Идет загрузка документа (169 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации санаторно-курортного лечения, медицинской и медико-психологической реабилитации в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 04.11.2016 № 591
редакция действует с 28.08.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2016

м. Київ

N 591

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2016 р. за N 1538/29668

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства оборони України
 від 12 грудня 2017 року N 658
,
від 17 липня 2018 року N 337

Відповідно до Законів України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про протидію захворюванню на туберкульоз", "Про жертви нацистських переслідувань", постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року N 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей", від 27 березня 2013 року N 261 "Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 05 жовтня 2011 року N 604 "Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2011 року за N 1272/20010 (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. С. Руснак

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

О. В. Лінчевський

Голова Центрального Комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України

Д. Т. Мірошніченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України

(У тексті Інструкції слова "лікувально-профілактичні заклади Збройних Сил України", "санаторно-курортні заклади Збройних Сил України", "ВМКЦ Збройних Сил України", "центри медичної реабілітації та санаторного лікування (санаторії) Збройних Сил України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "лікувально-профілактичні заклади Міністерства оборони України", "санаторно-курортні заклади Міністерства оборони України", "ВМКЦ Міністерства оборони України", "центри медичної реабілітації та санаторного лікування (санаторії) Міністерства оборони України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 12 грудня 2017 року N 658)

(У тексті Інструкції слова "директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України" у всіх відмінках замінено словами "начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби Збройних Сил України" у відповідних відмінках; слова "інвалід", "інвалід війни", "дитина-інвалід" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни", "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства оборони України від 17 липня 2018 року N 337)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням, медичною та медико-психологічною реабілітацією осіб з числа військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів військової служби, ветеранів війни, членів їх сімей та інших пільгових категорій.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

етапна медична реабілітація в центрах (санаторіях) - курс медичної реабілітації, що проводиться між курсами стаціонарного лікування або між курсом лікування та контрольним оглядом військово-лікарською комісією. Передбачає повернення особи одержувача реабілітації до лікувально-профілактичного закладу (далі - ЛПЗ), що направляв на реабілітацію;

завершальна медична реабілітація в центрах (санаторіях) - медична реабілітація, що проводиться після завершення стаціонарного лікування та має на меті досягнення якнайшвидшої реконвалесценції організму військовослужбовця перед поверненням його до професійної діяльності або звільненням з військової служби;

лікувально-профілактичні заклади Міністерства оборони України - військово-медичні клінічні центри (далі - ВМКЦ), військові госпіталі (далі - ВГ), військові поліклініки (далі - ВП);

медико-психологічна реабілітація - комплекс медичних, психологічних, загальних оздоровчих заходів, які здійснюються з метою відновлення здоров'я та корекції психофізіологічних функцій, отримання оптимального рівня боєздатності (працездатності) військовослужбовців, а також створення сприятливих умов для відновлення соціальної активності, розвитку та утвердження особистості;

медична реабілітація - система лікувальних заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених унаслідок захворювання (травми) функцій та активізацію компенсаторних можливостей організму людини з метою забезпечення оптимальних умов для її повернення до нормальної життєдіяльності та роботи (військової служби);

санаторно-курортне лікування - система лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на закріплення результатів попереднього лікування та попередження рецидивів захворювання, що здійснюються з максимальним використанням природних лікувальних ресурсів (клімат, мінеральні води, лікувальні грязі, бішофіт, озокерит) та преформованих фізичних факторів (електромагнітотерапія, фототерапія, лікувальне застосування ультразвуку, лікування штучно зміненим лікувальним середовищем тощо);

санаторно-курортні заклади Міністерства оборони України - центри медичної реабілітації та санаторного лікування, військові санаторії, санаторні відділення військово-медичних клінічних центрів (далі - центри (санаторії));

перевтома - сукупність стійких, несприятливих для здоров'я функціональних порушень в організмі людини, які виникають внаслідок інтенсивної, тривалої (дні, тижні) трудової діяльності та характеризуються різким зменшенням функціональних резервів організму, що не відновлюються за час відпочинку між добовими та тижневими періодами роботи;

програма реабілітації - послідовність застосування форм, методів і засобів реабілітації, які забезпечують досягнення оптимального стану здоров'я і працездатності для хворої особи;

хронічна втома - сукупність стабільних морфо-функціональних змін в організмі, які повільно накопичуються протягом тривалого часу (тижні, місяці, роки) в результаті професійної діяльності військовослужбовця та характеризуються поступовим виснаженням функціональних резервів, наявністю стійких системних та неспецифічних за своєю природою психічних і фізіологічних порушень її організму. Хронічна втома є граничним з патологією функціональним станом.

3. Санаторно-курортне лікування, медична та медико-психологічна реабілітація осіб, зазначених у пунктах 1 - 3 розділу II цієї Інструкції, здійснюється в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України, а в разі відсутності в Збройних Силах України санаторно-курортного закладу необхідного профілю - в санаторно-курортних закладах інших державних органів влади за висновком госпітальної військово-лікарської комісії (далі - ГВЛК) або санаторно-курортної відбіркової комісії (далі - СКВК) в порядку, визначеному в пункті 10 розділу IX цієї Інструкції.

4. На санаторно-курортне лікування до центрів (санаторіїв) з пільговою оплатою вартості путівок направляються особи, зазначені в пункті 1 розділу II цієї Інструкції, за наявності медичних показань та відсутності протипоказань, визначених наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703 "Про затвердження переліків медичних показань та протипоказань до санаторного лікування і медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1681/28126 (далі - наказ Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703), на підставі рішень санаторно-курортних відбіркових комісій та не більше одного разу на рік (військовослужбовці та працівники Збройних Сил України - у період відпустки).

5. На медичну реабілітацію до центрів (санаторіїв) особи, зазначені в пункті 2 розділу II цієї Інструкції, переводяться зі стаціонарних відділень ЛПЗ за наявності медичних показань, визначених наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703, на підставі рішень госпітальних військово-лікарських комісій (далі - ГВЛК).

6. На медико-психологічну реабілітацію до центрів (санаторіїв) направляються особи, зазначені в пункті 3 розділу II цієї Інструкції, за результатами амбулаторного медичного огляду та рішення ГВЛК або після стаціонарного лікування в ЛПЗ з приводу поранення, травми, захворювання, що супроводжується ознаками посттравматичного стресового розладу.

На медико-психологічну реабілітацію до відділень реабілітації льотного складу центрів (санаторіїв) (далі - ВРЛС) направляються особи, зазначені в пункті 4 розділу II цієї Інструкції, відповідно до їх функціонального стану на підставі рекомендацій лікарсько-льотної комісії (далі - ЛЛК) за результатами проведення планової лікарсько-льотної експертизи (далі - ЛЛЕ) щодо необхідності проведення реабілітаційних заходів та рішення начальника медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

(пункт 6 розділу I доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

7. Медико-психологічна реабілітація військовослужбовців у центрах (санаторіях) проводиться спільно командою фахівців у складі лікуючого лікаря, психолога (психотерапевта), лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта і за необхідності ерготерапевта чи інших фахівців. Керівником команди є лікуючий лікар.

8. У центрі (санаторії) для кожного військовослужбовця лікуючим лікарем разом із психологом на підставі медичних протоколів розробляється (уточнюється) індивідуальна програма медичної або медико-психологічної реабілітації, яка складається з медико-біологічних, психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних та організаційних заходів.

9. Санаторно-курортне лікування, медична та медико-психологічна реабілітація осіб пільгових категорій здійснюються в межах видатків, передбачених у кошторисі на утримання центрів (санаторіїв) Збройних Сил України на поточний рік.

II. Перелік категорій осіб, які направляються на санаторно-курортне лікування, медичну та медико-психологічну реабілітацію

1. Для проходження санаторно-курортного лікування до центрів (санаторіїв) направляються:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) і члени їх сімей. До таких членів сімей належать дружина або чоловік, діти віком до 18 років, діти з інвалідністю, діти з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку), повнолітні діти, які перебувають на утриманні цих осіб та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення навчання в цих навчальних закладах, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років;

(абзац другий пункту 1 розділу II у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів та курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, навчальних центрів (частин) відповідно до висновку ГВЛК після лікування в ЛПЗ;

особи з інвалідністю з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби (крім військовослужбовців строкової військової служби). До таких членів сімей належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства, які отримують пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", і члени їх сімей. До таких членів сімей належать дружина або чоловік, діти віком до 18 років, діти з інвалідністю, діти з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку), повнолітні діти, які перебувають на утриманні цих осіб та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення навчання в цих навчальних закладах, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років;

(абзац сьомий пункту 1 розділу II у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

особи, які супроводжують до центрів (санаторіїв) осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи та осіб з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби (без права на лікування);

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа військовослужбовців та члени їх сімей. До таких членів сімей належать дружина або чоловік, діти віком до 18 років;

(абзац дев'ятий пункту 1 розділу II у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

особи, зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

працівники Збройних Сил України.

