Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка дачи согласия Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции на увольнение лица, ответственного за реализацию антикоррупционной программы

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Порядок, Решение от 07.10.2016 № 74
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

07.10.2016

м. Київ

N 74

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2016 р. за N 1542/29672

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Національного агентства з питань запобігання корупції
від 13 листопада 2019 року N 144/19

Рішення втратило чинність
(згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції
 від 15 вересня 2020 року N 408/20)

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, пункту 2 частини п'ятої статті 64 Закону України "Про запобігання корупції", з метою визначення процедури надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на розірвання трудового договору з особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми, яка працює на відповідній посаді у юридичній особі, зазначеній у частині другій статті 62 Закону України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О. Д.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

Н. Корчак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

 

ПОРЯДОК
надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

1. Цей Порядок визначає процедуру надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) на розірвання трудового договору з особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми (далі - Уповноважений), яка працює на відповідній посаді у юридичній особі, зазначеній у частині другій статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - юридична особа), з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників) у випадках, визначених статтями 40, 41 Кодексу законів про працю України.

2. З метою надання згоди Національним агентством на звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи або її засновники (учасники) вносять письмове подання про розірвання трудового договору.

Подання про розірвання трудового договору складається у довільній формі та має містити інформацію про прізвище, ім'я та по батькові Уповноваженого, дату призначення його на посаду, рівень фахової та професійної підготовки, стаж роботи за фахом, аналіз результатів роботи, підставу розірвання трудового договору з обґрунтуванням обставин, що зумовили необхідність звільнення.

До подання про розірвання трудового договору додаються:

завізований керівником юридичної особи або її засновниками (учасниками) проект наказу (розпорядження) про звільнення особи з посади Уповноваженого із зазначенням підстав розірвання трудового договору;

належним чином завірені копії документів, що підтверджують наявність підстав для звільнення;

належним чином завірена копія пояснень Уповноваженого (якщо він звільняється за порушення трудової дисципліни);

належним чином завірені копії матеріалів службового розслідування (у разі його проведення);

належним чином завірені копії інших документів, які, на думку керівника юридичної особи або її засновників (учасників), стосуються прийняття рішення про звільнення.

3. У разі надходження до Національного агентства подання про розірвання трудового договору, яке не містить інформації та обов'язкових додатків, передбачених пунктом 2 цього Порядку, Національне агентство протягом трьох робочих днів з дати надходження подання залишає його без розгляду та повертає заявнику із зазначенням зауважень до поданого пакета документів.

4. Подання про розірвання трудового договору з доданими до нього матеріалами розглядається Головою Національного агентства.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.11.2019 р. N 144/19)

Абзац другий пункту 4 виключено

(згідно з наказом Національного агентства з
 питань запобігання корупції від 13.11.2019 р. N 144/19)

Абзац третій пункту 4 виключено

(згідно з наказом Національного агентства з
 питань запобігання корупції від 13.11.2019 р. N 144/19
,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами другим - п'ятим
)

У разі встановлення за результатами розгляду подання про розірвання трудового договору та доданих до нього матеріалів відповідності підстав звільнення положенням статей 40, 41 Кодексу законів про працю України Національне агентство видає наказ про надання згоди на розірвання трудового договору з Уповноваженим.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.11.2019 р. N 144/19)

Якщо за результатами розгляду подання про розірвання трудового договору законність підстав звільнення особи з посади Уповноваженого не підтверджено, а також у разі встановлення, що відповідне розірвання здійснюється із порушенням вимог абзацу першого частини третьої статті 53 Закону України "Про запобігання корупції", Національне агентство видає наказ про відмову у наданні згоди на розірвання трудового договору з Уповноваженим.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.11.2019 р. N 144/19)

Наказ має містити відповідне обґрунтування.

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.11.2019 р. N 144/19)

Належним чином завірена копія наказу Національного агентства про надання (відмову у наданні) згоди на розірвання трудового договору направляється за місцезнаходженням відповідної юридичної особи або її засновників (учасників) не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.11.2019 р. N 144/19)

5. Опрацювання документів щодо надання згоди на розірвання трудового договору, отриманих Національним агентством, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо повернення їх без розгляду або проекту наказу про надання (відмову у наданні) згоди на звільнення особи з посади Уповноваженого здійснюється структурним підрозділом апарату Національного агентства, до повноважень якого належить організація роботи із запобігання та виявлення корупції.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 13.11.2019 р. N 144/19)

6. Загальний строк розгляду подання про розірвання трудового договору не може перевищувати 10 робочих днів з дня його отримання Національним агентством.

7. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного наказу (розпорядження).

 

Керівник Департаменту
організації роботи із запобігання
та виявлення корупції

О. Онищук

Опрос