Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.01.2017 № 1
действует с 28.02.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.01.2017

м. Київ

N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2017 р. за N 148/30016

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 10 та 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 травня 2013 року N 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 975/23507 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року N 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1126/23658 (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 144/24921 (зі змінами), що додаються.

5. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1737/22049 (зі змінами), що додаються.

6. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1738/22050 (зі змінами), що додаються.

7. Адміністративні дані та інформація компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, Центрального депозитарію цінних паперів, депозитарних установ, осіб, які провадять клірингову діяльність, торговців цінними паперами, організаторів торгівлі за 2016 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання таких даних.

8. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

 

Зміни до Положення
про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

У таблиці 1 додатка 15:

у назві слово "мінімального" виключити;

рядок 11 викласти в такій редакції:

"Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн";

рядок 13 викласти в такій редакції:

"Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн";

рядок 14 виключити.

У зв'язку з цим рядки 15 - 29 вважати відповідно рядками 14 - 28;

доповнити таблицю 1 після рядка 16 новим рядком 17 такого змісту:

"Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн".

У зв'язку з цим рядки 17 - 28 вважати відповідно рядками 18 - 29;

рядки 20 - 22 викласти в такій редакції:

"Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн";

доповнити таблицю 1 після рядка 22 новим рядком 23 такого змісту:

"Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн".

У зв'язку з цим рядки 23 - 29 вважати відповідно рядками 24 - 30.

 

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку цінних паперів
та емітентів, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

Опрос