2. Для проходження медичної реабілітації до центрів (санаторіїв) після стаціонарного лікування у ЛПЗ відповідно до висновку ГВЛК шляхом переведення направляються:

військовослужбовці Збройних Сил України;

ветерани військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особи, які супроводжують до центрів (санаторіїв) для продовження лікування після стаціонарного лікування у ЛПЗ військовослужбовців, які за станом здоров'я потребують сторонньої допомоги відповідно до висновку ГВЛК (без права на лікування).

(пункт 2 розділу II у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

3. Для проходження медико-психологічної реабілітації до центрів (санаторіїв) направляються за висновком ГВЛК ЛПЗ (госпітальної лікарсько-льотної комісії (далі - ГЛЛК)):

(абзац перший пункту 3 розділу II у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі - АТО), у виконанні заходів надзвичайного стану;

військовослужбовці, які брали участь у ліквідації наслідків стихійних лих та в інших надзвичайних ситуаціях;

військовослужбовці, які виконували миротворчі завдання за межами території України;

військовослужбовці після стаціонарного лікування в ЛПЗ з приводу поранення, травми, захворювання;

військовослужбовці льотного складу та курсанти військових навчальних закладів після авіаційних подій;

(абзац шостий пункту 3 розділу II у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

військовослужбовці, які зазнали впливу екстремальних факторів під час аварій, катастроф кораблів (суден), повітряних суден та інших об'єктів;

військовослужбовці, в яких під час здійснення стрибка з парашутом частково або повністю відмовив парашут;

військовослужбовці, які проходять військову службу на штатних посадах водолазів всіх найменувань і спеціальностей, що виконують обов'язкові річні норми роботи під водою;

військовослужбовці, які працювали понад 90 діб у календарному році із джерелами іонізуючих випромінювань та генераторами електромагнітних полів;

військовослужбовці Повітряних Сил, що несли бойове чергування понад 90 діб у календарному році в спеціальних спорудах, підземних, заглиблених, обвалованих командних пунктах, передавальних і приймальних радіоцентрах, на вузлах і в пунктах радіоуправління;

військовослужбовці надводних кораблів (суден), штабів з'єднань, які перебували на кораблях (суднах); військовослужбовці, відряджені на кораблі (судна) на період походу; військовослужбовці льотного складу морської авіації, підрозділів морської піхоти, які брали участь у поході (виконанні спеціальних завдань) два місяці і більше.

4. Для проходження медико-психологічної реабілітації до ВРЛС направляються за рекомендаціями ЛЛК особи льотного складу та груп керівництва польотами для профілактики розвитку перевтоми, хронічної втоми або відхилень у стані здоров'я, а також особи льотного складу та груп керівництва польотами, які мають критичний вік (перебування 20 і більше років на льотних посадах (посадах, пов'язаних з керівництвом польотами)) або конституційні фактори ризику.

(розділ II доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658
,
у зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 5, 6
)

5. Особи, зазначені в пункті 1 цього розділу, для отримання санаторно-курортної путівки повинні перебувати на обліку у відповідних організаціях Збройних Сил України, що здійснюють забезпечення санаторно-курортними путівками:

військовослужбовці та члени їх сімей, працівники Збройних Сил України забезпечуються санаторно-курортними путівками за місцем проходження військової служби (роботи);

ветерани військової служби, особи, зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", забезпечуються санаторно-курортними путівками уповноваженими органами Міністерства оборони України (Київським міським та обласними військовими комісаріатами (далі - військові комісаріати)), з яких вони були звільнені на пенсію, а в разі їх ліквідації - правонаступниками;

члени сімей ветеранів, які мають право на пільги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" і отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", забезпечуються санаторно-курортними путівками уповноваженими органами Міністерства оборони України, з яких ветерани були звільнені на пенсію, а в разі їх ліквідації - правонаступниками.

6. Хворі на туберкульоз військовослужбовці згідно з рішеннями госпітальних СКВК (туберкульозного профілю) направляються на санаторно-курортне лікування до протитуберкульозних закладів відповідно до Закону України "Про протидію захворюванню на туберкульоз".

(пункт 6 розділу II у редакції наказу  
Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

III. Строк санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації в центрах (санаторіях)

1. Строк санаторно-курортного лікування в центрах (санаторіях) становить 21 календарний день.

2. Строк медичної та медико-психологічної реабілітації у відповідних відділеннях центрів (санаторіїв) визначається висновком ГВЛК (ГЛЛК), для осіб, зазначених в пункті 4 розділу II цієї Інструкції, - рекомендацією ЛЛК, але не менше 14 календарних днів та не більше 21 календарного дня.

(пункт 2 розділу III у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

3. Строк санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації в центрі (санаторії) за наявності медичних показань може бути продовжений начальником центру (санаторію) за рішенням військово-лікарської комісії цього закладу на строк не більше 10 діб.

4. За письмовою заявою особи, яка прибула на санаторно-курортне лікування, строк путівки може бути скорочений з 21 до 14 діб з відповідною зміною її вартості.

5. З метою збільшення кількості військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби, курсантів ВНЗ) та членів їх сімей, які зможуть скористатись організованим відпочинком у літній період (червень, липень, серпень), до 50 % путівок для зазначених категорій осіб у центри (санаторії), що розташовані на морському узбережжі, плануються строком на 14 діб.

6. У разі направлення осіб, зазначених у пунктах 1 - 3 розділу II цієї Інструкції, на санаторно-курортне лікування, медичну та медико-психологічну реабілітацію до санаторно-курортних закладів та спеціалізованих закладів (для лікування хворих із травмами та ушкодженнями спинного мозку та хребта), інших державних органів строк перебування встановлюється відповідними нормативними документами таких закладів.

7. Після закінчення санаторно-курортного лікування в центрі (санаторії) особі надається довідка із зазначенням номера путівки та строку лікування, яка подається до СКВК за місцем отримання санаторно-курортної путівки.

IV. Порядок відбору та направлення осіб на санаторно-курортне лікування

1. Санаторно-курортні путівки надаються особам, зазначеним у пункті 1 розділу II цієї Інструкції, відповідно до медичних показань, визначених наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703, з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості.

2. Відбір військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей, які потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється СКВК військових частин за місцем служби (роботи, перебування на обліку) на підставі результатів щорічного медичного обстеження (для військовослужбовців) та довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою N 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (для працівників Збройних Сил України та членів сімей військовослужбовців).

Відбір членів сімей військовослужбовців, які є дітьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку), здійснюється, додатково, на підставі посвідчення, яке дає право на пільги, та довідки закладу охорони здоров'я за зареєстрованим місцем проживання про те, що їм у поточному році не надавалась безоплатна путівка.

(пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658
,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
)

Відбір осіб, хворих на туберкульоз, які перебувають під диспансерним спостереженням, здійснюється СКВК (туберкульозного профілю) закладів охорони здоров'я, в яких передбачені штатом туберкульозні відділення або фтизіатричні кабінети.

3. Відбір на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та членів їх сімей, здійснюється СКВК військових комісаріатів на підставі заяви, довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою N 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - форма N 070/о), паспорта, посвідчення, яке дає право на пільги, та довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Вищезазначені особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються санаторно-курортними путівками за наявності довідки, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у містах держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад про те, що вони в поточному році санаторно-курортними путівками не забезпечувались.

Зазначені особи, які працюють, надають довідку з місця роботи про те, що вони в поточному році за місцем роботи санаторно-курортними путівками не забезпечувались (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом попереднього та поточного років).

Відбір членів сімей ветеранів військової служби, які є дітьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку), здійснюється, додатково, на підставі посвідчення, яке дає право на пільги, та довідки закладу охорони здоров'я за зареєстрованим місцем проживання про те, що їм у поточному році не надавалась безоплатна путівка.

(пункт 3 розділу IV доповнено абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

4. Медичне обстеження дітей перед прибуттям до центрів (санаторіїв) здійснюється в закладах охорони здоров'я за місцем їх спостереження в лікувально-профілактичних закладах Міністерства охорони здоров'я України.

5. Особи, зазначені у пункті 1 розділу II цієї Інструкції, які прибули в центр (санаторій) без рішення СКВК, на санаторно-курортне лікування не приймаються.

V. Порядок відбору та направлення на медичну реабілітацію до центру (санаторію)

1. Відбір осіб, зазначених у пункті 2 розділу II цієї Інструкції, на медичну реабілітацію до центрів (санаторіїв) здійснюється ГВЛК ВМКЦ, ВГ шляхом переведення з них після стаціонарного лікування.

2. Підставою для направлення на медичну реабілітацію до центру (санаторію) осіб, зазначених у пункті 2 розділу II цієї Інструкції, є:

попереднє стаціонарне госпітальне лікування;

наявність медичних показань та відсутність медичних протипоказань, визначених Переліком медичних показань до санаторного лікування в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1681/28126, Переліком медичних показань до медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1682/28127, Переліком медичних протипоказань до санаторного лікування і медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1683/28128;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою N 027/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - форма N 027/о);

довідка ГВЛК за формою згідно з додатком 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за N 1109/15800 (далі - довідка ГВЛК).

Відповідальним за відбір на медичну реабілітацію є голова ГВЛК.

