Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке составления административных данных относительно осуществления деятельности организаторами торговли, обнародования информации и представления соответствующих документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.01.2017 № 1
действует с 28.02.2017

Зміни до Положення
про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У розділі III:

1) у підпункті 3.6 пункту 3 глави 1 слова "вартості високоліквідних активів" замінити словами "коефіцієнта абсолютної ліквідності";

2) у пункті 2 глави 3 слова "вартості високоліквідних активів" замінити словами "коефіцієнта абсолютної ліквідності".

2. У додатках:

1) у додатку 4:

рядок 5 викласти в такій редакції:

"Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1, 2, 3";

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

"3 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.";

2) у додатку 6:

рядок 10 викласти в такій редакції:

"Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн";

рядок 12 викласти в такій редакції:

"Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн";

рядок 13 виключити.

У зв'язку з цим рядки 14 - 30 вважати відповідно рядками 13 - 29;

доповнити додаток після рядка 15 новим рядком 16 такого змісту:

"Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн".

У зв'язку з цим рядки 16 - 29 вважати відповідно рядками 17 - 30;

рядки 19 - 21 викласти в такій редакції:

"Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн";

доповнити додаток після рядка 21 новим рядком 22 такого змісту:

"Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн".

У зв'язку з цим рядки 22 - 30 вважати відповідно рядками 23 - 31;

3) у додатку 8:

у назві додатка слова "вартості високоліквідних активів" замінити словами "коефіцієнта абсолютної ліквідності";

рядок 5 викласти в такій редакції:

"Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, обіг яких або торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн";

доповнити додаток після рядка 6 новим рядком 7 такого змісту:

"Поточні зобов'язання, грн".

У зв'язку з цим рядки 7 - 9 вважати відповідно рядками 8 - 10.

 

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку цінних паперів
та емітентів, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

Опрос