Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 12.09.2016 № 1810
действует с 29.10.2016

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.09.2016

м. Київ

N 1810

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2016 р. за N 1309/29439

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п'ятої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А. Я.

 

В. о. директора-розпорядника

А. Я. Оленчик

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. В абзаці другому підпункту 2.1.1 підпункту 2.1 та абзацах другому, четвертому підпункту 2.4.1 підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року N 1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за N 1273/21585 (із змінами), слова та цифри "від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674" замінити словами та цифрами "від 01 березня 2016 року N 129".

2. У Правилах надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за N 1269/21581 (із змінами):

1) у додатку 1:

у рядку 6 у графі "Спосіб подання" слова та цифри "від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674" замінити словами та цифрами "від 01 березня 2016 року N 129";

у розділі "Додаткова звітність банків, віднесених до категорії проблемних":

у рядку 6 у графі "Назва форми" доповнити словами "та пов'язаних з банком осіб";

у рядку 12 у графі "Назва форми" слово "інсайдерами" замінити словами "пов'язаними з банком особами";

рядок 16 виключити;

2) в абзаці першому додатка 2 слова та цифри "від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674" замінити словами та цифрами "від 01 березня 2016 року N 129".

3. У Порядку дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 листопада 2015 року N 199, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2015 року за N 1451/27896:

1) у розділі II:

у пункті 3:

в абзаці першому слова "департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду" замінити словами "самостійного структурного підрозділу, до компетенції якого віднесені питання врегулювання неплатоспроможності банків";

в абзаці другому слова "департаменту моніторингу діяльності банків" замінити словами "самостійного структурного підрозділу Фонду, до компетенції якого віднесені питання моніторингу діяльності банків";

у пункті 4:

в абзаці першому слова "Директор департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду" замінити словами "Керівник самостійного структурного підрозділу, до компетенції якого віднесені питання врегулювання неплатоспроможності банків,";

в абзаці другому слова "відділу з управління персоналом" замінити словами "самостійному структурному підрозділу Фонду, до компетенції якого віднесені питання управління та розвитку персоналу,";

в абзаці третьому слова "Відділ з управління персоналом" замінити словами "Самостійний структурний підрозділ Фонду, до компетенції якого віднесені питання управління та розвитку персоналу,";

2) у пункті 1 розділу V:

в абзаці другому слова "департамент запровадження планів врегулювання та управління активами неплатоспроможних банків" замінити словами "самостійний структурний підрозділ Фонду, до компетенції якого віднесені питання запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків";

перше речення абзацу п'ятого викласти в такій редакції: "Проект плану врегулювання надається на ознайомлення директору-розпоряднику Фонду за візами керівника самостійного структурного підрозділу, до компетенції якого віднесені питання запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків, керівника самостійного структурного підрозділу, до компетенції якого віднесені питання врегулювання неплатоспроможності банків, або осіб, які їх замішують, та заступника директора-розпорядника, який за розподілом обов'язків координує роботу самостійного структурного підрозділу, до компетенції якого віднесені питання запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків.".

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення

Н. О. Лапаєва

Опрос