(пункт 2 розділу V у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

3. Дата направлення та індивідуальна програма медичної реабілітації погоджуються уповноваженими особами ЛПЗ та центрів (санаторіїв).

(пункт 3 розділу V у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

4. Пункт 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.07.2018 р. N 337,
у зв'язку з цим пункти 5 - 9
 вважати відповідно пунктами 4 - 8)

4. У довідці ГВЛК ЛПЗ вказується, на яку медичну реабілітацію направляється особа, зазначена у пункті 2 розділу II цієї Інструкції, - етапну чи завершальну.

Особам, які підлягають звільненню з лав Збройних Сил України, крім того, надається свідоцтво про хворобу.

5. У довідці ГВЛК обов'язково зазначається: "Потребує проїзду (вказати вид транспорту) до місця розташування центру (санаторію) і назад (у разі направлення на етапну реабілітацію) або до місця розташування центру (санаторію) та до місця проходження служби (у разі направлення на завершальну медичну реабілітацію)".

6. У формі N 027/о обов'язково зазначається необхідність повернення до ЛПЗ (у разі закінчення етапної медичної реабілітації в центрі (санаторії)) або повернення до місця проходження служби (у разі направлення на завершальну медичну реабілітацію).

7. На підставі поданих документів у Департаменті приймається рішення про дозвіл на переведення на медичну реабілітацію, в якому зазначаються військове звання, умовне найменування військової частини, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка направляється на медичну реабілітацію, N путівки, дата заїзду, термін проведення медичної реабілітації; у разі необхідності зазначається інформація щодо супроводжуючої особи.

8. Документи, зазначені в пункті 4 цього розділу, готуються начальником ВМКЦ, ВГ у двох примірниках.

Перший примірник подається до Департаменту для отримання відповідного дозволу на переведення на медичну реабілітацію.

Другий примірник разом із дозволом на переведення на медичну реабілітацію видається особі для пред'явлення в центрі (санаторії).

VI. Порядок відбору та направлення військовослужбовців на медико-психологічну реабілітацію до центру (санаторію)

1. Військовослужбовці, зазначені в пункті 3 розділу II цієї Інструкції, після завершення участі в бойових діях, АТО, заходах надзвичайного стану, ліквідації наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій або після виконання завдань, що несприятливо впливають на стан здоров'я, проходять обов'язковий медичний огляд та психологічну діагностику в пунктах постійної дислокації (районах відновлення боєздатності) своїх частин (підрозділів).

2. Військовослужбовці, зазначені в пункті 3 розділу II цієї Інструкції, адаптаційні резерви яких визнані достатніми для продовження професійної діяльності, проходять психологічну реабілітацію безпосередньо у військових частинах (підрозділах) відповідно до наказу Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 702 "Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2016 року за N 237/28367.

3. Військовослужбовці, зазначені в пункті 3 розділу II цієї Інструкції, з ознаками перевтоми, хронічної втоми або дезадаптаційними розладами особистості чи гострою реакцією на стрес направляються командирами військових частин на амбулаторне обстеження до ЛПЗ за територіальним принципом.

4. За результатами амбулаторного медичного обстеження та на підставі висновку ГВЛК військовослужбовці, зазначені у пункті 3 розділу II цієї Інструкції, направляються на медико-психологічну реабілітацію до центрів (санаторіїв). Відповідальним за відбір на медико-психологічну реабілітацію є голова ГВЛК.

За результатами динамічного медичного спостереження та на підставі рекомендацій ЛЛК особи, зазначені у пункті 4 розділу II цієї Інструкції, направляються на медико-психологічну реабілітацію до ВРЛС. Відповідальним за відбір на медико-психологічну реабілітацію цих осіб є начальник медичної служби авіаційної частини.

(пункт 4 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

5. З метою направлення на медико-психологічну реабілітацію військовослужбовців, зазначених у пункті 3 розділу II цієї Інструкції, начальник медичної служби військової частини на підставі висновку ГВЛК складає та подає командиру військової частини на затвердження заявку на необхідну кількість путівок на медико-психологічну реабілітацію.

З метою направлення на медико-психологічну реабілітацію осіб, зазначених у пункті 4 розділу II цієї Інструкції, начальник медичної служби авіаційної частини на підставі рекомендацій ЛЛК та відповідно до функціонального стану цих осіб складає та подає командиру частини на затвердження заявку на необхідну кількість путівок до ВРЛС.

(пункт 5 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

6. Командир військової частини подає заявку на необхідну кількість путівок на медико-психологічну реабілітацію до центрів (санаторіїв) начальнику ЛПЗ за територіальним принципом. У заявці зазначаються прізвища, імена, по батькові військовослужбовців, військові звання, умовне найменування військової частини та терміни медико-психологічної реабілітації.

Командир авіаційної частини щомісяця до 15 числа подає заявку на необхідну кількість путівок на медико-психологічну реабілітацію до ВРЛС начальнику медичної служби виду Збройних Сил України. У заявці зазначаються прізвища, імена, по батькові військовослужбовців, військові звання, умовне найменування військової частини та терміни медико-психологічної реабілітації.

(пункт 6 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

7. Начальник ЛПЗ узагальнює отримані від військових частин заявки та подає до Департаменту щомісяця до 20 числа зведену заявку на необхідну кількість путівок на наступний місяць.

Начальник медичної служби виду Збройних Сил України узагальнює отримані від авіаційних частин заявки на медико-психологічну реабілітацію та подає начальнику медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України щомісяця до 20 числа зведену заявку на необхідну кількість путівок на наступний місяць.

(пункт 7 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

8. Департамент протягом трьох робочих днів розглядає заявки та надає начальнику ЛПЗ повідомлення про виділення путівок для медико-психологічної реабілітації. У повідомленні зазначаються: назва центру (санаторію); номери путівок; дата початку реабілітації; термін лікування; прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця; військове звання; умовне найменування військової частини.

Начальник медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України узагальнює отримані від видів Збройних Сил України, авіаційних частин заявки та протягом трьох робочих днів надає начальникам медичних служб видів Збройних Сил України, командирам авіаційних частин рішення про виділення путівок для медико-психологічної реабілітації у ВРЛС. У рішенні зазначаються назва центру (санаторію), номери путівок, дата початку реабілітації, термін лікування, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, військове звання, умовне найменування військової частини.

(пункт 8 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

9. Начальник ЛПЗ не пізніше двох робочих днів з дати отримання повідомлення від Департаменту доводить інформацію про виділені путівки до командирів військових частин.

Начальник медичної служби виду Збройних Сил України не пізніше двох робочих днів з дати отримання рішення від начальника медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України доводить інформацію про виділені путівки до командирів авіаційних частин.

(пункт 9 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

10. Начальник медичної служби військової частини готує на кожного військовослужбовця направлення на медико-психологічну реабілітацію та оформлює його в установленому порядку. У направленні вказуються підстава для направлення військовослужбовця на медико-психологічну реабілітацію до центрів (санаторіїв), номер путівки.

(абзац перший пункту 10 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

Начальник медичної служби авіаційної частини готує на кожного військовослужбовця направлення на медико-психологічну реабілітацію до ВРЛС та оформлює його в установленому порядку. У направленні вказуються підстава для направлення військовослужбовця на медико-психологічну реабілітацію до ВРЛС, номер путівки, дата та реєстраційний номер рішення начальника медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

(пункт 10 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

11. Оформлення особам, зазначеним у пункті 3 розділу II цієї Інструкції, путівок на медико-психологічну реабілітацію здійснюється в центрі (санаторії).

(абзац перший пункту 11 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

Оформлення особам, зазначеним у пункті 4 розділу II цієї Інструкції, путівок на медико-психологічну реабілітацію до ВРЛС на підставі рішення начальника медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

(пункт 11 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

12. Військовослужбовці після стаціонарного лікування в ЛПЗ з приводу поранення, травми та захворювання проходять медико-психологічну реабілітацію в межах програми медичної реабілітації в порядку, зазначеному в розділі V цієї Інструкції.

13. Військовослужбовцям відшкодовуються витрати, пов'язані з їх проїздом до реабілітаційних центрів (санаторіїв), у випадках, передбачених абзацом шостим статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", шляхом:

забезпечення військовою частиною (установою, організацією) військовослужбовців військовими перевізними документами форми 1 на проїзд до місця проведення медико-психологічної реабілітації та у зворотному напрямку;

відшкодування фактичних витрат у разі придбання військовослужбовцями проїзних документів (квитків на проїзд) за власні кошти.

VII. Порядок відбору та направлення осіб до санаторно-курортних закладів, призначених для санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю-спінальників

1. До санаторно-курортних закладів, призначених для санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю-спінальників, направляються особи з наслідками травм опорно-рухового апарату, хребта й спинного мозку, з порушенням функцій тазових органів, центральної та периферійної нервової системи і за станом після оперативного лікування.

2. Направлення осіб з ЛПЗ до санаторно-курортних закладів, призначених для санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю-спінальників, здійснюється за рішенням директора Департаменту на підставі висновку ГВЛК за узгодженням з головним травматологом або головним нейрохірургом Міністерства оборони України.

