Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Своду сведений, составляющих государственную тайну

СБУ
Приказ от 09.11.2016 № 581
действует с 03.01.2017

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2016

м. Київ

N 581

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2016 р. за N 1577/29707

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10 - 12 Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 17 жовтня 2016 року за N 1668, 27 жовтня 2016 року за NN 1674, 1675, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 17 жовтня 2016 року за N 1669, 27 жовтня 2016 року за NN 1676, 1677,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за N 902/11182 (зі змінами), що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови Служби
генерал-полковник

В. Маліков

 

ЗМІНИ
до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. У пункті 7 Загальних положень:

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"Диверсійна стійкість - стан забезпеченості безпеки (фізичного захисту) об'єкта, що характеризує певний ступінь його спроможності протистояти внутрішнім і зовнішнім диверсійно-терористичним та екстремістським проявам.";

після абзацу сто двадцять шостого доповнити новим абзацом сто двадцять сьомим такого змісту:

"Терористично уразливі об'єкти - об'єкти, порушення або зупинення функціонування яких завдасть шкоди національній безпеці України у зовнішньополітичній, воєнній, внутрішньополітичній, економічній, соціальній, науково-технічній, екологічній сфері, а також у сфері державної безпеки.".

У зв'язку з цим абзаци сто двадцять сьомий - сто сорок шостий вважати відповідно абзацами сто двадцять восьмим - сто сорок сьомим;

після абзацу сто сорокового доповнити новим абзацом сто сорок першим такого змісту:

"Фізичний захист - сукупність технічних і організаційних заходів, спрямованих на виявлення і припинення спроб несанкціонованого проникнення на територію об'єкта, у його життєво важливі зони.".

У зв'язку з цим абзаци сто сорок перший - сто сорок сьомий вважати відповідно абзацами сто сорок другим - сто сорок восьмим.

2. У Відомостях, що становлять державну таємницю:

1) у розділі 2:

статтю 2.3.1 викласти в такій редакції:

"

2.3.1

Відомості про належність об'єктів до уразливих у терористичному відношенні в цілому щодо України, а також відомості про їх диверсійну стійкість, витік яких створить загрозу їх зупинення або порушення функціонування та завдасть шкоди національній безпеці України щодо окремого об'єкта.
Перелік уразливих у терористичному відношенні об'єктів, відомості про диверсійну стійкість яких становлять державну таємницю, визначається державними експертами з питань таємниць відповідно до компетенції та подається до КМ

Т

5

КМ

";

статтю 2.3.3 викласти в такій редакції:

"

2.3.3

Відомості за сукупністю всіх показників про розташування (у прив'язці до назви та зображення населеного пункту, місцевості, річки, водоймища, будівлі тощо), потужність підземних сховищ нафти (газу) в цілому щодо України

Т

5

КМ

";

2) статтю 4.1.11 розділу 4 викласти в такій редакції:

"

4.1.11

Відомості про штат, штатну чисельність, фактичну укомплектованість за штатом

 

 

ГУР
ДПС
ДССЗЗІ
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; СБ; СЗР; УДО; ДССЗЗІ

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; СЗР; УДО; ДССЗЗІ; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС; Адміністрації ДССЗЗІ, її територіального органу, територіального підрозділу, закладу і установи ДССЗЗІ; органу, оперативного, оперативно-технічного, підрозділу спеціального зв'язку Центрального управління СБ; навчального закладу, підрозділу СЗР; підрозділу охорони органів державної влади України, посадових осіб та об'єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона, оперативного підрозділу УДО

Т

5

".

 

Перший заступник начальника
Департаменту охорони державної
таємниці та ліцензування

І. Семенюк

Опрос