Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку представления и рассмотрения заявления о включении в перечень объектов, подлежащих приватизации, и заявления на участие в аукционе, конкурсе относительно объектов государственной собственности групп А, Д и Ж

Фонд государственного имущества
Приказ от 12.09.2016 № 1681
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2016

м. Київ

N 1681

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2016 р. за N 1299/29429

Про затвердження Змін до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 17 квітня 1998 року N 772
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 22 травня 2018 року N 675)

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", а також з метою приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року N 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за N 400/2840 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року N 437), що додаються.

2. Управлінню продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

І. Білоус

 

Зміни до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж

1. У розділі I пункт 1.5 викласти у такій редакції:

"1.5. Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", покладається на заявника.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.2:

абзац четвертий підпункту "а" викласти в такій редакції:

"інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) (у довільній формі);";

у підпункті "б":

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзац шостий доповнити словами "(у довільній формі за підписом керівника)";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"інформація про відсутність реєстрації юридичної особи чи пов'язаної з нею особи в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, та про відсутність застосування до них санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);

інформація про фінансово-майновий стан;";

у підпункті "в":

абзац третій виключити;

доповнити новими абзацами такого змісту:

"довідка органу доходів і зборів про подану декларацію платника єдиного податку (для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку);

інформація про відсутність у фізичної особи чи пов'язаної з нею особи громадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та про відсутність застосування до них санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).";

2) абзац другий пункту 2.11 доповнити словами "відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації, який є відповідальним виконавцем".

3. Додатки 1, 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

 

Директор
Департаменту приватизації

В. Герц

 

Реєстраційний N

  

у _________________________________
    (найменування державного органу приватизації)

"___" ______________ 20____ року
             (дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

 

(зворотний бік)

  

Наявність документа позначити знаком

 

Прийнято від заявника всього _______ арк.

____________________
(підпис заявника або
уповноваженої ним
особи)

М. П.
заявника (для
юридичної особи)
(за наявності)

______________________
(підпис особи від органу
приватизації)

М. П.
органу
приватизації

 
"______" _____________ 20___ року
(дата заповнення заяви)

Вхідний N ______________
"______" _____________ 20___ року
(дата прийняття заяви)

 

Реєстраційний N

  

у ____________________________________
   (найменування державного органу приватизації або
    організатора аукціону)

"___" ______________ 20____ року
            (дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
на участь в аукціоні, конкурсі

 

(зворотний бік)

  

Наявність документа позначити знаком

  

Прийнято від заявника всього _______ арк.

____________________
(підпис заявника або
уповноваженої ним особи)

  М. П.
заявника (для
юридичної особи)
(за наявності)

_____________________
(підпис особи від державного
органу приватизації або
організатора аукціону)

  М. П.
державного органу
приватизації або
організатора аукціону

 
"______" _____________ 20____ року
                (дата заповнення заяви)

Вхідний N _____________________
"______" _____________ 20____ року
                (дата прийняття заяви)

____________

Опрос