Про дату прибуття особи на медичну реабілітацію керівник ЛПЗ повідомляє керівника санаторно-курортного закладу, призначеного для санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю-спінальників.

3. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пенсіонери з числа військовослужбовців, які визнані особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, та на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", ветерани військової служби, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - особи з інвалідністю з наслідками захворювань і травм спинного мозку - направляються до санаторно-курортного закладу для лікування осіб з інвалідністю-спінальників після проведення військовими комісаріатами попередньої оплати вартості лікування за рахунок кошторису доходів і видатків Міністерства оборони України на відповідний рік.

VIII. Документи, необхідні в разі направлення осіб до центрів (санаторіїв)

1. Документом, що дає право на лікування в центрі (санаторії), є санаторно-курортна путівка, заповнена та завірена печаткою СКВК:

для осіб, зазначених у пункті 1 розділу II цієї Інструкції, санаторно-курортна путівка заповнюється та завіряється печаткою СКВК військової частини (військового комісаріату) за місцем служби (роботи, знаходження на обліку);

для осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 4 розділу II цієї Інструкції, санаторно-курортна путівка оформлюється та завіряється печаткою СКВК центру (санаторію).

(абзац третій пункту 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

2. Особи, які прибувають до центрів (санаторіїв) на санаторно-курортне лікування, крім санаторно-курортної путівки, повинні мати із собою:

1) військовослужбовці - паспорт та посвідчення особи (пред'являють), медичну книжку, відпускний квиток, а також документ(и), що підтверджує(ють) розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (залишається(ються) у центрі (санаторії));

військовослужбовці строкової військової служби, курсанти ВНЗ для продовження лікування в центрах (санаторіях) відповідно до довідки ГВЛК - паспорт, військовий квиток, медичну книжку, продовольчий атестат;

2) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", пенсіонери з числа військовослужбовців, які визнані особами з інвалідністю I та II груп внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", ветерани військової служби, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - паспорт, посвідчення, яке дає право на пільги (пред'являють), та санаторно-курортну карту за формою N 072/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736, яка залишається в центрі (санаторії) (далі - форма N 072/о);

3) працівники Збройних Сил України - паспорт (пред'являють), санаторно-курортну карту за формою N 072/о та довідку з місця роботи (або з відповідною відміткою в санаторно-курортній путівці), які залишаються в центрі (санаторії);

4) члени сімей - паспорт (пред'являють), діти - свідоцтво про народження (пред'являють) та його копію (залишається в центрі (санаторії)), санаторно-курортну карту за формою N 072/о (діти - санаторно-курортну карту за формою N 076/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522 (далі - форма N 076/о)), довідку про склад сім'ї військовослужбовця, ветерана військової служби, працівника Збройних Сил України, видану військовою частиною (військовим комісаріатом), члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, - відповідне посвідчення про право на пільги, а члени сімей військовослужбовців та ветеранів військової служби, які є дітьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку), - відповідне посвідчення про право на пільги. Члени сімей військовослужбовців пред'являють документ(и), що підтверджує(ють) розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (залишається(ються) у центрі (санаторії)).

(абзац перший підпункту 4 пункту 2 розділу VIII у редакції
наказу Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

Якщо члени сім'ї прибули до центру (санаторію) разом із військовослужбовцем, ветераном військової служби або працівником Збройних Сил України і вписані в його відпускний квиток або паспорт, пред'явлення довідки про родинне відношення не потрібне. У такому разі в приймальному відділенні центру (санаторію) на санаторно-курортній путівці членів сім'ї записуються номер відпускного квитка або серія і номер паспорта військовослужбовця, ветерана військової служби або працівника Збройних Сил України, ким і коли виданий документ;

5) медичну книжку та санаторно-курортну карту за формою N 072/о або N 076/о з даними медичного обстеження та лікарського спостереження за хворим;

6) на дітей віком від 5 до 18 років, які прибули до центру (санаторію) разом із батьками на відпочинок та оздоровлення (без санаторно-курортної путівки), надаються:

довідка про родинне відношення до сім'ї військовослужбовця;

копія свідоцтва про народження;

медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою N 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522, - для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

довідка лікаря-дерматолога про відсутність заразних захворювань шкіри (залишається у центрі (санаторії) для надання під час перевірок та ревізій);

7) прибуття дітей разом із батьками до центру (санаторію) оформлюється наказом начальника центру (санаторію).

3. На медичну реабілітацію особи, зазначені у пункті 2 розділу II цієї Інструкції, направляються з такими документами, вказаними в пунктах 4 та 8 розділу V цієї Інструкції:

клопотання про дозвіл на переведення на медичну реабілітацію до визначеного центру (санаторію);

дозвіл керівництва Департаменту про направлення на медичну реабілітацію із зазначенням військового звання, умовного найменування військової частини, прізвища, ім'я, по батькові особи, N путівки, дати заїзду на медичну реабілітацію, терміну її проведення; у разі необхідності - інформація щодо супроводжуючої особи;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою N 027/о;

довідка ГВЛК.

Крім того, особи, які направляються на медичну реабілітацію, повинні мати:

індивідуальну програму медичної реабілітації, розроблену лікуючим лікарем ЛПЗ на підставі медичних протоколів;

медичну книжку;

посвідчення особи (військовий квиток) (пред'являється);

паспорт (пред'являється);

продовольчий атестат;

перевізні документи на зворотний шлях.

4. На медико-психологічну реабілітацію військовослужбовці, зазначені в пункті 3 розділу II цієї Інструкції, направляються з такими документами:

направлення командира військової частини або начальника ЛПЗ;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою N 027/о;

довідка ГВЛК;

індивідуальна програма медико-психологічної реабілітації, яка розробляється лікуючим лікарем ЛПЗ разом із психологом на підставі медичних протоколів;

посвідчення особи (військовий квиток) (пред'являється);

паспорт (пред'являється);

медична книжка;

продовольчий атестат;

перевізні документи на зворотний шлях.

5. На медико-психологічну реабілітацію до ВРЛС особи, зазначені в пункті 4 розділу II цієї Інструкції, направляються з такими документами:

направлення командира військової частини;

рішення начальника медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України про направлення на медико-психологічну реабілітацію із зазначенням військового звання, умовного найменування військової частини, прізвища, імені, по батькові особи, номера путівки, дати заїзду на медико-психологічну реабілітацію та терміну її проведення;

вкладка до Медичної книжки льотного складу за формою, визначеною у додатку 2 до Правил медичного забезпечення польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 30 вересня 2015 року N 519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2015 року за N 1287/27732;

копія довідки про проходження лікарсько-льотної комісії;

посвідчення особи (військовий квиток) (пред'являється);

паспорт (пред'являється);

продовольчий атестат;

перевізні документи на зворотний шлях.

(розділ VIII доповнено новим пунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658
,
у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6
)

6. Оформлення путівок на медичну та медико-психологічну реабілітацію здійснюється в центрі (санаторії) на підставі документів, пред'явлених особами, зазначених в пунктах 2, 3, 4 розділу II цієї Інструкції.

(пункт 6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з  
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

IX. Порядок планування санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України

1. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів, родів військ Збройних Сил України, командувачі військ оперативних командувань, командири з'єднань та військових частин, начальники військових навчальних закладів, керівники установ, організацій Збройних Сил України забезпечують виконання планів відпусток військовослужбовців та вживають заходів щодо повного використання незалежно від пори року виділених санаторно-курортних путівок, не допускають випадків затримання виїзду до центрів (санаторіїв) осіб, які отримали санаторно-курортні путівки.

2. Начальники медичної служби видів, родів військ Збройних Сил України, начальники ВМКЦ Міністерства оборони України на підставі даних щорічної диспансеризації військовослужбовців, військові комісари на підставі заяв ветеранів військової служби визначають орієнтовну кількість осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, та до 25 листопада щороку подають до Департаменту заявку на необхідну кількість санаторно-курортних путівок на наступний рік.

Начальник медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України на підставі рекомендацій ЛЛК щодо необхідності проведення реабілітаційних заходів для осіб льотного складу та груп керівництва польотами визначає орієнтовну кількість осіб, які потребують медико-психологічної реабілітації у ВРЛС, та до 25 листопада щороку подає до Департаменту заявку на необхідну кількість путівок на наступний рік.

(пункт 2 розділу IX доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

3. Начальник медичної служби Командування Сухопутних військ Збройних Сил України подає до ГВМУ:

до 25 листопада поточного року - узагальнену заявку військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва (далі - обласні військові комісаріати) на санаторно-курортні путівки для осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" і користуються безоплатним санаторно-курортним лікуванням, на наступний рік;

до 01 грудня - помісячну заявку на санаторно-курортні путівки для конкретних категорій осіб з визначенням конкретного санаторно-курортного закладу;

після отримання від ГВМУ санаторно-курортних путівок складає та затверджує План розподілу санаторно-курортних путівок для ветеранів війни по обласних військових комісаріатах з урахуванням чисельності ветеранів війни, що перебувають на обліку, та поданих заявок обласних військових комісаріатів і контролює їх використання.

