Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка информирования Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обнародования (предоставления) информации Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Порядок, Решение от 06.09.2016 № 20
редакция действует с 17.12.2020

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

06.09.2016

м. Київ

N 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2016 р. за N 1366/29496

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Національного агентства з питань запобігання корупції
 від 17 грудня 2020 року N 574/20

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статті 52 Закону України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (додається).

2. Абзац сьомий пункту 4 розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 959/29089, викласти в такій редакції:

"направляти в персональному електронному кабінеті електронні звернення до Національного агентства про надання роз'яснень, допомоги в користуванні Реєстром, повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.".

3. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя разом із відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Адміністративному департаменту врахувати це рішення при роботі з інформаційно-телекомунікаційною системою "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р. С.

 

Голова

Н. Корчак

 

ПОРЯДОК
інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Цей Порядок визначає процедуру інформування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

валютний рахунок - будь-який рахунок суб'єкта декларування або члена його сім'ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті;

установа банку-нерезидента - юридична особа - нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання корупції" (далі - Закон), Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

3. У разі відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб'єкт декларування зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство у десятиденний строк з дня, коли суб'єкт декларування чи член його сім'ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб'єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунку членом його сім'ї.

4. Суб'єкт декларування заповнює форму повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі - повідомлення) (додаток) власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору так, щоб забезпечити вільне читання внесених відомостей, та засвідчує її своїм підписом.

Повідомлення у вигляді паперового документа надсилається до Національного агентства засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.12.2020 р. N 574/20)

Абзац третій пункту 4 виключено

(згідно з наказом Національного агентства з питань
 запобігання корупції від 17.12.2020 р. N 574/20)

Суб'єкт декларування може подати повідомлення шляхом заповнення електронної форми через персональний електронний кабінет суб'єкта декларування з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр). У разі подання повідомлення через персональний електронний кабінет, таке повідомлення в паперовому вигляді не подається.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з наказом Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 17.12.2020 р. N 574/20)

5. Якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб'єкт декларування надсилає одне повідомлення із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження банку-нерезидента. Якщо валютні рахунки відкриті в один день як суб'єктом декларування, так і членом його сім'ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента.

6. Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім'ї суб'єкта декларування, суб'єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом сім'ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку-нерезидента, а в разі відмови члена сім'ї в наданні всієї чи частини інформації - усю відому суб'єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента.

7. Якщо повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента було надіслано через власний персональний електронний кабінет через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру, Національне агентство підтверджує отримання такого повідомлення шляхом надсилання повідомлення про отримання до персонального електронного кабінету суб'єкта декларування та на адресу його електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 17.12.2020 р. N 574/20)

8. Повідомлення, подані через персональний електронний кабінет з використанням програмних засобів Реєстру, включаються до Реєстру та не оприлюднюються в його публічній частині.

(Порядок доповнено пунктом 8 згідно з наказом Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 17.12.2020 р. N 574/20)

 

Керівник Департаменту фінансового
контролю та моніторингу
способу життя

О. Д. Маркєєва

 

Повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) суб'єкта декларування
_____________________________________________________________________________________

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування або серія (за наявності) та номер його паспорта громадянина України, якщо суб'єкт декларування через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті

 

3. Якщо валютний рахунок відкритий членом сім'ї:

1) прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) члена сім'ї
________________________________________________________________________________________

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї або серія (за наявності) та номер його паспорта громадянина України, якщо член сім'ї через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті

 

3) ідентифікаційний номер (або податковий номер чи номер соціального страхування, якщо ідентифікаційний номер не застосовується), якщо член сім'ї не є громадянином України
 ______________________________________________________________________________________

4. Повне найменування установи банку-нерезидента (англійською мовою), у якій відкрито рахунок 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5. SWIFT BIC-код установи банку-нерезидента або код банку за іншою міжнародною платіжною
системою ______________________________________________________________________________

6. Повна адреса місцезнаходження установи банку-нерезидента (англійською мовою)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

7. Номер та валюта рахунка (рахунків)

Номер рахунка

Валюта рахунка

 

 

 

 

 

 

8. Дата відкриття рахунка (рахунків): ______________________________________________________
                                                                                                                                  (день, місяць, рік)

Примітки:

1.

Якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї відкрив в один день декілька рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб'єкт декларування надсилає одне повідомлення із зазначенням номерів відповідних рахунків і місцезнаходження банку-нерезидента. Якщо рахунки відкриті в один день як суб'єктом декларування, так і членом його сім'ї, або якщо рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента.

2.

Якщо рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім'ї суб'єкта декларування, суб'єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом сім'ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку-нерезидента, а в разі відмови члена сім'ї в наданні всієї чи частини інформації - усю відому суб'єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента.

______
  (дата)

_________
(підпис)

___________________
(П. І .Б.)

____________

Опрос