Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке отчетности депозитарных учреждений в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.01.2017 № 1
действует с 28.02.2017

Зміни до Положення
про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Пункт 3 розділу II викласти в такій редакції:

"3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами) складаються з:

1) довідки про пруденційні нормативи депозитарної установи (додаток 2);

2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 13);

3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 14);

4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 15).

До складу щомісячних даних за січень входить річна фінансова звітність, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.".

2. У додатках:

1) у додатку 2:

доповнити додаток після рядка 5 новим рядком 6 такого змісту:

"Розмір власних коштів2, грн".

У зв'язку з цим рядки 6 - 8 вважати відповідно рядками 7 - 9;

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

"2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.";

2) у додатку 13:

рядок 11 викласти в такій редакції:

"Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн";

рядок 13 викласти в такій редакції:

"Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн";

рядок 14 виключити.

У зв'язку з цим рядки 15 - 29 вважати відповідно рядками 14 - 28;

доповнити додаток після рядка 16 новим рядком 17 такого змісту:

"Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн".

У зв'язку з цим рядки 17 - 28 вважати відповідно рядками 18 - 29;

рядки 20 - 22 викласти в такій редакції:

"Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн";

доповнити додаток після рядка 22 новим рядком 23 такого змісту:

"Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн".

У зв'язку з цим рядки 23 - 29 вважати відповідно рядками 24 - 30.

 

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку цінних паперів
та емітентів, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

Опрос