(пункт 3 розділу IX у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

4. Начальники центрів (санаторіїв) щороку до 01 вересня подають до Департаменту:

план використання ліжкової місткості та заплановану кількість ліжко-днів на наступний рік;

пропозиції щодо розподілу пільгових путівок та путівок, що реалізуються на підставі укладених договорів.

5. Кількість санаторно-курортних путівок та кількість ліжко-днів для санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації військовослужбовців, ветеранів військової служби, осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", членів їх сімей, працівників Збройних Сил України визначається в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік на утримання центрів (санаторіїв).

6. Головне військово-медичне управління:

у межах коштів, передбачених бюджетною програмою на наступний рік для санаторно-курортного лікування ветеранів війни, та з урахуванням заявки начальника медичної служби Командування Сухопутних військ Збройних Сил України планує необхідну кількість санаторно-курортних путівок для цієї категорії осіб;

протягом 15 робочих днів після отримання затверджених кошторисних призначень на відповідний рік для центрів (санаторіїв) складає план розподілу санаторно-курортних путівок до центрів (санаторіїв), узгоджує його з Центральним комітетом профспілки працівників Збройних Сил України та подає на затвердження Міністру оборони України;

здійснює контроль за діяльністю СКВК щодо направлення хворих до центрів (санаторіїв) відповідно до Переліку медичних показань до санаторного лікування в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1681/28126, Переліку медичних показань до медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1682/28127, Переліку медичних протипоказань до санаторного лікування і медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1683/28128.

(пункт 6 розділу IX у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

7. Розподіл санаторно-курортних путівок здійснюється на підставі затвердженого Міністром оборони України плану розподілу санаторно-курортних путівок між центрами медичної реабілітації та санаторного лікування (санаторіями) Міністерства оборони України (далі - План розподілу путівок).

Із загальної кількості санаторно-курортних путівок, які призначаються для військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України, виділяються:

для медичної та медико-психологічної реабілітації - 25 - 30 % загальної кількості путівок (у тому числі для медико-психологічної реабілітації осіб льотного складу та груп керівництва польотами у ВРЛС);

для військовослужбовців - учасників бойових дій - 25 - 30 % загальної кількості путівок;

для військовослужбовців, ветеранів війни і ветеранів військової служби - до 20 - 30 % загальної кількості путівок;

для членів сімей - до 15 - 20 % загальної кількості путівок;

для працівників Збройних Сил України - до 5 % загальної кількості путівок.

За потреби співвідношення кількості путівок може бути змінено Головним військово-медичним управлінням.

(пункт 7 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

8. На підставі затвердженого Міністром оборони України Плану розподілу путівок Департамент щокварталу направляє санаторно-курортні путівки до медичної служби структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, медичної служби командувань видів, родів військ Збройних Сил України, ВМКЦ та військових комісаріатів.

Санаторно-курортні путівки для медичної та медико-психологічної реабілітації направляються до центрів (санаторіїв), які здійснюють їх облік та оформлення.

(абзац другий пункту 8 розділу IX у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

Санаторно-курортні путівки для медико-психологічної реабілітації осіб, зазначених в пункті 4 розділу II цієї Інструкції, направляються до центрів (санаторіїв), які здійснюють їх облік та оформлення відповідно до рішень начальника медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

(пункт 8 розділу IX доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658
,
у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати
 відповідно абзацами четвертим - восьмим
)

Санаторно-курортні путівки для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", осіб, які зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", направляються до начальника медичної служби Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, який здійснює їх розподіл та видачу через відділи соціального забезпечення військових комісаріатів.

(абзац четвертий пункту 8 розділу IX у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

Із загальної кількості санаторно-курортних путівок, що залишились, 5 % залишаються в резерві Департаменту. Вони використовуються для санаторно-курортного лікування військовослужбовців після тяжких захворювань, травм, поранень, у разі позапланових відпусток осіб пільгових категорій тощо.

За потреби перерозподіл путівок у межах асигнувань, передбачених планом розподілу путівок між центрами медичної реабілітації та санаторного лікування, здійснює начальник Головного військово-медичного управління.

(пункт 8 розділу IX доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

Розподіл санаторно-курортних путівок для військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України здійснюється між медичними службами структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, медичними службами командувань видів, родів військ Збройних Сил України, ВМКЦ відповідно до кількості осіб, які перебувають на санаторно-курортному забезпеченні.

Санаторно-курортні путівки для працівників Збройних Сил України розподіляються за участю представників профспілкових організацій за місцем їх роботи.

Розподіл санаторно-курортних путівок для ветеранів військової служби та членів їх сімей здійснюється між військовими комісаріатами відповідно до кількості осіб, які перебувають у них на обліку.

9. Начальники медичних служб командувань видів, родів військ Збройних Сил України та начальники ВМКЦ складають плани розподілу санаторно-курортних путівок у видах, родах військ Збройних Сил України та відповідних регіонах за територіальним принципом. Після їх затвердження командувачами видів, родів військ Збройних Сил України та начальниками ВМКЦ санаторно-курортні путівки надсилаються до СКВК військових частин, закладів, установ Збройних Сил України (далі - військові частини).

Протягом 10 робочих днів після затвердження Міністром оборони України Плану розподілу путівок начальник медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України складає план-графік заїзду осіб, зазначених в пункті 4 розділу II цієї Інструкції, до ВРЛС для проведення медико-психологічної реабілітації та подає його на затвердження до Департаменту.

(пункт 9 розділу IX доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

10. Департамент здійснює закупівлю санаторно-курортних путівок до спеціалізованих санаторно-курортних закладів Міністерства охорони здоров'я України, інших органів виконавчої влади або організацій для осіб, визначених у пунктах 1 - 3 розділу II цієї Інструкції, за висновками ГВЛК, СКВК. Закупівля здійснюється в межах виділених асигнувань відповідно до чинного законодавства.

(абзац перший пункту 10 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

Військові комісаріати закуповують відповідно до чинного законодавства в межах виділених асигнувань путівки в інші санаторії та лікувально-профілактичні заклади для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та членів їх сімей.

X. Організація роботи санаторно-курортних відбіркових комісій

1. Перелік, місцезнаходження та номер СКВК визначаються наказом Міністерства оборони України.

Склад СКВК у військових частинах, гарнізонах призначається щороку наказом начальника гарнізону, командира військової частини за поданням відповідного начальника медичної служби та узгодженням зі штатною військово-лікарською комісією. До складу СКВК входять не менше двох лікарів, представники командування та профспілкової організації залежно від кількості прикріплених до СКВК військових частин. Голова СКВК та його заступник призначаються із числа лікарів - членів СКВК.

2. Склад СКВК військових комісаріатів призначається наказом військового комісара та узгоджується зі штатною військово-лікарською комісією. До складу СКВК військового комісаріату входять лікар - голова СКВК, начальник відділу соціального забезпечення та представники інших відділів.

За відсутності у військовому комісаріаті лікарів, передбачених штатом, наказом начальника гарнізону до роботи у складі СКВК залучаються лікарі військових частин, закладів, установ, дислокованих на території гарнізону, за погодженням з відповідним начальником медичної служби.

3. СКВК у своїй діяльності керуються Конституцією України, іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров'я України, цією Інструкцією, а також медичними показаннями та протипоказаннями, визначеними наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703.

4. СКВК проводить облік, розгляд та оформлення документів для санаторно-курортного лікування тільки тих осіб, які стоять на обліку комісії.

Облік осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, проводиться в книгах обліку окремо, залежно від права осіб щодо черговості отримання путівки відповідно до чинного законодавства за основним профілем захворювання: позачергове, першочергове, переважне та в порядку загальної черги.

Також СКВК веде облік строку лікування цих осіб на підставі довідок центрів (санаторіїв).

У разі надходження черги особи, яка перебуває на обліку для отримання санаторно-курортної путівки, СКВК військової частини, установи, закладу, військового комісаріату направляє їй повідомлення, за яким вона або уповноважена нею особа (для осіб з інвалідністю I групи) повинна одержати путівку протягом трьох робочих днів.

5. У СКВК ведеться така документація:

книга обліку осіб, які потребують санаторно-курортного лікування (додаток 1);

книга обліку та видачі санаторно-курортних путівок (для військовослужбовців, ветеранів військової служби, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України);

книга обліку надходжень та видачі санаторно-курортних путівок (для ветеранів війни);

книга протоколів засідань санаторно-курортної відбіркової комісії (додаток 2);

нормативно-правова база з питань санаторно-курортного забезпечення (закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров'я України, інші нормативно-правові акти, плани роботи);

прибуткові та витратні документи (накладні, заявки, звіти тощо);

листування щодо питань санаторно-курортного забезпечення.

6. Рішення про надання путівки для санаторно-курортного лікування приймається на засіданні СКВК на підставі медичних показань. Рішення оформляється протоколом, який заноситься до книги протоколів.

