Идет загрузка документа (194 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, от 04 октября 2012 года N 1257

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Постановление от 07.11.2016 № 1954
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

07.11.2016

м. Київ

N 1954

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2016 р. за N 1535/29665

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року N 1257

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 4 жовтня 2012 року N 1257
згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 20 грудня 2019 року N 2897)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику", статті 27 Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року N 1257 "Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за N 1791/22103, такі зміни:

1) у підпунктах 1.13 та 1.14 пункту 1 абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП";

2) форму звітності N 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" викласти в новій редакції, що додається;

3) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

І. Насалик

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Ніжнік

В. о. Голови Державної
служби статистики України

І. Жук

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності

за січень -

___________________
(звітний період)

20______ року

Подають

Термін подання

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) та/або з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами -

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її територіальним органам у відповідному регіоні

квартальна - не пізніше 26 числа місяця, наступного за звітним періодом;

за рік - не пізніше 01 березня


Форма N 6-НКРЕКП-енергопостачання (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04 жовтня 2012 року N 1257
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 07 листопада 2016 року N 1954)

(за погодженням з Держстатом України)

Респондент:
Найменування: _____________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження: __________________________________________________________________________________________________________
                                                                      (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Перелік витрат за видами ліцензованої діяльності

Код рядка

Розподіл електричної енергії (передача) або передача магістра-
льними та міждер-
жавними електричними мережами

Постачання електричної енергії

Усього електричної енергії

Інша ліцен-
зована діяль-
ність, крім пере-
дачі та поста-
чання електро-
енергії
(фак-
тично)

Приєд-
нання спожи-
вачів
(фак-
тично)

Діяль-
ність, пов'язана з ліцен-
зованою
(фак-
тично)

Інша діяль-
ність (фак-
тично)

Усього фак-
тично

Довідково:
інформація щодо витрат, які капіталізувалися з розподілу електричної енергії (передачі) або передачі магістральними та міждержавними електричними мережами

діючий тариф

фак-
тично

діючий тариф

фак-
тично

діючий тариф

фак-
тично

приєд-
нання спожи-
вачів
(фак-
тично)

витрати на ремонт
(фак-
тично)

інше
(фак-
тично)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Розділ А. Загальна інформація, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: операційні витрати

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:  виробничі послуги

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             сировина та матеріали

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             лічильники

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             паливо

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: технологічне паливо

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            на ремонт

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            на енергію для
            господарських потреб

235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            на використання ел. мереж
            ін. ліцензіатів

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            інші матеріальні витрати

245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: плата за землю

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            витрати на зв'язок

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            витрати на службові
            відрядження

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            збір за першу реєстрацію
            транспортного засобу

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            утримання легкового та
            технологічного транспорту

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            інвентаризація землі

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            інші

305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг продукції (товарів, робіт, послуг)

310

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Прибуток за видами діяльності

320

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Рентабельність за видами діяльності, у відсотках

321

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Купована енергія (у т. ч. в ОРЕ)

325

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Усього витрат, включаючи вартість купованої енергії

330

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

335

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

у т. ч. за реактивну енергію

337

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Інші операційні доходи

340

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Фінансові результати від операційної діяльності

345

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Доходи від участі в капіталі

350

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Інші фінансові доходи

355

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Інші доходи

360

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Фінансові витрати

365

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

у т. ч. відсотки за позиками

370

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Втрати від участі в капіталі

375

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Інші витрати

380

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

385

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Податок на прибуток від звичайної діяльності

390

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Прибуток

395

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Розділ Б. Інформація щодо регуляторного обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольовані витрати, тис. грн

500

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Неконтрольовані витрати, тис. грн

505

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Амортизація активів, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн

510

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Амортизація активів, які створені після переходу на стимулююче регулювання, тис. грн

515

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Амортизація активів, отриманих безоплатно, тис. грн

520

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Амортизація активів, створених за рахунок плати за приєднання, тис. грн

525

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Вартість активів на початок звітного періоду, тис. грн

530

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Вартість активів на кінець звітного періоду, тис. грн

535

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Активи, що були створені протягом звітного періоду, тис. грн

540

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

у т. ч: за рахунок інвестицій

545

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

            за рахунок плати за приєднання

550

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

            безоплатно отримані

555

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Активи, що вибули протягом звітного періоду, тис. грн

560

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регуляторна база активів, створених на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн

565

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року, тис. грн

570

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року, тис. грн

575

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регуляторна база активів після переходу до стимулюючого регулювання на початок регуляторного періоду, тис. грн

580

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регуляторна база активів після переходу до стимулюючого регулювання на кінець регуляторного періоду, тис. грн

585

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Розділ В. Довідкова інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн

605

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

у т. ч. по 5 найбільш оплачуваних працівниках, грн

610

Х

 

Х

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Кількість абонентів на початок звітного періоду, од.

