Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства транспорта Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Министерства инфраструктуры Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 23.12.2016 № 463
действует с 17.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2016

м. Київ

N 463

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2017 р. за N 78/29946

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства інфраструктури України

Відповідно до абзацу вісімнадцятого підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460, з метою створення єдиної системи навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах України та забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

НАКАЗУЮ:

1. Абзац п'ятий пункту 4.13 розділу 4 Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 05 листопада 2003 року N 857, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2004 року за N 84/8683 (із змінами), після слів "ДП "Укрводшлях" доповнити словами "та ДУ "Держгідрографія".

2. Внести до Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року N 91, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за N 872/9471 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі 1:

у пункті 1.12:

у підпункті 1.12.3 слова "Держфлотінспекції і ДП "Укрводшлях" замінити словами "Річкової інформаційної служби (далі - РІС) та ДУ "Держгідрографія";

у підпункті 1.12.4 слова "Держфлотінспекції і ДП "Укрводшлях" замінити словами "РІС, ДП "Укрводшлях" та ДУ "Держгідрографія";

у підпункті 1.13.3 пункту 1.13 слова "Держфлотінспекції і ДП "Укрводшлях" замінити словами "РІС та ДУ "Держгідрографія";

у пункті 1.14 слова "Держфлотінспекція і ДП "Укрводшлях" замінити словами "РІС та ДУ "Держгідрографія";

у підпункті 1.17.1 пункту 1.17:

слова "Держфлотінспекція і ДП "Укрводшлях" замінити словами "РІС та ДУ "Держгідрографія";

слово "Держфлотінспекція" замінити словом "РІС";

у пункті 1.22 слова "ДП "Укрводшлях" замінити словами "РІС або ДУ "Держгідрографія";

2) у підпункті "ґ" підпункту 6.19.1 пункту 6.19 розділу 6 слова "ДП "Укрводшлях" замінити словами "ДП "Укровдшлях" або ДУ "Держгідрографія";

3) у підпункті 7.1.2 пункту 7.1 розділу 7 слова "Держфлотінспекцією і ДП "Укрводшлях" замінити словами "РІС, ДП "Укрводшлях" або ДУ "Держгідрографія";

4) у тексті Правил слово "Держфлотінспекція" у всіх відмінках замінити словом "Укртрансбезпека" у відповідних відмінках.

3. Затвердити Зміни до Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 червня 2007 року N 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2007 року за N 905/14172 (зі змінами), що додаються.

4. Внести до пункту 5.9 розділу V Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року N 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2011 року за N 606/19344 (із змінами), такі зміни:

1) слова "ДП "Укрводшлях" надає" замінити словами "ДУ "Держгідрографія" та ДП "Укрводшлях" надають РІС", слова "та мостів у зоні дії РІС" виключити;

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"ДП "Дельта-лоцман" надає судноводіям інформацію про навігаційні умови та режим плавання, розклад роботи мостів, шлюзів та метеоінформацію у зоні дії РІС.".

5. Внести до пункту 2.5 розділу II Порядку обліку та використання коштів від портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року N 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за N 931/23463 (із змінами), такі зміни:

абзац другий після слів "берегових і плавучих ЗНО" доповнити словами ", у тому числі на внутрішніх водних шляхах, технічного (обстановочного, буксирного, спеціального) флоту";

абзац третій викласти в такій редакції:

"на утримання, обслуговування та ремонт маяків, берегових і плавучих ЗНО, у тому числі на внутрішніх водних шляхах (крім ЗНО на каналах), технічного (обстановочного, буксирного, спеціального) флоту та спеціалізованих гідрографічних (лоцмейстерських) суден, а також програмно-технічних засобів системи моніторингу надводної обстановки та системи моніторингу ЗНО з використанням засобів цифрової навігації (е-навігації);".

6. Департаменту морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. Кравцова.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті

М. В. Ноняк

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України

М. Мартинюк

Заступник Міністра фінансів України

С. Марченко

 

ЗМІНИ
до Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

1. У розділі 1:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Це Положення розроблено з метою створення єдиної системи навігаційного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах, що включає шляхові роботи (проміри, днопоглиблення, дноочищення, тралення, утримання, зняття та встановлення засобів навігаційного обладнання (далі - ЗНО)), забезпечення безпечного лоцманського проведення, функціонування і утримання річкової інформаційної служби (далі - РІС), забезпечення зв'язку, надання щоденної гідрологічної та навігаційно-гідрографічної інформації, забезпечення безперервного пропуску через судноплавні гідротехнічні споруди (далі - СГТС) та під підйомними фермами мостів, утримання гідротехнічних споруд (далі - ГТС) портів та баз-стоянок, своєчасне відкриття та закриття навігації";

2) у пункті 1.3 слова "комплексу шляхових робіт" замінити словами "визначеного цим Положенням переліку робіт та заходів";

3) у пункті 1.6:

абзаци третій, п'ятий, восьмий та тринадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"надає РІС розклад роботи СГТС у зоні дії РІС;";

абзац восьмий після абревіатури "ЗНО" доповнити словами, ", розкладу роботи мостів у зоні дії РІС та метеоінформацію.";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"ДУ "Держгідрографія" відповідно до покладених на неї завдань здійснює:";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"оснащення внутрішніх судноплавних шляхів України засобами навігаційного обладнання, забезпечення ремонту і безперебійної роботи в заданому режимі;

гідрографічне вивчення ВВШ з метою створення безпечних умов судноплавства, вивчення руслових процесів, підготовки і видання офіційних річкових карт, керівництв і посібників для плавання, а також підтримання їх в актуалізованому стані;

оперативне інформування РІС про зміни навігаційних умов і режиму плавання на ВВШ;

узгодження, в межах повноважень, будівництва об'єктів на внутрішніх водних шляхах України, проектні документації стосовно будівництва гідротехнічних споруд, проведення гідротехнічних робіт, кар'єрів видобування піску, прокладення підводних кабелів і трубопроводів та інших комунікацій на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії ЗНО.".

2. Пункт 2.4 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.4. Промірні роботи на внутрішніх водних шляхах виконуються:

ДУ "Держгідрографія" - для отримання відомостей про характер і рельєф дна, стан глибин з метою створення картографічного зображення річкових акваторій;

ДП "Укрводшлях" - відповідно до плану шляхових робіт для контролю гарантованих габаритів шляху;

на акваторіях затонів, причалів, пристаней і підходах до них, на об'єктах будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд промірні роботи можуть виконуватися підприємствами (установами, організаціями).".

3. У розділі 3:

1) у пункті 3.1 слова "ДП "Укрводшлях" за участю" та "за матеріалами проведених промірних та тральних робіт" виключити;

2) у пункті 3.2 слова "ДП "Укрводшлях" замінити словами "ДУ "Держгідрографія".

4. У розділі 4:

1) у пункті 4.2 слова "ДП "Укрводшлях" замінити словами "ДУ "Держгідрографія" за погодженням з ДП "Укрводшлях";

2) у пунктах 4.3 та 4.5 слова "ДП "Укрводшлях" замінити словами "ДУ "Держгідрографія".

5. У пункті 5.3 розділу 5:

1) абзац перший після слів "картографічну інформацію," доповнити словами "оперативну інформацію про зміни навігаційних умов і режиму плавання на ВВШ,";

2) абзац другий викласти в такій редакції:

"ДП "Укрводшлях" надає РІС розклад роботи СГТС у зоні дії РІС.".

 

Заступник директора Департаменту
реформування та функціонування
морського та річкового транспорту

О. Басюк

Опрос