7. Відповідальними за відбір на санаторно-курортне лікування є голова СКВК або лікар військової частини, якщо після прийняття рішення СКВК він своєчасно не повідомив голову СКВК про зміни у стані здоров'я хворого, що перешкоджають направленню на санаторно-курортне лікування.

8. На підставі даних медичного обстеження і даних карток санаторно-курортного відбору (медичних книжок) СКВК проводить остаточний відбір осіб для санаторно-курортного лікування (з урахуванням строків їх відпусток), робить відповідні записи в медичних книжках військовослужбовців.

Стосовно ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", працівників Збройних Сил України та членів їх сімей СКВК перевіряє наявність санаторно-курортних карт за формою N 072/о, які видаються органами охорони здоров'я за місцеперебуванням на медичному обліку.

9. Голова СКВК не пізніше ніж за 10 днів до початку заїзду видає відібраному на санаторно-курортне лікування військовослужбовцю оформлені (заповнені, підписані головою СКВК та завірені печаткою СКВК) санаторно-курортну путівку (під підпис у відповідній книзі обліку та видачі санаторно-курортних путівок) і медичну книжку, а ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", особам, зазначеним у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", працівникам Збройних Сил України та членам їх сімей - санаторно-курортні путівки (під підпис у відповідній книзі обліку та видачі санаторно-курортних путівок) і повертає перевірені санаторно-курортні карти за формою N 072/о.

У разі відмови від санаторно-курортної путівки (оформляється письмово) у книзі обліку осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, та на заяві ветерана війни, ветерана військової служби, військовослужбовця, працівника Збройних Сил України, що перебуває на обліку для отримання санаторно-курортної путівки, робиться відповідний запис "Від путівки відмовився" із зазначенням причини відмови, номера і строків путівки, найменування центру (санаторію). У такому випадку санаторно-курортна путівка видається наступній за чергою особі. Особа, яка відмовилась від санаторно-курортної путівки, з обліку не знімається.

У разі повернення санаторно-курортної путівки у відповідній книзі обліку та видачі санаторно-курортних путівок, де ця санаторно-курортна путівка була записана згідно з розподілом, робиться відповідна відмітка (підкреслення червоним кольором) із зазначенням дати повернення і прізвища особи, що її повернула. Повернута санаторно-курортна путівка реєструється вдруге у першому вільному рядку цієї самої книги.

Видача незаповнених санаторно-курортних путівок, їх передача іншим особам, а також видача без медичних довідок забороняються.

Виправлення щодо прізвища особи, якій було видано санаторно-курортну путівку, діагнозу, місця проживання тощо засвідчуються підписом особи, відповідальної за оформлення путівки, і печаткою СКВК.

10. Види бланків санаторно-курортних путівок:

для військовослужбовців, ветеранів військової служби, ветеранів війни;

для членів сімей військовослужбовців, ветеранів військової служби;

для працівників Збройних Сил України.

Видача бланків санаторно-курортних путівок проводиться тільки за їх прямим призначенням.

11. Начальники медичних служб командувань видів, родів військ Збройних Сил України, начальники ВМКЦ, голови СКВК військових комісаріатів щороку до 15 січня подають інформацію до Департаменту про використання санаторно-курортних путівок у підпорядкованих підрозділах за минулий рік.

12. Для перевірки правильності медичного відбору, медичного обстеження і направлення осіб до центрів (санаторіїв), прийняття рішень щодо продовження строку лікування, потреби у переведенні хворих на стаціонарне лікування, визначення наявності медичних протипоказань в осіб, які прибули на санаторно-курортне лікування, медичну та медико-психологічну реабілітацію, у кожному центрі (санаторії) створюється позаштатна постійно діюча військово-лікарська комісія (далі - ВЛК).

ВЛК щороку призначається наказом начальника центру (санаторію) у складі голови ВЛК, заступника голови ВЛК, не менше двох членів ВЛК із числа лікарів та секретаря ВЛК. Головою ВЛК призначається заступник начальника центру (санаторію) з медичної частини або провідний терапевт. Заступник голови комісії призначається із числа лікарів - членів ВЛК.

ВЛК у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров'я України, цією Інструкцією, а також медичними показаннями та протипоказаннями, визначеними наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703.

Контроль за роботою ВЛК центрів (санаторіїв) покладається на Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України (далі - ЦВЛК). Контроль за роботою СКВК військових частин, установ, закладів покладається на ВЛК регіонів та ВМКЦ.

XI. Порядок приймання та виписування осіб із центрів (санаторіїв)

1. Особи приймаються до центрів (санаторіїв) і виписуються з них у строки, зазначені у санаторно-курортних путівках.

Не дозволяється зміна строку дії санаторно-курортної путівки в центрах (санаторіях) без рішення директора Департаменту або його заступника.

2. За наявності вільних місць начальником центру (санаторію) приймаються особи на санаторно-курортне лікування не раніше ніж за 5 днів до початку строку, указаного в санаторно-курортній путівці.

Особи, які запізнилися на 1 - 5 днів, приймаються до центру (санаторію) без відновлення строку путівки. При цьому вартість путівки сплачується ними повністю.

3. У разі коли запізнення пов'язане з хворобою або із затриманням на шляху слідування через об'єктивні обставини, начальник центру (санаторію) відновлює строк санаторно-курортної путівки до 5 днів згідно з довідками відповідних установ. Особи, які запізнилися до центру (санаторію) більше ніж на 5 днів, на лікування не приймаються.

4. У разі виникнення в особи, яка користується правом на пільгове санаторно-курортне лікування в центрах (санаторіях), під час санаторно-курортного лікування раптового захворювання, що не дозволяє госпіталізувати її внаслідок нетранспортабельності, така особа після закінчення строку санаторно-курортної путівки перебуває в центрі (санаторії) безоплатно до появи можливості транспортування та переведення її до госпіталю (лікарні).

5. Особи, які придбали санаторно-курортні путівки до центрів (санаторіїв) за договірними цінами, у разі виникнення раптового гострого захворювання в період перебування в центрі (санаторії) сплачують за додаткові дні лікування власні кошти або розраховуються в іншому порядку, передбаченому умовами договору, укладеного між юридичною особою та центром (санаторієм).

6. У разі продовження строку лікування за медичними показаннями одному з подружжя, яке разом перебуває в центрі (санаторії), другому (чоловікові, дружині) на його прохання продовжується перебування в центрі (санаторії) після закінчення строку лікування з оплатою повної вартості кожного наступного дня перебування в центрі (санаторії).

7. У разі короткочасного переведення осіб за медичними показаннями із центру (санаторію) до закладу охорони здоров'я, тимчасового від'їзду їх за викликом командування або в разі непередбачених сімейних обставин (раптове тяжке захворювання близького родича - дружини, чоловіка, дітей, батьків тощо) з наступним поверненням до центру (санаторію) дні лікування, не використані за санаторно-курортною путівкою, відновлюються, про що видається відповідний наказ начальника центру (санаторію).

8. У разі виписки військовослужбовців, які прибули до центру (санаторію) з продовольчими атестатами, дата зняття їх з харчування вказується, виходячи з фактичного часу перебування в центрі (санаторії).

9. У разі виявлення в особи, яка прибула на лікування, медичних протипоказань, визначених наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року N 703, ВЛК центру (санаторію) складає акт у п'яти примірниках, з яких один направляється директору Департаменту, другий - начальнику ЦВЛК, третій - командиру військової частини (військовому комісару), звідки прибув хворий, четвертий - голові СКВК, яка проводила відбір особи на лікування, п'ятий залишається в центрі (санаторії).

У разі надходження із центрів (санаторіїв) актів на осіб, в яких виявлені медичні протипоказання для лікування, ЦВЛК, командир військової частини (військовий комісар), звідки прибула особа до центру (санаторію), проводять за кожним актом розслідування причин неправильного направлення на лікування та надають до Департаменту інформацію про вжиття відповідних заходів.

10. Особи, які прибувають до центрів (санаторіїв) з протипоказаннями, що виявляються ВЛК центру (санаторію), на санаторно-курортне лікування не приймаються.

Строк, протягом якого встановлюються протипоказання для перебування особи на лікуванні, не повинен перевищувати 5 днів з моменту її приїзду на лікування до центру (санаторію).

11. У разі евакуації до місця проживання осіб, які мають протипоказання для перебування на санаторно-курортному лікуванні, центр (санаторій) сприяє у придбанні проїзних квитків, доставці на залізничний вокзал, в аеропорт, за рішенням ВЛК забезпечує супроводжуючим.

Усі витрати, пов'язані з евакуацією і супроводом особи до місця проживання, проводяться за рахунок закладу, що необґрунтовано видав санаторно-курортну карту за формою N 072/о.

Якщо протипоказання до санаторно-курортного лікування виникли під час перебування особи в центрі (санаторії), оплата витрат з евакуації пацієнта до місця проживання здійснюється за рахунок центру (санаторію).

12. Інформація щодо осіб, які прибули із протипоказаннями до центрів (санаторіїв), фіксується у спеціальному пронумерованому, прошнурованому журналі.