615

Х

Х

Х

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

у т. ч. побутових споживачів

620

Х

Х

Х

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Кількість абонентів на кінець звітного періоду, од.

625

Х

Х

Х

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

у т. ч. побутових споживачів

630

Х

Х

Х

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Корисний відпуск (млн кВт·год)

635

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обсяг створеного електричного обладнання, у. о.

640

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

у т. ч: за рахунок інвестицій

645

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

            за рахунок плати за приєднання

650

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

            безоплатно отримані

655

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обсяг електричного обладнання на початок звітного періоду, у. о.

660

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обсяг електричного обладнання на кінець звітного періоду, у. о.

665

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обсяг електричного обладнання, що вибуло протягом звітного періоду, у. о.

670

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Залишкова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на початок звітного періоду за бухгалтерським обліком, тис. грн

675

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Залишкова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на кінець звітного періоду за бухгалтерським обліком, тис. грн

680

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Вартість активів (капіталу), тис. грн

685

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

За податковим обліком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансова вартість на початок звітного (податкового) періоду, тис. грн

687

Х

 

Х

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Балансова вартість на кінець звітного (податкового) періоду, тис. грн

690

Х

 

Х

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Амортизація, тис. грн

695

Х

 

Х

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Податок на прибуток, тис. грн

700

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Керівник суб'єкта господарювання

__________
(підпис)

М. П.
(у разі наявності)

_________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер суб'єкта господарювання

__________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Керівник територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні

__________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець: ________________________________

Телефон: _____________________

Електронна пошта: ______________

 

Фактична структура чисельності персоналу

за січень -

______________________
(звітний період)

20_____ року

_______________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

Категорії працівників

Код рядка

Розподіл електричної енергії (передача) або передача магістральними та міждержавними електричними мережами

Постачання електричної енергії

середня кількість праців-
ників, осіб

витрати на оплату праці, тис. грн

відраху-
вання на соціальні заходи, тис. грн

середня кількість праців-
ників, осіб

витрати на оплату праці, тис. грн

відраху-
вання на соціальні заходи, тис. грн

А

Б

1

2

3

4

5

6

1. Усього: виробнича чисельність персоналу

005

 

 

 

 

 

 

       керівники

010

 

 

 

 

 

 

       юрисконсульти

015

 

 

 

 

 

 

       бухгалтери, економісти, фінансисти

020

 

 

 

 

 

 

       інженерно-технічні працівники, усього

025

 

 

 

 

 

 

       у т. ч: інженери

030

 

 

 

 

 

 

                  диспетчери

035

 

 

 

 

 

 

                  майстри

040

 

 

 

 

 

 

                  інспектори

045

 

 

 

 

 

 

                  техніки

050

 

 

 

 

 

 

                  інші

055

 

 

 

 

 

 

       робітники, усього

060

 

 

 

 

 

 

       у т. ч.: контролери

065

 

 

 

 

 

 

                  електромонтери

070

 

 

 

 

 

 

                  електрослюсарі

075

 

 

 

 

 

 

                  водії

080

 

 

 

 

 

 

                  інші

085

 

 

 

 

 

 

Усього: адміністративна чисельність персоналу

090

 

 

 

 

 

 

       керівники

095

 

 

 

 

 

 

       юрисконсульти

100

 

 

 

 

 

 

       бухгалтери, економісти, фінансисти

105

 

 

 

 

 

 

       інженерно-технічні працівники, усього

110

 

 

 

 

 

 

       у т. ч: інженери

115

 

 

 

 

 

 

                  диспетчери

120

 

 

 

 

 

 

                  інспектори

125

 

 

 

 

 

 

                  майстри

130

 

 

 

 

 

 

                  техніки

135

 

 

 

 

 

 

                  інші

140

 

 

 

 

 

 

       робітники, усього

145

 

 

 

 

 

 

                  у т. ч. водії

150

 

 

 

 

 

 

                  інші

155

 

 

 

 

 

 

Усього: чисельність персоналу

160

 

 

 

 

 

 

       керівники

165

 

 

 

 

 

 

       юрисконсульти

170

 

 

 

 

 

 

       бухгалтери, економісти, фінансисти

175

 

 

 

 

 

 

       інженерно-технічні працівники, усього

180

 

 

 

 

 

 

       у т. ч: інженери

185

 

 

 

 

 

 

                  диспетчери

190

 

 

 

 

 

 

                  інспектори

195

 

 

 

 

 

 

                  майстри

200

 

