Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке информирования общественности о системе гарантирования вкладов физических лиц и Порядок осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц защиты прав и охраняемых законом интересов вкладчиков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 12.09.2016 № 1809
действует с 28.10.2016

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.09.2016

м. Київ

N 1809

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 жовтня 2016 р. за N 1318/29448

Про внесення змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб та Порядку здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Внести до розділу II Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 10, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за N 1370/21682, такі зміни:

1) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Фонд не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку розміщує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам на офіційному веб-сайті Фонду.

Фонд також оприлюднює оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".";

2) пункт 2.16 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.17 - 2.23 вважати відповідно пунктами 2.16 - 2.22;

3) пункт 2.16 викласти в такій редакції:

"2.16. Фонд не пізніше наступного дня після закінчення визначеного Законом строку ліквідації банку розміщує на офіційному веб-сайті Фонду оголошення про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.";

4) пункт 2.19 викласти в такій редакції:

"2.19. Фонд зобов'язаний оприлюднювати інформацію про майно (активи) банку, що продається, у друкованих засобах масової інформації, що визначаються виконавчою дирекцією Фонду та на офіційному веб-сайті Фонду".

2. Внести до Порядку здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року N 825, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за N 874/29004, такі зміни:

1) у підпункті 3 пункту 3 розділу III слова "в останній день перед початком" замінити словами "у день початку";

2) у додатку до Порядку:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Виконавча дирекція Фонду визначає порядок відшкодування коштів за вкладами відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду.";

в абзаці третьому пункту 5 слова "в останній день перед початком" замінити словами "у день початку".

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А. Я.

 

В. о. директора-розпорядника

А. Я. Оленчик

Опрос