Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 11.01.2017 № 7
действует с 21.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2017

м. Київ

N 7

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2017 р. за N 132/30000

Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Відповідно до статті 7 Закону України "Про електроенергетику", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382, з метою дотримання єдиних положень і вимог щодо організації експлуатації електроустановок споживачів електроенергії, виконання яких забезпечуватиме надійну, безпечну та ефективну роботу цих електроустановок, та приведення у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року N 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року N 91), що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О. А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А. В.

 

Міністр

І. С. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Т. Чернега

 

Зміни
до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

1. У розділі II:

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістдесят другий вважати відповідно абзацами четвертим - шістдесят третім;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Кодексу цивільного захисту України;".

2. У розділі IV:

1) у главі 1:

абзаци перший - третій пункту 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом:

для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр - не менше 1 року;

для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр - не менше 2 років.";

у пункті 1.6 слова "у споживача, який має електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ," виключити;

у пункті 1.8 слово "помешканнях" замінити словом "приміщеннях";

абзац другий пункту 1.9 виключити;

2) у першому реченні абзацу першого та абзаці другому пункту 2.8 глави 2 слова "на об'єктах електроенергетики" замінити словами "в електроустановках споживача";

3) у главі 3:

у пункті 3.1:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами другим - десятим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"однолінійні схеми первинних і вторинних електричних з'єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи електрообладнання;";

в абзаці четвертому слово "налагодження" замінити словом "вимірювань";

абзац перший пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Електричні (технологічні) схеми повинні переглядатися особою, відповідальною за електрогосподарство, на їх відповідність фактичним експлуатаційним схемам не рідше одного разу на три роки, режимні схеми - не рідше одного разу на рік з відміткою в них про перевірку.";

4) абзац третій пункту 4.11 глави 4 викласти в такій редакції:

"Підключення зазначених електроустановок до електричної мережі електропередавальної організації здійснюється відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року N 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768.".

3. У першому реченні абзацу другого пункту 2.9 глави 2 розділу V слова "користування електричною енергією" замінити словами "постачання електричної енергії".

4. Абзаци другий - четвертий пункту 1.7 глави 1 розділу IX виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом другим.

 

Директор Департаменту
електроенергетичного комплексу

О. А. Буславець

Опрос