 

 

 

 

 

                  техніки

205

 

 

 

 

 

 

                  інші

210

 

 

 

 

 

 

       робітники, усього

215

 

 

 

 

 

 

       у т. ч.: контролери

220

 

 

 

 

 

 

                  електромонтери

225

 

 

 

 

 

 

                  електрослюсарі

230

 

 

 

 

 

 

                  водії

235

 

 

 

 

 

 

                  інші

240

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

________
(підпис)

М. П.
(у разі наявності)

______________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер суб'єкта господарювання

 
________
(підпис)

 
______________
(ініціали, прізвище)

Виконавець: ___________________

Електронна пошта: _____________

Телефон: _____________

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та здійснюють ліцензовану діяльність (далі - ліцензіат). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" (далі - форма звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715;

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за N 408/1433 (із змінами);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за N 433/1458 (із змінами);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11 жовтня 1996 року N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 року за N 637/1662 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, а також з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

II. Порядок та термін подання інформації

1. Форма звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання подається до НКРЕКП після відмітки керівника територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні щодо повноти і правильності її заповнення. Копія звіту залишається в територіальному органі НКРЕКП у відповідному регіоні.

2. Звіт надсилається ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл формату "xls") на адресу: nerc6eep@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

3. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року та подається за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 26 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за рік - не пізніше 01 березня (у паперовому та електронному вигляді).

4. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, наведеної у формі звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання.

5. Звітні дані у формі звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання наводяться без податку на додану вартість.

6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання, при цьому ставить прочерки у відповідних графах.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання

1. У формі звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання показники наводяться таким чином:

грошові показники - у тис. грн у цілих числах;

корисний відпуск е/е - у млн кВт·год (три знаки після коми);

рентабельність - у відсотках (два знаки після коми);

обсяг електричного обладнання - в у. о. (умовні одиниці).

2. Витрати на оплату праці та фонд оплати праці - сукупність складових елементу "витрати на оплату праці" в повній собівартості структури відповідних тарифів (у прямих загальновиробничих витратах виробничої собівартості, адміністративних витратах і витратах на збут), що визначається відповідно до Закону України "Про оплату праці", у складі основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

3. У графі 1 розраховуються та зазначаються дані, що стосуються діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за перший квартал як 1/4, за другий - як 1/2, за третій - як 3/4 від річного значення, що затверджені структурою тарифів. У разі перегляду тарифів ліцензіатів у середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифів.

4. У графі 3 розраховуються та зазначаються дані, що стосуються діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за перший квартал як 1/4, за другий - як 1/2, за третій - як 3/4 від річного значення, що затверджені структурою тарифів. У разі перегляду тарифів ліцензіатів у середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифів.

5. У рядках 200 - 321, 500 - 605, 635 - 670 графи 1 зазначаються дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів на відповідний період.

6. У рядках 200 - 321, 500 - 610, 635 - 670, 687 - 695 графи 2 зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за відповідний період.

7. У рядках 200 - 321, 500 - 605, 635 - 670 графи 3 зазначаються дані, що стосуються діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів на відповідний період.

8. У рядках 200 - 321, 500 - 670, 687 - 695 графи 4 зазначаються фактичні дані, що стосуються діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за відповідний період.

9. У рядках 200 - 321, 337, 500 - 605, 640 - 670 графи 5 зазначаються сумарні дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів на відповідний період.

10. У рядку 337 графи 5 зазначаються дані, що стосуються ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, які є джерелом фінансування інвестиційної програми та/або фінансування операційної діяльності.

11. У рядку 337 графи 6 зазначається фактична вартість реактивної енергії.

12. У рядках 200 - 345, 500 - 610, 640 - 670, 687 - 695 графи 6 зазначаються фактичні сумарні дані відповідного періоду, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за відповідний період.

13. У рядках 200 - 321, 335, 340 - 345, 600 - 605 графи 7 зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються іншої ліцензованої діяльності (з виробництва електричної енергії, виробництва теплової енергії тощо, на яку отримано ліцензію НКРЕКП).

14. У рядках 200 - 305, 335, 340 - 345, 600 графи 8 зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються діяльності з приєднання електроустановок до електричних мереж. У цій графі заповнюються витрати, що стосуються стандартних та нестандартних приєднань електроустановок до електричних мереж, які формують виробничу собівартість (вартість видачі технічних умов, витрати на підключення, підготовка проекту договору про приєднання тощо).

15. У рядках 200 - 305, 335, 340 - 345, 600 графи 9 зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються діяльності, пов'язаної з ліцензованою діяльністю, перелік яких затверджений постановою НКРЕКП, за вирахуванням фактичних даних, наведених у графі 8.