XII. Порядок приймання до центрів (санаторіїв) разом із батьками на відпочинок та оздоровлення дітей військовослужбовців, ветеранів військової служби та працівників Збройних Сил України

1. До центрів (санаторіїв) приймаються діти військовослужбовців, ветеранів військової служби та працівників Збройних Сил України віком від 5 до 18 років за санаторно-курортними путівками для членів сімей військовослужбовців (ветеранів військової служби).

2. За можливості розміщення та організації харчування до центрів (санаторіїв) за рішенням начальника центру (санаторію) можуть прийматися діти військовослужбовців, ветеранів військової служби, працівників Збройних Сил України, які прибули на санаторно-курортне лікування за путівками, але не мають відповідної санаторно-курортної путівки на дитину. Діти розміщуються в кімнаті разом із батьками за рахунок додаткового розгортання місць.

При цьому батьки подають відповідний рапорт (заяву) начальнику центру (санаторію) щодо прибуття на санаторно-курортне лікування разом із дітьми. Адміністрація центру (санаторію) зобов'язана ознайомити батьків з умовами розміщення, харчування та їх обов'язками по догляду за дітьми.

Оплата перебування дітей у санаторно-курортному закладі в такому випадку здійснюється відповідно до калькуляції витрат, розрахованої на підставі фактичних витрат на конкретний період року та встановленої наказом начальника центру (санаторію) без врахування витрат на лікування.

3. Під час приймання до центру (санаторію) батьки повинні мати на дітей документи, передбачені розділом VIII цієї Інструкції.

4. Діти в центрах (санаторіях) забезпечуються харчуванням, постільною білизною, спортивним інвентарем, можливістю користуватись ігровою кімнатою, невідкладною медичною допомогою. З ними проводиться культурно-масова та спортивна робота.

5. Діти не забезпечуються лікуванням в центрах (санаторіях), в яких не передбачені штатом лікарі-педіатри, плата за нього не стягується.

XIII. Порядок розрахунків за санаторно-курортні путівки

1. За рахунок коштів, виділених з державного бюджету, санаторно-курортними путівками до центрів (санаторіїв) забезпечуються:

1) з оплатою 25 % їх вартості:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) у разі, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів;

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (дружина (чоловік) і діти віком до 18 років);

2) з оплатою 50 % їх вартості:

члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) у разі, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів. До таких членів сімей належать дружина або чоловік, діти віком до 18 років;

(абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу XIII із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби (крім військовослужбовців строкової військової служби). До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку), які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист". До таких членів сімей належать дружина або чоловік, діти віком до 18 років;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 розділу XIII у редакції
наказу Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

Належність до членів сім'ї та їх вік підтверджуються свідоцтвом про народження дитини (паспортом) та довідкою кадрового органу військової частини (військового комісаріату) за місцем обліку;

3) путівки до центрів (санаторіїв) видаються безоплатно:

особам, визначеним у пунктах 2, 3 розділу II цієї Інструкції, які направляються до центрів (санаторіїв) на медичну та медико-психологічну реабілітацію після лікування у ЛПЗ та відповідно до висновків ГВЛК;

(абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу XIII із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

особам, визначеним у пункті 4 розділу II цієї Інструкції, які направляються до ВРЛС на медико-психологічну реабілітацію відповідно до рішення начальника медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

(підпункт 3 пункту 1 розділу XIII доповнено новим абзацом третім
згідно з наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658
,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятнадцятий вважати
 відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим
)

У разі направлення до центру (санаторію) на медичну реабілітацію після стаціонарного лікування у ЛПЗ військовослужбовця, який за станом здоров'я потребує сторонньої допомоги відповідно до висновку ВЛК, особі, яка його супроводжує, безоплатно надається путівка до цього санаторно-курортного закладу без права лікування. Особою, яка супроводжує військовослужбовця до санаторно-курортного закладу, не може бути особа з інвалідністю I групи та особа, яка не досягла 16-річного віку.

Для зазначених осіб санаторно-курортні путівки оформлюються в центрі (санаторії). На таких путівках центром (санаторієм) робиться запис (відмітка) "Безоплатно. Медична реабілітація військовослужбовців", або "Безоплатно. Медико-психологічна реабілітація військовослужбовців", або "Безоплатно. Медико-психологічна реабілітація військовослужбовців у відділенні реабілітації льотного складу центру (санаторію)", або "Безоплатно. Супровідник. Без права на лікування", який(а) завіряється підписом голови СКВК та печаткою СКВК;

(абзац п'ятий підпункту 3 пункту 1 розділу XIII у редакції
наказу Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

членам сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) та членам сімей осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку) за наявності медичних показань та довідки закладу охорони здоров'я за зареєстрованим місцем проживання про те, що у поточному році такій дитині не надавалась безоплатна путівка. На санаторно-курортних путівках цієї категорії осіб головою СКВК робиться запис "Безоплатно. Дитина з інвалідністю (дитина з інвалідністю з дитинства). Посвідчення: серія ___ N ____ від ___ р.", що засвідчується підписом голови СКВК та скріплюється печаткою СКВК;

(підпункт 3 пункту 1 розділу XIII доповнено новим абзацом шостим
згідно з наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658,
у зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати
 відповідно абзацами
сьомим - сімнадцятим)

військовослужбовцям (працівникам Збройних Сил України), які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, - щороку (із січня по грудень). На санаторно-курортних путівках цих осіб головою СКВК робиться такий запис: "Безоплатна. Військовослужбовець (працівник Збройних Сил України) протитуберкульозного закладу. Довідка з місця служби (роботи) від "___" ____________ 20__ року N __", який засвідчується підписом голови СКВК та печаткою СКВК;

військовослужбовцям, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов'язків, - щороку (із січня по грудень);

особам з інвалідністю із числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - щороку (із січня по грудень);

особам, зазначеним у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - щороку (із січня по грудень);

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", з них:

особам з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку (із січня по грудень);

особам з інвалідністю внаслідок війни I групи та особам з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, у разі направлення на санаторно-курортне лікування та супроводжуючій особі (без права на лікування). Осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи та осіб з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку, та особи з інвалідністю I групи. Якщо особа з інвалідністю I групи здатний обслуговувати себе самостійно, про це видається довідка лікувально-профілактичного закладу;

учасникам бойових дій - щороку (із січня по грудень). На санаторно-курортних путівках для військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) - учасників бойових дій Департаментом робиться запис (відмітка) "Безоплатно. Військовослужбовець (працівник Збройних Сил України) - учасник бойових дій. Посвідчення: серія ___ N ____ від ___ р.". Інформація щодо наявності посвідчення учасника бойових дій вноситься головою СКВК, засвідчується його підписом та скріплюється печаткою СКВК;

(абзац чотирнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу XIII у редакції
наказу Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

учасникам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - один раз на два роки;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - першочергово щороку (із січня по грудень).

На санаторно-курортних путівках для цих категорій осіб головою СКВК робиться запис (відмітка): "Ветеран війни (учасник бойових дій). Посвідчення (орденська книжка) серія _______ N ________ від ____ р.", що засвідчується підписом голови СКВК та скріплюється печаткою СКВК;

4) працівники Збройних Сил України забезпечуються санаторно-курортними путівками в кількості та на умовах, визначених галузевою угодою між Міністерством оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України.

2. Фінансування витрат центрів (санаторіїв) за послуги із санаторно-курортного лікування, що надаються особам з інвалідністю, ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, на яких поширюється дія Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, зазначеним у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється в централізованому порядку Департаментом фінансів Міністерства оборони України. На цих путівках Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України робиться запис, який засвідчується печаткою для санаторно-курортних путівок: "Безоплатна. Видана ветерану війни - пенсіонеру Міністерства оборони України. Повна вартість путівки оплачена централізовано".

На санаторно-курортних путівках, виданих на супроводжуючу особу, військовим комісаріатом робиться запис (відмітка): "Супровідник (без права на лікування)", який засвідчується підписом голови СКВК та печаткою СКВК.

У разі лікування супровідник сплачує вартість свого лікування.

3. Санаторно-курортними путівками з оплатою їх собівартості забезпечуються:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує три прожиткових мінімуми;

ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", і особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", але які не отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та члени їх сімей;

військовослужбовці, які звільнені з лав Збройних Сил України та отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", але не мають права на пільгове санаторно-курортне лікування відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", та члени їх сімей (за заявками військових комісаріатів);

вдови (вдівці) ветеранів військової служби, смерть яких не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби (за заявками військових комісаріатів), якщо зазначені особи не одружилися вдруге;

батьки (батько, мати) військовослужбовців та ветеранів військової служби, які не мають права на отримання пільгових путівок;

повнолітні діти, у тому числі прийомні діти (старше 18 років), які перебувають на утриманні військовослужбовців та ветеранів військової служби, мають медичні показання для санаторно-курортного лікування та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення навчання у цих навчальних закладах, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Факт навчання підтверджується довідкою з навчального закладу;

військовослужбовці, ветерани війни, ветерани військової служби, члени їх сімей, які використали протягом року своє право на пільгове санаторно-курортне лікування, але за висновком ГВЛК потребують повторного направлення на санаторно-курортне лікування у поточному році;

члени сімей осіб з інвалідністю з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які не є ветеранами військової служби;

працівники державних підприємств Міністерства оборони України, члени сімей працівників Збройних Сил України. До таких членів сімей належать дружина або чоловік, діти віком до 18 років;

(абзац десятий пункту 3 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

військовослужбовці, ветерани військової служби, члени їх сімей, працівники Збройних Сил України в разі придбання ними санаторно-курортних путівок понад межі видатків загального фонду державного бюджету, передбачених у Міністерстві оборони України на зазначені цілі на поточний рік.

Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України на таких путівках робиться запис "Підлягає сплаті за собівартістю", який скріплюється печаткою цього департаменту. Оплата санаторно-курортної путівки здійснюється безпосередньо у центрі (санаторії), який на цій путівці зазначає суму перерахованих коштів та підкріплює до неї підставу для сплати визначеної суми (довідки про доходи, довідки з Пенсійного фонду України, довідки із навчальних закладів тощо).

4. Військовослужбовцям, пенсіонерам з числа військовослужбовців інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, членам їх сімей, військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України санаторно-курортні путівки до центрів (санаторіїв) надаються на підставі укладених двосторонніх угод про санаторно-курортне забезпечення.

Департамент здійснює передачу за накладною санаторно-курортних путівок до СКВК військових формувань, утворених відповідно до законів України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України в кількості, яка визначається Планом розподілу путівок на рік (з урахуванням заявок зазначених військових формувань, які до 25 листопада щороку надсилаються до Департаменту, або їх окремих звернень за підписом начальника медичної служби військового формування, утвореного відповідно до законів України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України).

При цьому оплата санаторно-курортних путівок здійснюється відповідно до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року N 1923, безпосередньо центру (санаторію), виходячи з розміру плати за санаторно-курортне лікування на одну особу.

Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України на такій путівці робиться запис "Підлягає сплаті за собівартістю", який скріплюється печаткою цього департаменту. У центрі (санаторії) на путівці зазначаються номер платіжного доручення та сума перерахованих коштів, належність до військових формувань, утворених відповідно до законів України.

5. Надання платних послуг щодо санаторно-курортного лікування військовослужбовців та членів їх сімей збройних сил іноземних держав здійснюється відповідно до угод про співробітництво з питань санаторно-курортного лікування, укладених Міністерством оборони України з міністерствами оборони іноземних держав, за договірними цінами, але не нижче собівартості на день оплати.

Видача бланків санаторно-курортних путівок проводиться на підставі угоди за накладною, в якій зазначаються: медична служба, якій видано путівки, номер і дата угоди, згідно з якою здійснюється видача санаторно-курортних путівок, прізвище особи та номер доручення, на підставі якого особа отримала санаторно-курортні путівки. Видані бланки санаторно-курортних путівок списуються з книги обліку та видачі санаторно-курортних путівок.

6. Юридичним та фізичним особам, які не користуються правом на лікування в центрах (санаторіях), начальники центрів (санаторіїв) реалізують санаторно-курортні путівки поза межами планового завдання із санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України за договірними цінами, але не нижче собівартості на день оплати.

Юридичним особам начальники центрів (санаторіїв) реалізують санаторно-курортні путівки на підставі укладених договорів.

Передача санаторно-курортних путівок здійснюється за накладною, прийом хворих на лікування - після здійснення оплати.

Накладна виписується у трьох примірниках і підписується начальником центру (санаторію) та начальником фінансового органу (головним бухгалтером). Підписи скріплюються печаткою для внутрішньогосподарських документів. Перші два примірники накладної видаються одержувачу, третій залишається у фінансовому органі (бухгалтерії).

У накладній зазначаються: номер, дата видачі, найменування підприємства, установи, організації-покупця, номер договору, згідно з яким реалізуються путівки. У заголовку накладної зазначаються: прізвище, ініціали особи, якій доручається отримати санаторно-курортні путівки, назва центру (санаторію), кількість санаторно-курортних путівок, строк лікування (дати заїзду та від'їзду), вартість однієї санаторно-курортної путівки (вартість одного ліжко-дня), загальна вартість реалізованих санаторно-курортних путівок, у тому числі сума податку на додану вартість. Зазначаються прізвища і підписи особи, яка видала, і особи, яка отримала санаторно-курортні путівки.

Санаторно-курортні путівки видаються уповноваженій особі на підставі відповідного доручення.

Зазначені путівки обліковуються в центрах (санаторіях) за номінальною вартістю.

Передані санаторно-курортні путівки списуються в книзі обліку та видачі санаторно-курортних путівок, при цьому зазначаються прізвище особи, яка отримала санаторно-курортні путівки, найменування підприємства, установи, організації, номер договору, згідно з яким видано санаторно-курортні путівки, номер і дата відповідного доручення.

Інформація про підприємства, установи, організації, з якими укладено договори, номери санаторно-курортних путівок, строки заїзду щомісяця передається у приймальне відділення центру (санаторію).

У реєстраційному журналі (відомостях) у приймальному відділенні центру (санаторію) робляться відповідні відмітки про реалізацію зазначених санаторно-курортних путівок.

Залишок санаторно-курортних путівок, не реалізованих за договорами, використовується для продажу іншим особам за відповідними заявами у приймальному відділенні центру (санаторію).

Начальник фінансового органу (головний бухгалтер) зазначає вартість санаторно-курортної путівки, вказує відповідну суму на заяві. Дозвіл на видачу санаторно-курортної путівки дійсний лише за підписом начальника центру (санаторію) або особи, яка його заміщує.

Оплата вартості санаторно-курортної путівки може здійснюватись за безготівковою або готівковою формою.

Видача санаторно-курортної путівки проводиться тільки за наявності відмітки начальника фінансового органу (головного бухгалтера) центру (санаторію) про оплату або за наявності документа, що підтверджує оплату.

7. Доплата, пов'язана з поліпшенням умов проживання в центрі (санаторії) та продовженням строку лікування, не компенсується.

8. За надання одній особі або сім'ї палати (номера) з поліпшеними умовами розміщення стягується додаткова плата, розмір якої визначено наказом начальника центру (санаторію).

9. Повернення коштів особам за невикористані дні лікування в разі дострокового від'їзду з центру (санаторію) здійснюється:

у разі відкликання з відпустки в порядку, установленому чинним законодавством України;

за сімейними обставинами та з інших поважних причин, які підтверджені відповідними документами (телеграма, лист тощо);

на підставі повідомлення про раптове захворювання (смерть) близьких родичів (дружини, чоловіка, дітей, батьків) або осіб, які перебувають на утриманні;

у зв'язку з переведенням до госпіталю (лікарні).

10. Головне військово-медичне управління здійснює розрахунок з центрами (санаторіями) за санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", за фактичне використання ними календарних днів. За осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, здійснюється оплата без вартості лікування.

(пункт 10 розділу XIII у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.07.2018 р. N 337)

11. Закупівля санаторно-курортних путівок для військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і ветеранів військової служби, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та членів їх сімей у санаторно-курортні заклади Міністерства охорони здоров'я України, інших центральних органів виконавчої влади здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

12. У разі якщо особи, зазначені в пункті 1 розділу II цієї Інструкції, мають право на санаторно-курортне лікування згідно з кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні санаторно-курортною путівкою згідно з одним із них.

13. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортна путівка чи путівка на відпочинок надається згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року N 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

(пункт 13 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 12.12.2017 р. N 658)

14. Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю із числа військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється Міністерством соціальної політики України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року N 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад".

 

Директор Військово-медичного департаменту
Міністерства оборони України
генерал-майор медичної служби

А. В. Верба

 

КНИГА
ОБЛІКУ ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

_____________________________________________________________________________________
(назва санаторно-курортної відбіркової комісії)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

N з/п

Дата прийняття на облік

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

N пенсійної справи

Місце проживання, N тел.

Рекомендовані курорти, санаторії, пора року

Відмітка про видачу путівки (N путівки, строк лікування, назва санаторію, дата видачі)

Відмітка про повернення зворотного талона до путівки

Дата і вхідний N заяви про відмову від отримання путівки

Дата і N рішення про зняття з обліку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Примітка.

Книга заповнюється за відповідними курортами:

1) на курорти для лікування захворювань системи кровообігу;

2) на курорти для лікування захворювань органів травлення;

3) на курорти для лікування захворювань кістково-м'язової системи;

4) на курорти для лікування захворювань нервової системи;

5) на курорти для лікування травм і захворювань хребта та спинного мозку;

6) на курорти для лікування захворювань органів дихання нетуберкульозного характеру;

7) на курорти для лікування порушень обміну речовин і захворювань ендокринної системи;

8) на курорти для лікування захворювань шкіри;

9) на курорти урологічного профілю;

10) на курорти для лікування захворювань органів зору.

 

КНИГА
ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

_____________________________________________________________________________________
(назва санаторно-курортної відбіркової комісії)

   Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Скарги та короткий анамнез

Об'єктивні дані лікарського обстеження та діагноз

Постанова СКВК

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Примітка.

Усі книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом голови СКВК та печаткою.

____________

Опрос