспектора, який
виніс рішення)

________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище державного
інспектора, який виніс рішення)


Відмітка про вручення (надіслання) рішення особі, щодо якої його винесено (прокурору, який опротестував постанову), по справі про адміністративне правопорушення:

Копію рішення отримав(ла) особисто:

"___" ____________ 20__ року

 

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Копія рішення надіслана поштою:

"___" ____________ 20__ року

Квитанція N ______ від _____________

_______________________________________
(посада, прізвище та ініціали державного
інспектора, який відправив постанову)

_______________________________________
(підпис)

_______________________________________
(підпис)


 

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта
_____________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру)

РІШЕННЯ
щодо скасування чи зміни постанови по справі про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

N _______

Я, __________________________________________________________________________________,
                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
керуючись частиною третьою статті 7 КУпАП та частиною четвертою статті 288 КУпАП, розглянув постанову по справі про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року N _____________, яку виніс _______________________________________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         яка винесла постанову)
щодо ________________________________________________________________________________,
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої винесено постанову)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

  

Паспортні дані*:

 

серія

  

номер

  


____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

який (яка) народився(лась) "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (місце народження)
проживає за адресою: __________________________________________________________________,
                                                                                             (повна адреса із зазначенням поштового індексу)
та інші матеріали цієї справи та

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (результати розгляду скарги чи протесту)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік рішення

Керуючись статтями 244, 288, 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВИРІШИВ:

1. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП)

2. Надіслати копію рішення в триденний строк:

2.1. __________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу,
_____________________________________________________________________________________
                                                  чи посада, прізвище, ім'я та по батькові прокурора, який подав скаргу)

2.2. __________________________________________________________________________________
                                                                                           (посада, прізвище, ім'я
_____________________________________________________________________________________
                                                          та по батькові державного інспектора, який виніс рішення)
_____________________________________________________________________________________
                                         (підпис, ініціали та прізвище державного інспектора, який виніс рішення)

Відмітка про вручення (надіслання) рішення особі, щодо якої винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення:

Копію рішення отримав(ла) особисто:

"___" ____________ 20__ року

 

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Копія рішення надіслана поштою:

"___" ____________ 20__ року

Квитанція N ______ від ____________

_______________________________________
(посада, прізвище та ініціали державного
інспектора, який відправив постанову)

______________________________________
(підпис)

______________________________________
(підпис)


 

 

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
реєстрації винесених постанов по справах про адміністративні правопорушення, виданих
______________________________________
(структурний підрозділ територіального органу Держгеокадастру)

 

Справи N ___________ - ___________

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Ліва сторінка журналу

Порядковий номер

Посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора (інспекторів), який (які) склав (склали) протокол

Відомості про порушника

постанова

протокол

прізвище, ім'я та по батькові

місце проживання/реєстрації

дата

N

дата

N

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Права сторінка журналу

Суть правопорушення (стисло)

Стаття КУпАП

Накладено (нараховано), грн

Добровільно сплачено, грн

Направлено для примусового стягнення

Справу закрито на підставі статті 247 КУпАП

штраф

втрати (шкода)

штраф

втрати (шкода)

штраф

втрати (шкода)

дата

результат розгляду

дата

результат розгляду

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта
_____________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру)

"___" ____________ 20__ року

N _______

 

Начальнику управління (відділу)
державної виконавчої служби
___________________________________
        (найменування територіального органу,
                           місцезнаходження)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Щодо примусового виконання постанови в частині стягнення штрафу

 

Керуючись статтею 19 Конституції України, статтями 298, 299, 308 і 310 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пунктом 6 частини першої статті 3, статтями 12, 18, 24, 26 Закону України "Про виконавче провадження", у зв'язку з несплатою штрафу в строк, установлений статтею 307 КУпАП, надсилаємо для примусового виконання в частині стягнення штрафу постанову про накладення адміністративного стягнення від "___" ____________ 20 ___ року N ___, яку було винесено щодо гр. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
який (яка) проживає/зареєстрований(а): ___________________________________________________

Копію постанови про відкриття виконавчого провадження просимо направити на нашу адресу.

Додаток: постанова від "___" ____________ 20__ року N ___________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                            державного інспектора, який направляє постанову на примусове виконання)
_____________________________________________________________________________________
              (підпис, ініціали та прізвище державного інспектора, який направляє постанову на примусове виконання)

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680

_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта
_____________________________________________________________________________
територіального органу Держгеокадастру)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,

вчинене гр. __________________________________________________________________________,
                                                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вчинила адміністративне правопорушення)
за статтею ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова від "___" ____________ 20__ року     N _______

Зворотний бік справи

ОПИС
документів, що містяться у справі

N з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про рух провадження у справі

N з/п

Дії, вчинені в процесі адміністративного провадження у справі

Дата, номер документа, прізвище та ініціали державного інспектора, який прийняв рішення

Кількість аркушів

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього в справі ______ документів на ____ аркушах (заповнюється при передачі на зберігання до архіву).

Опис документів склав:
_____________________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           який розглядав справу)

"____" _____________ 20__ року

_________________
(підпис)

 


____________

Опрос