16. У рядках 200 - 305, 335, 340 - 345, 600 - 605 графи 10 зазначаються дані, що стосуються інших витрат (доходів) по інших видах господарської діяльності.

17. У рядках 200 - 395, 600 - 610, 375 - 700 графи 11 зазначаються фактичні дані, що стосуються фактичних сумарних витрат, граф 6 - 10 за відповідний період. У рядку 605 граф 2, 4, 6, 7, 10, 11 зазначається фактична середня заробітна плата за відповідний період.

18. У рядках 200 - 305 граф 12 - 14 зазначаються довідкові дані щодо витрат, які віднесені до капітальних витрат, у тому числі:

у графі 12 - фактичні дані щодо капітальних витрат, що стосуються стандартних та нестандартних приєднань електроустановок до електричних мереж;

у графі 13 - фактичні дані щодо капітальних витрат на заходи з виконання ремонтів;

у графі 14 - фактичні дані щодо капітальних витрат по всіх інших заходах (заходи інвестиційної програми без урахування приєднань тощо). При цьому фактичні дані щодо капітальних витрат, які сформовані шляхом виконання робіт господарським способом, розподіляються по відповідних витратах (сировина та матеріали, паливо, витрати на оплату праці тощо). Фактичні дані щодо капітальних витрат, які сформовані шляхом виконання робіт підрядним способом, зазначаються у рядку 210 відповідної графи.

У рядках 12 - 14 капіталізація зазначається як віднесення витрат, понесених у певному періоді, до довгострокових активів підприємства, тобто до збільшення вартості основних засобів.

19. Розділи А та В заповнюють усі ліцензіати. Розділ Б додатково заповнюють ліцензіати, для яких розрахунки тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами здійснюються за стимулюючим регулюванням. Якщо у ліцензіата деякі витрати не плануються або не розподіляються за видами діяльності, відповідні клітинки не заповнюються.

20. Ліцензіати надають щокварталу до НКРЕКП розшифрування рядка 305 "інші" граф 1 - 14 форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання у довільній формі, в якій зазначаються дані щодо інших операційних витрат, передбачених затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, та фактичних даних за відповідний період.

21. Для забезпечення подання ліцензіатами звітності НКРЕКП направляє їм електронною поштою три файли: інструкцію для заповнення форми ins15.doc, таблицю-шаблон форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання SHAB15.XLS та таблицю-шаблон додатка SHAB23.XLS.

22. Щокварталу перед початком роботи таблицю SHAB15(23).XLS потрібно скопіювати до папки NKRE_6 з ім'ям, яке формується так:

15(23)_kkkkkk_nxx_pp. xls,

де xx - місяць з початку року;

n - ознака;

pp - рік;

kkkkkk - код ліцензіата.

Приклад. Для заповнення звітності за три місяці 2016 року по ПАТ "Вінницяобленерго" таблицю SHAB15.XLS необхідно скопіювати в нову таблицю з ім'ям 15_000900_n03_16.xls, таблицю SHAB23.XLS скопіювати в нову таблицю з ім'ям 23_000900_n03_16.xls.

У рядку 3 графи H скопійованого файла (xls) необхідно зазначити цифрами місяці звітного періоду (3, 6, 9, 12).

23. Таблиці SHAB15(23).XLS залишаються незмінними. Вони щокварталу використовуються для роботи як шаблон.

24. В електронному вигляді форма звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання заповнюється показниками відповідно до видів діяльності. Дані заносять лише в білі клітинки. Зелені клітинки будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично згідно з написаними формулами. Жовті клітинки не заповнюються.

25. Змінювати таблицю-шаблон форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання, доповнювати листи, графи та змінювати їх назви не допускається.

26. Після заповнення таблиці шаблону форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання в електронному вигляді необхідно її надіслати електронною поштою до НКРЕКП з дотриманням вимог пунктів 22 - 25 цього розділу.

27. У додатку "Фактична структура чисельності персоналу" до форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються персоналу, задіяного у діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за відповідний період.

28. У рядках 005 - 085 додатка "Фактична структура чисельності персоналу" до форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання зазначаються дані, що стосуються виробничого персоналу, тобто працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами та на яких покладено виробничі функції.

29. У рядках 090 - 155 додатка "Фактична структура чисельності персоналу" до форми звітності N 6-НКРЕКП-енергопостачання зазначаються дані щодо адміністративного персоналу та працівників, на яких покладено адміністративні функції.

30. Електронні таблиці зберігаються ліцензіатом протягом року.

 

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Огньов

Опрос